Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Profesjonalny oczyszczacz powietrza z serii TAC o jakości „made in Germany”
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Oczyszczanie powietrza
 4. Profesjonalne oczyszczacze powietrza serii TAC

Profesjonalne oczyszczacze powietrza serii TAC

Budowa, remont, dezynfekcja: Optymalne systemy oczyszczania powietrza w miejscu pracy gwarantujące wychwytywanie kurzu, włókien mineralnych, zarodników pleśni, zarazków lub alergenów

Jakość „made in Germany“, czyli oryginalne produkty firmy Trotec.
Funkcja Vario-Shift
Profesjonalne oczyszczacze powietrza przydatne zarówno w budownictwie, jak i pomieszczeniach sterylnych

Doskonała kontrola zanieczyszczenia powietrza w zróżnicowanym środowisku od standardowego placu budowy po prace związane z usuwaniem azbestu i obszary higieniczne

Walka z unoszącymi się w powietrzu substancjami szkodliwymi jest szczególnie ważna tam, gdzie żyją i pracują ludzie. Kurz, włókna, zarodniki pleśni lub azbest utrzymują się w powietrzu i stanowią duże zagrożenie dla zdrowia. Profesjonalne oczyszczanie powietrza możliwe jest dzięki zastosowaniu przemysłowych oczyszczaczy powietrza serii TAC.

Wszystkie modele z serii TAC zapewniają niezawodność, wysoką wydajność i wszechstronność zastosowania zarówno na placach budów, jak i przy usuwaniu azbestu oraz piaskowania, usuwania szkód pożarowych i pleśni, a także usuwaniu wirusów lub oczyszczaniu powietrza w pomieszczeniach sterylnych. Ta wyjątkowa elastyczność eksploatacji uzyskana została dzięki zastosowaniu innowacyjnej funkcji Vario-Shift. Umożliwia ona dowolną konfigurację łańcucha filtracyjnego zarówno z wykorzystaniem wentylatora końcowego lub filtra HEPA, co jest konieczne na przykład w przypadku pomieszczeń sterylnych.

Możliwość wyposażenia w kombinację filtrów w zależności od aktualnych potrzeb

Klasa przeciwpyłowa H oznacza, że te wysokiej wydajności oczyszczacze są optymalnymi urządzeniami do odsysania powietrza z silnie zanieczyszczonych obszarów roboczych. W zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza i typu zastosowania, użytkownik ma także możliwość stworzenia dowolnej konfiguracji oczyszczacza powietrza z zastosowaniem różnych modułów filtracyjnych.

Model TAC 5000 może być wyposażony w optymalną kombinację filtrów, idealnie przystosowaną do każdego zastosowania. Dotyczy to zarówno filtra do mgły lakierniczej, filtra HEPA H13 z atestem klasy przeciwpyłowej H, aż po wysokiej wydajności filtr klasy H14 do skutecznego filtrowania wirusów.

Zaleta funkcji Vario-Shift – unikalna na skalę światową

Konwencjonalne oczyszczacze powietrza wykorzystujące na stałe zamontowane łańcuchy filtracyjne są wprawdzie przydatne w zastosowaniach budowlanych, lecz zupełnie nieskuteczne i dlatego niedozwolone przy pracach wymagających sterylności. Pomieszczenia sterylne wymagają zastosowania końcowego filtra cząstek lotnych. Oznacza to konieczność umieszczenia ostatniego elementu filtrującego, filtra HEPA za wentylatorem.

W trosce o czystość: wszystkie operacje oczyszczania realizowane poprzez jedno urządzenie

Ustalona konfiguracja filtrów z końcowym filtrem cząstek zawieszonych w powietrzu, zalecana dla pomieszczeń czystych, byłaby z kolei absolutnie bezużyteczna przy pracach renowacyjnych związanych z usuwaniem pleśni w standardowym otoczeniu. Zanieczyszczenie wentylatora zarodnikami oznacza bowiem każdorazową konieczność jego żmudnej dezynfekcji.

Spełnienie wymagań obu obszarów zastosowania za pomocą jednego urządzenia i bez użycia dodatkowych przystawek było dotychczas niemożliwe.

Dzięki unikalnej funkcji Vario-Shift, oczyszczacze powietrza TAC firmy Trotec, mogą zostać zastosowane we wszelkich warunkach zapylenia.

Jako jedyne na rynku przenośne oczyszczacze powietrza, urządzenia serii TAC firmy Trotec są przystosowane do szybkiej zmiany pozycji jednostki wentylatora i jednostki filtra HEPA. Dzięki temu możliwe jest szybkie przystosowanie urządzenia do standardowego zastosowania lub do spełnienia wymagań stawianych przez pomieszczenia sterylne.

Funkcja Vario-Shift we wszystkich modelach serii TAC

Profesjonalne oczyszczacze powietrza serii TAC Optymalne rozwiązanie każdego zadania roboczego związanego z oczyszczaniem powietrza

Oczyszczanie powietrza w sektorze budowlanym

Oczyszczanie powietrza w sektorze budowlanym

W przypadku wielu operacji budowlanych może dojść do dużego zapylenia. Zapylenie może powstawać nie tylko w wyniku pracy szlifierek kątowych, piaskowania, kucia lub łamania, lecz także przy mieszaniu mas betonowych, szpachlowych lub klejowych. W trybie pracy ciągłej, oczyszczacze powietrza serii TAC niezawodnie filtrują pył budowlany z powietrza i automatycznie uruchamiają alarm wizualny i akustyczny w przypadku konieczności wymiany filtra. 

Oczyszczanie powietrza w trakcie nakładania powłok typu Airless

Czyszczenie powietrza podczas prac malarskich z wykorzystaniem systemów malarskich typu Airless

Oczyszczacze powietrza serii TAC są wyposażone w specjalny filtr mgły lakierniczej, dzięki czemu nie tylko uwalnia powietrze w pomieszczeniu od cząstek farby, ale także poprawia jakość powierzchni lakieru.

Oczyszczanie powietrza w trakcie usuwania pleśni i azbestu

Usuwanie pleśni i azbestu

Do szczególnie niebezpiecznych należą pyły zawierające cząstki kwarcu, włókien z tworzyw sztucznych, drewna, celulozy i azbestu. Dodatkowym obciążeniem jest obecność pleśni, alergenów i mikrowłókien, uwalnianych na przykład przy remontach budynków, izolacji lub przy odgrzybianiu. Profesjonalne urządzenia serii TAC zapewniają pełne bezpieczeństwo. Są one przeznaczone do oczyszczania powietrza i wyróżniają się klasą przeciwpyłową H i są dopuszczone do usuwania azbestu zgodnie z normą TRGS 519. 

Remont pomieszczeń sterylnych oraz czyszczenie powietrza z drobnoustrojów i wirusów

Remont pomieszczeń sterylnych oraz czyszczenie powietrza z drobnoustrojów i wirusów

Dzięki funkcji Vario-Shift, konfiguracja modeli profesjonalnej serii TAC umożliwia zastosowanie dowolnej konfiguracji filtra końcowego, co jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi pomieszczeń sterylnych. W razie potrzeby komora filtra HEPA może być również wyposażona w filtr H14 przeznaczony do skutecznego wychwytywania wirusów i innych zanieczyszczeń powietrza o wielkości cząsteczek od 0,1 do 0,2 µm.


Typowe obszary zastosowania

 • Prace ślusarskie
 • Prace budowlane i przebudowy
 • Usuwanie szkód powodziowych
 • Usuwanie szkód pożarowych
 • Odgrzybianie
 • Usuwanie azbestu
 • Obszary i zastosowania sterylne

Zakres filtrowania

 • Pył azbestowy
 • Pył kwarcowy
 • Pył budowlany
 • Pył mączny i drewniany
 • Włókna mineralne
 • Grzybnie
 • Cząstki farby
 • Bakterie i wirusy

Przykładowe warianty zastosowania profesjonalnych oczyszczaczy powietrza z serii TAC

W przypadku łatwych aplikacji, oczyszczacze powietrza serii TAC mogą zostać ustawione bezpośrednio w otworze drzwiowym. Inną możliwością jest doprowadzenie powietrza do wolnych od zanieczyszczeń obszarów za pomocą kanałów. Obok wyszczególnionych kombinacji urządzenia TAC umożliwiają zastosowanie wielu innych kombinacji filtrów.

