Numer telefonu serwisowego:

Firmy: +48 22 3075360
Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 17:30
Piątek: 8:00 - 17:00
Zastosowanie oczyszczaczy powietrza na budowie oznacza możliwość pracy bez obciążenia zapyleniem

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
  1. Przykłady zastosowań
  2. Oczyszczanie powietrza pył – wirusy
  3. Usuwanie pyłu budowlanego przez oczyszczacze powietrza

Zastosowanie oczyszczaczy powietrza na budowie oznacza możliwość pracy bez obciążenia zapyleniem

Jest to uzupełniająca i alternatywna metoda ochrony dróg oddechowych oraz przeprowadzania czyszczenia.

Place budów to miejsca intensywnych działań. W szczególności dotyczy to prac związanych z wbijaniem, szlifowaniem, przecinaniem i frezowaniem lub też skuwania starego tynku oraz płytek. Najczęściej stosowanym przez pracowników środkiem ochrony dróg oddechowych jest maska przeciwpyłowa. Konieczne jest także intensywne i czasochłonne sprzątanie po zakończeniu prac. O wiele wyższą skuteczność i mniejsze zagrożenie dla zdrowia uzyskać można stosując oczyszczacze powietrza, powodujące odciąganie pyłu przed jego osadzeniem się na powierzchniach przedmiotów oraz w płucach pracowników.

W ostatnich latach ochrona przed pyłem w miejscu pracy znacznie zyskała na znaczeniu. W trakcie niektórych prac budowlanych, kurz może być usuwany bezpośrednio za pomocą odciągu podłączonego do maszyny, na przykład szlifierki. Często jest to jednak środek niewystarczający i wymagający uzupełnienia. Obniżenie emisji pyłów w trakcie tynkowania uzyskane zostało także poprzez stosowanie niepylących gładzi. W szczególności w trakcie przebudów konieczne jest wykonywanie operacji roboczych pociągających za sobą dużą emisję pyłu. Odbijanie płytek lub starego tynku, burzenie części budynku lub piaskowanie powoduje wysokie stężenie pyłu wdychanego i drobnoziarnistego. Aktualnie, graniczne wartości dla miejsca pracy wynoszą dla pyłu PM10 10 mg/m³ i dla pyłu PM 2,5 odpowiednio 3 mg/m³. Gołym okiem widoczna jest jedynie chmura pyłu PM10. Tym bardziej istotnym jest jak najszybsze usunięcie pyłu drobnoziarnistego z powietrza.

Elementy zabezpieczające drogi oddechowe nie są w stanie zatrzymać pleśni oraz substancji szkodliwych.

W szczególności w przypadku starej zabudowy, kurze zawierają często rakotwórcze substancje jak pył kwarcowy, stare wełny mineralne, pyły drewna twardego lub pyły zawierające ołów oraz alergenne zarodniki pleśni. Te substancje szkodliwe nie są zatrzymywane przez proste maski przeciwpyłowe. Także stosowanie odkurzacza, ścierki lub miotły nie jest wystarczające. Substancje szkodliwe mogą zostać całkowicie usunięte przez oczyszczacze powietrza serii TAC.

Profesjonalne oczyszczacze powietrza to rozwiązanie problemu pyłu PM 10 i PM 2,5

Związek branżowy BG Bau zaleca stosowanie na budowach profesjonalnych oczyszczaczy powietrza. Stworzono w tym celu specjalną dyrektywę oraz listę z zalecanymi urządzeniami. Oczyszczacz powietrza Trotec serii TAC także znalazły się na tej liście. Nasza skierowana do przedsiębiorców budowlanych i firm rzemieślniczych oferta zawiera cztery urządzenia o różnej wielkości. Pokrywają one zapotrzebowanie występujące przy większości typowych prac budowlanych. TAC 1500, TAC 3000, TAC 5000 oraz TAC 6500. Urządzenia mogą posłużyć do punktowego odsysania pyłu po ich ustawieniu w bezpośredniej bliskości miejsca pracy. Możliwe jest także filtrowanie całego powietrza wypełniającego pomieszczenie. Wszystkie cztery urządzenia są przeznaczone do usuwania pyłu klasy H oraz zgodnie z przepisami TRGS 519, spełniają wymagania dotyczące usuwania azbestu. Urządzenia te stanowią idealne rozwiązanie problemu pyłu budowlanego i wszelkiego rodzaju emisji. Kontrola jakości powietrza i skuteczności oczyszczania możliwa jest poprzez zastosowanie licznika cząstek PC200 należącego do oferty urządzeń pomiarowych.

Właściwy dobór filtra do danego rodzaju zanieczyszczeń powietrza

Oczyszczacze powietrza są przeznaczone nie tylko do zastosowania przy pracach budowlanych. Mogą być one zastosowane także do oczyszczania powietrza w warunkach sterylnych. Jest to wielka różnica w porównaniu z większością oczyszczaczy powietrza innych producentów. Różne elementy wyposażenia ułatwiają pewną i ekonomiczną obsługę. Wyposażenie to obejmuje optyczny i akustyczny wskaźnik konieczności wymiany filtra wstępnego i głównego, licznik godzin pracy oraz sterownik Monoventic umożliwiający precyzyjne ustawienie ilości powietrza. Urządzenie pozwala na swobodny dobór filtrów, np. filtra G4 Z-line, filtra zawiesin H13, kasety z tkaniną F7 lub filtra kieszeniowego F7. Oznacza to możliwość utworzenia optymalnego łańcucha filtracyjnego dla danego rodzaju zanieczyszczeń.

Wynajem oczyszczaczy powietrza to tymczasowe rozwiązanie przydatne na każdej budowie.

Planujesz kilkudniowe zastosowanie profesjonalnego oczyszczacza powietrza w miejscu przeprowadzania prac budowlanych? Oferujemy możliwość wynajmu. Nasz portal wynajmu TKL umożliwia dostęp do urządzeń TAC wszystkich czterech klas oraz do kanałów transportu powietrza. Zwracamy uwagę na korzystne ceny wynajmu dziennego.

Dalsze rozwiazania