Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

 1. Przykłady zastosowań
 2. Termografia
 3. Orientacyjne badanie przesiewowe w przypadku chorób zakaźnych o charakterze epidemii

Orientacyjne badanie przesiewowe w przypadku chorób zakaźnych o charakterze epidemii

Wykrywanie gorączki za pomocą termometrów kontaktowych i na podczerwień firmy Trotec

W czasach chorób zakaźnych o charakterze epidemii szczególnego znaczenia nabiera wczesne rozpoznanie zakażonych osób. Wirusy o bardzo wysokim współczynniku zakażania jak norowirus, SARS-CoV-2 (korona) czy też H5N1 (ptasia grypa) nie wiedzą co to zamknięte drzwi, granice krajów lub inne ograniczenia dostępu. W przypadku pandemii czynniki chorobotwórcze rozprzestrzeniają się na całym świecie i najważniejszym działaniem zapobiegawczym jest jak najwcześniejsze przerwanie łańcucha zakażeń – poprzez wykrycie i odizolowanie zainfekowanych osób. Zwłaszcza lotniska, stadiony sportowe, centra handlowe ale też szkoły i uniwersytety ze względu na wysoką częstotliwość pojawiania się tam osób zostają zatrzymane, by na ile się da zatamować dalsze szerzenie się ostrej choroby zakaźnej.

Badanie przesiewowe gorączki pomaga w wyszukiwaniu zakażonych osób

Ważnym wskaźnikiem przy wczesnym wykrywaniu osób, które już zachorowały, jest podwyższona do gorączki temperatura ciała. Z tej przyczyny w okresach grasujących epidemii wirusów w wielu miejscach przeprowadzane są badania przesiewowe, by szybko i niezawodnie, nawet w dużych skupiskach ludzi, zidentyfikować zakażone osoby na podstawie ich podwyższonej temperatury ciała. Do tego bezdotykowego skanowania firma Trotec oferuje najróżniejsze urządzenia pomiarowe o różnych kluczowych właściwościach. Na przykład kamera termowizyjna XC300 lub kamera termowizyjna XC600, by nawet w dużych zbiorowiskach ludzi dostrzec osoby potencjalnie chore. Jednakże profesjonalne kamery termowizyjne wymagają również odpowiedniej gotowości do zainwestowania, która z pewnością nie jest problemem w przypadku codziennego używania na lotniskach, natomiast przy okresowym użytkowaniu na stanowisku pracy lub w branży organizowania imprez, często taki problem stanowi.

Termometr na podczerwień – ekonomiczna alternatywy do pomiarów okresowych

Inną metodą bezdotykowego pomiaru temperatury skóry są poręczne pirometry przemysłowe firmy Trotec. Zwłaszcza gdy towarzyszy nam świadomość, że bezdotykowe termometry na podczerwień do badania osób są w czasach kryzysowych trudno dostępne lub jedynie za dość wysoką cenę. Oprócz tego termometry przemysłowe mają najczęściej dużo większy zakres pomiarowy, co czyni z nich wszechstronnie przydatne narzędzie w pracy i na co dzień.

Szybkie wyniki pomiaru w czasach kryzysu

W związku z tym, że w czasach kryzysu w przesiewowym badaniu temperatury chodzi przede wszystkim o jak najszybsze uwidocznienie podejrzanych przypadków z wyższym ryzykiem infekcji i na dalszy plan ustępuje bezbłędne, z medycznego punktu widzenia, obliczenie tak zwanej temperatury wnętrza ciała, termometry na podczerwień firmy Trotec można również zastosować w celach prewencyjnych.

Precyzyjne wyniki pomiaru w pracy i na co dzień

Urządzenia pomiarowe takie, jak termometr na podczerwień BP21 lub pirometr BP25 funkcjonują na prawie identycznej zasadzie pomiaru, jak dopuszczone do zastosowań medycznych termometry na podczerwień i dostarczają porównywalnie precyzyjnych wyników pomiaru. Jest jednak istotna różnica: przemysłowe termometry na podczerwień w rzeczywistości odzwierciedlają tylko temperaturę mierzonej w danej chwili powierzchni bez odpowiednich współczynników korygujących, a więc np. powierzchni czoła, ale nie temperatury ciała, jak to jest w przypadku profesjonalnych urządzeń do pomiaru temperatury ciała, które oferowane są specjalnie do tego celu. Te pracują stosując specjalne algorytmy obliczeń i w ograniczonym zakresie pomiaru temperatury, który jest nieco większy niż maksymalna temperatura ciała, dlatego nie nadają się do stosowania poza tym zakresem pomiarowym (ok. 34 - 42 C).

Bezdotykowy przesiewowy pomiar temperatury za pomocą termometru na podczerwień odbywa się standardowo na czole. Jednak temperatura czoła podlega wahaniom i zależna jest między innymi od wieku, tuszy, warunków otoczenia oraz sposobu funkcjonowania osoby, która ma mieć mierzoną temperaturę. Gdy np. ktoś po wysiłku fizycznym się poci, chłód parowania zafałszowuje wynik w większym stopniu, niż gdy ktoś się nie poci. Po wejściu z zimnego otoczenia do ciepłego pomieszczenia, czoło jeszcze przez chwilę jest chłodniejsze niż zwykle. Ta różnica może wynosić nawet kilka stopni Celsjusza. Temperatura wewnętrzna ciała, przeciwnie, nie zmienia się lecz pozostaje niemalże stała. Nawet jasny kolor skóry może prowadzić do innych wyników pomiaru niż w przypadku skóry opalonej na słońcu.

Dlatego nie ma prostego wzoru lub współczynnika, za pomocą którego można by łatwo przeliczyć zmierzoną temperaturę powierzchni, tak zwaną temperaturę skóry człowieka, na temperaturę wnętrza ciała.

Mimo tych różnic w ustalaniu wartości pomiaru, również za pomocą pirometrów przemysłowych można uzyskać weryfikowalne wyniki temperatury ciała, po uwzględnieniu kilku punktów.

Niezależnie od tego, czy podczas stosowania w strefach objętych ochroną, na stanowisku pracy, w sferze prywatnej lub przy kontroli podczas wejścia: Przed zastosowaniem pirometru przemysłowego należy zawsze przeprowadzić pomiary referencyjne za pomocą tradycyjnego termometru do mierzenia temperatury ciała.

Niezależnie od tego, którą z dwóch podanych poniżej metod pomiaru referencyjnego się wybierze – zawsze należy pamiętać, by proces przeprowadzić dla konkretnego, specyficznego urządzenia, a nie uogólniając przenieść wyniki badań jednego na wszystkie, ponieważ każde urządzenie ma swoje błędy i wahania pomiaru.


Możliwości określenia wartości referencyjnej

Metoda 1: Określenie różnicy temperatur

 1. Określ za pomocą odpowiedniego termometru do pomiaru temperatury ciała rzeczywistą temperaturę ciała różnych osób testowanych w różnym wieku i równocześnie swoim pirometrem wykonaj u każdego z badanych kilka pomiarów temperatury czoła. Czoło powinno być suche. Należy uważać, aby odległość pomiarowa od czoła wynosiła nie więcej niż 5 do 10 cm. Nigdy nie dotykaj przy tym czoła badanej osoby, aby uniknąć przenoszenia infekcji. Podczas pomiaru należy trzymać pirometr możliwie nieruchomo i każdorazowo poczekać, aż wartość pomiaru się ustabilizuje.
 2. Na podstawie otrzymanych wartości pomiaru określ wartość średnią. Jeżeli np. temperatura określona przez termometr do pomiaru temperatury ciała wynosi 36,5°C, a pomiar pirometrem to około 35,0°C, można założyć statystycznie, że temperatura mierzona pirometrem wynosi średnio około 1,5 °C poniżej temperatury ciała.
 3. Jeśli w urządzeniu można ustawić wartość graniczną alarmu i przyjmie się jako granicę reakcji na podwyższoną temperaturę przykładowo 38°C, to alarm w urządzeniu trzeba ustawić na „36,5°C”

Metoda 2: Określenie korekcyjnego stopnia emisji

Określ za pomocą odpowiedniego termometru do pomiaru temperatury ciała rzeczywistą temperaturę ciała różnych osób testowanych w różnym wieku i równocześnie swoim pirometrem wykonaj u każdego z badanych kilka pomiarów temperatury czoła. Czoło powinno być przy tym suche. Należy uważać, aby odległość pomiarowa od czoła wynosiła nie więcej niż 5 do 10 cm. Nigdy nie dotykaj przy tym czoła badanej osoby, aby uniknąć przenoszenia infekcji. Podczas pomiaru należy trzymać pirometr możliwie nieruchomo i zawsze poczekać, aż wartość pomiaru się ustabilizuje.

Na podstawie otrzymanych wartości pomiaru określ wartość średnią. Jeśli pirometr posiada możliwość zmiany stopnia emisji należy go teraz dopasowywać tak długo, aż podczas kolejnego pomiaru temperatury czoła każdej osoby poddanej pomiarom pirometr wyświetli taką samą wartość, jaką wcześniej określił pomiar za pomocą termometru do mierzenia temperatury ciała.

Jeśli w urządzeniu można ustawić wartość graniczną alarmu i przyjmie się jako granicę reakcji na podwyższoną temperaturę przykładowo 38°C, to wartość graniczną także trzeba odpowiednio ustawić na „38°C”.

Programowalne wartości graniczne alarmu automatyzują badania przesiewowe

W pirometrach takich, jak BP17 można z góry ustawić temperatury referencyjne oraz granice tolerancji o wartości 1°C, 3°C lub 5°C. Jeżeli temperaturę ustaloną podczas samodzielnego pomiaru ustawi się jako granicę reakcji, a zmierzona wartość temperatury znajduje się poza tą granicą, pojawia się to w kolorze na wyświetlaczu oraz akustycznie za pomocą sygnału dźwiękowego.

Podsumowanie wszystkich zalet pomiaru pirometrem:

 • bezdotykowe badania przesiewowe
 • optymalny stosunek jakości do ceny
 • akustyczny i wizualny alarm w przypadku przekroczenia/nieosiągnięcia wstępnie wybranej różnicy temperatur (w zależności od modelu)

Wskazówka: Pomiar pirometrem należy traktować wyłącznie jako orientacyjne badanie przesiewowe i nie może on zastąpić właściwych pomiarów temperatury wykonywanych przewidzianymi do tego celu medycznymi urządzeniami pomiarowymi.

Z przyjemnością doradzimy Państwu w kwestii możliwości przesiewowych pomiarów gorączki

Zawsze do usług, gdy trzeba odpowiedzieć na pytania z zakresu technologii pomiarowych: serwis obsługi klienta Trotec. Specjaliści od pomiaru temperatury we wszystkich obszarach są dostępni pod numerem +48 22 3075360 mailowo: info-pl@trotec.com.

Pomożemy z prawdziwą przyjemnością.

 • Obserwacja dzikich zwierząt

  Kamera termowizyjna winna być stosowana do obserwacji zwierzyny tak często, jak typowa lornetka. Obrazy termowizyjne pozwalają na odkrycie zwierząt nawet przy słabej widoczności i całkowitej ciemności. Firma Trotec oferuje kamery termowizyjne serii IC umożliwiające skuteczną i precyzyjną obserwację. Te atrakcyjne cenowo urządzenia wyróżniają się dobrą ergonomią, wysoką precyzją i dużą odpornością.

  Dalsze informacje
 • Kontrola stanu zdrowia drzew

  Bezpieczeństwo w parkach, na drogach i na obszarach leśnych leży w gestii właściciela lub zarządcy, odpowiedzialnego za dany teren. Obowiązek zapewnienia ruchu drogowego obejmuje także konieczność profesjonalnej oceny stanu drzew w celu wdrożenia odpowiednich działań pielęgnacyjnych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń drzewostanu konieczne jest jego jak najszybsze odnowienie w celu zapewnienia...

  Dalsze informacje
 • Termografia stosowana w pielęgnacji koni

  Koń jest wśród Niemców jednym z najbardziej ulubionych zwierząt. Choroba konia lub odniesienie poważnych obrażeń może się wiązać z wysokimi kosztami leczenia. Późne rozpoznanie choroby oznacza dłuższy przebieg procesu leczenia oraz jego wyższe koszty. Z tego względu, termografia jest coraz częściej stosowana w profilaktyce, diagnostyce schorzeń oraz rehabilitacji.

  Dalsze informacje
 • Termografia podczerwieni w służbie ochrony granic

  Nadzorowanie obszarów chronionych i granic jest bardzo wymagającym zajęciem. Zadnie to jest bowiem bezpośrednio związane z bezpieczeństwem. Misją służb granicznych jest wykrywanie i zatrzymywanie nieuprawnionych osób. Intruzi starają się działać pod przykryciem warunków pogodowych niesprzyjających wykrywaniu osób. Z tego też względu, służby graniczne muszą być skuteczne przede wszystkim w...

  Dalsze informacje
 • Termografia w podczerwieni wykorzystywana w produkcji stali

  Stal stosowana jest wszędzie tam, gdzie istotne są jej wysokie parametry wytrzymałościowe: np. w motoryzacji i w kolejnictwie. Zapotrzebowanie na stal ciągle znacznie wzrasta. Zapewnienie wysokiej jakości produktów wytwarzanych z zastosowaniem stali spowodowało także wzrost wymagań jakościowych dotyczących surowej stali. Niezawodne i nieniszczące badanie jakości możliwe jest dzięki zastosowaniu...

  Dalsze informacje
 • Termografia w podczerwieni dla zootechniki

  Kamery termowizyjne sprawdziły się w trakcie wieloletniego zastosowania w hodowli bydła rogatego, świń, owiec, kóz oraz drobiu. Urządzenia te pozwalają na tani i wczesny pomiar temperatury, dostarczający hodowcom trzody niezwykle istotnych informacji. Oferta grupy Trotec obejmuje cały szereg urządzeń do termografii podczerwonej.

  Dalsze informacje
 • Elektrotermografia

  W jakim stanie znajdują się przewody elektryczne ukryte w ścianie lub w urządzeniu? Czy izolacja z tworzywa sztucznego jest już krucha? Czy przyłącza są wykonane prawidłowo? Odłączenie się przewodu elektrycznego lub przyłącza albo przerwanie izolacji oznacza często początek dużej awarii. W celu uniknięcia pożaru przewodów i awarii systemów elektrycznych, konieczne jest wcześniejsze wykrycie...

  Dalsze informacje
 • Termografia w stacjach uzdatniania wody

  Klienci przedsiębiorstwa wodociągowego zdają się na jego niezawodność i stabilność działania. Zadaniem przedsiębiorstwa jest więc ciągłe i nieprzerwane zapewnienie dostaw wody. Szybka lokalizacja problemów technicznych możliwa jest poprzez wykorzystanie przez personel konserwacyjny kamer termowizyjnych do kontroli elementów elektronicznych. Szczegółowe obrazy termowizyjne, wytwarzane przez kamery...

  Dalsze informacje
 • Termografia siłowni wiatrowych

  Łopaty wirnika siłowni wiatrowej pozwalają na przemianę siły wiatru w energię elektryczną. Te wykonane z tworzyw sztucznych elementy są pooddawane zarówno w trakcie obróbki, jak i pracy, niezwykle dużym obciążeniom. Z tego względu konieczne jest zagwarantowanie ich idealnego stanu technicznego. Dzięki termografii, producenci oraz użytkownicy turbin wiatrowych są w stanie uzyskać szczegółowy obraz...

  Dalsze informacje
 • Kontrola systemów solarnych

  Urządzenia fotowoltaiczne muszą znajdować się w optymalnym stanie technicznym. Jest to warunkiem uzyskiwania oczekiwanych korzyści przez właścicieli tych urządzeń. Dotyczy to nie tylko odpowiedniego rozplanowania i wykonania instalacji. Konieczne jest także skontrolowanie ogniw solarnych oraz całego urządzenia. Ukryte braki lub usterki mogą być z łatwością wykryte poprzez zastosowanie takich...

  Dalsze informacje
 • Poszukiwania w zbiornikach wodnych

  Dobra widoczność na pełnym morzu jest bardzo ważna, szczególnie nocą. Wie o tym każdy marynarz, kierujący jednostką pływającą w ciemności. Żeglarze, motorowodniacy i zespoły ratunkowe stosują technikę podczerwieni w celu zapewnienia bezpieczeństwa nawigacji oraz w celu rozpoznania innych jednostek pływających i osób w wodzie. Kamery termowizyjne firmy Trotec tworzą szczegółowe i jednoznaczne...

  Dalsze informacje
 • Poszukiwania plam oleju

  Dojście plamy oleju do wybrzeża oznacza powstanie ogromnych szkód. Sytuacja taka zagraża całym populacjom zwierząt oraz zniszczeniem życia roślinnego. W zależności od wielkości plamy istnieje nawet zagrożenie katastrofą ekologiczną. Z tego względu, obrońcy środowiska naturalnego i odpowiednie służby pracują z pełnym zaangażowaniem starając się wykryć i usunąć plamę oleju. W szczególności w...

  Dalsze informacje
 • Dokumentacja hodowli zwierząt

  Technika ta pozwala także na nocną obserwację dzikich zwierząt, np. polowań lwów, poszukiwanie dużych węży, oraz odnajdywanie kryjówek antylop. Wszystko dzięki zastosowaniu kamer termowizyjnych. Urządzenia te są coraz bardziej popularne także do sporządzania dokumentacji hodowli zwierząt. Szczegółowe filmy dostarczają informacji na temat nieznanych dotychczas procesów i zawierają często...

  Dalsze informacje