Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

 1. Kontakt
 2. Przegląd
 3. Przedsiębiorstwo
 4. Stopka redakcyjna
 5. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dbamy o ochronę sfery prywatnej

1 Polityka prywatności zgodnie z RODO (DSGVO)

Firma Trotec GmbH traktuje ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie i ściśle przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony danych. Dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem tej strony internetowej tylko w zakresie niezbędnym ze względów technicznych. W żadnym wypadku zebrane dane nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim.

Poniższe oświadczenie przedstawia, w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych i jakie dane są gromadzone w jakim celu.

2 Administrator ochrony danych osobowych

Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest:

TROTEC® GmbH

Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Niemcy

Tel.: +49 2452 962 0
info@trotec.de
www.trotec.de

Odpowiedzialni w tym zakresie przedstawiciele kierownictwa: Joachim Ludwig

3 Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych TROTEC GmbH jest zapewniany przez

exkulpa gmbh

Waldfeuchter Straße 266
52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 993311
E-mail: dsm@trotec.com
www.exkulpa.de

4 Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

4.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy z zasady tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek dotyczy tych przypadków, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

4.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, za podstawę prawną służy art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, za podstawę prawną służy art. 6 ust.1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, które są niezbędne do wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.3 Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega Administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte w przypadku upływu okresu przechowywania określonego przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

5 Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika (LOG)

5.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę.

Gromadzone są następujące dane:

 • Informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki

 • System operacyjny

 • Dostawca usług internetowych

 • Adres IP

 • Data i godzina

 • Strony internetowe, z których system trafia na naszą witrynę

 • Strony internetowe, do których system uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane te są również zapisywane w plikach LOG naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

5.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika (LOG) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5.3 Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach LOG odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dochodzi do oceny danych w celach marketingowych.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5.4 Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie przez okres przekraczający wskazany powyżej termin. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub oddzielane od danych tak, że przyporządkowanie ich do klienta nie jest już możliwe.

5.5 Możliwość zgłaszania sprzeciwu i usunięcia danych

Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

6 Stosowanie plików cookie

6.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

W plikach cookie zapisywane i przekazywane są następujące dane:

 • Ochrona przed atakami Cross-Site-Request-Forgery

 • Cookie Consent w celu monitorowania ustawień plików cookie

Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowania użytkownika podczas jego wizyty na stronie internetowej. W ten sposób można przesyłać następujące dane:

Niezbędne pliki cookie

Cookie

Cele

Okres przechowywania

Google Tag Manager

Zarządzanie tagami

14 dni

PayPal

Funkcjonalność, płatność

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Payone

Płatność

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Usercentrics Consent Management Platform

 

Zgodność z obowiązkami prawnymi, przechowywanie zgody

Dane dotyczące zgody (zgoda i cofnięcie zgody) są przechowywane przez trzy lata. Po tym czasie dane zostaną natychmiast usunięte.

AmazonPay

Płatność

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Iyzipay

Płatność

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Loqate

Zatwierdzenie adresu

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

OpenStreetMap

Funkcjonalność

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Mondu

Płatność

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Apple Pay

Płatność

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

trbo Optymalizacja Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Funkcjonalne pliki cookie

Cookie

Cele

Okres przechowywania

Facebook Social Plugins

Integracja funkcji Facebooka, reklama, optymalizacja, personalizacja

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

YouTube Video

Wyświetlanie filmów

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

reCAPTCHA

Sprawdzenie, czy dane są wprowadzane przez człowieka, czy przez program automatyczny.

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do przetwarzania.

rapidmail

Analiza, udostępnienie newslettera

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Trusted Shops Trustbadge

Rekomendacje, analizy

Pliki dzienników są usuwane nie później niż 90 dni po ich utworzeniu.

Hotjar

Analiza, informacja zwrotna

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celów przetwarzania.

ausgezeichnet.org

Rekomendacje

14 dni

Marketing

Cookie

Cele

Okres przechowywania

AWIN

Marketing afiliacyjny

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celów przetwarzania.

Billiger.de

Analiza, optymalizacja, reklama

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Bing Conversion

Analiza, tracking konwersji, remarketing, uniwersalny event-tracking

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Criteo OneTag

Akceptacja trackingu, personalizacja, optymalizacja, marketing, reklama

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Econda

Analiza, marketing, optymalizacja

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Facebook Pixel

Analiza, marketing, retargeting, tracking, reklama

Dane są usuwane najpóźniej po 720 dniach.