Podciśnienie wytwarzane przez urządzenie TAC w otworze drzwiowym lub przez zaporę przeciwpyłową.
Utrzymanie podciśnienia
Podciśnienie wytwarzane przez urządzenie TAC w pomieszczeniu oraz kanał powietrzny.
Utrzymanie podciśnienia
Oczyszczanie obiegiem powietrza w osłoniętym obszarze.
Recyrkulacja powietrza w obszarach zamkniętych
Podciśnienie poza pomieszczeniem za pośrednictwem kanału powietrznego.
Utrzymywanie podciśnienia z zewnątrz
Wentylacja nadciśnieniowa pomieszczeń leżących poza obszarem zagrożenia.
Nadciśnieniowa wentylacja ochronna
Teraz filtr H14 dostępny w celu zwalczania Koronawirusa

Skorzystaj z możliwości filtrowania wirusów!

Wszystkie profesjonalne oczyszczacze powietrza serii TAC, wyposażone w filtr przeciwpyłkowy H13 mogą być od zaraz wyposażone w wysokiej wydajności filtr H14 oferowany jako wyposażenie dodatkowe.

Te filtry końcowe do pomieszczeń sterylnych klasy ISO 4 oraz ISO 3 posiadają skuteczność wychwytywania 99,995% cząstek o wielkości 0,1 do 0,2 µm.  

Rodziny wirusów takich jak SARS-CoV, MERS-CoV lub SARS-CoV-2 (Covid-19) wyróżniają się podobną wielkością. Aktualne badania wykazują, że wielkość pojedynczego koronawirusa mieści się w zakresie od 120 do 160 nanometrów, czyli 0,12 do 0,16 µm.

Cząstki tej wielkości mogą być skutecznie wychwytywane przez filtry klasy H14, szczególnie dlatego, że wirusy łączą się w powietrzu z kroplami lub pyłkami w większe cząstki.

Wszystkie filtry H14 spełniają najwyższe wymagania jakościowe, istotne szczególnie w przypadku filtrowania bakterii i wirusów.

 • Każdy filtr jest poddawany testom i posiada swój własny numer seryjny
 • Protokół kontrolny jest dołączony w dwóch wersjach w formie certyfikatu do każdego kartonu filtrów
 • W razie potrzeby klient ma możliwość przedstawienia oryginału certyfikatu lub umieszczenia na urządzeniu jego kopii.
 • Przetestowany zgodnie z EN 1822 i DIN EN 60335-2-69

Zalecenia dotyczące kombinacji filtrów specjalnych dla poszczególnych aplikacji i odpowiadających im wielkości pomieszczeń dla oczyszczaczy powietrza serii TAC firmy Trotec:

