Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

DA 4 Qube
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Usuwania szkód zalewowych
 4. Jednostka sterowania osuszaniem DA 4 Qube

Jednostka sterowania osuszaniem DA 4 Qube

Nowe narzędzie w podciśnieniowym osuszaniu warstw izolacyjnych

DA 4 Qube
DA 4 Qube

Celem prac rozwojowych było stworzenie urządzenia małego, lekkiego i pozwalającego na znaczne oszczędności czasu. Tak powstał model Qube+ Nasza oferta obejmuje także odpowiedni sterownik osuszania dedykowany do tego urządzenia.

Szczególnie kompaktowa jednostka sterowania procesem osuszania jest idealnie dostosowana do modułu Qube+ i może zostać bardzo szybko dołączona i trwale przymocowana do Qube+.

Pracochłonne układanie węży separatora wody zostało całkowicie wyeliminowane, dzięki czemu proces instalacji jest jeszcze łatwiejszy i pozwala na oszczędność czasu oraz elementów połączeniowych.

DA 4 Qube: Idealne przystosowanie do modelu Qube+ oraz dobre zestrojenie z wszystkimi innymi osuszaczami warstw izolacyjnych dzięki opcjonalnej płycie adaptera DA.

 1. Czujnik powietrza technologicznego Efidry do pomiaru stosunku mieszaniny oraz wilgotności względnej powietrza technologicznego
 2. Czujnik Efidry wilgotności i temperatury powietrza wewnątrz pomieszczenia
 3. Złącze DA-4 do wymiany danych z modelem Qube+ lub VX 5 MultiQube
 4. Wieloliniowy ekran przekazujący tekstowe komunikaty stanu.
 5. Zdejmowana antena
 6. Wieszak przewodu
 7. Pałąk łączący systemu szybkiego łączenia z Qube+
 8. Dodatkowe zatrzaski do łączenia z Qube+
 9. 3 bębny do nawijania przewodów czujników i anteny

Funkcja protokołowania przebiegu procesu osuszania należy do wyposażenia seryjnego

Każdy model DA 4 Qube jest wyposażony w zintegrowaną pamięć USB wykorzystywaną do zapisu gromadzonych w regularnych odstępach czasu danych dotyczących procesu osuszania. Po osuszaniu, pamięć USB może zostać usunięta z urządzenia. Sformatowane dane mogą zostać wczytane do każdego, typowego oprogramowania obliczeniowego.

Pamięć urządzenia pozwala na zapis 2000 dni osuszania.

Dodatkowe możliwości dzięki zastosowaniu modemu

Każda jednostka sterowania procesem osuszania jest wyposażona w zintegrowany modemem pozwalający na zdalną kontrolę parametrów roboczych. Na specjalne zamówienie do zestawu dołączana jest także karta SIM o 24 miesięcznej ważności.

System ten umożliwia na pobranie danych urządzenia DA 4 Qube w czasie rzeczywistym za pośrednictwem oprogramowania MQDatamonitor na zdalny odczyt stanu osuszania oraz na przesłanie wiadomości o zakończeniu osuszania i możliwości rozpoczęcia demontażu. Uniknięcie pracy zapobiegawczej.

W połączeniu z opcjonalnym oprogramowaniem „MultiMeasure Studio Professional“ system pozwala na wydajne zarządzanie, analizę i raportowanie operacji osuszania oraz kompleksowych projektów pomiarowych w ramach jednej aplikacji.

Szybkie wyniki i idealna ­synchronizacja

Moduł Pro-2 został stworzony specjalnie dla przedsiębiorców zajmujących się usuwaniem szkód zalewowych. Moduł ten, w połączeniu z opcjonalnym oprogramowaniem „MultiMeasure Studio Professional”, system DA-4 pozwala na wydajne ­zarządzanie, analizę i raportowanie operacji osuszania oraz kompleksowych projektów pomiarowych w ramach jednej aplikacji.


Zalety zaawansowanej technologii osuszania

Model DA 4 Qube, pracując w trybie automatycznym, uzyskuje najwyższe parametry osuszania warstw izolacyjnych.

80 % wszystkich szkód spowodowanych nieszczelnościami sieci wodociągowych objawia się miejscowymi wyciekami. Obszary takie graniczą z miejscami o niskiej wilgotności.

Konwencjonalne osuszanie podciśnieniowe warstwy izolacyjnej powoduje przepływ strumienia powietrza technologicznego w większym stopniu przez strefy o niskiej wilgotności, co skutkuje wydłużeniem czasu osuszania i zwiększonym zużyciem energii.

W odróżnieniu od tego rodzaju zastosowań, stworzona specjalnie do osuszania podciśnieniowego jednostka sterowania DA 4 Qube wyposażona została w funkcję Efidry, czyli w specjalnie skonstruowany, wspomagany czujnikami układ sterowania automatycznego. Dzięki temu urządzenie realizuje aktywne zarządzanie zasysaniem powietrza pomiędzy różnymi, osuszanymi obszarami.

Taktowanie i interwały zasysania są dobierane przez model DA 4 Qube w zależności od osuszanych materiałów i stopnia zawilgocenia warstwy izolacyjnej. Użytkownik jest informowany o wszystkich parametrach roboczych za pośrednictwem zintegrowanego wyświetlacza.

System czujników określa na bieżąco nie tylko stopień zawilgocenia wszystkich stref osuszania, lecz pozwala także na dokonanie analizy i ciągłe protokołowanie wartości wilgotności. W konsekwencji urządzenie precyzyjnie kieruje moc wyjściową do najbardziej zawilgoconego obszaru.

Dodatkowo zachodzi pomiar wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Zbliżenie się do docelowej wartości wilgotności powoduje przełączenie urządzenia DA 4 Qube z trybu osuszania aktywnego do dosuszania.

Zalety zaawansowanej technologii osuszania

Praktyczny element wyposażenia: W przypadku awarii zasilania elektrycznego urządzenie DA 4 Qube nie wymaga nawet ponownego włączenia. Włączenie i konfiguracja są bowiem zapisywane w pamięci urządzenia i pozwalają na automatyczne wznowienie pracy z odpowiednimi parametrami. Funkcja ta pozwala na wykorzystanie modelu DA 4 Qube z typowym wyposażeniem do osuszania i, w zależności od danego przypadku, gwarantuje zmniejszenie kosztów zużycia w granicach od 30 do 70 % lub pozwala na osuszenie o 30 % większej powierzchni w tym samym okresie czasu.

Zastosowanie urządzenia DA 4 Qube pozwala na praktyczne wyeliminowanie kosztownych uruchomień zapobiegawczych.

Dzięki zastosowaniu zintegrowanego modemu GSM, model DA 4 Qube w połączeniu z oprogramowaniem MQDatamonitor operator urządzenia jest w czasie rzeczywistym, zdalnie informowany o aktualnych parametrach roboczych i postępie osuszania. Urządzenie automatycznie przekazuje także informację o zakończeniu osuszania i możliwości demontażu instalacji.

Funkcja ta pozwala na precyzyjne zaplanowanie dotychczasowo trudnych do określenia operacji roboczych.

Dodatkową zaletą drastycznego zmniejszenia czasochłonności jest także obniżenie obciążenia mieszkańców hałasem i ciepłem oraz przyspieszenie przywrócenia pomieszczeń do eksploatacji.


Jednostka sterowania DA 4 Qube pozwala na wykorzystanie zalet „uniwersalnego osuszania” w trybie sekwencyjnym.

Jednostki sterowania osuszaniem DA 4 Qube firmy Trotec charakteryzują się nie tylko technicznymi zaletami pozwalającymi na oszczędność czasu i zużycia energii oraz gwarantującymi równomierne osuszanie warstw izolacyjnych. Dodatkową zaletą jest także trwała optymalizacja procedur roboczych i biznesowych, stwarzająca nowe szanse dla przedsiębiorstw zajmujących się osuszaniem:

 • Urządzenie DA 4 Qube bazuje na zastosowaniu „uniwersalnego osuszania” (osuszanie sekwencyjne). Wszystkie operacje osuszania mogą zostać zaplanowane. Przebieg operacji może zostać udokumentowany protokołem. Zdalne połączenie pozwala na kontrolę przebiegu osuszania i obliczenie jego czasu.
 • Kosztowne wizyty kontrolne mogą więc zostać całkowicie wyeliminowane.
 • Model DA 4 Qube minimalizuje krytyczne błędy ekonomiczne błędów wykonania.
 • Model DA 4 Qube kieruje najwyższą moc do stref najwyższego zawilgocenia.
 • „Uniwersalne osuszanie” pozwala na precyzyjne zaplanowanie obciążenia wyposażenia i personelu oraz wykonanie odpowiednich obliczeń.
 • Zastosowanie modelu DA 4 Qube pozwala na dotychczas niemożliwe, precyzyjne określenie operacji osuszania.
 • System pozwala na ekonomicznie atrakcyjne kontrolowanie większych obszarów, dotychczas zarzucane ze względu na zbyt wysokie koszty logistyczne przeprowadzania pomiarów.
 • Przy wykorzystaniu tego samego personelu i wyposażenia, system pozwala na zwiększenie zysków brutto i precyzyjne oszacowanie obrotu i zysku netto.
 • Umożliwia to osuszanie sekwencyjne.

DA 4 Qube umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności przy podciśnieniowym osuszaniu warstw izolacyjnych.

Maksymalna wydajność!

Zasada działania DA 4 Qube

Niewielkie koszty energii i szybsze wysuszenie wszystkich obszarów izolacji z DA 4 Qube

Wysokie przeciwciśnienie powstające w obszarach zawilgoconych powoduje w przypadku konwencjonalnych osuszaczy zbyt duże zwiększenie przepływu przez obszary o niskiej wilgotności i zbytnie zmniejszenie przepływu powietrza przez obszary o wysokiej wilgotności. Prowadzi to do wydłużenia czasu osuszania.

Zastosowanie w osuszaniu podciśnieniowym specjalnie skonstruowanej jednostki sterowania DA 4 Qube, wyposażonej w specjalne czujniki i sterowanie Efidry gwarantuje automatyczny rozdział strumienia powietrza na rożne strefy osuszania.

Ten automatyczny rozdział strumienia podciśnienia i jego kierowanie do najbardziej zawilgoconych obszarów powoduje zwiększenie równomierności i przyspieszenie osuszania wszystkich obszarów warstwy izolacji. W zależności od rodzaju szkód, pozwala to na skrócenie czasu operacji i zmniejszenie zużycia energii o 30 do 70 % albo osuszenie powierzchni większej o 30 % w tym samym czasie!

Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie obciążenia obszarów szkód hałasem i ciepłem i znacznie szybsze przywrócenie przydatności pomieszczeń do ponownej eksploatacji.

Szczególnie kompaktowa jednostka sterowania osuszaniem DA 4 Qube jest idealnie dostosowana do współpracy z urządzeniami Qube+ i może zostać w kilku ruchach podłączona do urządzenia Qube+, co pozwala na całkowite wyeliminowanie czasochłonnego podłączania węży odstojnika wody.

Także istniejące osuszacze warstw izolacyjnych VX 5 MultiQube mogą zostać połączone z urządzeniem DA 4 Qube dzięki płycie przyłączeniowej VX i uruchomione w trybie pracy zespolonej.

Dzięki opcjonalnej płycie przyłączeniowej VX, DA 4 Qube może zostać zastosowany z posiadanymi osuszaczami warstw izolacyjnych bez konieczności układania dodatkowych połączeń.
DA4 Qube z płytą przyłączeniową VX

Zastosowanie modelu DA 4 Qube jest nieodzowne w przypadku osuszania podciśnieniowego.

Sterownik DA 4 Qube korzysta z dwóch czujników i pozwala na pełne wykorzystanie inteligentnego sterowania przy usuwaniu szkód zalewowych. Jest to cenna zaleta wykorzystywana już od dawna w przypadku układów sterowania maszyn, urządzeń przemysłowych lub systemów napędowych.

Poprzednik serii DA był nowatorskim systemem sterowania strumieniem zasysanego powietrza, wykorzystywanego do osuszania warstw izolacyjnych. Model DA 4 Qube bazuje na zdobytych doświadczeniach i wynikach prac rozwojowych, setkach testów oraz na wielomiesięcznej pracy urządzeń przy usuwaniu szkód zalewowych.

Zachęcamy do skorzystania z wyjątkowej skuteczności modelu DA 4 Qube i zastosowania go w przedsiębiorstwie oraz do wykorzystania przy osuszaniu niespotykanych zalet procedury „uniwersalnego osuszania”!

Lekki i kompaktowy model DA 4 Qube jest wyposażony w uchwyty i wieloliniowy wyświetlacz stanu urządzenia, praktyczne mocowanie przewodu zasilania oraz umieszczone po stronie dna trzy bębny przewodów czujników i anteny. Boczne zatrzaski służą do pewnego mocowania do urządzenia obu czujników wilgotności.
DA 4 Qube
Otwory króćców kanałów w tylnej ścianie modelu Qube+ oraz dwie dodatkowe wtyczki złączek T i boczne pałąki blokowania gwarantują szybki i łatwy montaż. Umieszczona na zewnątrz antena może być w razie potrzeby zdemontowana od urządzenia w celu uzyskania optymalnych warunków przesyłu danych.
DA 4 Qube
Zastosowanie modelu DA 4 Qube z aktualnie posiadanymi osuszaczami warstw izolacyjnych możliwe jest dzięki zastosowaniu płyty adaptera DA. Montaż na tylnej ścianie pozwala na wykorzystanie wszystkich zalet bardzo poręcznego modelu DA 4 Qube.
DA 4 Qube

Zasada działania jednostki sterowania osuszaniem DA 4 Qube

Szczegółowy opis cykli osuszania z zastosowaniem czujników

Schematyczny obraz podciśnieniowego osuszania warstwy izolacyjnej z zastosowaniem modelu DA 4 Qube

Schematyczny obraz podciśnieniowego osuszania warstwy izolacyjnej z zastosowaniem modelu DA 4 Qube

DA 4 Qube jest po prostu montowany i mocowany na Qube+. Dzięki temu, czujnik wilgotności powietrza technologicznego może zostać zamontowany do Qube+ [1], a czujnik wilgotności w pomieszczeniu może znaleźć się w pomieszczeniu albo pozostawiony w mocowaniu [2].

W pierwszym cyklu roboczym wykonana zostanie kontrola instalacji i pomiary wartości odniesienia. Wszystkie kanały powietrzne zostaną otwarte. Stan ten odpowiada „klasycznemu” procesowi osuszania podciśnieniowego bez zastosowania sterownika DA 4 Qube.

Następnie osuszanie zostaje przyspieszone dzięki zastosowaniu trybu aktywnego z wykorzystaniem dynamicznego sterowania Efidry. Zasadę działania systemu przedstawiono na poniższych schematach.

1. Interwał Efidry, cykl sterowania 2

1. Interwał Efidry, cykl sterowania 2

W drugim cyklu roboczym pierwszego interwału ustalane zostają wartości wilgotności dla każdego kanału. Wartości te są przekazywane do układu sterowania DA 4.

1. Interwał Efidry, cykl sterowania 3

1. Interwał Efidry, cykl sterowania 3

Na podstawie ustalonych wartości wilgotności, automatyczny układ sterowania DA 4 Qube kieruje w trzecim cyklu roboczym główną moc osuszania do strefy o najwyższej wilgotności. Stan ten trwa przez określony, obliczony czas.


2. Interwał Efidry (i inne)

2. Interwał Efidry (i inne)

W przypadku drugiego i każdego interwału, sterowanie DA 4 Qube oblicza aktualny poziom zawilgocenia stref osuszania i odpowiednio optymalizuje czasy taktowania kanałów ssących. W ten sposób, główna moc strumienia powietrza, automatycznie kierowana jest do miejsc o najwyższej wilgotności. Aktywne, wspomagane czujnikami kierowanie powietrza do stref większego zawilgocenia powoduje równomierne i przyspieszone osuszanie wszystkich obszarów.

Interwał końcowy Efidry

Interwał końcowy Efidry

Po ustaleniu przez układ Efidry równomiernego poziomu wilgotności w monitorowanych strefach, następuje automatyczne zakończenie pracy i przełączenie wszystkich kanałów do trybu dosuszania, przy ich 100 % otwarciu. Tryb dosuszania jest objęty kontrolą parametrów jakościowych: Porównanie parametrów powietrza zewnętrznego i technologicznego powoduje automatyczne przejście urządzenia DA 4 Qube do trybu osuszania aktywnego w przypadku ponownego wykrycia zwiększonego poziomu wilgotności w jednej ze stref osuszania.

Schematyczny obraz podciśnieniowego osuszania warstwy izolacyjnej bez zastosowania modelu DA 4 Qube

Schematyczny obraz podciśnieniowego osuszania warstwy izolacyjnej bez zastosowania modelu DA 4 Qube

W przypadku konwencjonalnego osuszania podciśnieniowego, bez zastosowania jednostki sterowania osuszaniem, wszystkie kanały ssące są ciągle otwarte. Wysokie przeciwciśnienie powstające w obszarach zawilgoconych powoduje w takim przypadku zbyt duże zwiększenie przepływu przez obszary o niskiej wilgotności i zbytnie zmniejszenie przepływu powietrza przez obszary o wysokiej wilgotności. Prowadzi to do wydłużenia czasu osuszania.


Zastosowanie modelu DA 4 Qube pozwala na dotychczas niemożliwe, precyzyjne określenie operacji osuszania.

