Pompy zanurzeniowe Trotec serii TWP-E

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
  1. Produkty i usługi
  2. Narzędzia
  3. Pompy
  4. Pompy zanurzeniowe

Pompy zanurzeniowe do czystej i brudnej wody

Oferujemy idealne rozwiązania: Pompy zanurzeniowe do czystej i brudnej wody

Pompy zanurzeniowe: Najważniejsze zalety w skrócie

Poszukujesz informacji dotyczących pomp zanurzeniowych i chciałbyś zapoznać się z zestawieniem? Poniżej zamieszczono odpowiedzi na najważniejsze pytania: Czym jest pompa zanurzeniowa? Jak działają pompy zanurzeniowe? Jakie kryteria należy uwzględnić w trakcie doboru modelu?

Zasada działania pomp zanurzeniowych

Pompy zanurzeniowe działają z wykorzystaniem siły odśrodkowej. Siła odśrodkowa działa na zewnątrz osi obrotu lub zataczania. Zasada ta jest wykorzystywana na co dzień, np. w trakcie odwirowywania prania. W trakcie obracania się bębna pralki, woda jest wypierana na zewnątrz przez otwory w bębnie obracającym się z dużą prędkością bębnie.

To samo zjawisko jest wykorzystywane w przypadku pomp zanurzeniowych. Ciecz jest zasysana przez otwór znajdujący się w dolnej części urządzenia. Napędzany silnikiem wirnik tłoczy ciecz do kanału zbiorczego w wyniku działania siły odśrodkowej. Następnie ciecz jest tłoczona z pompy przez króciec wylotowy do węża.

Dużą zaletą pomp zanurzeniowych w porównaniu z innymi pompami polega na możliwości ich bezpośredniego umieszczenia w pompowanej cieczy. Odpompowywanie nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych przewodów prowadzenia cieczy. Izolacja wszystkich elementów przewodzących prąd elektryczny zapewnia bezpieczeństwo pracy. Wysokiej jakości pompa zanurzeniowa może być na stałe umieszczona w miejscu eksploatacji bez zagrożenia uszkodzenia w wyniku działania wilgoci.

Zastosowanie do basenów
Zastosowanie w beczce deszczowej
Zastosowanie w kanałach i szybach drenażowych
Idealne urządzenie do opróżniania stawów

Czym jest pompa zanurzeniowa?

Pompa zanurzeniowa

Pompy zanurzeniowe to pompy zanurzone w pompowanej cieczy, najczęściej w wodzie. Zazwyczaj są to pompy elektryczne. W zależności od pompowanej objętości, wydajność pompy może wahać się do 600 do 30000 litrów na godzinę. Możliwości zastosowania pomp zanurzeniowych są niezwykle duże. Są one stosowane przez straż pożarną i w trakcie usuwania szkód katastrof naturalnych, do zasilania w wodę, usuwania ścieków, na budowach i nawet w akwarystyce.

Kryteria zakupu pompy zanurzeniowej

W zależności od zastosowania pompy zanurzeniowej, zalecamy uwzględnienie różnych priorytetów nabywanej pompy zanurzeniowej. Poniższe kryteria umożliwiają uzyskanie podstawowego rozeznania. Dalsze szczegóły dotyczące pomp zanurzeniowych firmy Trotec zamieszczono w odpowiednich, szczegółowych opisach.

  • Głębokość zanurzenia: Głębokość zanurzenia odpowiada maksymalnej, dopuszczalnej odległości pomiędzy górną krawędzią urządzenia a powierzchnią wody. Może to być decydujące kryterium zakupu, gdy nabywana pompa będzie znajdować się całkowicie pod wodą. W przypadku wysokiej jakości pomp niskonapięciowych, głębokość zanurzenia wynosi zazwyczaj siedem metrów.
  • Wysokość tłoczenia: Wysokość tłoczenia opisuje różnicę wysokości pomiędzy punktem pompowania a miejscem wyrzutu cieczy. Wysokiej wydajności pompy do czystej wody, takie jak Trotec TWP 9005 E mogą tłoczyć na wysokość do jedenaście i pół metrów. Pompa do brudnej wody, taka jak Trotec TWP 11025 E osiąga wysokość tłoczenia do jedenaście metrów. Jeżeli miejsce docelowe leży niżej niż miejsce pobierania cieczy, wysokość tłoczenia nie ma znaczenia, ponieważ pokonywanie spadku nie wymaga angażowania mocy pompy.
  • Wydajność tłoczenia: Wydajność tłoczenia pomp zanurzeniowych jest podawana w litrach na godzinę. Podstawowe urządzenia do użytku prywatnego osiągają często wydajność tłoczenia poniżej 1000 litrów. Wysokiej wydajności pompy tłoczą pomiędzy 1000 a 15000 litrów. W przypadku wydajności tłoczenia przewyższającej 10000 litrów na godzinę, pompa zanurzeniowa może być stosowana w bardzo wymagających warunkach, np. w trakcie usuwania szkód zalewowych.
  • Wielkość cząstek / wielkość ziarna / wielkość ciał stałych: Wielkość cząstek (wielkość ziarna lub wielkość ciał stałych) pomp zanurzeniowych określa maksymalną średnicę ciał stałych, znajdujących się w pompowanej cieczy. Pompy do czystej wody mogą, mimo swojej nazwy, tłoczyć ciecz z cząstkami do 5 milimetrów. W przypadku pomp do brudnej wody, rozmiar cząstek może być znacznie większy i sięgać 25 mm.
  • Poziom wody resztkowej: Poziom wody resztkowej to wysokość lustra wody po odpompowaniu danego zbiornika. W przypadku pomp zanurzeniowych z płaskim zasysaniem, poziom wody resztkowej wynosi tylko kilka milimetrów. Pozostała po odpompowaniu ciecz może po prostu zostać wytarta. Pompy z płaskim zasysaniem są bardzo przydatne przede wszystkim w przypadku usuwania szkód zalań budynków. Wysokiej klasy modele bez funkcji płaskiego zasysania, takie jak Trotec TWP 4025 E pozostawiają warstwę wody o grubości ok. 35 mm. W przypadku wypompowywania wody z fontanny, taki poziom wody resztkowej nie stanowi problemu.

Nasze pompy zanurzeniowe do czystej i brudnej wody to urządzenia o wysokiej wydajności i niezawodności przeznaczone do pracy pod powierzchnią i przystosowane do tłoczenia dużych ilości cieczy. Są one przystosowane do różnorakich zastosowań oraz do nawadniania i osuszania z zastosowaniem czystej oraz silnie zabrudzonej wody. Przykład może być pobieranie wody z jeziora, stawu i rzeki, przepompowywanie i wypompowywanie wody z basenu, stawu, cysterny, zbiornika deszczowego oraz opróżnianie zalanych piwnic.

Tłoczenie wody czystej lub brudnej, pompowanie wody powierzchniowej lub znajdującej się pod powierzchnią gruntu, drobno- lub wielkocząsteczkowe zanieczyszczenia to warunki trudne do spełnienia, wymagające zastosowania szczególnych pomp. Pompy przeznaczone do czystej wody są stosowane w basenach, basenach pływackich, cysternach oraz fontannach. Zanurzeniowe pompy do brudnej wody mogą tłoczyć wodę zawierającą cząstki o wielkości do 25 mm. Różne warunki zastosowania sprawiają, że na rynku dostępne są zanurzeniowe pompy do czystej wody oraz zanurzeniowe pompy do brudnej wody.


Na czym polega różnica pomiędzy zanurzeniowymi pompami do brudnej wody i zanurzeniowymi pompami do czystej wody?

Zanurzeniowe pompy do czystej wody:

Zanurzeniowe pompy do czystej wody służą do skutecznego odpompowywania i przepompowywania czystej lub tylko lekko zanieczyszczonej wody, na przykład do tłoczenia ścieków domowych, wody deszczowej i odpływowej, w przypadku awarii pralki oraz do opróżniania basenów. Maksymalna wielkość cząstki zanieczyszczeń, która nie będzie powodować uszkodzenia pompy jest określana parametrem „Maksymalna wielkość cząstki”.

Szczególną zaletą zanurzeniowych pomp do czystej wody jest możliwość „płaskiego zasysania”. Ta cecha pozwala na odpompowanie niskiego poziomu wody do głębokości kilku milimetrów. Wynik określany jest jako odpompowanie wymagające jedynie wytarcia na sucho. Minimalny poziom odsysania czyli najniższy poziom wody dla którego pompa będzie skutecznie działać, wyszczególniony jest w danych technicznych urządzenia.

Zanurzeniowe pompy do brudnej wody

Zanurzeniowe pompy do brudnej wody tłoczą silnie zanieczyszczoną wodę, obecną na przykład w trakcie opróżniania stawów ogrodowych, zbiorników lub cystern, wypompowywania wykopów budowlanych i ściekowych, pobieranie wody z jezior, stawów i rzek oraz awaryjne odwadnianie zalanych obszarów. Także w przypadku tych urządzeń, parametr „Maksymalna wielkość cząstki” określa maksymalną średnicę zanieczyszczeń, które mogą znaleźć się w pompowanej wodzie. Oczywiście, zanurzeniowe pompy do brudnej wody nadają się także do transportu czystej wody. 

Obok wymienionych powyżej typowych zastosowań, zanurzeniowe pompy do brudnej wody są także przystosowane do usuwania wody w niezwykle trudnych warunkach. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy rozwiązań technicznych, pompy są idealnie przystosowane do wypompowywania wykopów budowlanych i ściekowych oraz do awaryjnego wypompowywania w przypadku wystąpienia szkód zalewowych.

Porównanie wielkości cząstek i końcowej głębokości wody
Porównanie wielkości cząstek i końcowej głębokości wody
Porównanie wielkości cząstek i końcowej głębokości wody

Maksymalna wielkość cząstek zanieczyszczeń w czystej wodzie nie może być większa niż 5 mm. W celu uzyskania zadowalającego wyniku operacji usuwania wody do poziomu wymagającego jedynie wytarcia na sucho, zastosuj zanurzeniową pompę do czystej wody firmy Trotec, umożliwiającą obniżenie poziomu wody do 3 mm pod warunkiem ustawienia na płaskim podłożu.

Porównanie wielkości cząstek i końcowej głębokości wody
Porównanie wielkości cząstek i końcowej głębokości wody
Porównanie wielkości cząstek i końcowej głębokości wody

W brudnej wodzie nie mogą znajdować się odłamki kamieni, drewna lub grudy ziemi o średnicy większej niż 25 mm. Wysokiej wydajności zanurzeniowe pompy do brudnej wody firmy Trotec umożliwiają obniżenie poziomu wody do 35 mm.


Informacje ogólne: Jaka pompa zanurzeniowa firmy Trotec będzie optymalna dla danego zastosowania?

Typ pompy zanurzeniowej: Zanurzeniowa pompa do czystej wody Zanurzeniowe pompy do brudnej wody
Obszary zastosowania TWP 4005 E / TWP 7505 E / TWP 9005 E TWP 4025 E / TWP 7025 E / TWP 11025 E
Do czystej, lekko zanieczyszczonej wody
Do silnie zanieczyszczonej wody
Woda o niskiej zawartości chloru
Piwnice
Wyciek z pralki
Woda deszczowa
Staw/basen
Beczka z wodą
Zalanie
Mały wykop

Porównanie wysokości tłoczenia oraz strumienia przepływu naszych pomp zanurzeniowych:

Wysokość tłoczenia i wydajność modelu TWP 4005 E

Wysokość tłoczenia i wydajność modelu TWP 4005 E

Wysokość tłoczenia i wydajność modelu TWP 7505 E

Wysokość tłoczenia i wydajność modelu TWP 7505 E

Wysokość tłoczenia i wydajność modelu TWP 9005 E

Wysokość tłoczenia i wydajność modelu TWP 9005 E

Wysokość tłoczenia i wydajność modelu TWP 4025 E

Wysokość tłoczenia i wydajność modelu TWP 4025 E

Wysokość tłoczenia i wydajność modelu TWP 7025 E

Wysokość tłoczenia i wydajność modelu TWP 7025 E

Wysokość tłoczenia i wydajność modelu TWP 11025 E

Wysokość tłoczenia i wydajność modelu TWP 11025 E

Najwyższa jakość i atrakcyjna cena

Niezawodność, wydajność i przydatność do różnych zastosowań: To cechy pomp zanurzeniowych firmy Trotec. Niezwykle wysoka wydajność umożliwia sprostanie ekstremalnym zastosowaniom. HighPerformance w każdym calu. Nasza polityka polega na tworzeniu urządzeń o najwyższej jakości i profesjonalnych rozwiązań o wyjątkowo atrakcyjnym stosunku ceny do parametrów!