Osuszanie powietrza w kontroli ruchu lotniczego
Osuszanie powietrza w kontroli ruchu lotniczego
 1. Przykłady zastosowań
 2. Ogólne rozwiązania do osuszania
 3. Osuszanie powietrza i bezpieczeństwo lotów

Kontrolowane wartości wilgotności powietrza chronią wrażliwe systemy techniczne stosowane na lotniskach

Systemy osuszania firmy Trotec chronią rozwiązania techniczne służące zabezpieczeniu bezpieczeństwa ruchu lotniczego przed uszkodzeniami wynikającymi z obecności zbyt wilgotnego, zasolonego powietrza

Lotnisko Enaire Fuerteventura
Lotnisko Enaire Fuerteventura

Osuszacze powietrza firmy Trotec chronią elementy elektroniczne i techniczne przed awariami

Urządzenia radarowe i nawigacyjne zainstalowane w wieży kontroli lotów stanowią rdzeń każdego lotniska. Wewnątrz tych radarowych centrali, kontrolerzy lotów i służby zabezpieczenia ruchu lotniczego kontrolują sytuację w powietrzu, określają pozycje samolotów, zarządzają komunikacją z pilotami i korzystając z najnowocześniejszych systemów komunikacji obliczenia optymalne tory lądowania i startu wszystkich całego ruchu lotniczego. Problemy w funkcjonowaniu wysoce wrażliwych systemów elektronicznych mogą mieć dramatyczne konsekwencje dla bezpieczeństwa zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Dodatkową trudnością jest uwzględnienie opóźnionych lub odwołanych lotów, niezadowolenie pasażerów i destabilizacją planowej pracy lotniska. Na terenie Niemiec, odpowiedzialność za zarządzanie ruchem lotniczym jest firma Deutsche Flugsicherung GmbH, korzystająca z systemów technicznych własnej konstrukcji i nadzorująca je we własnym zakresie. W innych krajach, tego rodzaju zadania realizowane są przez porównywalne przedsiębiorstwa zajmujące się kontrolą ruchu lotniczego. 

Wysoka wilgotność powietrza jest jednym z najgroźniejszych wrogów każdego systemu elektronicznego

Służby nadzoru wykonujące nieodzowną pracę związaną z zabezpieczeniem bezpieczeństwa ruchu lotniczego spotykają się często z problemem dotyczącym bezpieczeństwa urządzeń. W szczególności dotyczy to gorących krajów południa Europy.

Zbyt wysoka wilgotność i zasolenie powietrza mogło być przyczyną nieprawidłowego działania, korozji, uszkodzeń przewodów, a nawet awarii systemowych. 

Usterki takie oznaczają krytyczne awarię w przypadku każdego lotniska. Tylko kontrolowany poziomi wilgotności powietrza gwarantuje wysokie bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń elektronicznych na obszarach występowania ciągłej, krytycznej wilgotności powietrza. Utlenianie lub korozja metali rozpoczyna się odpowiednio od 50 % i 70 % względnej wilgotności powietrza. Z tego powodu zastosowanie niezawodnych systemów klimatyzacyjnych jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego. W celu uzyskania maksymalnego bezpieczeństwa eksploatacji, służby kontroli ruchu lotniczego stosują sprawdzone systemy osuszania powietrza firmy Trotec. Zapewniają one utrzymanie wewnątrz centrum kontroli lotów i stacjach radarowych stałych parametrów klimatycznych i optymalnej wilgotności powietrza < 50%.

Zalety stacjonarnych systemów osuszania powietrza firmy Trotec:

 • Ochrona przed utlenianiem i korozją
 • Gwarancja sprawności wszystkich komponentów technicznych
 • Wydłużenie żywotności elementów elektronicznych
 • Pośrednie zmniejszenie zużycia energii przez klimatyzatory 
 • Zdalne nadzorowanie wszystkich ważnych parametrów klimatycznych i urządzeń w różnych lokalizacjach za pośrednictwem platformy TTSL®

Rozwiązania klimatyzacyjne firmy Trotec gwarantują utrzymanie stabilnych wartości wilgotności powietrza

