Obsługa klienta i wsparcie techniczne: 00800 80 90 80 90 

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Osuszanie powietrza w technologii Vertial Farming
Osuszanie powietrza w technologii Vertial Farming
 1. Przykłady zastosowań
 2. Osuszanie żywności
 3. Uprawy hydroponiczne w technologii Vertical Farming & Indoor Gardening

Osuszanie powietrza w technologii Vertial Farming z zastosowaniem systemów hydroponicznych

Systemy osuszania firmy Trotec gwarantują wysokie plony, jakość i bezpieczeństwo upraw roślinnych w farmach typu Indoor.

Zgodnie z prognozą Organizacji Narodów Zjednoczonych, w 2050 roku na ziemi żyć będzie niemalże 10 miliardów ludzi. Trzy czwarte z nich zamieszkiwać będzie obszary miast.

Od dziesięcioleci miasta ciągle rozwijają się. Gęstość zaludnienia w wielu regionach znacznie zwiększa się. Skutkuje to poszerzaniu się stref miast i utratą cennej ziemi uprawnej. Dodatkowym efektem jest postępujące zanieczyszczenie dużej części gruntów rolnych przez organiczne i nieorganiczne substancje, co uniemożliwia ich dalsze wykorzystanie w rolnictwie. Żyzna gleba jest jednym z najcenniejszych zasobów, niezbędnym w celu zagwarantowania wyżywienia ludności.

Zapewnienie wyżywienia dla całej ludzkości jest globalnym wyzwaniem. Coraz więcej przedsiębiorstw na całym świecie kieruje się ku innowacyjnej technologii Indoor Vertical Farming.

Znajdujące się w przestrzeni miejskiej, zamknięte fabryki, hale magazynowe lub kontenery okrętowe zmieniane są w wielowarstwowe ogrody o architekturze pionowej, w których systemy klimatyzacji firmy Trotec wspomagają uprawę zdrowej i świeżej żywności, takiej jak warzywa lub zioła.

Systemy klimatyzacji firmy Trotec wspierają wzrost roślin i wydajność upraw

Konieczne dla wzrostu roślin światło jest zapewniane przez systemy oświetleniowe. Oprócz oświetlenia o odpowiednim spektrum promieniowania, istotną rolę w uprawie roślin odgrywa także zapewnienie optymalnej temperatury i wilgotności powietrza.

Oferowane przez firmę Trotec mobilne osuszacze powietrza, wysokiej wydajności, przemysłowe osuszacze kondensacyjne i inteligentne rejestratory danych klimatycznych umożliwiają w pełni automatyczny nadzór, sterowanie i kontrolę tych parametrów.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TROTEC: Alesca Life, Vertical Farming in Dubai

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TROTEC:
Alesca Life, Vertical Farming in Dubai

Hydroponika to technologia uprawy roślin z potencjałem na przyszłość. Uprawy typu Vertical Farming w przestrzeni miejskiej umożliwiają zaopatrywanie rosnącej liczby mieszkańców w świeże, lokalne warzywa. Firma Alesca Life stawia na systemy osuszania firmy Trotec w celu uzyskania optymalnych parametrów klimatycznych w procesie uprawy. Umożliwia to uzyskanie najwyższej jakości produkowanej żywności roślinnej. Zapoznaj się z opisem praktycznego zastosowania:

przejdź do dokumentu PDF

Zalety kontroli klimatu w uprawach typu Indoor

Uprawa na wolnej przestrzeni zapewnia dobre, a nawet optymalne warunki klimatyczne do uprawy roślin użytkowych. Uwarunkowania technologii Indoor stanowią znacznie poważniejsze wyzwanie. Zapewnienie odpowiedniego stopnia nawożenia roślin z zastosowaniem systemów hydroponicznych, optymalnego naświetlenia i parametrów klimatycznych jest konieczne w celu symulowania zmian pory roku lub pory dnia i stanowi nieodzowny element udanej uprawy w technologii Indoor Growing.

Firmy specjalizujące się w uprawach Vertical Farming, takie jak Alesca Life Technologies, stosują odpowiednio dobrane systemy klimatyzacji firmy Trotec w celu zagwarantowania optymalnych parametrów klimatycznych (wilgotność i temperatura powietrza) dzięki wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań technicznych do osuszania, wentylacji i regulacji temperatury.

Kontrolowana wilgotność powietrza we wszystkich fazach rozwoju roślin

Rośliny przechodzą różne fazy kwitnienia podczas inicjacji, formowania i dojrzewania i wymagają zapewnienia różnych poziomów wilgotności powietrza. Z tego powodu, w technologii Indoor-Farming konieczne jest zapewnienie kontroli wilgotności powietrza i jej dostosowanie do odpowiedniej fazy rozwoju roślin.

W fazie kiełkowania i wzrostu, wytworzenie korzenia przez rośliny wymaga zapewnienia relatywnie wysokiej wilgotności powietrza, sięgającej od 70 do 80 % wilgotności względnej. Przed nadejściem tego stopnia rozwoju, sadzonki pobierają wodę z powietrza za pośrednictwem liści. W fazie wzrostu, zapotrzebowanie na wilgoć obniża się do 50 do 80 % wilg.wzgl., ponieważ wchłanianie wody odbywa się w znacznym stopniu przez wykształcone już korzenie. Wilgotność powietrza winna być znacznie niższa w fazie kwitnięcia. Kontrolowana wilgotność powietrza w granicach od 40 do 60 % wilg. Wzgl. minimalizuje ryzyko wystąpienia pleśni w gęstwinie liści i pąków.

Nasze mobilne osuszacze powietrza serii TTK oraz przystosowane do dowolnej zmiany konfiguracji przemysłowe osuszacze kondensacyjne serii DH gwarantują utrzymanie kontroli nad wilgotnością powietrza we wszystkich fazach uprawy typu Indoor. Pobór wody jest przyspieszany za pośrednictwem powietrza, ciągle i stabilnie tłoczonego za pomocą wysokiej wydajności wentylatorów osiowych serii TTV. Zastosowanie rejestratorów danych klimatycznych DL200 zalecane jest w celu zapewnienia kontroli i długotrwałej rejestracji wszystkich ważnych parametrów klimatycznych.

Maksymalna wydajność uprawy i ochrona przed szkodami uprawnymi

W przypadku upraw typu Indoor-Growing w farmach typu Indoor, reakcja roślin na wahania temperatury i wilgotności jest wyjątkowo szybka. Osuszacze powietrza firmy Trotec w wersjach stacjonarnych stojących lub ściennych zapewniają optymalne warunki dla zdrowego wzrostu roślin.

Urządzenia te w kontrolowany sposób zapobiegają powstawaniu szkodliwej wody kondensacyjnej powodującej choroby roślin, takie jak mączniak rzekomy i szara pleśń. Zapobiegają także zmniejszeniu masy i jakości kwiatów, a nawet zniszczeniu plonu.

Mobilne systemy osuszania powietrza do pomieszczeń o każdej wielkości

Niezwykle uniwersalne, przemysłowe osuszacze powietrza serii TTK sprawdzą się w pomieszczeniach o niemalże dowolnej wielkości, ponieważ gwarantują wydajność osuszania na poziomie 20 - 150 litrów dziennie i regulowany strumień powietrza w granicach od 250 - 1 000 m³ na godzinę. To ogromna zaleta np. w przypadku upraw typu Growbox na małej powierzchni, zmodyfikowanych kontenerów lub dużych farmach typu Indoor, zorganizowanych w halach.

Ten osuszacz powietrza pozbawiony jest zbędnego wyposażenia, wiążącego się w praktycznej eksploatacji z większym nakładem czynności konserwacyjnych i czyszczenia, i powodującego wzrost kosztów użytkowania. Wyposażenie urządzenia zostało podporządkowane specyfice eksploatacji. Żywotność, odporność, niezawodność, wysoka wydajność osuszania i stabilna wartość. To charakterystyczne cechy profesjonalnej serii TTK, niezbędne do zapewnienia odpowiedniego osuszania powietrza w uprawach typu Vertical Farming.

Przeznaczony do pionowych ogrodów tworzonych w zmodyfikowanych przez firmę Alesca Life kontenerach okrętowych model TTK 655 S zapewnia wychwytywanie do 150 litrów wody dziennie, czyli około 6 litrów na godzinę. Nadmierna wilgotność jest bezproblemowo i komfortowo odprowadzana na zewnątrz za pośrednictwem wysokiej wydajności pompy kondensatu, umożliwiającej tłoczenie na odległość do 50 m przy wysokości do 4 m. To optymalne cechy użytkowe do zastosowania w uprawach typu Vertical-Farming na różnych poziomach, także w przypadku upraw wielopiętrowych.

Te urządzenia osuszające wyróżniają się małym nakładem prac konserwacyjnych i zajmują relatywnie małą przestrzeń w pomieszczeniu. Są także niezwykle mobilne, zwrotne i przystosowane do oszczędzającego miejsce składowania piętrowego w celu magazynowania lub transportu.

Standardowe wyposażenie wszystkich przemysłowych osuszaczy powietrza serii TTK:

 • Mobilne, zwrotne, kompaktowe w obsłudze
 • Maksymalne zabezpieczenie komponentów elektrycznych przed kurzem i wilgocią
 • Regulowana wydajność osuszania i przydatność do pomieszczeń o dowolnej wielkości
 • Wytrzymała, stalowa obudowa, zabezpieczona wysokiej jakości powłoką
 • Relatywnie niskie koszty inwestycji

Seria mobilnych osuszaczy powietrza obejmuje także wysokowydajne i jednocześnie atrakcyjne cenowo urządzenia profesjonalne serii TTK-S i TTK-ECO. Perfekcyjne wyposażenie standardowe to optymalny start eksploatacji w uprawach typu Indoor przy zapewnieniu wystarczającej wydajności i stabilnego wzrostu roślin.

Stacjonarne systemy osuszania zapewniają maksymalną rentowność

Przemysłowe osuszacze kondensacyjne serii DH to urządzenia do osuszania powietrza o wydajności sięgającej 500 litrów dziennie (przepływ powietrza 4 600 m³/godz). Są one zaprojektowane do zastosowania w dużych farmach typu Indoor i w stworzonych do tego rodzaju upraw halach i budynkach.

Zassane w trybie cyrkulacji powietrza powietrze jest prowadzone przez parownik, schładzane poniżej temperatury punktu rosy i pozbawiane kondensatu wody, odprowadzanego do zbiornika. Zimne, suche powietrze jest prowadzone przez gorący skraplacz, odbiera energię cieplną procesu technologicznego i następnie jest kierowane jako suche, ciepłe powietrze z powrotem do pomieszczenia, gdzie jest nasycane wilgocią. Wykorzystanie zasady pompy ciepła gwarantuje uzyskanie optymalnej wilgotności powietrza przy jednocześnie minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

Bogato wyposażone agregaty osuszające serii TTR to maksymalna wydajność osuszania. Możliwość regulacji wydajności osuszania do 1 790 litrów dziennie (strumień powietrza 14 700 m³/godz.) czyni te adsorpcyjne osuszacze powietrza idealnymi systemami także do upraw na dużej powierzchni.

Standardowa zaleta wszystkich osuszaczy firmy Trotec:

 • Jakość „made in Germany“, czyli oryginalne produkty firmy Trotec.
 • Możliwość dostosowania wydajności osuszania do wszystkich zastosowań i powierzchni uprawy
 • Odporna, stalowa obudowa zabezpieczona wysokiej jakości powłoką
 • Szeroka gama wyposażenia umożliwia dostosowanie konfiguracji do każdego zadania roboczego.

Jakie korzyści wynikają z zastosowania sprawdzonych w praktyce systemów osuszania firmy Trotec w uprawie typu Vertical Farming?

Optymalne parametry klimatu i wilgotności są nieodzownym warunkiem uprawy typu Indoor. W celu uzyskania najwyższej wydajności i jednocześnie jakości uprawy oraz uniknięcia strat kosztownych upraw, konieczne jest zastosowanie niezawodnych systemów osuszania. Mobilne i stacjonarne systemy osuszania powietrza firmy Trotec to skuteczne, sprawdzone i ekonomiczne narzędzia stosowane we wszystkich fazach uprawy przez przedsiębiorstwa rolnicze wykorzystujące technologię Indoor.

Skorzystaj z naszych usług przemysłowych Best-Practice

Skorzystaj z usług przemysłowych Best-Practice firmy Trotec

Każdy zakład przemysłowy korzysta z własnych procesów technologicznych, urządzeń i pomieszczeń. Z tego też powodu konieczne jest stosowanie specjalnych systemów obróbki powietrza, dostosowanych do indywidualnych wymagań. Obliczeniowe, teoretyczne określenie złożonych procesy oddziaływania strumieni powietrza, mas powietrza o różnej wilgotności i wahań temperatury jest bardzo trudne, szczególnie w obszarach śluz lub dróg komunikacyjnych. Konsekwencja: miejsce niepotrzebny przyrost kosztów wynikający z nieprawidłowego obliczenia zapotrzebowania. Jeszcze gorszym przypadkiem jest niewystarczające działanie aktualnie istniejącej instalacji.

Nasi eksperci udzielają wsparcia także na etapie sporządzania obliczeń.

Doświadczeni w branży klimatyzacyjnej specjaliści umożliwiają wykonanie precyzyjnych obliczeń oraz stworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów, doświadczonych w branży usług przemysłowych: Dlatego też pierwszym etapem współpracy jest wspólna z klientem analiza sytuacji, wybór odpowiedniego urządzenia i stworzenie optymalnego rozwiązania projektowego włącznie z dokładnym rozmieszczeniem urządzeń.

Nasi doradcy przemysłowi dostępni pod numerem telefonu +49 2452 962-777 chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących usług przemysłowych Best-Practice. Alternatywnie po prostu skieruj zapytanie do naszych ekspertów zajmujących się przemysłowymi zastosowaniami naszej oferty. Gwarantujemy szybkie udzielenie odpowiedzi!

