Obsługa klienta i wsparcie techniczne: 00800 80 90 80 90 

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

 1. Przykłady zastosowań
 2. Nawilżanie
 3. Nawilżanie powietrza w serwerowniach

Wyższa wydajność: Nawilżanie powietrza w serwerowniach

Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi i skuteczne chłodzenie: Nawilżacze powietrza firmy Trotec są ważnymi elementami serwerowni i centrum obliczeniowych.

Niezawodne rozwiązania techniczne to najważniejsze kryteria dla klientów korzystających z centrum obliczeniowego. Serwerownia jest w przenośni sercem każdej firmy, z tego też względu zastosowane w niej rozwiązania techniczne muszą być trwałe i niezawodne. Wyposażenie informatyczne musi znajdować się w nienagannym stanie. Z tego względu w serwerowniach i centrach obliczeniowych panować musi klimat odpowiedni dla pracujących urządzeń technicznych. W walce z suchym, szkodliwym powietrzem profesjonaliści stosują nawilżacze powietrza. Ich działanie powoduje związanie kurzu i zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi. Dodatkowo, parowanie wody powoduje zdrowe schłodzenie powietrza. Firma Trotec oferuje szereg nawilżaczy powietrza idealnie przystosowanych do eksploatacji w serwerowniach i centrach obliczeniowych.

Zastosowanie wielu urządzeń elektronicznych na małej przestrzeni powoduje powstawanie dużych ładunków elektrostatycznych. Są one tym większe, im niższa jest wilgotność powietrza. Zjawisko to stwarza problemy w najróżniejszych branżach przemysłu i produkcji. Skutkiem mogą być odrzuty w produkcji i duże zużycie energii a nawet uszkodzenia maszyn. Niekorzystne zjawiska elektrostatyczne są w serwerowniach i centrach obliczeniowych jednymi z najczęstszych przyczyn awarii i wysokiego zużycia energii. Nawet najmniejsze wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenia komponentów serwerowni. Nawet, jeżeli nie są one przyczyną całkowitej awarii, mogą prowadzić do błędów oprogramowania oraz nieprawidłowego zapisu informacji. Takie niekorzystne zjawiska elektrostatyczne są niewidoczne gołym okiem. Z tego powodu konieczne jest spełnienie w serwerowniach i centrach obliczeniowych określonych warunków: Wilgotność powietrza musi być utrzymywana w określonych granicach.

Nawilżanie powietrza chroni przed zjawiskami elektrostatycznymi

Unikanie naładowania elektrostatycznego to jedno z najważniejszych działań zapobiegawczych w serwerowniach i centrach obliczeniowych. Realizacja tego zalecenia wymaga ciągłego i skutecznego nawilżania powietrza. Przy względnej wilgotności powietrza na poziomie 50 procent, przewodność powietrza oraz powierzchni urządzeń jest tak duża, że ładunki elektrostatyczne odprowadzane są samoczynnie. Wilgotne powietrze gromadzi jony i osadza je w korzystnych obszarach. Powoduje to zwiększenie masy i obniżenie ruchliwości jonów. Szybkie odprowadzenie napięcia zapobiega także gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego. Dodatkową korzyścią wynikającą z nawilżania powietrza w centrach obliczeniowych i serwerowniach jest obniżenie ilości cząstek kurzu. Ładunki elektrostatyczne przyciągają kurz i powodują jego osadzanie się na powierzchniach. Odprowadzenie ładunku w wyniku prawidłowego poziomu wilgotności powietrza powoduje więc także zmniejszenie uciążliwości powodowanych obecnością kurzu.

Dodatkową zaletą nawilżania powietrza jest także chłodzenie serwerowni. Praca wielu urządzeń powoduje niekorzystny wzrost temperatury. Także z tego względu nawilżanie powietrza okazuje się być bardzo korzystne. Zastosowanie nawilżaczy powietrza łączy się z wykorzystaniem zjawiska chłodzenia przez parowanie. Zimna woda, prowadzona we wnętrzu urządzenia, jest przekazywana do przepływającego przez nie powietrza. Powoduje to powstanie zjawiska chłodzenia przez parowanie, powodującego obniżenie temperatury pomieszczenia. Wykorzystanie tego zjawiska umożliwia obniżenie zużycia energii. Zastosowanie nawilżacza powietrza może wyeliminować konieczność wykorzystania klimatyzacji.

Niezawodne nawilżanie powietrza

Mobilne nawilżacze powietrza firmy Trotec to rozwiązanie idealne do zapewnienia optymalnych parametrów klimatycznych w centrach obliczeniowych oraz serwerowniach. Wyeliminowanie spowodowanych zjawiskami elektrostatycznymi usterek systemowych oraz nieprawidłowego zapisu danych: Gwarancją jest zastosowanie profesjonalnych urządzeń firmy Trotec. Automatyczny system sterowania gwarantuje utrzymanie zadanej wilgotności powietrza w pomieszczeniach o wielkości do 420 metrów kwadratowych. Wykonywanie skomplikowanej instalacji nie jest konieczne a działanie wymaga jedynie naciśnięcia przycisku. Sterowane higrostatycznie tarczowe nawilżacze powietrza zasysają powietrze i prowadzą je przez bęben nawilżania obracający się w kąpieli wodnej i wyposażony w tkaniny nawilżające. Ciągłe obroty bębna zapewniają wzbogacenie powietrza w wilgoć przed ponownym, równomiernym skierowaniem powietrza do pomieszczenia bez wywoływania skroplenia. W trakcie tego procesu powietrze jest nie tylko nawilżane, ale także oczyszczane. Kurz i inne znajdujące się w powietrzu cząstki są wiązane i wychwytywane w zbiorniku.

