Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Muzea, biblioteki, zbiory i archiwa.

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360
  1. Przykłady zastosowań
  2. Klimatyzacja
  3. Klimatyzacja muzeów i wystaw

Muzea, biblioteki, zbiory i archiwa.

Atrakcyjne cenowo, niezawodne rozwiązania umożliwiające utrzymanie optymalnych parametrów klimatycznych.

Muzea, biblioteki, zbiory i archiwa.

Klimat pomieszczeń oraz jakość powietrza odgrywają najważniejszą rolę w utrzymaniu cennych eksponatów i archiwum w dobrym stanie. Dotyczy to także wystawiennictwa lub przechowywania w muzeach prywatnych lub publicznych, przechowywania zbiorów, bibliotek oraz archiwów.

Zbyt niska wilgotność powietrza może zniszczyć cenne zbiory tak samo, jak wysoka wilgotność gorących, letnich dni. Szczególnie w lecie, na terenie Europy często mamy do czynienia z wysoką wilgotnością powietrza, sięgającą do 95 %. Od wartości 70 % wilgotności powietrza zachodzą idealne warunki do rozwoju pleśni, szczególnie w warunkach podwyższonego zapylenia. Doświadczenie praktyczne wskazuje, że magazyny, archiwa lub biblioteki nie są miejscami, w których możliwe jest utrzymanie idealnej czystości. Utrzymanie sterylności jest mitem. Dodatkowym czynnikiem jest fakt, że stworzenie uniwersalnych, idealnych parametrów klimatycznych dla wszystkich zbiorów nie jest możliwe, ze względu na różnice w materiałach bazowych, stosowanych w przeszłości.

Nasze urządzenia pomiarowe i klimatyzacyjne mogą zostać udostępnione na zasadach wynajmu lub zakupu.

Nawilżacze powietrza to gwarancja prawidłowego klimatu dla ludzi i cennych przedmiotów.

Nawilżacze powietrza grupy Trotec gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności powietrza i ochronę eksponatów przed uszkodzeniami powodowanymi przez suche powietrze szczególnie w miesiącach zimowych. Utrzymanie przyjemnego klimatu w pomieszczeniach wystawienniczych jest konieczne także w celu zapewnienia odpowiedniego samopoczucia u zwiedzających. Mobilne nawilżacze powietrza takie jak model B 250, B 300, B 400 lub B 500 z czujnikiem iskier mogą być ustawione w dowolnym miejscu i umożliwiają zabezpieczenie cennych eksponatów i elementów wyposażenia przez zapewnienie odpowiedniej wilgotności i czystości powietrza. Należące do oferty nawilżacze są specjalnie stworzone w celu utrzymania stałych, korzystnych parametrów magazynowania.

Odświeżanie zmniejsza ilość mikroorganizmów w powietrzu.

Neutralizator zapachów AirgoPro® 8 wykorzystuje aktywny tlen. Działanie urządzenia polega na usuwaniu z zassanego powietrza mikroorganizmów takich jak bakterie, wirusy i grzyby w procesie jonizacji oraz zwracaniu oczyszczonego powietrza do pomieszczenia. Urządzenia te są więc w stanie zapewnić odpowiednią czystość pomieszczeń magazynowych lub archiwów.

Uzyskanie optymalnej jakości powietrza w pomieszczeniach wystawienniczych otwartych dla zwiedzających możliwe jest dzięki zastosowaniu systemów oczyszczania powietrza AirgoClean® One Szkodliwe substancje takie jak spaliny o kwaśnym odczynie, alergeny, grzyby pleśniowe lub kurz drobnocząsteczkowy stwarzają niekorzystne warunki dla zwiedzających i dla eksponatów. Dla utrzymania zbiorów, archiwów i bibliotek niezwykle istotne jest przeprowadzanie regularnych kontroli i ciągłego sterowania klimatu pomieszczeń oraz czystości powietrza.

Firma Trotec oferuje systemy gwarantujące kontrolę i dokumentację temperatury i wilgotności oraz skuteczną redukcję zawartości kurzu i nadmiernej wilgotności powietrza.

Kontrola parametrów klimatycznych w pomieszczeniach wystawienniczych, bibliotekach, archiwach i magazynach.

Regularna kontrola parametrów klimatycznych umożliwia stworzenie optymalnych warunków przechowywania wrażliwych eksponatów z papieru. Firma Trotec oferuje mobilne, ręczne urządzenia klimatyzacyjne przystosowane do ustawienia przez klienta w dowolnym miejscu. Tak zwane rejestratory danych zamontowane na ścianie, umożliwiają dokumentację parametrów klimatycznych także w dłuższym okresie czasu.

Nowy model T3000 umożliwia wykonanie wszystkich zadań pomiarowych za pomocą jednego urządzenia.

Oznacza to opcje rejestracji wielu parametrów klimatycznych na przykład w archiwum. W przypadku konieczności zapewnienia kontroli nad temperatura i przepływem powietrza w związku z organizacją wystawy polecamy nasze wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe T3000. Umożliwia ono rejestrację wielu wartości pomiarowych, ważnych dla ochrony eksponatów.

Klimatyzatory przystosowane do uzyskiwania idealnej temperatury powietrza.

Temperatura powietrza leżąca w granicach od 20° do 24° przy wilgotności zawierającej się w przedziale od 25 do 50 % wilgotności względnej to optymalne warunku na przykład do przechowywania papieru. Zbyt ciepłe powietrze przenosi dużą ilość wilgoci, zbyt niskie natomiast sprzyja tworzeniu się skroplin. Optimum to można uzyskać także w lecie, pod warunkiem zastosowania klimatyzatorów. W zimie, w pomieszczeniach pozbawionych ogrzewania konieczne jest zastosowanie ogrzewaczy. Samoczynne wyłączanie się urządzenia po uzyskaniu zadanej temperatury jest realizowane dzięki zastosowaniu termostatu.

Osuszacze powietrza gwarantują korzystne warunki składowania papieru.

Mobilne lub stacjonarne osuszacze powietrza w dużych pomieszczeniach oraz magazynach oraz  profesjonalne osuszacze budowlane gwarantują stałą wilgotność powietrza na poziomie od 25 % do 50 %. Osuszacze grupy Trotec są wyposażone w czujnik aktualnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Uzyskanie zadanej wartości wilgotności powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia. Wiele osuszaczy jest także wyposażone w opcjonalną funkcję spustu kondensatu, umożliwiającą ciągłą pracę bez konieczności nadzoru.