Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

 1. Przykłady zastosowań
 2. Ogólne rozwiązania do osuszania
 3. Osuszanie peletu

Najlepsze warunki klimatyczne: Osuszanie peletu

Użytkownicy ogrzewania zasilanego peletami dużą wagę przykładają do jakości tego paliwa. Wysokiej wydajności osuszacze adsorpcyjne firmy Trotec chronią pelet przed szkodliwym działaniem wilgoci w trakcie produkcji i składowania.

Zaniedbania dotyczące prawidłowych warunków klimatycznych w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych grożą powstaniem uszkodzenia produktu. Dotyczy to także produkcji peletu. To biologiczne paliwo jest przede wszystkim wrażliwe na zbyt wysoki poziom wilgotności powietrza. Surowe paliwo wchłania wilgoć z powietrza. Rezultat może być bardzo niekorzystny dla klientów i dla producenta: możliwe jest pojawienie się plam zaciekowych oraz pleśni. Obecność wilgoci w zakładach przeróbki szkodzi także maszynom i powoduje powstawanie korozji. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości peletu i zabezpieczenia maszyn produkcyjnych korzystne jest zastosowanie odpowiedniego wyposażenia technicznego. Stacjonarne osuszacze adsorpcyjne serii TTR firmy Trotec skutecznie i niezawodnie pochłaniają wilgoć znajdującą się w powietrzu. 

Tanio, skutecznie i przyjaźnie dla środowiska naturalnego: takie cechy winny wyróżniać nowoczesny system ogrzewania. Systemy grzewcze zasilane peletem są popularne w nowych budynkach oraz także w przypadku modernizacji i stosowania paliw odnawialnych. Pelety mogą być stosowane do komfortowego ogrzewania bez uzależnienia od wahań cen konkurencyjnych paliw olejowych i gazowych. Pelety są w zasadzie produktem odpadowym przemysłu drzewnego. Materiał powstający w trakcie korowania pni drzew przed skierowaniem do obróbki w tartakach jest wykorzystywany przez producentów peletu. Odpady te są pozbawiane zanieczyszczeń, są mielone do uzyskania odpowiedniego rozdrobnienia oraz są poddawane suszeniu przed przekazaniem do zagęszczania i prasowania.

Ostrożnie przed zbyt wysokim poziomem wilgotności powietrza

Najpóźniej w tym kroku roboczym produkcji peletu konieczne jest zapewnienie odpowiednich parametrów klimatycznych. Pelet lub ścinki drewniane wykorzystywane do wytwarzania biologicznego paliwa, muszą być absolutnie suche. Wymagane jest obniżenie zawartości wilgoci do 10 do 15 procent! Drewno jest bowiem wrażliwym surowcem podlegającym stałym przemianom. Zbyt wysoki poziom wilgotności w powietrzu powoduje powstanie plam wilgoci i pleśni. Oba zjawiska mogą spowodować nieprzydatność całych partii produktu do zastosowania. Producenci peletu winni stosować do osuszania nowoczesne rozwiązania techniczne, gwarantujących skuteczność walki ze zbyt wysokim poziomem wilgotności powietrza. Firma Trotec jest w tej branży optymalnym partnerem. Firma Trotec oferuje odpowiednie urządzenia do kontrolowania parametrów klimatycznych do każdego etapu produkcji peletu. Są to urządzenia skuteczne, niezawodne i wydajne energetycznie.

Niezawodne osuszanie dzięki zastosowaniu profesjonalnych rozwiązań technicznych

Osuszacze adsorpcyjne serii TTR firmy Trotec gwarantują utrzymanie optymalnych do produkcji i składowania peletu warunków klimatycznych. Urządzenia te uzyskują wysoką wydajność osuszania nawet przy niskich temperaturach punktu rosy. Wysokiej wydajności urządzenia oferowane są zarówno w wersji mobilnej, jak i do eksploatacji stacjonarnej. Wszystkie modele są niezwykle wytrzymałe, nie wymagają dużego nakładu czynności konserwacyjnych i pozwalają na stworzenie uniwersalnych konfiguracji. Agregaty osuszające serii TTR są skonstruowane i wykonane w Niemczech z zachowaniem najwyższych wymagań jakościowych. Oznacza to zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w produkcji i kontroli jakości. Do długotrwałego, stabilnego osuszania powietrza idealnie przystosowane są stacjonarne osuszacze powietrza serii TTR firmy Trotec. 