Wykorzystanie czujników i jednostki sterowania osuszaniem DA 4 Qube gwarantuje skrócenie czasu osuszania i zmniejszenie zużycia energii w granicach od 30 do 70 %. Warto także wspomnieć znacznie niższe obciążenie hałasem i ciepłem i szybsze przywrócenie osuszanych pomieszczeń do eksploatacji. Model DA 4 Qube pozwala także na wykorzystanie „uniwersalnego osuszania” i ustalenie czasu zakończenia operacji, co jest niespotykaną dotychczas zaletą urządzeń tego rodzaju.

Umożliwia to praktycznie całkowite wyeliminowanie kosztownych, zapobiegawczych cykli pomiarowych i precyzyjne ustalenie czasu pracy!

Model DA 4 Qube został wyposażony w czytelny, podświetlany wyświetlacz zawierający trzy linie symboli.
Wieloliniowy wyświetlacz statusu
Wszystkie informacje dotyczące aktualnego statusu procesu są przekazywane w formie komunikatów tekstowych na podświetlanym ekranie modelu DA 4 Qube.
Wieloliniowy wyświetlacz statusu

Zalety praktyczne:

 • Jakość „made in Germany“, czyli oryginalne produkty firmy Trotec.
 • W zależności od specyfiki danego przypadku możliwe jest skrócenie czasu osuszania i zmniejszenie zużycia energii w granicach od 30 do 70 %.
 • W przypadku identycznej powierzchni, osuszanie trwa krócej i przy mniejszym zużyciu energii. osuszanie powierzchni większych o maks. 30 % trwa tyle samo czasu.
 • Idealne przystosowanie do modelu Qube+ oraz do innych osuszaczy warstw izolacyjnych.
 • Wysoka równomierność osuszania w bardzo krótkim czasie i wyeliminowanie ognisk wilgoci.
 • Zintegrowany nośnik USB służy do zapisu danych wykorzystywanych do protokołowania przebiegu osuszania
 • Zintegrowany modem umożliwia przesył danych i pozwala na wyeliminowanie pracy w celach zapobiegawczych.
 • Podświetlany, wieloliniowy ekran przekazujący tekstowe komunikaty stanu.
 • Układ sterowania Efidry został stworzony specjalnie do zastosowania w osuszaniu warstw izolacyjnych z wykorzystaniem czujników.
 • Aktywne sterowanie trzech niezależnych stref osuszania jest możliwe dzięki zastosowaniu rozdzielacza.
 • Model DA 4 Qube uzyskuje w trybie automatycznym najwyższą wydajność. Wspomagana czujnikami praca urządzenia nie wymaga ręcznego uruchamiania cykli pracy.
 • Łatwa obsługa: Uruchomienie urządzenia wymaga jedynie podłączenia kanałów i czujników wilgotności Efidry.
Broszura produktu Rozwiązania dla firm specjalizujących się w usuwaniu szkód po zalaniach

BROSZURA PRODUKTU

Dla osób zajmujących się naprawą szkód po zalaniu: Wszystkie istotne informacje na temat naszych suszarek do izolacji można znaleźć również w broszurze produktu. Pobierz plik PDF bezpośrednio tutaj.

Zakup

Dane techniczne

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 6.100.000.034
Przyłącza kanałów powietrznych
  Liczba | przyłącza kanałów powietrznych 3
  Średnica [mm] 38
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 230 V, 50 Hz
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/7
Obudowa
  Wersja metalowa
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 210
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 435
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 265
Masa
  (bez opakowania) [kg] 7,8
Wyposażenie, zalety, funkcje
Czujniki
  Czujnik powietrza technologicznego
  Czujnik powietrza pomieszczenia
Mierzone wielkości fizyczne - czujnik pokojowy
  tak Wilgotność względna [% wilg. wzgl.], Temperatura [°C]
Mierzone wielkości fizyczne - czujnik powietrza technologicznego
  tak Wilgotność względna [% wilg. wzgl.]
  nie Temperatura [°C]
Sterowanie
  Programowany mikrokontroler
  Programowana jednostka sterowania
Telemetria
  Modem GSM na wyposażeniu
  Antena na wyposażeniu
  Pamięć USB
  Karta SIM
  prędkość przepływu danych
Wyświetlacz graficzny
  jest
  Wskaźnik składu mieszaniny powietrza z wnętrza i powietrza technologicznego [g H2O / kg powietrza]
  Liczba linii 3
Wyposażenie konieczne do eksploatacji
  Rozdzielacz poczwórny (patrz wyposażenie dodatkowe)
Oprogramowanie analityczne
  Oprogramowanie MultiMeasure Studio Standard
  MultiMeasure Studio Professional
  Portal internetowy

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wyposażenie dodatkowe

Ładowanie...

Seminaria

Pobieranie

Ładowanie...

Broszura

Ładowanie...