1. Rozwiązania dla przemysłu
  2. Informacje ogólne
  3. Rozwiązania przemysłowe

Rozwiązania przemysłowe dla wszystkich branż

Każde urządzenie jest tylko tak dobre, jak jego specyfikacja techniczna.

Każdy zakład przemysłowy charakteryzuje się własną specyfika procesów, urządzeń i pomieszczeń przemysłowych. Dlatego też każde zapytanie i zapotrzebowanie klienta ma swoją specyfikę i wymaga specyficznej konfiguracji urządzeń.

Przykładami niech będą branża farmaceutyczna, przemysł samochodowy lub logistyka. Każda instalacja klimatyzacyjna wymaga specyficznej konfiguracji urządzeń. W wielu przemysłowych obszarach, obliczenia strumieni powietrza, stosunków wilgotności oraz zmian temperatur są bardzo trudne, na przykład w przypadku dróg zaopatrzenia lub śluz chłodni. W najgorszym przypadku, błędne obliczenia prowadzą do powstawania zbędnych kosztów wynikających z nieprawidłowego obliczenia zapotrzebowania. W jeszcze gorszej sytuacji, realne korzyści płynące z zastosowania wybranych rozwiązań są niższe od oczekiwań.


Nasi eksperci udzielają wsparcia także na etapie sporządzania obliczeń.

Doświadczeni w branży klimatyzacyjnej specjaliści umożliwiają wykonanie precyzyjnych obliczeń oraz stworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych, doświadczonych w branży usług przemysłowych, specjalistów. Dlatego też pierwszym etapem współpracy jest wspólna z klientem analiza sytuacji, wybór odpowiedniego urządzenia i stworzenie optymalnego rozwiązania projektowego włącznie z dokładnym rozmieszczeniem urządzeń.  

Bezpieczeństwo klienta przede wszystkim. Faza prób z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i zdalnego sterowania.

Przed zamontowaniem koniecznych urządzeń stacjonarnych, ma miejsce przeprowadzana przez zespół projektowy faza walidacji systemu, wykonywana za pomocą mobilnych wersji systemów osuszania. Systemy te są przystosowane do łatwej instalacji, bez konieczności przeprowadzania prac budowlanych. W trakcie fazy walidacji, ustalone zostają wszystkie krytyczne parametry procesu, takie jak temperatura powietrza, względna wilgotność powietrza, temperatura punktu rosy oraz prędkość przepływu w uprzednio zdefiniowanych obszarach. W procesie tym wykorzystywane są nasze mobilne, zdalnie sterowane urządzenia pomiarowe, wykonujące także w trybie ciągłym protokołowanie danych i przekazujące dane do serwera grupy Trotec. Decydująca zaleta testów praktycznych: Możliwość sprawdzenia przez klienta rzeczywistej wydajności instalacji po zamontowaniu w danych warunkach roboczych magazynu. Na życzenie,w celu przeprowadzenia analizy porównawczej, możliwe jest także ustalenie telemetrycznych parametrów klimatycznych jeszcze przed przeprowadzeniem fazy próbnej. Po fazie walidacji możliwe jest sporządzenie pełnej dokumentacji wyników oraz, w razie potrzeby, przeprowadzenie obliczenia zapotrzebowania i wydajności.  


Inwestycja oznacza więc przeznaczenie środków finansowych na sprawdzone w praktyce rozwiązania.

Zaangażowanie działu Rozwiązań Przemysłowych to pewna inwestycja. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez klienta parametrów systemu klimatyzacyjnego, rozpoczyna się faza instalacji urządzeń stacjonarnych. Eksploatacja urządzeń przenośnych w fazie walidacji jest rozliczana jako ryczałtowy koszt wynajmu.  

Rozwiązania przemysłowe oferowane przez grupę Trotec polegają nie tylko na dostarczeniu urządzeń, lecz stanowią one realizację sprawdzonej koncepcji systemu urządzeń.

Zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty całej grupy Trotec.  

Prosimy o skierowanie zapytania do naszych ekspertów zajmujących się przemysłowymi zastosowaniami naszej oferty. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.

Prosimy o przesłanie mejla z pytaniami na adres info-pl@trotec.com lub zachęcamy do kontaktu telefonicznego z numerem +48 22 3075360.