Feed Dynamix

Bezpieczeństwo strony internetowej, funkcjonalność, optymalizacja

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Google AdWords Conversion

Reklama, analiza, tracking konwersji

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Google Ads Conversion Tracking

Reklama, tracking konwersji, analiza

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Google Ads Remarketing

Remarketing

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Google Analytics

Marketing, analiza

Okres przechowywania zależy od rodzaju przechowywanych danych. Każdy klient może określić, jak długo Google Analytics przechowuje dane, zanim zostaną one automatycznie usunięte.

Indeed

Analiza, ocena

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Instagram Content

Retargeting, social media

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Outbrain

Reklama, tracking konwersji

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celów przetwarzania.

Pinterest

Reklama, analiza, marketing, retargeting

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Plista

Reklama

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do przetwarzania.

Ve interactive

Optymalizacja konwersji, reklama cyfrowa, remarketing

Dane są przechowywane przez okres do 13 miesięcy.

affilinet (plan dla webmasterów)

Marketing afiliacyjny

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do przetwarzania.

econda Analytics

Optymalizacja, analiza

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

intelliAd

Analiza stron internetowych, optymalizacja

Pliki cookie mogą być usunięte przez użytkownika. Surowe dane na serwerze śledzącym są automatycznie usuwane po 185 dniach/godzinach. W zależności od stosunku umownego, anonimowe dane dotyczące podróży użytkowników (user journeys) są usuwane po zakończeniu usługi.

Podczas wywoływania naszej strony internetowej użytkownik jest informowany o stosowaniu plików cookie w celach analitycznych i uzyskiwana jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym zakresie pojawia się również odesłanie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

6.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie w celach analitycznych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile użytkownik wyraził na to zgodę

6.3 Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Konieczne w tym przypadku jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony. Dane użytkowników zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Pliki cookie do analizy są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, jak wykorzystywana jest strona internetowa i możemy dzięki temu stale optymalizować naszą ofertę.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6.4 Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i eliminacji

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę przez użytkownika. Dlatego również Ty jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone dla naszej strony internetowej, korzystanie ze wszystkich funkcji strony może nie być możliwe w pełnym zakresie.

7 Usługi reklamowe i marketingowe

7.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z następujących reklam i usług marketingowych:

Narzędzie

Opis

Google Tag Manager

Jest to system zarządzania tagami. Dzięki temu użytkownik może aktualizować kody pomiarowe i powiązane z nimi fragmenty kodu, zwane zbiorczo tagami, na stronie internetowej użytkownika lub w aplikacji mobilnej.

Gromadzone dane:

Lista ta zawiera wszystkie dane (osobowe) zebrane przez lub za pomocą tego serwisu.

 • Zagregowane dane dotyczące uruchamiania tagów

 

Google Maps

Jest to internetowy serwis mapowy.

Gromadzone dane:

Lista ta zawiera wszystkie dane (osobowe) zebrane przez lub za pomocą tego serwisu.

 • Data i godzina wizyty

 • Informacje o lokalizacji

 • Adres IP

 • URL

 • Dane użytkowania

 

Google reCAPTCHA

Jest to usługa, która sprawdza, czy dane wprowadzane na stronie są wprowadzane przez człowieka czy przez automatyczny program.

Gromadzone dane:

Lista ta zawiera wszystkie dane (osobowe) zebrane przez lub za pomocą tego serwisu.

 • Język przeglądarki

 • Wtyczki do przeglądarek

 • Ścieżka klikania

 • Data i godzina wizyty

 • Adres IP

 • Zachowanie użytkowników

 • Czas spędzony na stronie

 • Wprowadzane przez użytkownika dane

 

Google Fonts

Jest to zbiór czcionek do użytku komercyjnego i osobistego.

 

Gromadzone dane:

Lista ta zawiera wszystkie dane (osobowe) zebrane przez lub za pomocą tego serwisu.

 • Adres IP

 • Żądanie CSS

 • Zgromadzone dane dotyczące użytkowania

 • Wymagania dotyczące plików czcionek

 • Adres URL odsyłającego

 

Youtube

To jest usługa odtwarzania wideo

Linki do udostępniania w mediach społecznościowych

Narzędzie

Opis

Twitter

Jest to wtyczka pochodząca z serwisu Twitter.

