1. Kontakt
  2. Przegląd
  3. Przedsiębiorstwo
  4. Stopka redakcyjna
  5. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dbamy o ochronę sfery prywatnej

Deklaracja ta dotyczy uzyskania, przetwarzania i wykorzystania ("zastosowania") danych osobowych, przekazanych w trakcie korzystania z oferty firmy TROTEC®. Czujemy się zaszczyceni Twoimi odwiedzinami na naszej stronie. Poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.   

Informacje ogólne 

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w sensie ustawy o ochronie danych osobowych jest firma TROTEC® GmbH (patrz stopka). Osobą kontaktową kompetentną w zakresie ochrony danych osobowych jest Dragan Stanković. W przypadku pytań dotyczących danych osobowych oraz w przypadku skorzystania z opisanych poniżej praw, skorzystaj z formularza kontaktowego. Skorzystanie z oferty firmy TROTEC® jest także możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Gromadzone będą jedynie dane nie pozwalające na powiązanie z określonymi osobami (jak np. nazwa dostawcy internetu, rodzaj zastosowanej przeglądarki, strona, z której pobierana jest oferta lub nazwa żądanego pliku). Ustalenie tożsamości na podstawie tych danych nie jest możliwe. Dane te służą wyłącznie do podniesienia atrakcyjności naszej oferty.

2. Wykorzystanie nie oznacza zgody

Wykorzystanie danych osobowych klienta odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych i z prawem telekomunikacyjnym. W przypadku wykorzystania danych, przekraczającego zakres powyższego prawodawstwa i wymagającego zgody klienta, pojawiać się będzie każdorazowo wyraźne i jednoznaczne zapytanie o zgodę. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na wykorzystanie danych osobowych. Czynność taka ma skutek natychmiastowy i obowiązuje także w przyszłości Rejestracja, korzystanie z usług oraz zapoznanie się z tą deklaracją nie oznacza zgody na wykorzystanie danych osobowych.

3. Wykorzystanie danych osobowych

Poniżej opisano możliwe zastosowanie uzyskanych danych osobowych.

1. Uzyskiwanie danych osobowych

Dane osobowe są przekazywane w momencie zgłoszenia udziału w seminarium, zażądania katalogu lub zapisania się do newslettera. Zakres danych obejmuje dane osobowe i dane konieczne do realizacji usługi. Dane te obejmują informacje konieczne do realizacji zlecenia. W przypadku korzystania z funkcji o wielorazowym działaniu, forma TROTEC® automatycznie pozyskuje i gromadzi techniczne dane serwera, przekazywane przez używana przeglądarkę. Chodzi tutaj w szczególności o dane zapisywane w tzw. cookies (patrz rozdział "Cookies") i stosowane w celach serwisowych.

2. Przetwarzanie i wykorzystanie danych

Firma TROTEC® stosuje pozyskane dane do realizacji czterech głównych zadań, przy czym nie wszystkie dane są konieczne do wykonania wszystkich tych czynności.

1. Dane dotyczące konta i dane osobowe oraz adresowe są stosowane do autoryzacji i realizacji zlecenia (seminarium). 

2. Dane gromadzone w przypadku korzystania z poszczególnych ofert (dane dostępowe) są stosowane do technicznej realizacji usługi (zamówienie katalogu lub newslettera). W celu przeprowadzenia unifikacji, możliwe jest zebranie danych dostępowych podanych w różnych serwisach.

3. Po całkowitej realizacja usługi (seminarium), dane są blokowane w celu uniemożliwienia ich wykorzystania. Po upływie terminu przechowywania, narzucanego przez prawo podatkowe i handlowe, dane te są usuwane, chyba, że użytkownik wyrazi wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie tych danych (np. newsletter).

4. Rejestracja do newslettera powoduje wykorzystanie adresu email do celów reklamowych, aż do odwołania adresu z newslettera. 

3. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Firma TROTEC® przekaże dane osobowe innym podmiotom tylko w następujących przypadkach:

1. Przeprowadzenie lub rozliczenie udziału w seminarium wymaga zaangażowania innego podmiotu, korzystającego z tych danych osobowych (firmy kart kredytowych lub organizatorów seminarium; zakres przekazywanych danych ograniczony jest do zakresu niezbędnego do wykonania usługi).

2. W uzasadnionych i wybranych przypadkach, dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom w celu ich zweryfikowania pod względem wiarygodności płatniczej w zakresie dopuszczalnym przez prawo (numery kart kredytowych, numery kont itp. W takich przypadkach dane są przekazywane wyłącznie do podmiotów przeprowadzających daną operację. Są to poniżej wyszczególniony bank oraz następujące przedsiębiorstwa, współpracujące z firmą TROTEC®:

firma logistyczna (na przykład poczta) 

3. Zgodnie z prawem, dane osobowe mogą być przekazywane na żądanie odpowiednich organów państwowych, na przykład w ramach postępowania karnego. 

