Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Zarządzanie higieną w branży hotelarskiej
 1. Przykłady zastosowań
 2. Dezynfekcja i dezynsekcja
 3. Zarządzanie higieną w branży hotelarskiej i podobnych obszarach

Zarządzanie higieną w branży hotelarskiej

Oferowane przez firmę Trotec rozwiązanie do zwalczania pluskiew, pcheł i wirusów znajdujących się na powierzchniach oraz w powietrzu. 100% działanie biologiczne, bez stosowania substancji chemicznych

Pluskwy stanowią duży problem w dowolnej przestrzeni kwaterunkowej

Ogromny problem mimo braku wyraźnej przyczyny

Kłopotliwe, lecz coraz częściej pojawiające się problemy takie jak pluskwy, są w branży hotelarskiej raczej unikanym tematem. Zgodnie z wynikami aktualnych badań, nawet zastosowanie środków chemicznych nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Szkodniki rozprzestrzeniają się tak samo szybko w nowym domu, luksusowym hotelu, schronisku młodzieżowym, przytułku lub w kasynach.

System do odkażania termicznego w strefie 360 stopni. 100% skuteczności bez zastosowania substancji biologicznych i chemicznych

Najskuteczniejsza metoda do usuwania szkodliwej fauny wewnątrz pomieszczeń to efektywna obróbka termiczna zintegrowana w przemyślanej koncepcji higieny. W tym celu stworzony został model TAC XT. Uniwersalna aplikacja bazująca na chmurze uzupełnia działanie urządzenia, umożliwiając wykorzystanie odkażania termicznego zgodnie z planem, z możliwością kontroli skuteczności oraz udokumentowania wyników.

Oferowany przez firmę Trotec system zarządzania higieną może być bezproblemowo zastosowany w dowolnej przestrzeni kwaterunkowej, której przykładami mogą być:

 • Hotele i ośrodki wczasowe
 • Schroniska młodzieżowe
 • Koszary
 • Domy
 • Więzienia

Modułowy system higieny - łatwa implementacja

Centralnym elementem koncepcji higieny firmy Trotec jest wielofunkcyjna centrala wentylacyjna TAC XT, to uniwersalne urządzenie do odkażania termicznego wyróżnia się bardzo wysoką wydajnością i jest przeznaczone do profesjonalnego usuwania szkodników.

Funkcjonalność systemu jest uzupełniana przez uniwersalną aplikację do zarządzania danymi w chmurze ze zintegrowanym pulpitem i narzędziami analitycznymi.

Funkcjonalność chmury danych umożliwia zachowanie kontroli nad wszystkimi pomieszczeniami, a nawet oddziałami.

W połączeniu z bazującym na kodach QR systemem znakowania i śledzenia oraz z dostępną aplikacją mobilną, oferujemy kompleksowe środowisko do zarządzania higieną. Produkt ten w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca umożliwia łatwą kontrolę i dokumentację poziomu higieny wszystkich objętych nim zasobach.

Systemy zarządzania higieną firmy Trotec - optymalny dla hoteli, mieszkań, domów lub koszar
Uniwersalne systemy do zarządzania higieną firmy Trotecjako narzędzie w walce z łóżkowymi pluskwami i innymi szkodnikami

Koncepcja higieny stworzona przez firmę Trotec umożliwia bardzo łatwą implementację sekwencyjnego procesu:

 1. Oznaczenie przeznaczonego do obróbki pomieszczenia kodem QR
 2. Zeskanowanie kodu QR
 3. Automatyczne przekazanie danych do usługi Trotec Cloud
 4. Zarządzanie danymi i organizacja zadań za pomocą aplikacji Trotec Mobile
 5. Zastosowanie poszczególnych kroków obróbki do wszystkich wybranych kodem pomieszczeń - obróbka za pomocą urządzenia TAC XT odbędzie się w przyporządkowanym okresie czasu
 6. Trwałe udokumentowanie obróbki za pomocą aplikacji Trotec Mobile w usłudze Trotec Cloud

Uniwersalna koncepcja higieny

Systemy zarządzania higieną firmy Trotec

Optymalne dla hoteli, schronisk, domostw lub koszar

 • wielofunkcyjna centrala wentylacyjna TAC XT,
  W pełni automatyczne odkażanie termiczne
 • Chmura danych i aplikacja mobilna
  Oprogramowanie do zarządzania danymi obejmującymi wszystkie urządzenia firmy Trotec ze zintegrowanym pulpitem i narzędziami analitycznymi
 • Kompletny system higieny
  Różne koncepcje i rozwiązania techniczne do indywidualnych potrzeb
Rozproszony system zarządzania higieną, ustawienie urządzenia w pomieszczeniu

Obróbka rozproszona

Procedura standardowa

Model TAC XT jest ustawiany bezpośrednio w centralnym punkcie oczyszczanego pomieszczenia, którego kod QR jest skanowany za pośrednictwem aplikacji.

Następnie uruchamiany jest w pełni automatyczny cykl odkażania, a kod paskowy poddanego obróbce pomieszczenia jest skanowany i usuwany w aplikacji Trotec-Cloud.

Centralny system zarządzania higieną, ustawienie urządzenia w pomieszczeniu

Obróbka centralna

Wariant 1

W przypadku tego wariantu, wszystkie oznaczone kodem przedmioty - materace, poduszki, pościel itp. jest umieszczana w jednym „pomieszczeniu higienicznym”.

Następnie uruchamiany jest w pełni automatyczny cykl odkażania. Po zakończeniu operacji, kody QR odkażonych elementów są ponownie wczytywane w celu odpowiedniego oznaczenia ich statusu.

Centralny system zarządzania higieną, ustawienie urządzenia poza pomieszczeniem

Obróbka centralna

Wariant 2

Alternatywą do ustawienia TAC XT w pomieszczeniu higienicznym może być zastosowanie wielofunkcyjnej centrali wentylacyjnej poza tym pomieszczeniem i połączenie go za pośrednictwem kanałów transportu powietrza.

Proces odkażania i usuwanie obiektów z listy obróbki następuje analogicznie do 1 wersji procedury.


Osprzęt i oprogramowanie firmy Trotec – System zarządzania higieną w strefie 360 stopni

Unikatowe, modułowe rozwiązanie do profesjonalnego usuwania szkodników i kompleksowego zarządzania higieną

Osprzęt i oprogramowanie firmy Trotec –System zarządzania higieną w strefie 360 stopni

Model TAC XT stanowi samodzielne i niezwykle skuteczne rozwiązanie do termicznej obróbki. W połączeniu z aplikacją Cloud firmy Trotec, tworzy spójny system do kontroli i dokumentacji wewnętrznego systemu zarządzania higieną.

Poddawane obróbce pomieszczenie może zostać oznaczone za pośrednictwem kodu QR i dołączone za pomocą aplikacji Trotec Cloud do listy objętej obróbką, oraz usunięte z tej listy po zakończeniu oczyszczania.

Obróbka każdego pomieszczenia może zostać przeprowadzona z użyciem różnych ustawień, jak np. ustalenie interwałów oczyszczania, miejsce, oddział i wiele innych.

Funkcja timera powoduje inicjalizację aplikacji Cloud firmy Trotec i automatyczne ustalenie terminu obróbki termicznej oraz przypomnienie o tym terminie za pośrednictwem aplikacji. Każde oznaczone kodem pomieszczenie lub też cały obszar może zostać wybrany za pośrednictwem aplikacji Trotec-Cloud do utworzenia raportu oraz do utworzenia precyzyjnego raportu stanu higieny.

Aplikacja Cloud firmy Trotec jest dostępna nie tylko za pośrednictwem przeglądarki PC, lecz także z dowolnego miejsca po wykorzystaniu aplikacji mobilnej. Umożliwia to uzyskanie w dowolnym momencie szybkiej informacji o stanie zasobów przez zewnętrznego kierownika obiektu lub obszaru.

Jednostka wewnętrzna klasy 5 gwiazdek

Każda centrala wentylacyjna posiada także jednostkę oczyszczania powietrza. Dzięki temu, obróbka termiczna jest konwekcyjnie połączona z dokładnym oczyszczaniem całego powietrza wypełniającego pomieszczenie.

Filtr przeciwpyłowy urządzenia wychwytuje w trakcie obróbki unoszące się w powietrzu cząstki pyłu zawieszonego, dzięki czemu całe pomieszczenie staje się praktycznie wolne od kurzu.

Nasz modułowy system składa się z wielofunkcyjnych central wentylacyjnych, aplikacji Cloud i mobilnej aplikacji i umożliwia wykorzystanie zalet naszego uniwersalnego rozwiązania w działaniu przedsiębiorstwa. Pozwala także na dostosowanie wydajności do indywidualnych wymagań zapewniając 100 % skuteczność, 100 % eliminację substancji biologicznych i 100 % eliminację substancji chemicznych!


