Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
  1. Rozwiązania dla przemysłu
  2. Informacje ogólne
  3. Kolejnictwo

Specjalna oferta dla kolejnictwa

Urządzenia grzewcze i chłodzące pozwalają na ochronę urządzeń technicznych przed zlodowaceniem lub przegrzaniem.

Firma Trotec oferuje specyficzne dla kolejnictwa rozwiązania: Specjalnie dla kolejnictw stworzyliśmy w roku 2014 serię innowacyjnych namiotów roboczych oznaczoną literą „R” od angielskiego słowa „Rail”. Do zastosowania w kolejnictwie przy rozmrażaniu i konserwacji są także przystosowane nasze duże urządzenia grzewcze oraz osuszacze warstw izolacyjnych. Także oferowane urządzenia pomiarowe wspomagają nadzór systemów i instalacji kolejowych.

Urządzenia do odmrażania wózków podwozi kolejowych muszą zapewniać dużą wydajność ogrzewania w celu maksymalnego skrócenia czasu przestoju. Do tego zadania znakomicie przystosowane są wysokiej mocy elektryczne agregaty grzewcze serii TEH firmy Trotec. Przykładem są modele TEH 200, TEH 300 lub TEH 400. Wysoki współczynnik sprawności umożliwia przesłanie strumienia gorącego powietrza także za pośrednictwem kanałów na odległość do 100 metrów. Pozwala to na uwolnienie wózków podwozi od bloków lodu. W przypadku konieczności zapewnienia dużej mocy grzewczej, zalecamy olejowe centrale grzewcze serii ID. Urządzenia te są w stanie dostarczyć odpowiednią ilość ciepła nawet przy temperaturach sięgających -20 °C. Mocny punkt naszej oferty: Wentylatory służą one do tłoczenia dużych mas powietrza.

Oferta firmy Trotec obejmuje także inne urządzenia przydatne do prac w kolejnictwie: Osuszacze warstw izolacyjnych serii MultiQube to idealne urządzenia do osuszania podłóg wielowarstwowych wagonów. W lecie, wiele stacji sterujących jest chłodzonych z wykorzystaniem klimatyzatorów serii PortaTemp pozwalają one na uniknięcie awarii układów elektronicznych pod wpływem bardzo wysokich temperatur zewnętrznych.

Innowacyjny kolejowy namiot roboczy montowany bezpośrednio do szyn.

Typowe, kolejowe namioty robocze są zazwyczaj wyposażone w uciążliwe i czasochłonne w zastosowaniu rozwiązania, takie jak belki prowadzone pod szynami lub podobne. Z tego względu, firma Trotec włączyła do swojej oferty kolejowe namioty robocze serii KE-R są to mocowane bezpośrednio do szyb, wytrzymałe namioty, wyposażone w odporną na wysokie temperatury tkaninę dachu. Montaż do szyn następuje przed postawieniem namiotu, jest on wiec zabezpieczony przed zdmuchnięciem przez wiatr.

Mierniki dla kolejnictwa

Dział techniki pomiarowej grupy Trotec także oferuje urządzenia przeznaczone do typowych zastosowań w kolejnictwie. Przykładem jest wykrywacz przewodów SR20 służący do kontroli podziemnych lub nadziemnych przewodów zasilających ułożonych wzdłuż torów. Wysokiej wydajności korelator FFT LD20PC przeznaczony do analizy stanu instalacji rurowych. Zespolony detektor LD6000 jest przeznaczony do akustycznego wykrywania nieszczelności i do wykrywania uszkodzeń łożysk w zestawach kół. Dodatkowo, nasze kamery termowizyjne serii IC085LV służyć mogą do kontroli elementów i przewodów elektrycznych.

Chwilowe zapotrzebowanie? Oferujemy możliwość wynajmu dostosowanego do danych potrzeb.

Poszukujesz możliwości krótkotrwałego wynajmu urządzeń i agregatów grzewczych, central grzewczych, klimatyzatorów, osuszaczy warstw izolacyjnych, wentylatorów lub kamer termowizyjnych? Oferujemy możliwość wynajmu. Nasz portal wynajmu TKL umożliwia wymianę urządzeń wszystkich klas wydajności po przystępnych cenach!

Przykłady zastosowań w kolejnictwie

Produkty grupy Trotec skierowane do kolejnictwa