 

Gromadzone dane:

Lista ta zawiera wszystkie dane (osobowe) zebrane przez lub za pomocą tego serwisu.

 • Typ przeglądarki

 • Data i godzina tweeta

 • Adres internetowy, pod którym znajduje się przycisk Tweet

 • Adres IP

 • Treść tweeta

 • Informacje o systemie operacyjnym

 

7.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO

7.3 Cel przetwarzania danych

Narzędzie

Opis

Google Tag Manager

Zarządzanie tagami

Google Maps

Wyświetlanie mapy

Google reCAPTCHA

Tracking, ochrona przed botami

Google Fonts

Dostarczanie czcionek

Youtube

Wyświetlanie filmów

7.4 Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

7.5 Możliwość zgłaszania sprzeciwu i usunięcia danych

Możesz zapobiec udziałowi w tym procesie śledzenia na różne sposoby:

 1. a) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, w szczególności wyłączenie plików cookie podmiotów trzecich spowoduje, że nie będziesz otrzymywać reklam podmiotów trzecich;
 2. b) poprzez wyłączenie obsługi plików cookie służących do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę internetową w taki sposób, aby blokowała pliki cookie pochodzące z domeny „www.googleadservices.com”, www.google.de/settings/ads, przy czym ustawienie to jest usuwane po usunięciu plików cookie;
 3. c) poprzez dezaktywację reklam opartych na zainteresowaniach dostawców, którzy są częścią kampanii „About Ads” poprzez link www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to jest usuwane w momencie usunięcia plików cookie;
 4. d) poprzez trwałe wyłączenie go w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie.

8 Wtyczki aplikacji mediów społecznościowych

8.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. wtyczki mediów społecznościowych („pluginy”), w szczególności z Twittera, Facebooka i Pinteresta.

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych żadne dane nie są więc automatycznie przesyłane do sieci społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook czy Pinterest. Dopiero po aktywnym kliknięciu na odpowiedni przycisk Twoja przeglądarka internetowa nawiąże połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, tzn. poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk wyrażasz zgodę na to, aby Twoja przeglądarka internetowa nawiązała połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego i przekazała dane użytkowe odpowiedniemu operatorowi portalu społecznościowego.

8.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się przez użytkownika do newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

8.3 Cel przetwarzania danych

W celu przetwarzania danych należy zapoznać się z polityką prywatności serwisów Twitter, Facebook, Pinterest i Youtube oraz Rapidmail.

facebook.com
Facebook Inc.
1601 S. California Ave
Palo Alto
CA 94304
USA

Polityka prywatności Facebook

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco
CA 94103
USA

Polityka prywatności Twitter

Pinterest
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności Pinterest

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066
USA

Tutaj obowiązuje polityka prywatności firmy Google

rapidmail
rapidmail GmbH
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg i.Br.
Niemcy

Polityka prywatności rapidmail

Emarsys
Emarsys eMarketing Systems GmbH
Lassallestrasse 7b
1020 Wiedeń
Austria

Polityka prywatności Emarsys

8.4 Okres przechowywania

Okres przechowywania przetwarzania danych można znaleźć w regulacjach dotyczących ochrony danych w serwisach Twitter, Facebook i Pinterest.

8.5 Możliwość zgłaszania sprzeciwu i usunięcia danych

Jeśli nie chcesz, aby Twitter, Facebook i Pinterest zbierały dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej, musisz wylogować się z Twittera, Facebooka i Pinteresta przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

9 Newsletter i śledzenie newslettera

9.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej masz możliwość zapisania się na bezpłatny newsletter. Podczas rejestracji do newslettera przekazywane są nam dane wprowadzone z użyciem maski wprowadzania danych.

 • Nazwisko

 • Adres IP komputera wywołującego

 • Adres e-mail

 • Data i godzina rejestracji

 • Data i godzina otwarcia wiadomości e-mail

W celu przetwarzania danych, podczas procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda i odwołanie do niniejszej polityki prywatności.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłki newsletterów żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.

9.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się przez użytkownika do newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

9.3 Cel przetwarzania danych

Zbieranie adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania newslettera.

Zbieranie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu nadużywania usług lub używanego adresu e-mail.

9.4 Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest więc przechowywany tak długo, jak długo aktywny jest zapis na otrzymywanie newslettera.

Pozostałe dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji są zazwyczaj usuwane po okresie siedmiu dni.

