×
Ścianka ochronna ze szkła akrylowego z okrągłą krawędzią ochronną w aerozolu

Ścianka ochronna ze szkła akrylowego z okrągłą krawędzią ochronną w aerozolu

Informuj

Skuteczne oczyszczanie powietrza z wirusów bez niepotrzebnego oczekiwania

TAC V+ i jego wersje gwarantują czyste, zdrowsze powietrze wypełniające pomieszczenia. Skuteczność urządzenia została potwierdzona wynikami badań naukowych! Wszystkie modele, oprócz wersji mobilnej, są teraz opcjonalnie dostępne jako stacjonarne urządzenia przeznaczone do ochrony przed infekcjami. Optymalne rozwiązanie z filtrem H14-HEPA, zapewniające czyste, zdrowe powietrze w dużych pomieszczeniach, w których przebywa duża liczba osób.

Więcej

Sale lekcyjne wolne od wirusów – bezpieczny powrót szkoły

Bez odpowiednich działań ochronnych wirusy zawarte w aerozolach mogą być przez wiele godzin obecne w powietrzu klas szkolnych i powodować ryzyko zakażenia. Wysokoczęstotliwościowe oczyszczacze powietrza TAC V+ z filtrem H14 wychwytującym wirusy usuwają problem u źródła.

Więcej

Ochrona przed infekcjami, przeznaczona dla przestrzeni publicznych

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) wzywa do zwiększenia udziału pracy z domu jako elementu ograniczania zasięgu pandemii koronawirusa. W wielu firmach, ze względu na typ wykonywanej pracy, nie jest to jednak możliwe. „Prawie 60 procent pracowników w Niemczech nie może pracować z domu”, mówi Marcel Fratzscher, prezes Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW). W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony pracujących w biurach pracowników przed zakażeniem patogenem Covid-19, BMAS zaleca stosowanie rozwiązań technicznych systemów ochrony przed zakażeniem.

Więcej
Trotec/87