Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

 1. Przykłady zastosowań
 2. Termografia
 3. Zastosowania w fotowoltaice

Zastosowania w systemach fotowoltaicznych:

Proste i atrakcyjne cenowo rozwiązania: Profesjonalne urządzenia pomiarowe dla właścicieli domów i instalatorów.

Jakie są Państwa sposoby zapewnienia opłacalności domowego systemu fotowoltaicznego? Sposoby unikania pożarów? Rozstrzyganie sporów o odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z montażu systemu fotowoltaicznego i możliwość rozszerzenia profilu działalności? Wszystko to możliwe jest dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań pomiarowych. Zachęcamy do dalszej lektury:

Termografia podczerwona w systemach fotowoltaicznych

Oferta grupy Trotec obejmuje optymalne modele kamer podczerwieni.
 

OPTYMALNE KAMERY TERMOWIZYJNE

Zalecamy przeprowadzanie przez właścicieli domów

regularnych kontroli wydajności zainstalowanych systemów fotowoltaicznych.
 

SPRAWDŹ WŁASNY SYSTEM
 

Dla instalatorów i instalatorów systemów solarnych

Termografia podczerwieni i lokalizacja nieszczelności zwiększają bezpieczeństwo i poszerzają ofertę usług.

INSPEKCJA SYSTEMU JAKO USŁUGA

Ważne informacje dla właścicieli domów i instalatorów.

Dowiedz się o innych zagrożeniach
 
 

Kontrola systemu fotowoltaicznego.

Kamera termowizyjna jako narzędzie do wykrywania usterek

Diagnostyka systemu fotowoltaicznego.
 

DIAGNOSTYKA
 

Termografia podczerwona w systemach fotowoltaicznych: Oferta grupy Trotec obejmuje optymalne modele kamer podczerwieni.

Wysoka rozdzielczość obrazu, wysoka czułość termiczna to tylko dwie własności wymagane w przypadku diagnostyki systemów fotowoltaicznych przy zastosowaniu kamer podczerwieni. Sporządzanie obrazów termograficznych urządzeń fotowoltaicznych stwarza specjalne wymagania dotyczące kamer termowizyjnych. Poniżej zamieszczono krótki opis wyposażenia i parametrów kamery termowizyjnej, koniecznych do uzyskania odpowiednich wyników pomiarowych.

Czułość termiczna

Powierzchnia modułów solarnych nie jest przezroczysta dla kamer podczerwieni bez chłodzenia. Oznacza to, że temperatura poszczególnych cel słonecznych jest mierzona pośrednio na powierzchni szkła. Różnica temperatur może być w tym punkcie bardzo mała. Wysoka czułość termiczna wynosząca 0,08°C jest w tym przypadku niezwykle cenną zaletą. W odniesieniu do obrazu pozornego oznacza to, że każdy punkt różniący się temperaturą 0,08°C zostaje przedstawiony w inny sposób. Umożliwia to o wiele większą precyzję lokalizacji źródła usterki w porównaniu z urządzeniem o niskiej czułości. 

Wysoka rozdzielczość ekranu

Im większa liczba pikseli, tym wyraźniejszy i bardziej szczegółowy jest obraz pozorny. Wysoka rozdzielczość ekranu jest ważna szczególnie w przypadku urządzeń solarnych o dużej powierzchni, obserwowanych z dużej odległości. Prawidłowa obserwacja pozwala także na wykrycie małych uszkodzeń, takich jak na przykład wadliwe połączenia lutowane. Wymienne obiektywy dodatkowo zwiększają uniwersalność urządzenia. Obiektyw szerokokątny może być wykorzystany do badania dużego systemu solarnego z dużej odległości.

Ruchomy wyświetlacz

Stopień emisji powierzchni szklanej jest najwyższy przy ustawieniu obiektywu kamery pod kątem prostym do modułu solarnego. Jednocześnie zachodzi ryzyko ujęcia przez kamerę własnego obrazu, co prowadzić może do zaburzenia wyników. Kompromisem jest kąt obserwacji mieszczący się w granicach od 5° do 60°, przy założeniu, że płaszczyzna prostopadła wyznacza kierunek 0°. Warunkiem wykonania prawidłowych ujęć jest więc wyposażenie kamery w ruchomy ekran.