9.5 Możliwość zgłaszania sprzeciwu i usunięcia danych

Subskrypcja newslettera może być w każdej chwili anulowana przez zainteresowanego użytkownika. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link.

Umożliwia to również cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji.

10 Blog z funkcją dodawania komentarzy

10.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie istnieje możliwość korzystania z bloga z funkcją komentarzy. Podczas korzystania z tej funkcji dane wprowadzone z użyciem maski wprowadzania danych są przekazywane do nas.

 • Nazwisko

 • Adres e-mail

 • Adres IP

 • Komentarze

W celu przetwarzania danych, podczas procesu wystawiania komentarza, uzyskiwana jest Twoja zgoda i odwołanie do niniejszej polityki prywatności.

10.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu korzystania przez użytkownika z funkcji komentowania na blogu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

10.3 Cel przetwarzania danych

Zbieranie danych osobowych wymienionych w punkcie 10.1 w ramach procesu wystawiania komentarza służy zapobieganiu nadużywania usług lub używanego adresu e-mail.

10.4 Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest więc przechowywany tak długo, jak długo komentarz jest aktywny na naszym blogu.

10.5 Możliwość zgłaszania sprzeciwu i usunięcia danych

Możesz zapobiec przechowywaniu i przekazywaniu danych osobowych, o których mowa w punkcie 10.1, nie korzystając z funkcji komentowania.

11 Formularz kontaktowy

11.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane. Tymi danymi są:

 • Forma zwracania się

 • Imię

 • Nazwisko

 • E-mail

 • Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj)

 • Numer klienta

 • Numer zamówienia

 • Numer telefonu

 • Numer faksu

 • Adres IP

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

 • Adres IP użytkownika

 • Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych, w trakcie procesu wysyłania formularza, uzyskiwana jest Twoja zgoda i odwołanie do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie istnieje możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku zostaną zapisane dane osobowe użytkownika przekazane wraz z adresem e-mail.

W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do obsługi konwersacji.

11.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile użytkownik wyraził zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

11.3 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych z użyciem maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu przesyłania danych służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

11.4 Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych wprowadzonych z użyciem maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu danej konserwacji z użytkownikiem. Konwersacja zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po okresie siedmiu dni.

11.5 Możliwość zgłaszania sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku nie można kontynuować wymiany wiadomości.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

11.6 CRM Zendesk

Rodzaj i zakres przetwarzania

Do przetwarzania zapytań użytkowników używamy systemu CRM Zendesk. Dostawcą jest Zendesk, Inc, 1019 Market Street w San Francisco, CA 94103 USA.
W tym celu niezbędne dane, takie jak nazwisko, imię, adres e-mail, są gromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej, aby umożliwić przetwarzanie zapytań. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza, wykorzystamy podane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie w celu przetworzenia Twojego konkretnego zapytania. Dokumentujemy również telefoniczne zapytania klientów w Zendesk.
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Cel i podstawa prawna

Korzystamy z Zendesk na podstawie naszego uzasadnionego interesu w szybkim i skutecznym przetwarzaniu zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą przekazywania danych do krajów trzecich, w szczególności do USA, są wiążące reguły korporacyjne (BCR). Są to wiążące wewnętrzne regulacje firmy, które legitymizują wewnętrzny transfer danych do krajów trzecich spoza UE i EOG. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.zendesk.de/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/.

Okres przechowywania

Przechowujemy wiadomości do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie zamówień

Aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszymi specyfikacjami i zgodnie z RODO, zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień.

12 Analiza stron internetowych poprzez Google Analytics

12.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc („Google”). Google Analytics używa plików „cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ale w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika jest najpierw skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA jest przekazywany pełny adres IP i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Możesz również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (tools.google.com/dlpage/gaoptout).

12.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

12.3 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników umożliwia nam analizę zachowań użytkowników w zakresie przeglądania stron internetowych. Poprzez ocenę uzyskanych danych jesteśmy w stanie opracować informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy stale ulepszać naszą stronę internetową i jej przyjazność dla użytkownika. Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Anonimizacja adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia zainteresowanie użytkowników ochroną ich danych osobowych.

12.4 Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do naszych celów ewidencyjnych.

W naszym przypadku ma to miejsce po 30 dniach.