4. Usuwanie danych osobowych 

Dane są usuwane, jeżeli nie są już konieczne do wyżej wymienionych operacji, łącznie z zapłatą. Usuwanie danych rozpoczyna się od ich zablokowania. Całkowite usunięcie następuje z pewnym opóźnieniem, w celu uniknięcia omyłkowego usunięcia. Z technicznych powodów dane osobowe są duplikowane w kopiach bezpieczeństwa i procesach równoległych. Kopie takie są usuwane także po upłynięciu pewnego czasu. Opóźnienie to jest spowodowane kwestiami technicznymi. Prawo handlowe i karne wymaga przechowywania pewnych danych handlowych przez określony okres czasu.

4. Cookies 

Cookies to pliki zapisywane na dysku twardym komputera w celu ułatwienia nawigacji. Pozwalają one na uniknięcie konieczności wpisywania danych przy każdorazowej wizycie na danej stronie internetowej. Cookies ułatwiają skorzystanie z oferty grupy TROTEC®. Istnieje możliwość uniknięcia zapisu plików cookies na dysku komputera poprzez ustawienie opcji przeglądarki "Nie akceptuj cookies". Konfiguracja przeglądarki pozwala także na pojawianie się pytania o zgodę na każdorazowy zapis plików cookie. Zapisany plik cookie może zostać w każdej chwili usunięty. Szczegóły opisane zostały w instrukcji obsługi danej przeglądarki internetowej.

5. Prawo do informacji

Użytkownik ma prawo do zażądania od firmy TROTEC® szczegółowych informacji dotyczących wykorzystania zapisanych danych osobowych. Po dokonaniu rejestracji, dane są zapisywane w koncie użytkownika, który ma możliwość do ich edycji, blokady lub usunięcia. Pliki zapisane offline zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy nie będą już konieczne do przeprowadzenia transakcji. W przypadku braku rejestracji, prześlij formularz kontaktowy ze zgłoszeniem. W celu usunięcia konta na życzenie użytkownika prosimy o przesłanie wiadomości email za pośrednictwem formularza kontaktowego (patrz też rozdział „Usunięcie danych”).

6. Newsletter i reklama / cofnięcie zgody

Zgoda udzielona na korzystanie z newslettera lub reklamy w ramach oferty firmy TROTEC® może zostać w dowolnym momencie cofnięta. W celu cofnięcia zgody skorzystaj z formularza kontaktowego.

7. Bezpieczeństwo danych

Firma TROTEC® dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych przed niepowołanym dostępem, utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem lub utratą danych. Dostęp do danych osobowych posiadają tylko ci pracownicy, których działalność jest konieczna do prawidłowego działania systemu i sprawnej obsługi oferty oraz transakcji. Dane poufne są przesyłane do firmy TROTEC® za pomocą klucza SSL. W przypadku zarejestrowanych klientów, dostęp do konta następuje po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła. Prosimy o nieudostępnianie tych danych innym osobom. Przed otwarciem kolejnego okna lub przekazania komputera innemu użytkownikowi, albo w przypadku korzystania z publicznego komputera lub połączenia internetowego, zalecamy całkowite zamknięcie okna przeglądarki po zameldowaniu się w serwisie TROTEC®.

8. Usługi analityczne 

Aktualnie stosowane są następujące usługi analityczne:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA 

Strona ta korzysta z usługi Google Analytics produkcji firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytisc stosuje tzw. cookies, pliki tekstowe, zapisane na danym komputerze, w celu przeprowadzenia analizy korzystania z przeglądarki internetowej. Zebrane w plikach cookie informacje dotyczące korzystania z danej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane i zapisywane na serwerach Google w USA. W przypadku aktywacji funkcji anonimowego adres IP na tej stronie internetowej, adres IP jest skracany do kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub innego sygnatariusza układu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach, do serwera Google przesyłany jest pełny adres IP, który ulega skróceniu w USA. W imieniu właściciela strony internetowej, firma Google wykorzysta poniższe dane w celu oceny wykorzystania strony internetowej, stworzenia raportu dotyczącego aktywności strony internetowej oraz w celu dostarczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej oraz internetu przez właściciela strony. Adres IP, przekazany przez usługę Google Analytics, nie jest łączony z innymi danymi posiadanymi przez firmę Google. Zapis plików cookies może zostać wyłączony poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Spowoduje to jednakże wyłączenie niektórych funkcji strony internetowej.