Zintegrowany aparat cyfrowy

Zintegrowany aparat cyfrowy pozwala na dołączenie obrazu rzeczywistego do każdego sporządzonego termogramu. Ułatwia to orientację przy lokalizacji źródła usterek. Tryb mieszany pozwala na nałożenie na siebie obrazów rzeczywistych i termograficznych, co jest dodatkową zaletą, pozwalającą na precyzyjne określanie położenia uszkodzeń. 

Optymalne warunki pomiarowe zapewniają precyzyjne wyniki pomiarów.

Grupa Trotec posiada w swojej ofercie idealne kamery termowizyjne. Uzyskanie precyzyjnych wyników pomiarów wymaga jednakże także zapewnienia odpowiednich warunków pomiarowych.
Optymalne warunki to chłodny, bezwietrzny wiosenny lub letni dzień przy bezchmurnym niebie. Aktywacja celi słonecznej następuje przy promieniowaniu słonecznym rzędu 500 W/m². Korzystniejszą wartością jest 700 W/m². Niska temperatura otoczenia dodatkowo zwiększa kontrast termiczny.

Nagłe zachmurzenie, całkowite lub częściowe zacienienie, na przykład przez wysokie budynki lub odbicia, negatywnie wpływają na wyniki pomiarów i należy ich unikać.

Kamery Grupy Trotec serii IC085LV oraz IC125LV charakteryzują się najwyższą czułością oraz wyśmienitymi parametrami inspekcji termograficznej urządzeń fotowoltaicznych. Tutaj zamieszczono zestawienie najważniejszych informacji oraz parametrów kamer termowizyjnych serii IC.

Zalecamy przeprowadzanie przez właścicieli domów: regularnych kontroli wydajności zainstalowanych systemów fotowoltaicznych.

Podobnie, jak na przykład samochód osobowy, system fotowoltaiczny jest wystawiony na działanie niezwykle niekorzystnych warunków. Słońce, deszcz, śnieg, burza oraz zmiany temperatur stawiają niezwykle wysokie wymagania dotyczące materiałów oraz montażu. Kontynuując porównanie z samochodem, jest on regularnie poddawany badaniom stanu technicznego. Z tych samych względów zalecamy przeprowadzanie regularnych kontroli działania i czynności konserwacyjnych. Kontrola działania systemu fotowoltaicznego i sprawdzenie mocy nominalnej możliwe jest dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej.

Wady materiałowe, nieprawidłowe połączenia oraz wadliwe luty mogą powodować zmniejszenie mocy systemu solarnego. Z tego powodu zalecamy sprawdzenie działania systemu bezpośrednio po jego zamontowaniu. Umożliwia to potwierdzenie, że system solarny pracuje od początku z pełną mocą i pozwala na uzyskanie oczekiwanych zysków. Jednocześnie uzyskiwana jest orientacyjna wartość, służąca jako odniesienie przy kolejnych pomiarach w przyszłości.

Zachęcamy do kontrolowania i utrzymywania pełnej sprawności systemu solarnego oraz oczekiwanych korzyści finansowych. Zalecane czynności kontrolne:

 • Bezpośrednio po montażu sprawdź wydajność działania systemu
 • Co ok. 2 lata sprawdź występowanie uszkodzeń w wyniku uderzenia kamieniem, zabrudzenia, wilgotności, zwarcia itp.
 • Tuż przed upłynięciem okresu gwarancyjnego sprawdź występowanie błędów materiałowych lub montażowych.

Kamera podczerwieni pozwala na ustalenie usterek.

Kamera podczerwieni wykorzystuje termografię i pozwala na zobrazowanie promieniowania cieplnego. Uszkodzone cele słoneczne grzeją się bardziej niż cele pracujące prawidłowo. Kamera termowizyjna ułatwia lokalizację uszkodzonych cel, ze względu na ich wyższą temperaturę. Obraz termiczny pozwala także na wykrycie cel nieaktywnych. Umożliwia to ustalenie przyczyny niesprawności systemy solarnego bez dotykania lub demontażu modułów.