W celu uniknięcia zbyt wysokich wartości wilgotności powietrza i problemów z komponentami elektronicznymi, zalecamy zastosowanie bardzo wytrzymałych osuszaczy kondensacyjnych firmy Trotec, przystosowanych do montażu ściennego. Urządzenia serii DH, DH VPR+ oraz stworzone do pomieszczeń o wysokiej wilgotności modele serii DS osiągają wydajność osuszania na poziomie 104 litrów/dzień i zapewniają optymalny poziom wilgotności. Oferta firmy Trotec jest uzupełniana przez stacjonarne, wysokowydajne osuszacze kondensacyjne DH 160 oraz DH 310. Kondensacyjne agregaty osuszające to wysokiej wydajności osuszacze do niskich temperatur osiągające dzienną wydajność 500 litrów (strumień powietrza 4 600 m³/godz.) i bazujące na sprężarkowym systemie chłodzenia, tłoczącym środek chłodniczy przez skraplacz i parownik. Zassane w trybie cyrkulacji powietrza powietrze jest prowadzone przez parownik, schładzane poniżej temperatury punktu rosy i pozbawiane kondensatu wody, odprowadzanego do zbiornika. Zimne, suche powietrze jest prowadzone przez gorący skraplacz, odbiera energię cieplną procesu technologicznego i następnie jest kierowane jako suche, ciepłe powietrze z powrotem do pomieszczenia, gdzie jest nasycane wilgocią. Wykorzystanie zasady pompy ciepła gwarantuje uzyskanie optymalnej wilgotności powietrza przy jednocześnie minimalnym zużyciu energii elektrycznej. 

Jeszcze wyższą wydajność osuszania powietrza gwarantują bogato wyposażone agregaty osuszające serii TTR. Skalowana wydajność osuszania sięga 1 790 litrów na dzień (14 700 m³/godz powietrza) umożliwia zastosowanie tych adsorpcyjnych osuszaczy powietrza nawet w dużych centrach obliczeniowych i dużych obszarach stosowania wrażliwych komponentów elektronicznych.

Standardowa zaleta wszystkich osuszaczy powietrza firmy Trotec: 

 • profesjonalna jakość „made in Germany“, czyli oryginalne produkty firmy Trotec. 
 • Możliwość dostosowania wydajności osuszania do wszystkich zastosowań i powierzchni uprawy 
 • Odporna, stalowa obudowa zabezpieczona wysokiej jakości powłoką 
 • Szeroka gama wyposażenia umożliwia dostosowanie konfiguracji do każdego zadania roboczego. 

Dlaczego zastosowanie sprawdzonych w praktyce systemów osuszania firmy Trotec jest konieczne do ochrony wrażliwych elementów elektronicznych? 

Optymalne parametry klimatyczne i poziom wilgotności są nieodzownym warunkiem zapewnienia bezusterkowej pracy komponentów elektronicznych. Kontrolowana wilgotność powietrza chroni przed kosztownymi awariami, nieprawidłowym działaniem i wydłuża żywotność drogich systemów i urządzeń. 

TTSL® to bezpośrednia kontrola bez konieczności fizycznej obecności

Systemowe rozwiązanie do zdalnego monitorowania wszystkich parametrów klimatycznych i stanów urządzeń w wielu lokalizacjach

Platforma TTSL® firmy Trotec została stworzona do zdalnego monitorowania wymaganych parametrów klimatycznych oraz stanów urządzeń i umożliwia uzyskanie pełnego przeglądu i kontroli nad wszystkimi istotnymi danymi. TTSL® to modułowy, kompleksowy system bazujący na chmurze danych do rejestracji danych pomiarowych, umożliwiający korzystanie z dużej liczby czujników i interfejsów. Jest także wyposażony w bramki sieciowe o dużym zasięgu i przyjazne dla użytkownika aplikacje do zapisu, analizy i dokumentacji danych pomiarowych. System TTSL® umożliwia uzyskanie dostępu do istotnych parametrów, takich jak wilgotność i temperatura powietrza lub też stanów urządzeń w różnych lokalizacjach (np. centrale sterowania/stacje radarowe) w celu podjęcia, w razie potrzeby, odpowiednich działań, bez konieczności obecności serwisanta w tej lokalizacji.