Wiele modeli, ten sam cel

Idealny poziom wilgotności powietrza i jednocześnie czyste powietrze: To gwarantowany efekt zastosowania wszystkich nawilżaczy powietrza firmy Trotec. W zależności od wielkości pomieszczenia w którym stosowane jest nawilżanie powietrza, zaleca się zastosowanie określonego modelu. W małych serwerowniach idealnym okaże się model nawilżacza powietrza B 250. Zastosowane rozwiązania techniczne gwarantują wydajność nawilżania sięgającą 500 metrów sześciennych powietrza na godzinę. Urządzenie jest oczywiście sterowane w pełni automatycznie i posiada elektroniczny czujnik wskaźnika aktualnej, względnej wilgotności powietrza. Po wprowadzeniu wymaganej wilgotności powietrza urządzenie nie wymaga żadnej dodatkowej obsługi. Model B 250 przejmuje automatyczne sterowanie. Po wyczerpaniu zbiornika wody urządzenie automatycznie wyłącza się a wskaźnik informuje o konieczności napełnienia. Wyeliminowanie napełniania możliwe jest dzięki opcjonalnej funkcji automatycznego dodawania wody. Większy model, nawilżacz powietrza B 400 zwraca uwagę szczególnie wysoką wydajnością. Ten wytrzymały i niewymagający dużego nakładu czynności konserwacyjnych tarczowy nawilżacz powietrza osiąga wydajność nawilżania do 800 metrów sześciennych powietrza na godzinę. Dwubiegowa dmuchawa, automatyczne wyłączanie i wiele innych funkcji czynią to urządzenie profesjonalnym narzędziem do nawilżania powietrza. Tak jak w przypadku wszystkich nawilżaczy powietrza firmy Trotec: jest to urządzenie wykorzystujące niezawodne zjawisko parowania wody, nie wywołujące osadzania się kamienia ani tworzenia kondensatu. Wykluczone jest także występowanie zbyt wysokiej wilgotności powietrza.

Nawilżacze powietrza w serwerowniach

 • chroni komponenty przed niekorzystnymi zjawiskami elektrostatycznymi,
 • zapewnia długą pracę urządzeń informatycznych,
 • dodatkowo wiąże kurz,
 • umożliwia obniżenie zużycia energii dzięki zjawisku chłodzenia przez parowanie.

Zalety tarczowych nawilżaczy powietrza firmy Trotec:

 • całkowicie elektroniczne sterowanie,
 • czytelny panel sterowania ze wskaźnikiem wartości aktualnej i zadanej dla wilgotności powietrza, stanu wody i stopnia pracy dmuchawy powietrza,
 • czyszczenie powietrza oddzielnym filtrem na wlocie,
 • regulowany kierunek wylotu powietrza,
 • bardzo wytrzymała konstrukcja.

Nawilżanie powietrza w serwerowniach

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Dalsze przykłady zastosowań osuszania powietrza

 • Zdrowe i oczyszczone z wirusów powietrze w domach seniora i domach opieki

  Drapanie w gardle, swędzenie oczu, podrażnione błony śluzowe, zmęczenie, szorstka skóra - wszystko to są typowe oznaki, że z powietrzem otoczenia coś jest nie tak. A często winnym jest panujący w pomieszczeniu zbyt suchy klimat. Te i inne symptomy pojawiają się częściej przede wszystkim podczas okresu grzewczego - tak samo jak infekcje grypowe i przeziębienia, które w suchym powietrzu placówek...

  Dalsze informacje
 • Nawilżanie powietrza w przedszkolach i szkołach

  Wdychane codziennie powietrze jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie. Dotyczy to przede wszystkim naszych dzieci, codziennie uczęszczających do przedszkoli i szkół. Szczególnie tam konieczne jest zapewnienie najwyższego poziomu higieny i czystości wdychanego powietrza. Suche powietrze zwiększa podatność najmłodszych na choroby i znacznie obniża zdolność do...

  Dalsze informacje
 • Nawilżacze powietrza w magazynach forniru

  Magazynowanie drewna wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Szczególnie w tych obszarach magazynu, w których panuje niska wilgotność powietrza, zaleca się zachowanie najwyższej czujności. Wysuszenie forniru powoduje jego pękanie i kruchość. W celu uniknięcia kosztów związanych z usuwaniem szkód powstałych w wyniku nadmiernego wyschnięcia, konieczne jest wyposażenie magazynu w niezawodny i...

  Dalsze informacje
 • Nawilżanie powietrza w magazynie instrumentów muzycznych

  Wysokiej jakości drewno, filce, kleje i lakiery instrumenty muzyczne są z reguły wytwarzane z wrażliwych materiałów, przyczyniających się do uzyskiwania szczególnego brzmienia i barwy dźwięku. Z tego względu konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony cennych instrumentów w trakcie ich składowania. Dotyczy to przede wszystkim instrumentów wykonanych w całości lub częściowo z drewna. Materiał...

  Dalsze informacje
 • Nawilżanie powietrza w szklarniach

  Wysoka temperatura i wilgotność jest nieodzownym elementem udanego szybkiego i intensywnego rozwoju roślin tropikalnych. Także kultury grzybów wymagają zapewnienia wysokiej temperatury i wilgotności. Regularne nawadnianie nie wystarcza, ponieważ większość roślin tropikalnych pobiera wodę z powietrza. W celu wytworzenia tych szczególnych warunków klimatycznych, obok zapewnienia systematycznego...

  Dalsze informacje