Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

 1. Przykłady zastosowań
 2. Klimatyzacja
 3. Klimatyzacja procesów w elektronice

Klimatyzacja technologiczna w branży elektronicznej i produkcji półprzewodników.

Punktowe osuszanie powietrza w każdym kroku technologicznym

Korzyści ekonomiczne z zastosowania klimatyzacji technologicznej

Wiele procesów przemysłowych w produkcji elementów elektronicznych i półprzewodnikowych wymaga zapewnienia niezwykle suchego powietrza, także o temperaturze punktu rosy poniżej 0 °C. Uzyskanie takich parametrów, także w określonych punktach maszyny, możliwe jest dzięki zastosowaniu wysokiej wydajności osuszaczy adsorpcyjnych.

Wiele elementów elektronicznych i półprzewodnikowych jest niezwykle wrażliwych na działanie wilgoci. Zbyt wysoka wilgotność może prowadzić przy produkcji elementów elektronicznych i półprzewodnikowych do wielu problemów, takich jak korozja punktów łączących oraz kondensacja na powierzchni układów scalonych. Wysoką wrażliwością charakteryzują się także inne substancje chemiczne. Zbyt wysoka wilgotność powietrza prowadzi do wad przyczepności lakierów fotograficznych i usterek półprzewodników. Procesom takim musi towarzyszyć punktowe, precyzyjne i niezależne od atmosfery otoczenia osuszanie. Osuszacze adsorpcyjne serii TTR pozwalają na zastosowanie osuszania punktowego, na przykład poprzez doprowadzenie suchego powietrza za pośrednictwem kanałów.

Stacjonarne i mobilne osuszacze adsorpcyjne serii TTR wykorzystują jedną z trzech zasad działania stosowanych w serii TTR. Gwarantują one wysoką wydajność osuszania przy jednocześnie niskim zużyciu energii. Punktowa klimatyzacja technologiczna w przemyśle elementów elektronicznych i półprzewodnikowych możliwa jest poprzez zastosowanie osuszaczy adsorpcyjnych TTR 400 D oraz TTR 500 D. Ponadto, istenieje z naszymi namiotami montażowymi w kombinacji z osuszaczami możliwosc realizacji zamkniętego klimatu. Tego typu zastosowania w dużych pomieszczeniach lub liniach produkcyjnych, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia niskiej temperatury punktu rosy, mogą być zrealizowane urządzeniami o modelach TTR 800 do 13500. 

Urządzenia TTR 400 D oraz TTR 500 D pozwalają na uzyskanie bardzo niskich temperatur punktu rosy.

Te innowacyjne, adsorpcyjne osuszacze powietrza oznaczone literą "D" wykorzystują sterowanie Duoventic. Modele TTR 400 D oraz TTR 500 D zapewniają najwyższą uniwersalność eksploatacji i możliwość ustawienia żądanej ilości suchego powietrza. W odróżnieniu od konwencjonalnego trybu tłoczenia powietrza, te mobilne urządzenia adsorpcyjne osiągają temperatury punktu rosy rzędu 30 °C poniżej temperatury pobranego powietrza technologicznego. Umożliwia to osiągnięcie temperatury punktu rosy poniżej 0 °C i dalsze obniżenie wilgotności oraz uzyskanie wysokiej sprawności energetycznej. Niska temperatura punktu rosy przy niskiej temperaturze powietrza jest konieczna w przypadku przechowywania elementów elektronicznych w szafach suszących przed ich przekazaniem do kolejnego etapu procesu produkcyjnego. Innym przykładem są stanowiska kontroli jakości przy produkcji półprzewodników dużej mocy (IGBT). Także tutaj konieczne jest zapewnienie punktu rosy głęboko poniżej -40 °C. Mimo bardzo niskiej temperatury, elementy te nie mogą zamarznąć. Unikniecie zamarznięcia możliwe jest tylko i wyłącznie przez zastosowanie ekstremalnie wydajnego osuszania.

Skorzystaj z naszych usług przemysłowych Best-Practice

Skorzystaj z usług przemysłowych Best-Practice firmy Trotec

Każdy zakład przemysłowy korzysta z własnych procesów technologicznych, urządzeń i pomieszczeń. Z tego też powodu konieczne jest stosowanie specjalnych systemów obróbki powietrza, dostosowanych do indywidualnych wymagań. Obliczeniowe, teoretyczne określenie złożonych procesy oddziaływania strumieni powietrza, mas powietrza o różnej wilgotności i wahań temperatury jest bardzo trudne, szczególnie w obszarach śluz lub dróg komunikacyjnych. Konsekwencja: miejsce niepotrzebny przyrost kosztów wynikający z nieprawidłowego obliczenia zapotrzebowania. Jeszcze gorszym przypadkiem jest niewystarczające działanie aktualnie istniejącej instalacji.

Nasi eksperci udzielają wsparcia także na etapie sporządzania obliczeń.

Doświadczeni w branży klimatyzacyjnej specjaliści umożliwiają wykonanie precyzyjnych obliczeń oraz stworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów, doświadczonych w branży usług przemysłowych: Dlatego też pierwszym etapem współpracy jest wspólna z klientem analiza sytuacji, wybór odpowiedniego urządzenia i stworzenie optymalnego rozwiązania projektowego włącznie z dokładnym rozmieszczeniem urządzeń.

Nasi doradcy przemysłowi dostępni pod numerem telefonu +49 2452 962-777 chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących usług przemysłowych Best-Practice. Alternatywnie po prostu skieruj zapytanie do naszych ekspertów zajmujących się przemysłowymi zastosowaniami naszej oferty. Gwarantujemy szybkie udzielenie odpowiedzi!

W ramach zamówienia specjalnego chętnie wykonamy odpowiednio dostosowane, adsorpcyjne osuszacze powietrza.

Na specjalne zamówienie chętnie wykonamy także specjalne wersje adsorpcyjnych osuszaczy powietrza. Poniższe urządzenia mogą być idealnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i wykonane „made in Germany“:

 • Agregaty osuszające TTR w wersji sterylnej
 • Agregaty osuszające TTR do powietrza suchego, wolnego od substancji LABS
 • Agregaty osuszające TTR do bardzo niskiej temperatury punktu rosy

Zachęcamy do skorzystania z możliwości stworzenia wersji specjalnych, skonstruowanych ze specjalnie dostosowanych komponentów i idealnie dopasowanych do lokalnych potrzeb. Nasi specjaliści udzielą wszelkiej pomocy na etapie planowania, konstrukcji i produkcji. Tutaj zamieszczono dalsze informacje …

Osuszacze do klimatyzacji procesowej w produkcji elektroniki i półprzewodników

Dalsze przykłady zastosowań klimatyzacji

 • Archiwa i muzea

  Klimat pomieszczeń oraz jakość powietrza odgrywają najważniejszą rolę w utrzymaniu cennych eksponatów i archiwum w dobrym stanie. Dotyczy to także wystawiennictwa lub przechowywania w muzeach prywatnych lub publicznych, przechowywania zbiorów, bibliotek oraz archiwów.

  Dalsze informacje
 • Klimatyzacja w hodowli drobiu

  Poniżej temperatury 10 stopni C, nieśność ptactwa hodowlanego znacznie maleje. Z tego samego powodu, zbytnie obniżenie się temperatury w trakcie zimnych pór roku jest niedopuszczalne. Nie wszystkie gatunki ptactwa hodowlanego są przystosowane do spadku temperatury w warunkach hodowlanych. Oznacza to, że zastosowanie systemów grzewczych pozwoli właścicielom gospodarstw i ferm drobiowych zapewnić...

  Dalsze informacje
 • Kontrola klimatu w chlodnictwie

  Zamrażanie powoduje powstawanie skroplin wody. Z tego powodu, zaleca się połączenie zamrażania towarów z osuszaniem powietrza w ramach systemu klimatyzacji. Grupa Trotec dostarcza branży transportowej i logistycznej wysokiej wydajności osuszacze przemysłowe, idealnie przystosowane do tego rodzaju zadań. Dodatkowo zachęcamy do zlecenia wykonania obliczeń przez naszych specjalistów, którzy wezmą...

  Dalsze informacje
 • Klimatyzacja w logistyce chłodniczej

  Zadaniem klimatyzacji w przewozach chłodniczych przy zastosowaniu osuszaczy powietrza jest obniżenie temperatury punktu rosy i uniknięcie tworzenia się skroplin wody. Grupa Trotec posiada w swojej ofercie urządzenia pozwalające na stworzenie systemu spełniającego wszelkie wymagania. Nasze mobilne lub stacjonarne urządzenia bazują na technologii osuszania kondensacyjnego lub adsorpcyjnego.

  Dalsze informacje
 • Klimatyzacja technologiczna w przemyśle

  W przypadku klimatyzacji przemysłowej stosowane są rozwiązania bazujące na mobilnych lub stacjonarnych urządzeniach osuszających. Dostarczenie suchego powietrza niezależnie od warunków zewnętrznych jest częstym wymaganiem w przypadku maszyn, urządzeń i procesów technologicznych. Grupa Trotec posiada w swojej ofercie wysokiej wydajności osuszacze adsorpcyjne.

  Dalsze informacje
 • Systemy chłodzenia awaryjnego

  W przypadku nieprzewidzianej awarii lub konserwacji stacjonarnego systemu klimatyzacji stosowanego do chłodzenia pomieszczeń firmowych i przemysłowych, możliwe jest wystąpienie kosztownych przerw w produkcji. Mobilne klimatyzatory serii PT TKL umożliwiają w razie awarii szybkie zapewnienie ciągłego i stabilnego chłodzenia.

  Dalsze informacje
 • Systemu chłodzenia imprez masowych

  Przeważająca liczba imprez masowych organizowana jest w trakcie ciepłych pór roku, goszcząc tłumy uczestników w stacjonarnych namiotach, halach, namiotach targowych i konferencyjnych lub w nastrojowych miejscach, takich jak stare budynki przemysłowe. Oczywistym jest konieczność uniknięcia pocenia się gości, pracowników znajdujących się za kulisami, w pomieszczeniach wypoczynku i pracy,...

  Dalsze informacje