Użytkownik ma możliwość uniknięcia gromadzenia danych za pomocą ciasteczek internetowych oraz danych związanych z wykorzystaniem strony internetowej (włącznie z zapisem adresu IP) i ich przesyłania i przetwarzania przez firmę Google. W tym celu pobierz i zainstaluj wtyczkę dostępną pod następującym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Wersja dla użytkowników urządzeń mobilnych: Deaktywowanie Google Analytics 

Deklaracja Google Analytics dotycząca ochrony danych

9. Zastosowanie dodatków

Witryna internetowa firmy TROTEC® wykorzystuje tak zwane dodatki. Uruchomienie strony internetowej TROTEC® stosującej tego rodzaju dodatki, powoduje połączenie z serwerem dostawcy danego dodatku i wykorzystanie dodatku na danej stronie. Serwer dostawcy dodatku odbierze informacje o stronach odwiedzonych przez użytkownika. W przypadku użytkowników zarejestrowanych u dostawcy dodatków istnieje możliwość przyporządkowania tych informacji do danych osobowych. Wykorzystanie funkcji dodatków (np. kliknięcie "przycisku", wpis komentarza) powoduje przyporządkowanie tych informacji do konta użytkownika. Wylogowanie przed skorzystaniem z dodatku uniemożliwia przeprowadzenie tej operacji.

Dalsze informacje dotyczące gromadzenia danych oraz możliwości zapobiegania gromadzenia i wykorzystania danych i ochrony sfery prywatności zamieszczone zostały w deklaracji dotyczącej ochrony danych danego dostawcy, zamieszczonej pod odpowiednim odnośnikiem.

Aktualnie stosowane są następujące dodatki i usługi: 

facebook.com
Facebook Inc.
1601 S. California Ave
Palo Alto
CA 94304
USA

Deklaracja Facebook dotycząca ochrony danych osobowych 

Google+
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
USA

Deklaracja Google+ dotycząca ochrony danych osobowych 

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066
USA

Obowiązuje deklaracja google dotycząca ochrony danych osobowych 

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900San Francisco, CA 94103, USA

Deklaracja Twitter dotycząca ochrony danych osobowych 

10. W przypadku określonych ofert, firma Trotec stosuje system talonów firmy Sovendus GmbH

W celu stworzenia atrakcyjnej dla użytkownika oferty talonów, firma Trotec GmbH przesyła wartość hash adresu mejlowego oraz adresu IP do firmy Sovendus GmbH, Molktestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Art. 6 rozdz.1 f DSGVO). Dane te są zabezpieczone pseudonimem i kodowaniem. Chroniona pseudonimem wartość hash adresu email jest wykorzystywana przez firmę Sovendus (Art. 21 rozdz.3, Art. 6 rozdz.1 c DSGVO) do sprawdzenia ewentualnej sprzeczności z działalnością reklamową prowadzoną przez firmę Sovendus. Adres IP jest wykorzystywany przez firmę Sovendus wyłącznie do zabezpieczenia danych i jest zazwyczaj zabezpieczana anonimem po siedmiu dniach (Art. 6 rozdz.1 f DSGVO). Dodatkowo, w celu realizacji płatności, w anonimowej formie przesyłamy do firmy Sovendus numer zamówienia, wartość i walutę zamówienia, identyfikator sesji, kod kuponu oraz znacznik czasowy (Art. 6 rozdz.1 f DSGVO). W przypadku zainteresowania ofertą kuponów firmy Sovendus, prześlemy do firmy Sovendus zakodowane imię, nazwisko oraz adres email w celu umożliwienia stworzenia oferty kuponu. Warunkiem jest brak sprzeczności w działalności reklamowej oraz kliknięcie na widoczny baner talonu (Art. 6 rozdz.1 f DSGVO). 

Dalsze informacje konieczne do przetwarzania danych przez firmę Sovendus zamieszczono na stronie dotyczącej ochrony danych osobowych, dostępnej pod adresem https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.

11. Firma Trotec stosuje w niektórych przypadkach promocje firmy Sovendus GmbH,

W celu stworzenia oferty promocyjnej, firma Trotec przesyła zabezpieczone anonimem i zabezpieczone dane takie jak płeć, rok urodzenia, kraj, kod pocztowy, wartość hash oraz adres email i adres IP do firmy Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Art. 6 rozdz.1 f DSGVO). Dane te są zabezpieczone pseudonimem i kodowaniem. Zabezpieczona pseudonimem wartość hash adresu email jest także stosowana przez firmę Sovendus do sprawdzenia ew. niezgodności z działalnością reklamową firmy Sovendus (Art. 21 rozdz.3, Art. 6 rozdz.1 c DSGVO). Adres IP jest wykorzystywany przez firmę Sovendus wyłącznie do zabezpieczenia danych i jest zazwyczaj zabezpieczana anonimem po siedmiu dniach (Art. 6 rozdz.1 f DSGVO).

Kliknięcie na ofertę spowoduje przesłanie do firmy Sovendus zakodowanego nazwiska, danych adresowych oraz adresu email w celu przygotowania spersonalizowanej oferty przez dostawcę produktu (Art. 6 rozdz. 1 b, f DSGVO).

Dalsze informacje konieczne do przetwarzania danych przez firmę Sovendus zamieszczono na stronie dotyczącej ochrony danych osobowych, dostępnej pod adresem https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.

Powyższe zasady nie zmieniają zakresu obowiązywania ustaw dotyczących Ochrony danych osobowych, Krajowych przepisów ochrony danych oraz Prawa telekomunikacyjnego. Przepisy te dostępne są po kliknięciu tekstu.