12.5 Możliwość zgłaszania sprzeciwu i usunięcia danych

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika po wyrażeniu przez niego wyraźnej zgody (consent-banner) i są przekazywane przez użytkownika na naszą stronę. Dlatego również Ty jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone dla naszej strony internetowej, korzystanie ze wszystkich funkcji strony może nie być możliwe w pełnym zakresie.

Oferujemy naszym użytkownikom możliwość rezygnacji (opt-out) z procesu analizy na naszej stronie internetowej. W tym celu należy wejść na odpowiedni link. W ten sposób w systemie użytkownika ustawiany jest kolejny plik cookie, który sygnalizuje naszemu systemowi, aby nie zapisywał danych użytkownika. Jeżeli w międzyczasie użytkownik usunie odpowiedni plik cookie z własnego systemu, musi ponownie ustawić plik opt-out dla plików cookie.

13 Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO, przysługują Ci z tego tytułu następujące prawa:

13.1 Prawo do informowania

Możesz zażądać od Administratora potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane.

Jeżeli dochodzi do takiego przetwarzania, możesz zażądać od Administratora następujących informacji:

 • cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;

 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe;

 • planowany okres przechowywania dotyczących Ciebie danych osobowych lub, jeżeli szczegółowe informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania czasu przechowywania;

 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez Administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

 • wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;

 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo zażądać informacji, czy dotyczące Cię dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz zażądać informacji o podjętych gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem danych. Prosimy o kontakt poprzez podany adres e-mail lub skorzystanie z naszego formularza kontaktowego.

13.2 Prawo do sprostowania

Przysługuje Ci prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator niezwłocznie dokona korekty.

13.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na następujących warunkach:

 • w przypadku kwestionowania przez Ciebie prawdziwości dotyczących Cię danych osobowych przez okres umożliwiający Administratorowi sprawdzenie prawdziwości danych osobowych;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i nie zgadzasz się na usunięcie danych osobowych, a zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystywania;

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

 • jeżeli zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy, na które powołuje się Administrator przeważają nad Twoimi podstawami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez Administratora przed zniesieniem ograniczenia.

13.4 Prawo do usunięcia danych

13.4.1 Obowiązek usuwania danych

Możesz zażądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

 • Dane osobowe dotyczące Ciebie nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane w inny sposób.

 • Odwołujesz swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 a lub art. 9 ust. 2 a RODO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

 • Sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.

 • Dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

 • Usuwanie danych osobowych dotyczących Ciebie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust.1 RODO.

13.4.2 Informacje dla stron trzecich

Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Ciebie i jest zobowiązany do ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 RODO, podejmie rozsądne kroki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że Ty, jako osoba, której dane dotyczą, zażądałeś od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji.

13.4.3 Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

 • do wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

 • ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 RODO;

 • do celów archiwizacyjnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, jeżeli prawo, o którym mowa w sekcji a) może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub

 • w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych

13.5 Prawo do informacji

Jeżeli dochodziłeś wobec Administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, Administrator ma obowiązek przekazać to sprostowanie lub usunięcie danych lub ograniczenie przetwarzania wszystkim odbiorcom, którym ujawniono dotyczące Ciebie dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Masz prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach od Administratora danych.

13.6 Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dotyczące Ciebie dane osobowe, które przekazałeś Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Przysługuje Ci również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

 • przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz

 • przetwarzanie odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, masz również prawo do uzyskania, aby dotyczące Ciebie dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Wolności i prawa innych osób nie mogą być przez to naruszone.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

13.7 Prawo sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Ciebie danych osobowych, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Ciebie dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dotyczące Ciebie dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, masz możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

13.8 Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

W każdej chwili przysługują Tobie prawa do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania

13.9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli

 • decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a Administratorem.

 • na podjęcie decyzji zezwala ustawodawstwo Unii lub państw członkowskich, któremu podlega Administrator danych, a ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki zabezpieczające Twoje prawa i wolności oraz Twoje uzasadnione interesy; lub

 • odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w pkt 1) i 3), administrator podejmie rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby po stronie Administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

13.10 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 RODO. Organ nadzorczy w przypadku firmy Trotec GmbH:

Państwowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenii Północnej-Westfalii, Niemcy
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Tel.: 0211/-0
Faks: 0211/-999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Biuro skarg dotyczących ochrony danych i wolność informacji w Polsce
GIODO – Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Polska
Tel.: +48 22 53 10 440
Faks: +48 22 53 10 441
E-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Ostatnia aktualizacja w dniu: 13.04.2022