Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Osuszacze powietrza w przemyśle stalowym
 1. Rozwiązania dla przemysłu
 2. Informacje ogólne
 3. Przemysł stalowy

Osuszacze powietrza w przemyśle stalowym

Profesjonalne systemy do separacji skroplin oraz do utrzymania niskiej wilgotności powietrza w magazynie stali

Osuszacze powietrza w przemyśle stalowym

Profesjonalne rozwiązania na każdym etapie pracy

W przemyśle stalowym stosowane jest wiele procesów technologicznych wymagających separacji i oddzielnego odprowadzania wilgoci. W procesach produkcyjnych, separacja skroplin pozwala na zmniejszenie strat i emisji procesów chemicznych. Dodatkowo, precyzyjne osuszanie zabezpiecza urządzenia i ważne elementy przed szkodliwą korozją. Także w przypadku magazynowania produktów stalowych konieczne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza w celu zapobiegania korozji i utleniania produktów. Precyzyjne osuszanie powietrza we wszystkich działach przemysłu stalowego możliwe z zastosowaniem oferowanych przez firmę Trotec systemów stacjonarnych oraz urządzeń dostępnych na zasadach wynajmu.

W trakcie procesów technologicznych stosowanych w przemyśle stalowym, utrzymanie niskiej wilgotności powietrza jest niezwykle istotne. Pozwala to na uniknięcie strat procesów chemicznych oraz na zmniejszenie emisji. Niska wilgotność powietrza jest także niezbędnym warunkiem prawidłowego magazynowania produktów. Przykładem jest eksploatacja urządzeń do pokrywania stali specjalnymi powłokami chemicznymi. W trakcie wytwarzania produktów stalowych, przekraczanie określonych poziomów wilgotności powietrza jest niewskazane. Jest to warunkiem prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego oraz także elementem ochrony wrażliwych elementów maszyn przed szkodliwym wpływem wilgoci.

Optymalne warunki magazynowania

Niska wilgotność powietrza jest także warunkiem prawidłowego magazynowania produktów stalowych. Zimne powierzchnie są zagrożone utlenianiem i korozją w obecności skroplin. Procesy takie mogą pogorszyć lub nawet całkowicie uszkodzić określone produkty. Korozja stali rozpoczyna się już przy wilgotności względnej powyżej 50 procent. Zwiększenie się poziomu wilgotności powietrza powyżej 50 procent powoduje przyspieszenie współczynnika utleniania o 2000 razy w porównaniu z warunkami niższej wilgotność powietrza. Oznacza to, że wykorzystanie wody w pobliżu magazynów jest zabronione. Dodatkowo konieczne jest także stosowanie aktywnego i, przede wszystkim, skutecznego osuszania powietrza. Pozwala to nie tylko na utrzymanie wysokiej jakości produktów stalowych, lecz także na zmniejszenie ilości odrzutów.

Ochrona wrażliwego wyposażenia i maszyn

Obok magazynowanych produktów stalowych, także inne wyposażenie, takie jak sprężarki, turbiny i filtry turbin gazowych winny być chronione przed wilgocią i korozją. Zbyt wysoka wilgotność powietrza powoduje szybkie uszkodzenia maszyn ze względu na występowanie korozji. Idealne warunki magazynowania maszyn oznaczają jak najniższy poziom wilgotności powietrza. Jest to warunek uniknięcia problemów związanych z korozją.

Ten diagram przedstawia korozję stali

Silny partner w osuszaniu powietrza

Skropliny powstają wszędzie tam, gdzie oddzielane są od siebie ciecze i gazy. Zazwyczaj zjawisko to jest przyczyną poważnych problemów technicznych w produkcji. W celu zagwarantowania żądanej wydajności maszyn oraz zmniejszenia ilości odrzutów produkcyjnych, firma Trotec oferuje wysokiej wydajności urządzenia do osuszania powietrza: stacjonarne adsorpcyjne agregaty osuszające serii TTR. Gwarantują one skuteczne osuszanie całego magazynu i zabezpieczenie produktów przed szkodliwym wpływem wilgoci. Wilgotne powietrze jest prowadzone przez wirnik, którego higroskopijna powierzchnia absorbuje wilgoć. Następnie, suche już powietrze jest kierowane z powrotem do pomieszczenia.