Ekonomiczne osuszanie w trybie ciągłym

Bardzo wysoka wydajność przy niskich kosztach eksploatacji. To cecha eksploatacyjna adsorpcyjnych osuszaczy powietrza serii TTR. Gwarantują one skuteczne osuszanie w trybie ciągłym w trakcie produkcji peletu. Także w przypadku zastosowania w magazynie peletu urządzenia te zabezpieczają przed tworzeniem się plam wilgoci i pleśni w produkcie. Ilość osuszanego powietrza może być bezstopniowo dostosowana, naciśnięcie przycisku wystarcza do uruchomienia urządzenia w trybie osiągania zadanych parametrów klimatycznych. W związku z wykorzystaniem wewnętrznego odzysku ciepła oraz wysokiej obciążalności wirników adsorpcyjnych, adsorpcyjne osuszacze powietrza serii TTR należą do najoszczędniejszych urządzeń tego typu.

Zalety osuszania powietrza przy produkcji peletu  

 • Precyzyjne osuszanie powietrza za pomocą profesjonalnych urządzeń o jakości „made in Germany” w celu uniknięcia powstawania plam wilgoci i pleśni.
 • Wiele funkcji i bogate wyposażenie seryjne podstawowych wersji.
 • Wysokiej wydajności i wytrzymałe modele przeznaczone do zastosowań stacjonarnych i mobilnych
 • Niski nakład czynności konserwacyjnych i konstrukcja oszczędzająca miejsce  
 • najwyższy stosunek parametrów do ceny.

Profesjonalne doradztwo

Nasi profesjonaliści są zawsze gotowi do ustalenia odpowiedniego zapotrzebowania. Są to specjaliści pracujący w dziale usług dla przemysłu firmy Trotec. Jakie urządzenia nadają się najlepiej do eksploatacji w hali produkcyjnej? Jakie modele optymalnie osuszają powietrze w pomieszczeniu magazynowym? Odpowiedzi na te i inne pytania zostaną udzielone przez ekspertów, którzy dokonają odpowiedniej analizy potrzeb sprzętowych na miejscu eksploatacji. W ten sposób klienci zabezpieczyć mogą prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych, stan maszyn oraz jakość zasobów magazynowych. 

Dalsze rozwiązania

W ramach zamówienia specjalnego chętnie wykonamy odpowiednio dostosowane, adsorpcyjne osuszacze powietrza.

Na specjalne zamówienie chętnie wykonamy także specjalne wersje adsorpcyjnych osuszaczy powietrza. Poniższe urządzenia mogą być idealnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i wykonane „made in Germany“:

 • Agregaty osuszające TTR w wersji sterylnej
 • Agregaty osuszające TTR do powietrza suchego, wolnego od substancji LABS
 • Agregaty osuszające TTR do bardzo niskiej temperatury punktu rosy

Zachęcamy do skorzystania z możliwości stworzenia wersji specjalnych, skonstruowanych ze specjalnie dostosowanych komponentów i idealnie dopasowanych do lokalnych potrzeb. Nasi specjaliści udzielą wszelkiej pomocy na etapie planowania, konstrukcji i produkcji. Tutaj zamieszczono dalsze informacje …

Dalsze przykłady zastosowań osuszania powietrza

 • Symulacja klimatu w komorach

  Zadaniem komór klimatycznych i tunelów aerodynamicznych jest zapewnienie możliwości zmian trzech parametrów klimatycznych takich jak: temperatura powietrza, siła wiatru i wilgotność powietrza. Ten trzeci parametr może być kontrolowany przez osuszacze powietrza pracujące przy niskiej temperaturze punktu rosy, leżącej poniżej 0°C. Są to więc adsorpcyjne osuszacze powietrza najwyższej klasy.

  Dalsze informacje
 • Osuszanie i odświeżanie w lakierniach

  Prawidłowy proces lakierowania komponentów samochodowych wymaga jednoczesnego kontrolowania trzech parametrów: temperatury powietrza, wilgotności powietrza oraz poziomu jego zapylenia. Nasze osuszacze i ogrzewacze powietrza oraz odświeżacze powietrza z regulacją wielkości strumienia powietrza są idealnie przystosowane do użycia w tego rodzaju operacjach w przemyśle motoryzacyjnym.

  Dalsze informacje
 • Osuszanie w namiotach

  Zadaniem namiotu jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni mieszkalnej. Dotyczy to w szczególności zajmowanych przez wiele osób pomieszczeń mieszkalnych organizowanych w sytuacjach awaryjnych. Mogą być to namioty lub kontenery mieszkalne dla azylantów, miasteczka namiotowe dla grup młodzieży, duże namioty stosowane rozrywkowe stosowane jako magazyny lub kontenery służące do zapewnienia warunków...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie materiałów higroskopijnych

  Zmieniająca się oraz zbyt wysoka wilgotność powietrza może negatywnie wpłynąć na sypkość proszków i granulatów, powodując duże straty materialne. Osuszenie powietrza gwarantuje unikniecie tworzenia się grudek materiałów sypkich, co uniemożliwia ich zastosowanie i grozi niedrożnością systemów zasilania w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Rozwiązaniem jest osuszacz adsorpcyjny Trotec serii...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie po czyszczeniu silosów

  Po przeprowadzeniu mycia zbiorników magazynowych i silosów konieczne jest zagwarantowanie ich całkowitego osuszenia. Dopiero wtedy możliwe jest rozpoczęcie przechowywania innego materiału sypkiego. W celu uzyskania szybkiego i efektywnego ekonomicznie osuszania proponujemy firmom z przemysłu chemicznego i farmaceutycznego zastosowanie naszych osuszaczy serii TTR.

  Dalsze informacje
 • Osuszanie powietrza w hotelach

  Prawidłowy klimat wnętrza jest nieodzownym warunkiem dobrego samopoczucia gości hotelowych. Zbyt ciepłe i wilgotne powietrze powodują gromadzenie się w pokoju nieprzyjemnych zapachów i wrażenie ciężkiego powietrza. Często w krótkim czasie dochodzi we wnętrzu do powstawania szkód budowlanych. Na tapetach pojawiają się plamy pleśni, zasłony i bielizna stają się wilgotne, a w najgorszych przypadkach...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie powietrza w halach lodowiskowych

  W każdej hali lodowiskowej dochodzi pod wpływem różnicy temperatur pomiędzy lodem a powietrzem do tworzenia się kondensatu wody. Zjawisko to jest tym intensywniejsze, im więcej wilgotnego powietrza napływa do wnętrza hali z zewnątrz. Rozwiązaniem pozwalającym na wyeliminowanie tworzenia się skroplin wody na powierzchni lodu oraz budynku jest zastosowanie osuszacza powietrza. W wyniku działania...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie sprężonego powietrza

  Najczęstszymi przyczynami przerw w produkcji wynikają z obecności w maszynach i instalacjach nadmiernej ilości pary wodnej oraz z występowania korozji przewodów rurowych. Z tego powodu konieczne jest wyeliminowanie zbyt wysokiej wilgotności sprężonego powietrza. Skuteczną metodą jest zastosowanie wysokiej wydajności osuszaczy powietrza. Właściwy poziom wilgotności sprężonego powietrza, pozwalający...

  Dalsze informacje
 • Mobilne urządzenia dla branży sanitarno-grzewczej.