Oczyszczacz powietrza serii TAC TAC 750 E TAC 1500 S TAC 1500 TAC 3500 TAC 5000 TAC 6500
Obszar zastosowania Konfiguracja filtrów do pomieszczeń o kubaturze do ¹
Gruby kurz ² (≤ 3 LW/h ⁶) G4 250 100 220 88 220 88 500 200 1200 480 1400 560
Drobny kurz ³ (≤ 3 LW/h ⁶) G4 + F7 do F9 110 44 110 44 270 108 600 240 750 300
Pyły zawieszone w powietrzu ⁴ (≥ 10 LW/h ⁶) G4 + H13/H14 25 10 50 20 50 20 100 40 150 60 200 80
Obszary higieniczne ⁵ (≥ 15 LW/h ⁶) G4 + H13/H14 12,5 5 35 14 35 14 70 28 110 44 135 54
¹ przy założonej wysokości wynoszącej 2,5 m; ² Typowe operacje powodujące powstawanie grubego pyłu: cięcie, piłowanie ³ typowe operacje powodujące powstawanie drobnego pyłu: Prace remontowe w pomieszczeniach zawierających materiały lub włókna mineralne; ⁴ Typowe operacje powodujące powstawanie zawiesin: szlifowanie, usuwanie azbestu lub pleśni, pyły mineralne itp.; ⁵ uzupełnienie o H13/H14 na końcu; ⁶ wymiana powietrza w ciągu godziny
TAC 750 E do pomieszczeń o kubaturze do ¹
Gruby kurz ² (≤ 3 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 250 100
Drobny kurz ³ (≤ 3 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + F7 - F9
Pyły zawieszone w powietrzu ⁴ (≥ 10 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + H13/H14 25 10
Obszary higieniczne ⁵ (≥ 15 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + H13/H14 12,5 5
TAC 1500 S do pomieszczeń o kubaturze do ¹
Gruby kurz ² (≤ 3 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 220 880
Drobny kurz ³ (≤ 3 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + F7 - F9 110 44
Pyły zawieszone w powietrzu ⁴ (≥ 10 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + H13/H14 50 20
Obszary higieniczne ⁵ (≥ 15 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + H13/H14 35 14
TAC 1500 do pomieszczeń o kubaturze do ¹
Gruby kurz ² (≤ 3 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 220 88
Drobny kurz ³ (≤ 3 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + F7 - F9 110 44
Pyły zawieszone w powietrzu ⁴ (≥ 10 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + H13/H14 50 20
Obszary higieniczne ⁵ (≥ 15 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + H13/H14 35 14
TAC 3500 do pomieszczeń o kubaturze do ¹
Gruby kurz ² (≤ 3 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 500 200
Drobny kurz ³ (≤ 3 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + F7 - F9 270 108
Pyły zawieszone w powietrzu ⁴ (≥ 10 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + H13/H14 100 40
Obszary higieniczne ⁵ (≥ 15 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + H13/H14 70 28
TAC 5000 do pomieszczeń o kubaturze do ¹
Gruby kurz ² (≤ 3 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 1200 480
Drobny kurz ³ (≤ 3 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + F7 - F9 600 240
Pyły zawieszone w powietrzu ⁴ (≥ 10 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + H13/H14 150 60
Obszary higieniczne ⁵ (≥ 15 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + H13/H14 110 44
TAC 6500 do pomieszczeń o kubaturze do ¹
Gruby kurz ² (≤ 3 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 1400 560
Drobny kurz ³ (≤ 3 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + F7 - F9 750 300
Pyły zawieszone w powietrzu ⁴ (≥ 10 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + H13/H14 200 80
Obszary higieniczne ⁵ (≥ 15 LW/h ⁶)
Konfiguracja filtrów G4 + H13/H14 135 54
¹ przy założonej wysokości wynoszącej 2,5 m; ² Typowe operacje powodujące powstawanie grubego pyłu: cięcie, piłowanie ³ typowe operacje powodujące powstawanie drobnego pyłu: Prace remontowe w pomieszczeniach zawierających materiały lub włókna mineralne; ⁴ Typowe operacje powodujące powstawanie zawiesin: szlifowanie, usuwanie azbestu lub pleśni, pyły mineralne itp.; ⁵ uzupełnienie o H13/H14 na końcu; ⁶ wymiana powietrza w ciągu godziny
Porównanie danych technicznych

Bezpośrednie porównanie wszystkich, profesjonalnych oczyszczaczy powietrza serii TAC:

W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego przemysłowego oczyszczacza powietrza dla danych potrzeb, w tym miejscu zamieściliśmy porównanie wszystkich urządzeń serii TAC firmy Trotec.

Po prostu odznacz modele, których uwzględnienie w porównaniu nie jest konieczne.

Porównanie danych technicznych

Zalety praktyczne:

 • Jakość „made in Germany“, czyli oryginalne produkty firmy Trotec.
 • Rozwiązanie unikalne w skali światowej: Profesjonalne oczyszczacze powietrza umożliwiają prace porządkowe na budowach i utylizację w zamkniętej atmosferze
 • Klasa przeciwpyłowa H, urządzenie dopuszczone do usuwania azbestu zgodnie z TRGS 519
 • Już spełniające przyszłe wytyczne branżowe dotyczące eksploatacji przenośnych urządzeń do oczyszczania powietrza
 • Funkcja Vario-Shift umożliwia dostosowanie łańcucha filtrowania z wykorzystaniem własnego wentylatora lub filtra HEPA
 • Wspomagane czujnikiem sterowanie FlowMatic umożliwia automatyczne utrzymanie ustalonej ilości powietrza (TAC 5000 oraz TAC 6500)
 • Sterownik Monoventic z bezstopniową regulacją ilości powietrza
 • Optyczny i akustyczny wskaźnik filtra wstępnego wykorzystujący dodatkowy czujnik
 • Wyposażenie seryjne obejmuje elementy do ustawiania piętrowego oraz zabezpieczenie przed uderzeniami (TAC 5000 oraz TAC 6500)
 • Łatwa wymiana filtra dzięki możliwości szybkiego odblokowania górnej części urządzenia (TAC 5000 oraz TAC 6500) lub paneli rewizyjnych (TAC 1500 oraz TAC 3500)

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak