1. Produkty i usługi
  2. Mierniki
  3. Klimat
  4. Rejestratory danych klimatycznych

Rejestratory danych klimatycznych – monitorowanie klimatu z najwyższą precyzją

Pomiar ważnych parametrów klimatycznych możliwy jest także przez dłuższy okres czasu, także w oddalonych lub trudno dostępnych miejscach. Oprogramowanie służące do oceny danych pomiarowych należy do wyposażenia rejestratorów danych klimatycznych firmy Tro

Pomiar i zapis temperatury i wilgotności powietrza jest częstą koniecznością. Przykładem niech będzie transport wrażliwych produktów, eksploatacja chłodni, nadzór nad serwerowniami lub wykonywanie określonych procedur kontrolnych w rzemiośle. Szkody powstałe w wyniku zbyt wysokiej wilgotności powietrza lub obecności pleśni w pomieszczeniach mieszkalnych mogą zostać wyjaśnione na podstawie danych klimatycznych. W takich sytuacjach, precyzyjne pomiary wykonane za pomocą profesjonalnego rejestratora danych klimatycznych będą bardzo pomocne. Oferta firmy Trotec obejmuje rejestratory danych klimatycznych pozwalające na spełnienie wymagań wynikających ze specyfiki danego zagadnienia.

Wysoka precyzja pomiaru i duża pojemność pamięci to wspólna cecha wszystkich urządzeń. Oprogramowanie służące do analizy i zarządzania danymi należy do wyposażenia wszystkich modeli. Dodatkowo: Konfiguracja rejestratorów danych klimatycznych firmy Trotec wykonywana jest za pośrednictwem komputera PC, co zabezpiecza przed manipulacjami. Oznacza to najwyższą precyzję pomiarów przy najwyższym poziomie bezpieczeństwa. To najwyższa jakość firmy Trotec, "Made in Germany".

Łatwe i precyzyjne pomiary długotrwałe danych klimatycznych w pomieszczeniach mieszkalnych, roboczych i magazynowych możliwe są dzięki zastosowaniu rejestratory danych klimatycznych BL30 należących do oferty firmy Trotec. Urządzenia te są wyposażone w pamięć mieszczącą 32000 wartości pomiarowe. Zapis ponad 3 milionów danych pomiarowych umożliwiają rejestratory danych pomiarowych serii DL. Są to oczywiście urządzenia zabezpieczone przed manipulacją i przystosowane do zastosowań profesjonalnych. Systemy te pozwalają także na stworzenie do 32 grup kanałów pomiarowych.

Długotrwały pomiar wartości temperatury i wilgotności powietrza nie jest często wystarczający. W wielu branżach, konieczny jest także ciągły pomiar i dokumentacja stężenia CO2. Wykonanie tego zadania możliwe jest z zastosowaniem rejestratory jakości powietrza i stężenia CO2 model BZ30.

Zestawienie rejestratorów danych pomiarowych firmy Trotec: