Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Oczyszczacz powietrza Trotec-FAQ dotyczące filtrowania wirusów
  1. Produkty i usługi
  2. Produkty ‑ HighPerformance
  3. Oczyszczanie powietrza
  4. Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności TAC V+
  5. FAQ dotyczące zastosowania oczyszczaczy powietrza do filtrowania wirusów

FAQ dotyczące zastosowania oczyszczaczy powietrza do filtrowania wirusów

Tutaj znajdziesz wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące technicznych możliwości filtrowania wirusów z powietrza

Próba wyznaczenia odpowiednich środków technicznych chroniących przed infekcjami wymaga określenia dróg przenoszenia się wirusa. Aktualnie wyróżnia się dwa rodzaje transmisji wirusa: bezpośrednią i pośrednią.

Bezpośrednia transmisja wirusa zachodzi bezpośrednio pomiędzy osobami, na przykład w trakcie mówienia, kaszlenia lub czyszczenia nosa. Najlepszą ochroną przed taką bezpośrednią infekcją kropelkową jest stosowanie masek oddechowych, paneli ochronnych i zachowywanie odpowiednich odległości. Eksperci, tacy jak np. pulmonolog Dr Thomas Vorshaar, dyrektor Centrum Pulmonologii w Moers, zgodnie twierdzą, że tylko ok. 20 % infekcji koronawirusem następuje za pośrednictwem kropel lub bezpośredniego kontaktu.

Zdecydowanie największy odsetek zakażeń koronawirusem spowodowanych jest przez skażone wirusami cząstki aerozoli. Aerozol to mieszanina powietrza i składników płynnych wytwarzany jest w płucach i uwalniany do powietrza wypełniającego pomieszczenie w wyniku oddychania i mówienia. Mikroskopijne, patogenne cząstki aerozoli zanieczyszczonych wirusem unoszą się w powietrzu przez kilka godzin i mogą być wdychane przez innych ludzi. Według Dr Voshaara, cząsteczki aerozolu zanieczyszczone wirusem są największym źródłem infekcji, sięgającym ok. 80% przypadków!

Ochrona przed takim pośrednim zakażeniem w trakcie przebywania wewnątrz pomieszczeń wymaga zastosowania odpowiednich środków technicznych, powodujących zmniejszenie stężenia wirusa w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. W tym celu często zalecaną czynnością ochronną jest częste i regularne wietrzenie. Czynność ta nie jest jednak zawsze praktyczna lub możliwa. Jej skuteczność jest także uwarunkowana dużą różnicą temperatury pomiędzy powietrzem wewnętrznym i zewnętrznym lub silnym wiatrem.

Najskuteczniejszą ochronę przed wirusami unoszącymi się w powietrzu wypełniającym pomieszczenie jest skuteczne oczyszczanie i filtrowanie powietrza z zastosowaniem odpowiednich urządzeń. Rynkowa oferta takich urządzeń jest bardzo bogata. Bliższa analiza szczegółów technicznych jest koniecznym warunkiem stwierdzenia przydatności tych urządzeń do filtrowania wirusów i zapewnienia ochrony przed infekcjami. Chodzi o dobro najcenniejsze - ludzkie zdrowie!

Z tego powodu poniżej zamieszczamy zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących rozwiązań technicznych umożliwiających skuteczne filtrowanie koronawirusów.

Cząsteczki aerozolu skażone wirusami są największym źródłem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i stanowią około 80% przyczyn zakażenia*

FAQ - szybka nawigacja


01. Zestawienie technologii filtracji i oczyszczania powietrza

Rynek oferuje urządzenia wykorzystujące najróżniejsze technologie oczyszczania powietrza. Tylko niektóre z nich zapewniają skuteczne filtrowanie wirusów.
Poniżej zamieszczamy zestawienie dostępnych metod wraz z uwagami dotyczącymi ich skuteczności i przydatności


01.01 - Filtracja elektrostatyczna

Filtry elektrostatyczne, w skrócie elektrofiltry, nie są filtrami w dosłownym znaczeniu tego słowa. Urządzenia te należałoby właściwie określać jako elektrostatyczne pułapki cząstek. Takie urządzenia są stosowane przede wszystkim w oczyszczaniu gazów powstających w procesach przemysłowych, na przykład do oczyszczania spalin powstających w elektrowniach.

Zasysane i zgrubnie przefiltrowane powietrze jest kierowane do jonizatora i ładowane elektrostatycznie w silnym polu elektrycznym. Naładowane elektrycznie cząstki zanieczyszczeń opadają na stronę kolektora naładowaną przeciwnym ładunkiem elektrycznym.

Takie systemy przemysłowe są szczegółowo projektowane z uwzględnieniem danych warunków przestrzennych i natężenia przepływu powietrza. Nie jest to możliwe w przypadku dostępnych w handlu urządzeń przeznaczonych do użytku domowego.

Dlatego też, urządzenia tego typu są wprawdzie bardzo skuteczne, lecz ich praktyczne zastosowanie jest ograniczone do małej kubatury pomieszczeń.

Nawet małe wnętrze o kubaturze 50 m³ i naukowo zalecanym, 6-krotnym, godzinnym współczynniku wymiany powietrza, wymaga zapewnienia 300 m³ czystego powietrza każdej godziny. W większości przypadków, domowe urządzenia w ogóle nie są przystosowane do takiej wydajności. Prawdopodobnie nie bez powodu producenci takich urządzeń elektrostatycznych po prostu nie podają wydajności oczyszczania powietrza dla swoich urządzeń.

Innym niepożądanym efektem jest brak możliwości czyszczenia lub wymiany filtrów elektrostatycznych przez użytkownika. Czyszczenie wymaga bowiem zastosowania myjki ultradźwiękowej, co jest kosztowną usługą wykonywaną przez serwis producenta.


01.02 - Filtracja mechaniczna

Mechaniczne, włóknowe filtry powietrza są uznaną i jedyną technologią stosowaną we wszystkich rodzajach filtrowania. Jest to także standard w przypadku większości oczyszczaczy powietrza. W przypadku filtracji mechanicznej, powietrze jest tłoczone przez drobnowłóknistą tkaninę filtrującą, wychwytującą niepożądane substancje. Filtry takie dzielą się na przeciwpyłowe, czyli na przykład filtry wstępne F7, filtry HEPA, np H14, jak stosowane w modelach TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC lub AirgoClean® One. W przypadku filtracji powierzchniowej, średnia wielkość porów czynnika filtrującego jest mniejsza niż wielkość wychwytywanych cząstek. Dominuje więc efekt wychwytywania na powierzchni.

Mechaniczne filtry HEPA, takie jak filtr HEPA H14, są przeznaczone do wychwytywania pyłów zawieszonych i są stosowane w wysokoskutecznych oczyszczaczach powietrza Trotec TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC lub AirgoClean® One. Charakteryzują się bardzo drobną strukturą włókien, dzięki czemu skutecznie wychwytują i utrzymują cząstki wchłonięte do wnętrza filtra. Efekt ten wynika z wielu zjawisk fizycznych, takich jak filtrowanie, bezwładność, wychwytywanie i dyfuzja. W praktyce, w przypadku wysokoskutecznych włókien filtracyjnych wszystkie te zjawiska zachodzą jednocześnie i umożliwiają osiągnięcie wysokiej skuteczności filtracji także cząstek o bardzo małych średnicach. Wysokiej skuteczności filtry H14-HEPA zastosowane w oczyszczaczach powietrza firmy Trotec wychwytują cząstki aerozoli nawet o wielkości od 0,1 - 0,3 µm ze skutecznością 99,995 %!


01.03 - Napromieniowanie światłem UV lub fotoliza

Komisja ds. Higieny Powietrza Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, w swoim oficjalnym komunikacie odradza stosowanie oczyszczaczy powietrza wyposażonych w funkcję fotokatalizy. W warunkach realnej eksploatacji, funkcje te mogą nawet spowodować pogorszenie się jakości powietrza wypełniającego pomieszczenia.

Oczyszczanie powietrza z zastosowaniem promieniowania UV-C powoduje oddziaływanie wysokoenergetycznego promieniowania na wiązania cząsteczkowe i ich rozbijane. Teoretycznie zjawisko to powoduje rozbijanie wielu wirusów i zarazków. Zastosowanie tego zjawiska niesie ze sobą ryzyko tworzenia toksycznego ozonu i jego oddawania do pomieszczenia, ponieważ w trakcie pracy tych urządzeń dochodzi także do rozbijania wiązań cząstek tlenu.  

Podobnym zjawiskiem jest fotokataliza. W przypadku tego procesu, dodatkowa substancja odgrywa rolę katalizatora, wzbudzanego przez światło UV. Może to być np. specjalna powłoka filtracyjna. Obecność promieniowania powoduje następnie oksydacyjne unieszkodliwienie zanieczyszczeń powietrza.

Fotokatalityczne oczyszczanie powietrza ma określone zalety: Proces ten wyróżnia się skutecznością. Dlatego też dezynfekcja z zastosowaniem promieniowania UV-C jest z powodzeniem stosowana w środowisku przemysłowym, na przykład w kontenerach, magazynach lub ładowniach.

Stosowanie promieniowania UV-C jest sprawdzoną metodą dezynfekcji powierzchni. W takim zastosowaniu nie ma ograniczeń dotyczących czasu stosowania promieniowania, co umożliwia zaaplikowanie jego wystarczającej dawki.

Jest to jednakże duże ograniczenie w przypadku oczyszczania powietrza. Oczyszczanie powietrza oznacza bowiem tłoczenie dużych ilości powietrza przez relatywnie małe urządzenie, w którym znajdować się ma moduł promieniowania. Czas w którym powietrze znajduje się w urządzeniu, jest bardzo krótki. Zapewnienie wymaganej dawki promieniowania nie jest więc możliwe. W praktyce, odpowiednie wydłużenie czasu napromieniowania powietrza prowadzi do zmniejszenia ilości powietrza tłoczonego przez urządzenie. Urządzenia tego typu są więc w stanie oczyścić w ciągu godziny tylko małą objętość powietrza. W połączeniu z wymaganiem zapewnienia 6-krotnej wymiany powietrza, zastosowanie tej technologii ogranicza się automatycznie do bardzo małych pomieszczeń.

Ponadto, stosowanie urządzeń o dużej mocy promieniowania UV-C powoduje również ryzyko wydzielania się toksycznego ozonu i przedostawania się go do powietrza wypełniającego pomieszczenie. W trakcie pracy do powietrza uwalniane są także związki wtórne. Może to nawet powodować pogorszenie jakości powietrza wypełniającego pomieszczenia.

To kolejny powód, dla którego Federalny Urząd Ochrony Radiologicznej przestrzega przed zastosowaniem technologii UV-C do zwalczania koronawirusa.

Sygnały alarmowe dochodzą także ze środowiska naukowego: Aktualne badania dowodzą, że niepełne unicestwienie wirusów może prowadzić do ich zmian genetycznych oraz tworzyć mutacje. Z tego powodu niezbędna dawka UV już podczas jednorazowej ekspozycji powinna być tak wysoka, aby uśmiercała co najmniej 90 % mikroorganizmów.


01.04 - Plazmowe oczyszczacze powietrza z technologią jonizacyjną

Komisja ds. higieny powietrza w pomieszczeniach Federalnej Agencji Ochrony Środowiska w swym oficjalnym stanowisku odradza stosowanie oczyszczaczy powietrza wyposażonych w generatory plazmy lub moduły jonizacji. W warunkach realnej eksploatacji, funkcje te mogą nawet spowodować pogorszenie się jakości powietrza wypełniającego pomieszczenia.

Niektórzy producenci oferują urządzenia z funkcją "jonizacji polem plazmowym" lub z funkcją „wysokoskutecznego, plazmowego oczyszczania powietrza”. Urządzenia te osiągają zazwyczaj wydajność poniżej 200 m³ i były skutecznie stosowane do neutralizacji zapachów.