Aktualne parametry klimatyczne widoczne w mgnieniu oka

W celu zapewnienia ciągłej kontroli, poziom wilgotności powietrza może być szybko i precyzyjnie mierzony we wszystkich obszarach zakładów branży stalowej. Mierniki wilgoci oraz rejestratory danych klimatycznych oferowane przez firmę Trotec to wydajne i precyzyjne urządzenia mierzące parametry klimatyczne.

Skorzystaj z naszych usług przemysłowych Best-Practice

Skorzystaj z usług przemysłowych Best-Practice firmy Trotec

Każdy zakład przemysłowy korzysta z własnych procesów technologicznych, urządzeń i pomieszczeń. Z tego też powodu konieczne jest stosowanie specjalnych systemów obróbki powietrza, dostosowanych do indywidualnych wymagań. Obliczeniowe, teoretyczne określenie złożonych procesy oddziaływania strumieni powietrza, mas powietrza o różnej wilgotności i wahań temperatury jest bardzo trudne, szczególnie w obszarach śluz lub dróg komunikacyjnych. Konsekwencja: miejsce niepotrzebny przyrost kosztów wynikający z nieprawidłowego obliczenia zapotrzebowania. Jeszcze gorszym przypadkiem jest niewystarczające działanie aktualnie istniejącej instalacji.

Nasi eksperci udzielają wsparcia także na etapie sporządzania obliczeń.

Doświadczeni w branży klimatyzacyjnej specjaliści umożliwiają wykonanie precyzyjnych obliczeń oraz stworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów, doświadczonych w branży usług przemysłowych: Dlatego też pierwszym etapem współpracy jest wspólna z klientem analiza sytuacji, wybór odpowiedniego urządzenia i stworzenie optymalnego rozwiązania projektowego włącznie z dokładnym rozmieszczeniem urządzeń.

Nasi doradcy przemysłowi dostępni pod numerem telefonu +49 2452 962-777 chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących usług przemysłowych Best-Practice. Alternatywnie po prostu skieruj zapytanie do naszych ekspertów zajmujących się przemysłowymi zastosowaniami naszej oferty. Gwarantujemy szybkie udzielenie odpowiedzi!

W ramach zamówienia specjalnego chętnie wykonamy odpowiednio dostosowane, adsorpcyjne osuszacze powietrza.

Na specjalne zamówienie chętnie wykonamy także specjalne wersje adsorpcyjnych osuszaczy powietrza. Poniższe urządzenia mogą być idealnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i wykonane „made in Germany“:

 • Agregaty osuszające TTR w wersji sterylnej
 • Agregaty osuszające TTR do powietrza suchego, wolnego od substancji LABS
 • Agregaty osuszające TTR do bardzo niskiej temperatury punktu rosy

Zachęcamy do skorzystania z możliwości stworzenia wersji specjalnych, skonstruowanych ze specjalnie dostosowanych komponentów i idealnie dopasowanych do lokalnych potrzeb. Nasi specjaliści udzielą wszelkiej pomocy na etapie planowania, konstrukcji i produkcji. Tutaj zamieszczono dalsze informacje …

Produkty grupy Trotec dla przemysłu stalowego

Przykłady zastosowań w branży stalowej

 • Osuszanie sprężonego powietrza

  Najczęstszymi przyczynami przerw w produkcji wynikają z obecności w maszynach i instalacjach nadmiernej ilości pary wodnej oraz z występowania korozji przewodów rurowych. Z tego powodu konieczne jest wyeliminowanie zbyt wysokiej wilgotności sprężonego powietrza. Skuteczną metodą jest zastosowanie wysokiej wydajności osuszaczy powietrza. Właściwy poziom wilgotności sprężonego powietrza, pozwalający...

  Dalsze informacje
 • Naprawy przewodów

  Przewody elektryczne są w przemyśle często wystawione na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Powoduje to awarie pociągające za sobą przerwy w zasilaniu, których usunięcie trwa często dłuższy okres czasu. Zastosowanie termografii umożliwia uniknięcie długotrwałych przerw w produkcji lub maksymalne skrócenie czasu wykonywania napraw. Skuteczna naprawy przewodów stosowanych w przemyśle...

  Dalsze informacje