Zalety zdalnego monitorowania TTSL®:

 • Platforma wszystkich danych i zastosowań: Zdalne monitorowanie, zdalne sterowanie, analiza i dokumentacja procesów i maszyn
 • Nadzorowanie, analiza i sterowanie z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem smartfona, jak biurowego komputera PC
 • Modułowa koncepcja umożliwiająca dostosowanie do potrzeb i rozszerzenia konfiguracji
 • Duża liczba czujników i interfejsów: Temperatura, wilgotność, nadzorowanie poziomu napełnienia, temperatura powierzchni, rezystancyjny pomiar wilgotności
 • Umożliwia szybkie podjęcie odpowiedniej reakcji bez konieczności lokalnego serwisowania
 • Ciągłe nadzorowanie systemów technicznych zwiększa wydajność urządzeń
 • Oprogramowanie przystosowane do obsługi wielu użytkowników i możliwość dostosowania do potrzeb pracowników i klientów

Tutaj uzyskasz dalsze informacje dotyczące platformy TTSL®.

Skorzystaj z naszych usług przemysłowych Best-Practice

Skorzystaj z usług przemysłowych Best-Practice firmy Trotec

Każdy zakład przemysłowy korzysta z własnych procesów technologicznych, urządzeń i pomieszczeń. Z tego też powodu konieczne jest stosowanie specjalnych systemów obróbki powietrza, dostosowanych do indywidualnych wymagań. Obliczeniowe, teoretyczne określenie złożonych procesy oddziaływania strumieni powietrza, mas powietrza o różnej wilgotności i wahań temperatury jest bardzo trudne, szczególnie w obszarach śluz lub dróg komunikacyjnych. Konsekwencja: miejsce niepotrzebny przyrost kosztów wynikający z nieprawidłowego obliczenia zapotrzebowania. Jeszcze gorszym przypadkiem jest niewystarczające działanie aktualnie istniejącej instalacji.

Nasi eksperci udzielają wsparcia także na etapie sporządzania obliczeń.

Doświadczeni w branży klimatyzacyjnej specjaliści umożliwiają wykonanie precyzyjnych obliczeń oraz stworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów, doświadczonych w branży usług przemysłowych: Dlatego też pierwszym etapem współpracy jest wspólna z klientem analiza sytuacji, wybór odpowiedniego urządzenia i stworzenie optymalnego rozwiązania projektowego włącznie z dokładnym rozmieszczeniem urządzeń.

Przed zamontowaniem zaprojektowanych urządzeń stacjonarnych, nasz zespół serwisowy stosuje fazę próbnego rozruchu systemu, wykonywaną za pomocą mobilnych wersji systemów osuszania. Systemy te są przystosowane do łatwej instalacji, bez konieczności przeprowadzania prac budowlanych.

W trakcie tej fazy weryfikacyjnej, dokumentujemy wszystkie, istotne parametry klimatyczne, takie jak temperatura powietrza, względna wilgotność powietrza, temperatura punktu rosy lub prędkość przepływu powietrza. Umożliwia to przeprowadzenie końcowej optymalizacji obliczenia zapotrzebowania.

Zaleta oferowana wyłącznie przez firmę Trotec:

Unikalna możliwość przeprowadzenia fazy testowej to udokumentowana gwarancja inwestycji w optymalnie dostrojony system końcowy! Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez klienta parametrów systemu, rozpoczyna się faza instalacji urządzeń stacjonarnych. Eksploatacja urządzeń przenośnych w fazie testowej jest rozliczana jako ryczałtowy koszt wynajmu.

Nasi doradcy przemysłowi dostępni pod numerem telefonu +49 2452 962-777 chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących usług przemysłowych Best-Practice. Alternatywnie po prostu skieruj zapytanie do naszych ekspertów zajmujących się przemysłowymi zastosowaniami naszej oferty. Gwarantujemy szybkie udzielenie odpowiedzi!

Produkty do osuszanie powietrza w centralach kontroli lotów

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Inne przykłady zastosowań osuszania powietrza

 • Symulacja klimatu w komorach

  Zadaniem komór klimatycznych i tunelów aerodynamicznych jest zapewnienie możliwości zmian trzech parametrów klimatycznych takich jak: temperatura powietrza, siła wiatru i wilgotność powietrza. Ten trzeci parametr może być kontrolowany przez osuszacze powietrza pracujące przy niskiej temperaturze punktu rosy, leżącej poniżej 0°C. Są to więc adsorpcyjne osuszacze powietrza najwyższej klasy.

  Dalsze informacje
 • Osuszanie i odświeżanie w lakierniach

  Prawidłowy proces lakierowania komponentów samochodowych wymaga jednoczesnego kontrolowania trzech parametrów: temperatury powietrza, wilgotności powietrza oraz poziomu jego zapylenia. Nasze osuszacze i ogrzewacze powietrza oraz odświeżacze powietrza z regulacją wielkości strumienia powietrza są idealnie przystosowane do użycia w tego rodzaju operacjach w przemyśle motoryzacyjnym.

  Dalsze informacje
 • Osuszanie w namiotach

  Zadaniem namiotu jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni mieszkalnej. Dotyczy to w szczególności zajmowanych przez wiele osób pomieszczeń mieszkalnych organizowanych w sytuacjach awaryjnych. Mogą być to namioty lub kontenery mieszkalne dla azylantów, miasteczka namiotowe dla grup młodzieży, duże namioty stosowane rozrywkowe stosowane jako magazyny lub kontenery służące do zapewnienia warunków...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie materiałów higroskopijnych

  Zmieniająca się oraz zbyt wysoka wilgotność powietrza może negatywnie wpłynąć na sypkość proszków i granulatów, powodując duże straty materialne. Osuszenie powietrza gwarantuje unikniecie tworzenia się grudek materiałów sypkich, co uniemożliwia ich zastosowanie i grozi niedrożnością systemów zasilania w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Rozwiązaniem jest osuszacz adsorpcyjny Trotec serii...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie po czyszczeniu silosów

  Po przeprowadzeniu mycia zbiorników magazynowych i silosów konieczne jest zagwarantowanie ich całkowitego osuszenia. Dopiero wtedy możliwe jest rozpoczęcie przechowywania innego materiału sypkiego. W celu uzyskania szybkiego i efektywnego ekonomicznie osuszania proponujemy firmom z przemysłu chemicznego i farmaceutycznego zastosowanie naszych osuszaczy serii TTR.

  Dalsze informacje
 • Osuszanie peletu

  Zaniedbania dotyczące prawidłowych warunków klimatycznych w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych grożą powstaniem uszkodzenia produktu. Dotyczy to także produkcji peletu. To biologiczne paliwo jest przede wszystkim wrażliwe na zbyt wysoki poziom wilgotności powietrza. Surowe paliwo wchłania wilgoć z powietrza. Rezultat może być bardzo niekorzystny dla klientów i dla producenta: możliwe...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie powietrza w hotelach

  Prawidłowy klimat wnętrza jest nieodzownym warunkiem dobrego samopoczucia gości hotelowych. Zbyt ciepłe i wilgotne powietrze powodują gromadzenie się w pokoju nieprzyjemnych zapachów i wrażenie ciężkiego powietrza. Często w krótkim czasie dochodzi we wnętrzu do powstawania szkód budowlanych. Na tapetach pojawiają się plamy pleśni, zasłony i bielizna stają się wilgotne, a w najgorszych przypadkach...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie powietrza w halach lodowiskowych

  W każdej hali lodowiskowej dochodzi pod wpływem różnicy temperatur pomiędzy lodem a powietrzem do tworzenia się kondensatu wody. Zjawisko to jest tym intensywniejsze, im więcej wilgotnego powietrza napływa do wnętrza hali z zewnątrz. Rozwiązaniem pozwalającym na wyeliminowanie tworzenia się skroplin wody na powierzchni lodu oraz budynku jest zastosowanie osuszacza powietrza. W wyniku działania...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie sprężonego powietrza

  Najczęstszymi przyczynami przerw w produkcji wynikają z obecności w maszynach i instalacjach nadmiernej ilości pary wodnej oraz z występowania korozji przewodów rurowych. Z tego powodu konieczne jest wyeliminowanie zbyt wysokiej wilgotności sprężonego powietrza. Skuteczną metodą jest zastosowanie wysokiej wydajności osuszaczy powietrza. Właściwy poziom wilgotności sprężonego powietrza, pozwalający...

  Dalsze informacje
 • Mobilne urządzenia dla branży sanitarno-grzewczej.

  Wiele firm z branży sanitarno-grzewczej stosuje mobilne urządzenia grupy Trotec. Nasza oferta obejmuje wszystkie urządzenia, stosowane na co dzień w celu zapewnienia ciągłości działania w przypadku awarii stacjonarnych urządzeń. Oferujemy mobilne urządzenia i centrale grzewcze, mobilne klimatyzatory lub urządzenia grzewcze, mobilne klimatyzatory i urządzenia chłodzące oraz mierniki parametrów...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie powietrza po zakończeniu prac remontowych

  Gruntowny remont mieszkań obejmuje także ich tynkowanie, co ułatwia znalezienie nabywców. Ten zakres remontu jest często stosowany przez pośredników w handlu nieruchomościami w celu uzyskania atrakcyjnych warunków sprzedaży. Idealny stan ścian i ich przygotowanie do przyjęcia mieszkańców ma także priorytetowe znaczenie dla przedsiębiorców z branży budowlanej. Postęp prac budowlanych cieszy także...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie powietrza w salach kinowych

  Celem wyjścia do kina jest obniżenie poziomu codziennego stresu oraz spokojna podróż do świata wyobraźni. Głośne głosy i niepożądane źródła światła mogą tak samo przeszkadzać jak niewłaściwa temperatura powietrza lub jego niska jakość wewnątrz sali kinowej. Wentylacja sal kinowych jest wyzwaniem, ponieważ wymaga zazwyczaj zastosowania wysokiej wydajności systemu klimatyzacji. Instalacje takie nie...

  Dalsze informacje
 • Regulacja wilgotności w rozdzielniach gazu

  Skutki skroplenia pary wodnej oraz wysokiej wilgotności powietrza w rozdzielniach gazu są znane, a ich usuwanie niezwykle kosztowne. Zaliczyć do nich można: korozję rur, schodów oraz innych elementów metalowych oraz wynikające z wysokiej wilgotności awarie elektronicznych układów sterowania. Usterki te powodują powstawanie nieprzewidywalnych kosztów, Inwestycja w system osuszania powietrza...

  Dalsze informacje
 • Regulacja wilgotności w stacji turbin

  Siłownie gazowo-parowe umożliwiają pokrycie chwilowego zapotrzebowania na moc. W celu uniknięcia awarii poszczególnych turbin gazowych w wyniku występowania korozji i problemów związanych z elektroniką, konieczne jest zapewnienie przemyślanej regulacji wilgotności.

  Dalsze informacje
 • Energetyka: zapobieganie korozji

  Korozja metalowych elementów mieszczących się w wieży lub gondoli siłowni wiatrowej albo awarie instalacji elektrycznej należą niestety do typowych uszkodzeń spowodowanych przez wilgotność panującą w sąsiedztwie morza. Awarie te pociągają za sobą znaczne koszty i zwiększają nakład czynności konserwacyjnych, a czasami powodują nawet całkowite zatrzymanie urządzenia. Dodatkowo zmniejsza się jego...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie powietrza w konstrukcjach mostów

  Znajdujące się wewnątrz konstrukcji mostów stalowe elementy konstrukcyjne, przewody elektryczne oraz pomieszczenia techniczne są narażone na kontakt z powietrzem o wysokiej wilgotności. Od lat alternatywą do uciążliwego w konserwacji malowania profili zamkniętych jest utrzymywanie niskiego poziomu wilgotności dzięki zastosowaniu osuszaczy powietrza. Firma Trotec posiada w swojej ofercie...

  Dalsze informacje
 • Regulacja wilgotności w trakcie produkcji akumulatorów

  W trakcie wytwarzania innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego akumulatorów, konieczne jest zapewnienie bardzo niskich wartości wilgotności powietrza. Jest to tożsame z bardzo niską temperaturą punktu rosy i warunkuje uzyskanie najwyższej wydajności oraz jakości produkcji a także wysokiej żywotności przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Sprawdzone w...

  Dalsze informacje