W celu zapewnienia jak najwyższej precyzji, konieczne jest ustawienie kamery podczerwieni w odpowiedniej odległości od celu. W niektórych przypadkach konieczne może okazać się skorzystanie z sąsiadujących działek. Innymi pomocnymi elementami są statyw z ramieniem teleskopowym oraz wspornik. generowany przez kamerę termiczny obraz pozorny uwidacznia uszkodzone moduły, połączenia, wady materiałowe i inne usterki. Im wyższa rozdzielczość i czułość termiczna, tym większa precyzja lokalizacji ustere

Dla instalatorów i instalatorów systemów solarnych: Termografia podczerwieni i lokalizacja nieszczelności zwiększają bezpieczeństwo i poszerzają ofertę usług.

Grupa Trotec oferuje dla instalatorów profesjonalne urządzenia do kontroli dachów i urządzeń fotowoltaicznych. Zastosowanie tych urządzeń pozwala na udokumentowanie jakości własnej pracy i świadczenie dodatkowych usług. Technologia ta umożliwia jednoznaczne i precyzyjne udokumentowanie prawidłowego działania wykonanych instalacji fotowoltaicznych dzięki zastosowaniu wysokiej czułości kamery termowizyjnej. Regularne kontrole i konserwacja systemów solarnych może być także kolejną, oferowaną usługą.

Klienci decydujący się na montaż systemu solarnego, myślą perspektywicznie. Każdy system solarny jest drogą inwestycją. Czas zwrotu kosztów urządzeń fotowoltaicznych to długie lata. Koniecznym warunkiem opłacalności jest pełna sprawność systemu. Nawet najmniejsze uszkodzenia elementów elektrycznych, złącz lub cel solarnych powoduje wyłączenie części systemu. Często awaria taka pozostaje niezauważona przez lata. Kamery termograficzne mogą być także zastosowane do łatwego zlokalizowania uszkodzonych modułów lub połączeń. Dla wielu właścicieli domów, obsługa tych zaawansowanych urządzeń oraz ocena pomiarów termograficznych wydać się może zbyt skomplikowana.

Zastosowanie kamery termowizyjnej może stanowić usługę opłacalną dla obu stron.

 • Klient uzyskuje gwarancję regularnej termograficznej kontroli prawidłowości działania i wydajności urządzenia fotowoltaicznego.
 • Instalator systemów solarnych korzysta z wykonania pomiaru bezpośrednio po zakończeniu instalacji, ponieważ dowodzi on prawidłowego działania systemu.
 • Obok długoterminowych kontraktów na usługi serwisowe i konserwacyjne pomiary jednorazowe mogą być także wykonywane na zamówienie w przypadku podejrzenia uszkodzenia albo zmniejszenia mocy instalacji.

Profesjonalne rozwiązania pomiarowe do kontroli dachów przed wykonaniem instalacji.

Niezależnie od typu, zarówno dach płaski, jak i dach spadowy powinny być wolne od uszkodzeń przed rozpoczęciem instalacji systemu solarnego. Jest to podyktowane następującymi względami:

Po pierwsze, pomiary takie umożliwiają uniknięcie uszkodzeń systemu fotowoltaicznego. Dodatkowo pozwalają także na oddalenie ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem instalacji. Przedstawienie dowodu, że montaż instalacji nie spowodował uszkodzeń dachu nie będzie możliwe, bez stwierdzenia stanu dachu przed instalacją.

Przezorność nakazuje więc wykonanie kontroli szczelności przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. Grupa Trotec oferuje profesjonalne urządzenia pozwalające na ustalenie miejsca wycieku, na przykład detektor LD6000.

Optymalny dobór kamery termowizyjnej.

Częściowa usterka układu fotowoltaicznego może być spowodowana nawet uszkodzonym lutem. W przypadku instalacji o dużej powierzchni, odnalezienie takiego punktu może być trudne. Precyzyjny pomiar wymaga także zastosowania optymalnego kąta względem powierzchni szkła modułu solarnego. Kamery podczerwieni stosowane do kontroli układów solarnych powinny dlatego spełniać następujące wymagania:

 • Wysoka rozdzielczość obrazu, co najmniej 320 x 240 punktów.
 • Wysoka czułość termiczna, wynosząca co najmniej 0,08°C.
 • Zintegrowany cyfrowy aparat fotograficzny ułatwiający orientację poprzez sporządzone zdjęcia obrazu rzeczywistego.
 • Ruchomy ekran LCD zapewniający czytelność niezależnie od kąta pomiarowego obiektywu.