Przykładowy przebieg programu * obróbki termicznej, służącego do zwalczania szkodliwych organizmów
Zintegrowany układ sterowania automatycznego do termicznej dezynsekcji

Skuteczne rozwiązania techniczne

Odkażanie termiczne za pomocą urządzenia TAC XT firmy Trotec


Obróbka termiczna jest bardzo skutecznym sposobem zwalczania szkodliwych organizmów. Insekty mają bardzo ograniczone możliwości regulacji temperatury ciała, ponieważ nie mogą się pocić. W temperaturze od 45 °C w górę rozpoczyna się koagulacja białka w ich organizmie i rozkład enzymów.

Mimo to, standardowe urządzenie grzewcze nie może być wykorzystywane do eliminacji tych szkodników.

Określone pasożyty zarejestrowałyby nagły wzrost temperatury jako zagrożenie. Reakcją byłaby natychmiastowa ucieczka.  Inne gatunki zachowują się w inny sposób. Wymaga to zastosowania innej procedury.

Z tego powodu, wszystkie cykle obróbki modelu TAC XT od rozgrzewania, przez odkażanie po chłodzenie są odpowiednio dostosowane i zaprogramowane do danego gatunku szkodników.

Zintegrowany układ sterowania automatycznego do termicznej dezynsekcji

Sterowana za pomocą wyświetlacza dotykowego centrale wentylacyjne TAC XT jest wyposażona w różne programy automatyczne, umożliwiające dostosowanie pracy do potrzeb, na przykład do wielkości pomieszczenia.

Urządzenie umożliwia indywidualny dobór czas trwania procesu, docelowej temperatury pomieszczenia i powierzchni oraz gatunku szkodnika. Inteligentny, bazujący na sygnałach czujników system automatycznego sterowania kontroluje proces obróbki rozpoczynanej od fazy rozgrzewania i prowadzącej do stopniowego zwiększenie temperatury powietrza wypełniającego pomieszczenie.

Następnie rozpoczyna się cykl dezynsekcji, w którym powietrze jak i powierzchnie w pomieszczeniu są podgrzewane do temperatury, która może być wstępnie ustawiona na ≤ 75 °C, co prowadzi do unieszkodliwienia wszystkich szkodników, znajdujących się w obszarze działania. W ostatniej fazie program automatycznie uruchamia fazę chłodzenia.


Trotec Cloud – modułowa koncepcja to maksymalne możliwości

Trotec Cloud – modułowa koncepcja to maksymalne możliwości

Oferowana przez firmę Trotec aplikacja w chmurze wyróżnia się modułową architekturą i łatwą obsługą. Umożliwia ona na przykład bezproblemowe poszerzenie systemu zarządzania higieną w chmurze o takie obszary jak czyszczenie toalet, pokoi, pomieszczeń dla gości i kuchni. Obejmuje ona także możliwość koniecznego ozonowania pomieszczeń w przypadku pojawienia się problemów z zapachami.

Zapach pozostawiony przez niektórych gości może być szczególnie uciążliwym problemem w przypadku hoteli lub pensjonatów. Zapach ten wnika bowiem głęboko w meble, materiały tekstylne i zasłony.

Urządzenia typu sterylizatory ozonowe oraz jonizatory plazmatyczne firmy Trotec umożliwiają skuteczną neutralizację zapachów przez administrację hoteli i pensjonatów.

W szczególności nasze Modele AirgoPro® są optymalnie przystosowane do nocnego odświeżania pomieszczeń, np. w celu usunięcia zapachów nagromadzonych w trakcie poprzedniego dnia w barach hotelowych, salach restauracyjnych i śniadaniowych.

Urządzenia takie jak sterylizator ozonowy, neutralizator zapachów lub oczyszczacz powietrza mogą być sterowane za pośrednictwem przystosowanej niemalże do każdego urządzenia firmy Trotec aplikacji Cloud, pozwalającej na kodowanie, monitorowanie i kontrolowanie pomieszczeń.

Przykłady rozszerzenia funkcji Cloud firmy Trotec w celu zapewnienia kompleksowej koncepcji higieny przystosowanej do łatwego kontrolowania:

 • Czyszczenie toalet
 • Czyszczenie pokojów
 • Czyszczenie w gastronomii
 • Czyszczenie kuchni
 • Ozonowanie
Zarządzanie higieną w 100 % – 100 % zadowolenia gości

Chętnie udzielimy osobistej porady dotyczącej uniwersalnych zalet naszego systemu zarządzania higieną w strefie 360 stopni, przeznaczonego dla przedsiębiorstw - prosimy o skierowanie zapytania!


 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak