Obsługa klienta i wsparcie techniczne: 00800 80 90 80 90 

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

 1. Przykłady zastosowań
 2. Klimatyzacja
 3. Klimatyzacja w logistyce chłodniczej

Instalacje klimatyzacje dla przewozów chłodniczych

Nasza oferta obejmuje osuszacze powietrza wszystkich klas i do wszystkich zastosowań.

Niezwykle istotnym elementem jest przeprowadzenie odpowiednich obliczeń. Dzięki doświadczeniu, zasługujemy na zaufanie.

Zadaniem klimatyzacji w przewozach chłodniczych przy zastosowaniu osuszaczy powietrza jest obniżenie temperatury punktu rosy i uniknięcie tworzenia się skroplin wody. Grupa Trotec posiada w swojej ofercie urządzenia pozwalające na stworzenie systemu spełniającego wszelkie wymagania. Nasze mobilne lub stacjonarne urządzenia bazują na technologii osuszania kondensacyjnego lub adsorpcyjnego.

Obszary przejściowe w przewozach chłodniczych są największym wyzwaniem z punktu widzenia zapobiegania tworzenia się kondensatu. Konieczne jest obniżenie wilgotności powietrza najazdu załadunkowego, na którym ma miejsce pobieranie towaru z chłodni na samochód ciężarowy. Częste zmiany temperatury mogłyby doprowadzić do tworzenia się mgły lub lodu na bramie śluzy chłodni. Grupa Trotec oferuje wiele urządzeń do osuszania powietrza w tego rodzaju miejscach. Mogą to być osuszacze kondensacyjne serii DH lub osuszacze adsorpcyjne serii TTR. Oba typu urządzeń dostępne są w wersjach mobilnych oraz stacjonarnych. Nasza oferta zawiera urządzenia umożliwiające spełnienie wszystkich wymagań. Zachęcamy do skorzystania z naszych porad.

Obszary przeładunkowe chłodni to miejsce, w którym zachodzą cykliczne operacje załadunkowe. Wraz ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi prowadzi to do niemożliwych do przewidzenia konfiguracji strumienia i zawirowań powietrza na rampach przeładunkowych i w śluzach. W wyniku tego ma miejsce niepotrzebny przyrost kosztów wynikający z nieprawidłowego obliczenia zapotrzebowania. Jeszcze gorszym przypadkiem jest niewystarczające działanie aktualnie istniejącej instalacji. Dlatego też pierwszym etapem współpracy jest przeprowadzana przez dział Rozwiązań przemysłowych wspólna z klientem analiza sytuacji. Dalej następuje wybór odpowiedniego urządzenia i stworzenie optymalnego rozwiązania projektowego włącznie z dokładnym rozmieszczeniem urządzeń. 

Rozwiązania przemysłowe firmy Trotec to gwarancja bezpieczeństwa inwestycji dzięki przeprowadzeniu fazy testów.: Usługi działu rozwiązań przemysłowych gwarantują bezpieczeństwo inwestycji, ponieważ jest ona weryfikowana poprzez testy, co gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji. Po udanym zakończeniu pomiarów i uzyskaniu potwierdzenia skutecznej kontroli wilgotności powietrza i temperatury punktu rosy w obszarze ramp załadunkowej, rozpoczyna się faza montażu urządzeń stacjonarnych.

Dalsze rozwiązania

Oferujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów przemysłowych:

Prosimy o skierowanie zapytania do naszych ekspertów zajmujących się przemysłowymi zastosowaniami naszej oferty. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania. 

W ramach zamówienia specjalnego chętnie wykonamy odpowiednio dostosowane, adsorpcyjne osuszacze powietrza.

Na specjalne zamówienie chętnie wykonamy także specjalne wersje adsorpcyjnych osuszaczy powietrza. Poniższe urządzenia mogą być idealnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i wykonane „made in Germany“:

 • Agregaty osuszające TTR w wersji sterylnej
 • Agregaty osuszające TTR do powietrza suchego, wolnego od substancji LABS
 • Agregaty osuszające TTR do bardzo niskiej temperatury punktu rosy

Zachęcamy do skorzystania z możliwości stworzenia wersji specjalnych, skonstruowanych ze specjalnie dostosowanych komponentów i idealnie dopasowanych do lokalnych potrzeb. Nasi specjaliści udzielą wszelkiej pomocy na etapie planowania, konstrukcji i produkcji. Tutaj zamieszczono dalsze informacje …

Osuszacze do klimatyzacji w logistyce chłodniczej

Dalsze przykłady zastosowań klimatyzacji

 • Archiwa i muzea

  Klimat pomieszczeń oraz jakość powietrza odgrywają najważniejszą rolę w utrzymaniu cennych eksponatów i archiwum w dobrym stanie. Dotyczy to także wystawiennictwa lub przechowywania w muzeach prywatnych lub publicznych, przechowywania zbiorów, bibliotek oraz archiwów.

  Dalsze informacje
 • Klimatyzacja w hodowli drobiu

  Poniżej temperatury 10 stopni C, nieśność ptactwa hodowlanego znacznie maleje. Z tego samego powodu, zbytnie obniżenie się temperatury w trakcie zimnych pór roku jest niedopuszczalne. Nie wszystkie gatunki ptactwa hodowlanego są przystosowane do spadku temperatury w warunkach hodowlanych. Oznacza to, że zastosowanie systemów grzewczych pozwoli właścicielom gospodarstw i ferm drobiowych zapewnić...

  Dalsze informacje
 • Kontrola klimatu w chlodnictwie

  Zamrażanie powoduje powstawanie skroplin wody. Z tego powodu, zaleca się połączenie zamrażania towarów z osuszaniem powietrza w ramach systemu klimatyzacji. Grupa Trotec dostarcza branży transportowej i logistycznej wysokiej wydajności osuszacze przemysłowe, idealnie przystosowane do tego rodzaju zadań. Dodatkowo zachęcamy do zlecenia wykonania obliczeń przez naszych specjalistów, którzy wezmą...

  Dalsze informacje
 • Klimatyzacja procesów w elektronice

  Wiele procesów przemysłowych w produkcji elementów elektronicznych i półprzewodnikowych wymaga zapewnienia niezwykle suchego powietrza, także o temperaturze punktu rosy poniżej 0 °C. Uzyskanie takich parametrów, także w określonych punktach maszyny, możliwe jest dzięki zastosowaniu wysokiej wydajności osuszaczy adsorpcyjnych.

  Dalsze informacje
 • Klimatyzacja technologiczna w przemyśle

  W przypadku klimatyzacji przemysłowej stosowane są rozwiązania bazujące na mobilnych lub stacjonarnych urządzeniach osuszających. Dostarczenie suchego powietrza niezależnie od warunków zewnętrznych jest częstym wymaganiem w przypadku maszyn, urządzeń i procesów technologicznych. Grupa Trotec posiada w swojej ofercie wysokiej wydajności osuszacze adsorpcyjne.

  Dalsze informacje
 • Systemy chłodzenia awaryjnego

  W przypadku nieprzewidzianej awarii lub konserwacji stacjonarnego systemu klimatyzacji stosowanego do chłodzenia pomieszczeń firmowych i przemysłowych, możliwe jest wystąpienie kosztownych przerw w produkcji. Mobilne klimatyzatory serii PT TKL umożliwiają w razie awarii szybkie zapewnienie ciągłego i stabilnego chłodzenia.

  Dalsze informacje
 • Systemu chłodzenia imprez masowych

  Przeważająca liczba imprez masowych organizowana jest w trakcie ciepłych pór roku, goszcząc tłumy uczestników w stacjonarnych namiotach, halach, namiotach targowych i konferencyjnych lub w nastrojowych miejscach, takich jak stare budynki przemysłowe. Oczywistym jest konieczność uniknięcia pocenia się gości, pracowników znajdujących się za kulisami, w pomieszczeniach wypoczynku i pracy,...

  Dalsze informacje