Wszystkie kamery termowizyjne serii IC-LV grupy Trotec są odpowiednio przystosowane do kontroli systemów fotowoltaicznych. Modele LV są dodatkowo wyposażone w zintegrowany, cyfrowy aparat fotograficzny oraz funkcję DuoVisoin, pozwalającą na nałożenie obrazu rzeczywistego i termowizyjnego. Do wyposażenia dodatkowego należą obiektywy, stosowane na przykład do dużych instalacji solarnych. Dołączony do zestawu pakiet oprogramowania zawiera wszystkie funkcje konieczne do sporządzenia profesjonalnego raportu pomiarowego.

Ciekawostka: Umożliwiamy także nabycie kamery podczerwieni w formie leasingu.

Prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów leasingu wybranego modelu kamery.

Profesjonalne metody termografii i lokalizacji nieszczelności. Szkolenia

Termografia i lokalizacja nieszczelności. Oba ważne obszary są cenne w codziennej praktyce i mogą stanowić źródło dodatkowych dochodów.

Grupa Trotec oferuje także organizowany w czterech oddziałach program szkoleniowy dotyczący termografii i lokalizacji nieszczelności. Programy te mogą mieć formę od seminarium do obozu szkoleniowego z naciskiem na praktyczne podejście do problemów. Możliwe jest także wykształcenie praktyczne, obejmujące towarzyszenie doświadczonym technikom w wykonywaniu pomiarowych zadań roboczych. Program ten jest tworzony przez profesjonalistów i skierowany do profesjonalistów.

Kontrola systemu fotowoltaicznego. Ważne informacje dla właścicieli domów i instalatorów.

Ochrona pożarowa. W ostatnim czasie zaobserwować można większą ilość doniesień o możliwym zagrożeniu pożarowym stwarzanym przez systemy fotowoltaiczne. Powodem zwiększenia zagrożenia mogą być błędy montażowe oraz zjawiska związane z łukiem elektrycznym. Opłacalność tego rodzaju instalacji przedstawia się jako niepewną. Dlatego Grupa Trotec zaleca kontrolę paneli systemu fotowoltaicznego oraz okablowania i innych elementów bezpośrednio po zakończeniu montażu oraz regularnie w czasie eksploatacji.

Grupa Trotec oferuje najnowocześniejsze urządzenia pomiarowe służące do kontroli systemów fotowoltaicznych. Są to kamery podczerwieni, specjalnie przystosowane do specyfiki pomiarów urządzeń solarnych. Urządzenia pomiarowe grupy Trotec umożliwiają sprawdzenie nieszczelności dachu przed wykonaniem instalacji solarnej, co pozwala na wykluczenie uszkodzenia dachu w wyniku przeprowadzanych prac. Urządzenia pomiarowe do kontroli przewodów elektrycznych. Bezpieczeństwo i działanie systemu fotowoltaicznego może zostać ograniczone przez wiele czynników. Mogą to być na przykład uszkodzenia dachu przed wykonaniem instalacji, wiatr i czynniki pogodowe a także skutek aktywności gryzoni.

Kamera termowizyjna jako narzędzie do wykrywania usterek. Diagnostyka systemu fotowoltaicznego.

Zmniejszenie się sprawności systemu fotowoltaicznego oznacza ograniczenie oczekiwanych zysków. Utrata wydajności może być spowodowana nawet przez najmniejsze usterki modułów, połączeń lub elementów elektrycznych. Kosztowna inwestycja wymaga kontroli bezpośrednio po zamontowaniu na dachu oraz regularnie co dwa lata.

Wysokiej czułości kamery termowizyjne ułatwiają diagnozę usterek bez konieczności pracochłonnego demontażu modułów lub niebezpiecznego wchodzenia na dach. Kamery na podczerwień serii IC grupy Trotec są stworzone do tego rodzaju zadań. Obraz termowizyjny umożliwia wykrycie i lokalizację najmniejszych uszkodzeń takich jak kamienie, wadliwe połączenia lutowane, uszkodzone diody, wady produkcyjne, błędy montażowe, nieaktywne cele oraz wiele innych przyczyn zmniejszenia się wydajności.

Technologia kontroli termograficznej umożliwia w ten sposób kontrolę działania i opłacalności systemów fotowoltaicznych. Regularne przeprowadzanie czynności kontrolnych i konserwacyjnych znacznie wydłuża żywotność systemu solarnego.

Zabezpieczenie zyskowności

Decyzja o montażu systemu fotowoltaicznego miała podłoże finansowe. Z montażem tego systemu wiążą się określone oczekiwania finansowe.

Rachunek jest niezwykle trudny w sytuacji, gdy system fotowoltaiczny nie działa prawidłowo.

Obliczenie zyskowności zależy od wydajności systemu fotowoltaicznego. Uszkodzenie jednego modułu lub przetwornika powoduje zafałszowanie kalkulacji. Z tego powodu zalecamy przeprowadzenie sprawdzenia:

Zabezpiecz swoje zyski przez kontrolę urządzenia fotowoltaicznego.

Dalsze przykłady zastosowań techniki pomiarowej w dziedzinie termografii

 • Orientacyjne badanie przesiewowe w przypadku chorób zakaźnych o charakterze epidemii

  W czasach chorób zakaźnych o charakterze epidemii szczególnego znaczenia nabiera wczesne rozpoznanie zakażonych osób. Wirusy o bardzo wysokim współczynniku zakażania jak norowirus, SARS-CoV-2 (korona) czy też H5N1 (ptasia grypa) nie wiedzą co to zamknięte drzwi, granice krajów lub inne ograniczenia dostępu. W przypadku pandemii czynniki chorobotwórcze rozprzestrzeniają się na całym świecie i...

  Dalsze informacje
 • Obserwacja dzikich zwierząt

  Kamera termowizyjna winna być stosowana do obserwacji zwierzyny tak często, jak typowa lornetka. Obrazy termowizyjne pozwalają na odkrycie zwierząt nawet przy słabej widoczności i całkowitej ciemności. Firma Trotec oferuje kamery termowizyjne serii IC umożliwiające skuteczną i precyzyjną obserwację. Te atrakcyjne cenowo urządzenia wyróżniają się dobrą ergonomią, wysoką precyzją i dużą odpornością.

  Dalsze informacje
 • Kontrola stanu zdrowia drzew

  Bezpieczeństwo w parkach, na drogach i na obszarach leśnych leży w gestii właściciela lub zarządcy, odpowiedzialnego za dany teren. Obowiązek zapewnienia ruchu drogowego obejmuje także konieczność profesjonalnej oceny stanu drzew w celu wdrożenia odpowiednich działań pielęgnacyjnych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń drzewostanu konieczne jest jego jak najszybsze odnowienie w celu zapewnienia...

  Dalsze informacje
 • Termografia stosowana w pielęgnacji koni

  Koń jest wśród Niemców jednym z najbardziej ulubionych zwierząt. Choroba konia lub odniesienie poważnych obrażeń może się wiązać z wysokimi kosztami leczenia. Późne rozpoznanie choroby oznacza dłuższy przebieg procesu leczenia oraz jego wyższe koszty. Z tego względu, termografia jest coraz częściej stosowana w profilaktyce, diagnostyce schorzeń oraz rehabilitacji.

  Dalsze informacje
 • Termografia podczerwieni w służbie ochrony granic

  Nadzorowanie obszarów chronionych i granic jest bardzo wymagającym zajęciem. Zadnie to jest bowiem bezpośrednio związane z bezpieczeństwem. Misją służb granicznych jest wykrywanie i zatrzymywanie nieuprawnionych osób. Intruzi starają się działać pod przykryciem warunków pogodowych niesprzyjających wykrywaniu osób. Z tego też względu, służby graniczne muszą być skuteczne przede wszystkim w...

  Dalsze informacje
 • Termografia w podczerwieni wykorzystywana w produkcji stali

  Stal stosowana jest wszędzie tam, gdzie istotne są jej wysokie parametry wytrzymałościowe: np. w motoryzacji i w kolejnictwie. Zapotrzebowanie na stal ciągle znacznie wzrasta. Zapewnienie wysokiej jakości produktów wytwarzanych z zastosowaniem stali spowodowało także wzrost wymagań jakościowych dotyczących surowej stali. Niezawodne i nieniszczące badanie jakości możliwe jest dzięki zastosowaniu...

  Dalsze informacje
 • Termografia w podczerwieni dla zootechniki

  Kamery termowizyjne sprawdziły się w trakcie wieloletniego zastosowania w hodowli bydła rogatego, świń, owiec, kóz oraz drobiu. Urządzenia te pozwalają na tani i wczesny pomiar temperatury, dostarczający hodowcom trzody niezwykle istotnych informacji. Oferta grupy Trotec obejmuje cały szereg urządzeń do termografii podczerwonej.

  Dalsze informacje
 • Elektrotermografia

  W jakim stanie znajdują się przewody elektryczne ukryte w ścianie lub w urządzeniu? Czy izolacja z tworzywa sztucznego jest już krucha? Czy przyłącza są wykonane prawidłowo? Odłączenie się przewodu elektrycznego lub przyłącza albo przerwanie izolacji oznacza często początek dużej awarii. W celu uniknięcia pożaru przewodów i awarii systemów elektrycznych, konieczne jest wcześniejsze wykrycie...

  Dalsze informacje
 • Termografia w stacjach uzdatniania wody

  Klienci przedsiębiorstwa wodociągowego zdają się na jego niezawodność i stabilność działania. Zadaniem przedsiębiorstwa jest więc ciągłe i nieprzerwane zapewnienie dostaw wody. Szybka lokalizacja problemów technicznych możliwa jest poprzez wykorzystanie przez personel konserwacyjny kamer termowizyjnych do kontroli elementów elektronicznych. Szczegółowe obrazy termowizyjne, wytwarzane przez kamery...

  Dalsze informacje
 • Termografia siłowni wiatrowych

  Łopaty wirnika siłowni wiatrowej pozwalają na przemianę siły wiatru w energię elektryczną. Te wykonane z tworzyw sztucznych elementy są pooddawane zarówno w trakcie obróbki, jak i pracy, niezwykle dużym obciążeniom. Z tego względu konieczne jest zagwarantowanie ich idealnego stanu technicznego. Dzięki termografii, producenci oraz użytkownicy turbin wiatrowych są w stanie uzyskać szczegółowy obraz...

  Dalsze informacje
 • Kontrola systemów solarnych

  Urządzenia fotowoltaiczne muszą znajdować się w optymalnym stanie technicznym. Jest to warunkiem uzyskiwania oczekiwanych korzyści przez właścicieli tych urządzeń. Dotyczy to nie tylko odpowiedniego rozplanowania i wykonania instalacji. Konieczne jest także skontrolowanie ogniw solarnych oraz całego urządzenia. Ukryte braki lub usterki mogą być z łatwością wykryte poprzez zastosowanie takich...

  Dalsze informacje
 • Poszukiwania w zbiornikach wodnych

  Dobra widoczność na pełnym morzu jest bardzo ważna, szczególnie nocą. Wie o tym każdy marynarz, kierujący jednostką pływającą w ciemności. Żeglarze, motorowodniacy i zespoły ratunkowe stosują technikę podczerwieni w celu zapewnienia bezpieczeństwa nawigacji oraz w celu rozpoznania innych jednostek pływających i osób w wodzie. Kamery termowizyjne firmy Trotec tworzą szczegółowe i jednoznaczne...

  Dalsze informacje
 • Poszukiwania plam oleju

  Dojście plamy oleju do wybrzeża oznacza powstanie ogromnych szkód. Sytuacja taka zagraża całym populacjom zwierząt oraz zniszczeniem życia roślinnego. W zależności od wielkości plamy istnieje nawet zagrożenie katastrofą ekologiczną. Z tego względu, obrońcy środowiska naturalnego i odpowiednie służby pracują z pełnym zaangażowaniem starając się wykryć i usunąć plamę oleju. W szczególności w...

  Dalsze informacje
 • Dokumentacja hodowli zwierząt

  Technika ta pozwala także na nocną obserwację dzikich zwierząt, np. polowań lwów, poszukiwanie dużych węży, oraz odnajdywanie kryjówek antylop. Wszystko dzięki zastosowaniu kamer termowizyjnych. Urządzenia te są coraz bardziej popularne także do sporządzania dokumentacji hodowli zwierząt. Szczegółowe filmy dostarczają informacji na temat nieznanych dotychczas procesów i zawierają często...

  Dalsze informacje