Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Mobilne wentylatory radialne serii TFV
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Wentylacja
 4. Wentylatory radialne serii TFV

Mobilne wentylatory radialne serii TFV

Mobilne wentylatory radialne serii TFV to optymalne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie konieczny jest transport powietrza na duże odległości.

Mobilne wentylatory radialne serii TFV
Mobilne wentylatory radialne serii TFV
Mobilne wentylatory radialne serii TFV
Mobilne wentylatory radialne serii TFV

Urządzenia serii TFV zaliczają się do najbardziej wydajnych, mobilnych, wysokociśnieniowych wentylatorów radialnych na rynku.

Prawidłowa wentylacja jest nie tylko warunkiem przyjemnego klimatu pracy. W wielu przypadkach, ze względu na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, jego zapewnienie jest warunkiem koniecznym.

Nawiew i wentylacja pomieszczeń powoduje usunięcie szkodliwych substancji takich jak opary lakierów i farb, dymu spawalniczego, cząstek kurzu, tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku węgla oraz pary wodnej.

Wysokociśnieniowe wentylatory radialne serii TFV są stworzone specjalnie do takich zadań. Mogą one tłoczyć do 54 000 m³/godz. powietrza także na dużych dystansach i przy wysokim przeciwciśnieniu. Są także przystosowane do trudnych warunków pracy.

Wentylatory te pobierają powietrze osiowo i tłoczą je w kierunku promieniowym. Są dzięki temu nie tylko odporne na zanieczyszczenia powietrza i wysoką zawartość kurzu, lecz gwarantują dzięki temu dużą stabilność parametrów pracy.

W wersji standardowej, wentylatory serii TFV są obudowane wytrzymałą obudową stalową, pokrytą dwuwarstwowym, ochronnym lakierem proszkowym. Opcjonalnie, wentylatory mogą być wykonane z każdego gatunku stali.

 

Ze względu na cenne zalety praktyczne, urządzenia te nadają się do różnych procesów nawiewu i wentylacji, na przykład do ...

 • zastosowań budowlanych: przy pracach kanalizacyjnych, spawalniczych, odkopywaniu zanieczyszczonego gruntu
 • do nawiewu i wentylacji tuneli
 • w przemyśle i rolnictwie
 • przy czyszczeniu zbiorników
 • do przesyłania powietrza w procesie chłodzenia lub ogrzewania namiotów stałych, hal oraz pomieszczeń wystawienniczych
 • po wygaszeniu pożarów w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa uduszenia
 • przy chwilowym składowaniu produktów rolnych w oborach

Wszystkie modele serii TFV są także dostępne w specjalnych wersjach na wynajem. Wersja na wynajem posiada dodatkowe elementy zwiększające mobilność i jest przystosowana do eksploatacji przy częstych zmianach miejsca działania.

Wszystkie wentylatory serii TFV są wykonane w Niemczech z zachowaniem najwyższych wymagań jakościowych.

Możliwość eksploatacji w strefach zagrożenia wybuchem ...

Modele TFV 100, TFV 300, TFV 600 oraz TFV 900 są także dostępne w wersji iskrobezpiecznej

W celu zastosowania przedłużacza zasilania wersji iskrobezpiecznych urządzeń serii TFV w strefach zagrożenia wybuchem, zalecamy zastosowanie złącz kablowych zgodnych z dyrektywą ATEX 2014/34/EU. Są one dopuszczone do zastosowania w strefach 21 oraz 22 (zabezpieczenie przed wybuchem kurzu).

Zalety praktyczne:

 • Rozwój, wygląd, wykonanie: 100 % Trotec
 • Wytrzymałe, wysokie jakości urządzenia „made in Germany” o dużej wydajności tłoczenia
 • Wersja odporna na zachlapania (IP 55)
 • Możliwość zastosowania także w warunkach wysokiego zapylenia
 • Silnik wentylatora umieszczony poza głównym strumieniem powietrza
 • Możliwość podłączenia zarówno do kanału dolotowego, jak i wylotowego (poza TFV 1200)
 • Stabilne parametry pracy i stałe, wysokie ciśnienie
 • Modele TFV 100, TFV 300, TFV 600 oraz TFV 900 są także dostępne w wersji iskrobezpiecznej
Porównanie danych technicznych

Wszystkie wentylatory radialne serii TFV w bezpośrednim porównaniu:

Aby pomóc w znalezieniu odpowiedniego wentylatora radialne serii TFV do swoich potrzeb, masz możliwość porównania wszystkich urządzeń tutaj.

Po prostu odznacz modele, których uwzględnienie w porównaniu nie jest konieczne.

Porównanie danych technicznych

Obliczenie objętości:

 1. Obliczenie objętości – ustalenie kubatury budynku.
  (w naszym przykładzie 2 730 m³)
 2. Oblicz konieczny przepływ powietrza na godzinę poprzez pomnożenie koniecznej wielokrotności wymiany powietrza oraz kubatury pomieszczenia.
  (w naszym przykładzie – 21 840 m³ / h)
 3. Wyznacz całkowitą długość kanału pomiędzy punktem wlotowym i wylotowym w metrach.
  (w naszym przykładzie – 29 m)
 4. Oblicz łączną liczbę zakrętów kanału transportu powietrza w stopniach.
  (w naszym przykładzie 270°)
 5. Wyznacz na podstawie krzywej przepływu modeli TFV oraz z wykorzystaniem wcześniej ustalonych wartości, przecięcie osi przepływu powietrza z osią długości kanału. Wybierz model, którego charakterystyka zakrętów leży w miarę blisko lecz powyżej wyznaczonego punktu przecięcia.
  (w naszym przykładzie oznaczenie zielone)

Rezultat: Model TFV 900 posiada wydajność odpowiadającą parametrom przytoczonego przykładu.

Przykład obliczania TFV
Szkic obliczeniowy TFV
Objętość = (13 x 6 x 35 m) = 2 730 m³
konieczna wielokrotność wymiany powietrza: 8 na godzinę
Długość kanału: 29 m
Zakręty = (3 x 90°) = 270°
Wymagana moc = (2 730 x 8) 21 840 m³/godz.
Rezultat: Model TFV 900 posiada wydajność odpowiadającą podanym parametrom.