Produkty dla technologii Vertical Farming & Indoor Gardening z zastosowaniem systemów hydroponicznych

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Inne przykłady zastosowań osuszania powietrza

 • Osuszanie przy napełnianiu i pakowaniu

  Produkcja chemiczna i farmaceutyczna wymaga zapewnienia precyzyjnej regulacji wilgotności powietrza w trakcie napełniania i pakowania. Powstawanie grudek produktu może oznaczać uszkodzenie produktu i skrócenie czasu jego żywotności. Należące do naszej oferty osuszacze adsorpcyjne pozwalają na zapewnienie optymalnych parametrów klimatycznych.

  Dalsze informacje
 • Osuszanie w przemyśle mięsnym

  Szczególnie w przypadku przeróbki mięsa oraz produkcji wędlin, prawidłowa higiena odgrywa szczególną rolę. Jest to warunkiem utrzymania wysokiej jakości produktów. Wszelkie czynności dotyczące mięsa muszą być wykonywane z zachowaniem najostrzejszych wymagań higienicznych. W szczególności dotyczy to obszarów chłodni, w których odbywa się obróbka wejściowa. Ze względu na niską temperaturę i wysoką...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie stosowane w procesie suszenia i dojrzewania mięsa

  Uszlachetnianie mięsa przez osuszanie określane jest jako Dry Aging i pozwala na stworzenie unikalnych smaków. Miłośnicy mięsa cenią sobie wołowinę poddaną tej skomplikowanej i długotrwałej procedurze. Nie przez przypadek, Dry Aged Beef jest uznawany za najlepszy rodzaj steku na świecie. Wytwarzanie tego produktu wymaga zastosowania wołowiny o najwyższej jakości. Konieczne jest także zapewnienie...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie powietrza w hodowli trzody chlewnej

  Zbyt wysoka wilgotność i temperatura powietrza nie są prawidłowymi warunkami prawidłowej hodowli trzody chlewnej. Hodowla i tucz Niezależnie od przeznaczenia, utrzymanie dobrego stanu zdrowia bydła wymaga zapewnienia optymalnych parametrów klimatycznych. Zastosowanie profesjonalnych osuszaczy powietrza gwarantuje uzyskanie prawidłowego zakresu temperatur oraz wysokiej jakości powietrza, co...

  Dalsze informacje
 • Regulacja poziomu wilgotności w serowarniach

  Najważniejszym elementem wytwarzania sera jest dojrzewanie sera młodego. W przypadku serów miękkich, proces dojrzewania rozciąga się na wiele dni lub nawet tygodni. W przypadku serów krojonych lub twardych, proces dojrzewania może trwać nawet wiele miesięcy. Parametry klimatyczne panujące w dojrzewalni serów mają decydującą rolę w procesie rozwoju sera oraz zapewnieniu jego wysokiej jakości....

  Dalsze informacje
 • Osuszanie przy produkcji cukierniczej

  Osuszacze powietrza należą do systemu zapewnienia jakości w każdym zakładzie produkującym wyroby cukiernicze oraz czekoladę. Urządzenia te zapewniają odpowiedni poziom wilgotności na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Systemy osuszania powietrza z odpowiednimi elementami pomiarowymi umożliwiają osuszanie powietrza na dowolnym etapie produkcji oraz w pomieszczeniach o dowolnej kubaturze....

  Dalsze informacje
 • Tunele chłodnicze i chłodnie

  Przemysł spożywczy musi sprostać przeciwstawnym wymaganiom: przemiana wody w lód jest głównym zadaniem tuneli chłodniczych oraz chłodni. Z drugiej strony, tworzenie się lodu jest dużym problemem. Lód, szron oraz mgła gromadzące się w instalacjach produkcyjnych są przyczyną kosztownych awarii i wypadków, z przerwami produkcyjnymi włącznie. Zastosowanie osuszaczy przemysłowych pozwala na...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie w supermarkecie

  Poszczególne działy supermarketów wymagają zapewnienia różnych parametrów klimatycznych. Dział warzyw i owoców wymaga ciągłego chłodzenia w celu zapewnienia świeżości towaru przez wiele dni. Dział mięsny narzuca konieczność zapewnienia jeszcze niższych temperatur, także powodujących zamarzanie. Optymalna, skuteczna klimatyzacja jest w przypadku takiej różnorodności wymagań zazwyczaj...

  Dalsze informacje
 • Produkcja konopi

  Następująca w świecie coraz szersza legalizacja konopi spowodowała rozwój nie tylko klasycznych sposobów uprawy na zewnątrz, lecz także techniki Indoor Growing. Umożliwia ona osiągnięcie maksymalnej wydajności uprawy niezależnie od zmiennych warunków zewnętrznych. Uprawa Indoor w specjalnych halach/szklarniach oraz proces suszenia zbiorów stawia jednakże szczególne wymagania dotyczące kontroli...

  Dalsze informacje