  Wiele firm z branży sanitarno-grzewczej stosuje mobilne urządzenia grupy Trotec. Nasza oferta obejmuje wszystkie urządzenia, stosowane na co dzień w celu zapewnienia ciągłości działania w przypadku awarii stacjonarnych urządzeń. Oferujemy mobilne urządzenia i centrale grzewcze, mobilne klimatyzatory lub urządzenia grzewcze, mobilne klimatyzatory i urządzenia chłodzące oraz mierniki parametrów...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie powietrza po zakończeniu prac remontowych

  Gruntowny remont mieszkań obejmuje także ich tynkowanie, co ułatwia znalezienie nabywców. Ten zakres remontu jest często stosowany przez pośredników w handlu nieruchomościami w celu uzyskania atrakcyjnych warunków sprzedaży. Idealny stan ścian i ich przygotowanie do przyjęcia mieszkańców ma także priorytetowe znaczenie dla przedsiębiorców z branży budowlanej. Postęp prac budowlanych cieszy także...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie powietrza w salach kinowych

  Celem wyjścia do kina jest obniżenie poziomu codziennego stresu oraz spokojna podróż do świata wyobraźni. Głośne głosy i niepożądane źródła światła mogą tak samo przeszkadzać jak niewłaściwa temperatura powietrza lub jego niska jakość wewnątrz sali kinowej. Wentylacja sal kinowych jest wyzwaniem, ponieważ wymaga zazwyczaj zastosowania wysokiej wydajności systemu klimatyzacji. Instalacje takie nie...

  Dalsze informacje
 • Regulacja wilgotności w rozdzielniach gazu

  Skutki skroplenia pary wodnej oraz wysokiej wilgotności powietrza w rozdzielniach gazu są znane, a ich usuwanie niezwykle kosztowne. Zaliczyć do nich można: korozję rur, schodów oraz innych elementów metalowych oraz wynikające z wysokiej wilgotności awarie elektronicznych układów sterowania. Usterki te powodują powstawanie nieprzewidywalnych kosztów, Inwestycja w system osuszania powietrza...

  Dalsze informacje
 • Regulacja wilgotności w stacji turbin

  Siłownie gazowo-parowe umożliwiają pokrycie chwilowego zapotrzebowania na moc. W celu uniknięcia awarii poszczególnych turbin gazowych w wyniku występowania korozji i problemów związanych z elektroniką, konieczne jest zapewnienie przemyślanej regulacji wilgotności.

  Dalsze informacje
 • Energetyka: zapobieganie korozji

  Korozja metalowych elementów mieszczących się w wieży lub gondoli siłowni wiatrowej albo awarie instalacji elektrycznej należą niestety do typowych uszkodzeń spowodowanych przez wilgotność panującą w sąsiedztwie morza. Awarie te pociągają za sobą znaczne koszty i zwiększają nakład czynności konserwacyjnych, a czasami powodują nawet całkowite zatrzymanie urządzenia. Dodatkowo zmniejsza się jego...

  Dalsze informacje
 • Osuszanie powietrza w konstrukcjach mostów

  Znajdujące się wewnątrz konstrukcji mostów stalowe elementy konstrukcyjne, przewody elektryczne oraz pomieszczenia techniczne są narażone na kontakt z powietrzem o wysokiej wilgotności. Od lat alternatywą do uciążliwego w konserwacji malowania profili zamkniętych jest utrzymywanie niskiego poziomu wilgotności dzięki zastosowaniu osuszaczy powietrza. Firma Trotec posiada w swojej ofercie...

  Dalsze informacje
 • Regulacja wilgotności w trakcie produkcji akumulatorów

  W trakcie wytwarzania innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego akumulatorów, konieczne jest zapewnienie bardzo niskich wartości wilgotności powietrza. Jest to tożsame z bardzo niską temperaturą punktu rosy i warunkuje uzyskanie najwyższej wydajności oraz jakości produkcji a także wysokiej żywotności przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Sprawdzone w...

  Dalsze informacje