"Plazmowe oczyszczacze powietrza" utleniają cząsteczki zapachowe, bakterie, a nawet wirusy znajdujące się w tłoczonym przez nie powietrzu. Ze względów konstrukcyjnych, nie są jednak w stanie neutralizować gęstych chmur aerozoli wytwarzanych przez wiele osób znajdujących się w danym pomieszczeniach przeznaczonych do zwiększonej aktywności fizycznej. Wydajność takich urządzeń jest absolutnie niewystarczająca, do spowodowania istotnego efektu.

W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie rur jonizacyjnych o znacznie większej mocy. W związku z zasadą działania, urządzenia takie wytwarzają także ozon. Podczas ich pracy do powietrza uwalniane są także związki wtórne. Może to nawet powodować pogorszenie jakości powietrza wypełniającego pomieszczenia. Badanie przeprowadzone w Instytucie Hermana Rietschela Uniwersytetu Technicznego w Berlinie wykazało również wzrost stężenia aldehydu w powietrzu wypełniającym wnętrze pomieszczeń. (Zeidler, O. et al. (2009) Effektivität von Geräten zur Luftreinigung. Gesundheits-Ingenieur 130:3-7, ISSN 0932-6200)

Ozon jest gazem toksycznym. Oznacza to, że eksploatacja takiego urządzenia nie jest dopuszczalna w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zbyt mały promień działania to brak skuteczności na większej powierzchni

Drugim kryterium oceny skuteczności jonizatorów plazmowych w oczyszczaniu powietrza wypełniającego pomieszczenie jest wydajność tłoczenia powietrza. Skuteczne i szybkie filtrowanie wirusów z powietrza otaczającego pomieszczenie wymaga filtrowania dużych ilości powietrza. Proces musi też przebiegać z dużą prędkością. Stałe zagrożenie wydalania wirusów w trakcie kaszlu lub intensywnego oddychania, np. w sali gimnastycznej co kilka minut powoduje konieczność filtrowania całej objętości powietrza w obszarze przebywania osób. Powietrze, które nie jest tłoczone przez urządzenie, nie jest oczyszczane!

Zapewnienie skutecznej ochrony przed infekcjami wymaga zastosowania co najmniej 6-krotnego przefiltrowania przez urządzenie całej kubatury powietrza w ciągu każdej godziny. Jest to warunkiem skutecznego i szybkiego unieszkodliwienia chmur aerozolowych w obszarach przebywania większej liczby osób i uniknięcia kolejnych zarażeń.

Plazmowe oczyszczacze powietrza umożliwiają oczyszczenie w ciągu godziny tylko jednej kubatury powietrza wypełniającego pomieszczenie. Taka wydajność nie zapewnia rozcieńczania dużych chmur aerozolowych, nie mówiąc nawet o ich oczyszczaniu. Ta metoda usuwania wirusów z powietrza jest więc całkowicie nieskuteczna i musi być traktowana w kategoriach fikcji.

Wnioski Niemieckiej Federalnej Agencji Ochrony Środowiska dotyczące przydatności zjawiska jonizacji w usuwaniu wirusów jest jednoznaczny : „Zjawisko jonizacji powietrza nie jest skuteczne w redukcji ilości wirusów unoszących się w powietrzu”.


02. Normy, kluczowe parametry, klasy filtrów i wydajności


02.01 - Co to jest współczynnik CADR?

Skrót "Clean Air Delivery Rate” określa kluczowy parametr wyznaczony przez amerykańską agencję AHAM (Association of Home Appliances Manufacturers). Wartość ta wyznacza wydatek czystego powietrza i umożliwia porównanie różnych modeli oczyszczaczy powietrza.

Wartość CADR określa ilość powietrza oczyszczanego w przeciągu jednej minuty dla trzech różnych wielkości cząstek, takich jak kurz, pyłki roślinne i dym. Zgodnie z zasadami AHAM, wartość CADR jest określana dla każdej z tych trzech grup wielkości cząstek. Umożliwia to porównanie skuteczności filtracji różnych oczyszczaczy powietrza.


02.02 - Czy wartość CADR jest przydatna do porównania oczyszczaczy powietrza przeznaczonych do filtrowania wirusów?

Oczywiście, że nie. Niektórzy producenci sugerują, że specyfikacja testowa CADR nie obejmuje cząstek o wielkości 0,1 do 0,3 µm, odpowiadającej rozmiarom aerozoli przenoszących wirusy. Innym argumentem jest brak uwzględnienia strumienia przepływu lub geometrii strumienia dla oczyszczacza powietrza i stosowanego filtra.

Warto więc przytoczyć komunikat AHAM dotyczący tej kwestii. W dokumencie "Najczęściej zadawanych pytania dotyczące testowania przenośnych oczyszczaczy powietrza", AHAM udziela na postawione pytania następujących odpowiedzi:

"Co z cząsteczkami o wielkości bakterii lub wirusów? Dla aktualnie prowadzonych pomiarów CADR, zasady AHAM nie określają skuteczności zmniejszenia ilości bakterii i wirusów. Procedury AHAM nie dotyczą wirusów. Aktualnie nie posiadamy żadnych potwierdzonych informacji o oczyszczaczu powietrza wyposażonych w taką funkcję”.

Z tego powodu firma Trotec nie podaje wartości CADR dla wysokoskutecznych oczyszczaczy powietrza TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC oraz AirgoClean® One ponieważ wartość ta nie wyznacza skuteczności filtracji wirusów i nie odnosi się do tego zjawiska.


02.03 - HEPA - skuteczne rozwiązanie czy mit?

Aktualnie wszystkie badania naukowe jednoznacznie potwierdzają, że aerozole to najważniejszy element rozprzestrzeniania się wirusów. Fakt ten jest w mediach często cytowany. To samo dotyczy skuteczności filtrowania powietrza zgodnie z wymaganiami klasyfikacji HEPA. Filtracja HEPA jest szeroko komentowanym środkiem technicznym w walce z rozprzestrzenianiem się wirusów. Wiążą się z tym także określone problemy.

Skrót "HEPA filter" oznacza "High Effciency Particulate Air Filter". Filtr taki ma chronić przed najmniejszymi cząstkami, powodującymi zanieczyszczenie powietrza wypełniającego pomieszczenie.

Wymóg skuteczności takich filtrów i ich klasyfikacji jest jasno określony w różnych normach. Niestety nie istnieją zasady chroniące przed nieuprawnionym stosowaniem oznaczenia HEPA.

Z tego powodu, wielu rynkowych producentów odwołuje się do działań marketingowych, tworząc pojęcia takie jak SilentHEPA, ComfortHEPA lub NanoHEPA. Te wszystkie nazwy fonetycznie łączą się ze słowem HEPA, lecz nie oznaczają wymaganej skuteczności filtracji!

W trakcie wyboru urządzenia zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na zastosowanie słowa HEPA w dokumentacji danego urządzenia. Prosimy także o sprawdzenie podawanej klasy filtracji i normy, ustalającej zasady określanie tej klasy. W przeciwieństwie do nazewnictwa filtrów HEPA, normy te podlegają jednoznacznej i ścisłej klasyfikacji.

HEPA to nie zawsze HEPA

Jeżeli producent nie podaje informacji dotyczących klasy filtracji HEPA oraz certyfikatu kontrolnego obowiązkowego dla każdego filtra, to mamy do czynienia z niepełnowartościowym filtrem HEPA, który nie spełnia ścisłych wymagań tej kategorii. Pełnowartościowy filtr HEPA jest certyfikowany wyłącznie zgodnie z normami EN 1822 lub ISO 29463. Ponadto, każdy standardowy filtr HEPA musi posiadać informacje dotyczące natężenia przepływu, przy którym spełnia wymagania klasy HEPA.

Wartość normatywnego natężenia przepływu jest niezwykle istotna dla wydajności filtracji, ponieważ przez każdy filtr przetłoczyć można znacznie większą ilość powietrza. Powoduje to jednakże spadek wydajności filtracji. Odpowiednio filtr klasy H13 może wykazać się skutecznością tylko klasy H11.


02.04 - Klasa filtra HEPA - koniecznie zgodnie z normą

Europejska norma badania filtrów EN 1822 jest najważniejszą wykładnią dotyczącą testów filtrów absolutnych i ich klasyfikacji na grupy EPA (E), HEPA (H) i ULPA (U). Oparta na niej norma ISO 29463 jest uznawanym na całym świecie standardem dla filtrów EPA, HEPA i ULPA.

Norma EN 1822-1 określa metodę badania skuteczności filtracji w oparciu o metody zliczania cząstek stałych. Pozwala ona na utworzenie jednolitej klasyfikacji filtrów HEPA w zależności od ich skuteczności. Dodatkowo, kontroli podlega szczelność każdego, pojedynczego filtra. Dopiero po uzyskaniu prawidłowego wyniku próby szczelności i potwierdzeniu wymaganej skuteczności filtracji, badany filtr jest klasyfikowany. Na tej podstawie wydawany jest odpowiedni certyfikat kontrolny. Tylko filtry klasy H13 lub H14 posiadają certyfikat HEPA zgodności z normą EN 1822!

Wskaźnik HEPA H13 wskazuje sprawność wychwytywania cząstek na poziomie ≥ 99,95 przy przepuszczalności ≤ 0,05 %. Dotyczy to cząstek o wielkości 0,1 - 0,3 µm. Klasa HEPA H14 osiąga sprawność ≥ 99,995 przy przepuszczalności ≤ 0,005 %. Oznacza to, że na przykład na 100 000 cząstek przechodzących przez filtr, HEPA H14 zatrzymuje 99 995 cząstek, a tylko 5 na 100 000 cząstek przechodzi przez filtr.

Norma ISO 29463 opiera się na podobnych procedurach testowych. Także w tym przypadku, procedura klasyfikacji filtrów opiera się na wydajności MPPS (most penetrating particle size). Ustalenie tej wartości jest obowiązkowe dla filtrów grupy H (HEPA). Dla klasy filtra ISO 40 H (odpowiadającej HEPA H13 wg EN 1822) wymagana jest sprawność ≥ 99,99 % przy maks. przepuszczalności ≤ 0,05 %. Klasa ISO 45 H (odpowiadająca HEPA H14 wg EN 1822) sprawność całkowita musi wynosić ≥ 99,995 % przy maks. przepuszczalności ≤ 0,025 %.

Tylko wysokoskuteczne filtry klasy HEPA H14 lub ISO 45 H, stosowane w modelach TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC lub AirgoClean® One są w stanie wychwycić nawet najmniejsze cząstki aerozolu (0,1 - 0,2 μm) przenoszące wirusy w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. Skuteczność wychwytywania wynosi 99,995 %. Oznacza to, że zgodnie z normą EN 1822, filtry H14 mają 10-krotnie wyższą skuteczność filtrowania w porównaniu z filtrami H13 HEPA, osiągającymi skuteczność 99,95 %. Filtry H14 HEPA mają więc także 1000 razy wyższą skuteczność filtrowania niż standardowe, stosowane zazwyczaj w oczyszczaczach powietrza filtry E11 EPA, osiągające zaledwie 95 % skuteczności filtrowania.

Ważne: Filtry klasy E10, E11, E12 to filtry kategorii EPA i nie należą do kategorii filtrów HEPA zgodnie z normą EN1822, chociaż często są tak określane w materiałach reklamowych. Zgodne z treścią oznaczenie "HEPA" odnosi się tylko do klas H13 i H14 lub ISO 35 H i ISO 45 H. Dlatego przy zakupie filtra, zalecamy kontrolowanie certyfikatów dołączonych do filtrów. Certyfikaty te muszą obowiązywać na terenie UE. Oznaczenie każdego filtra musi zawierać standard filtracji (ISO) lub klasę filtracji (EN).

Porównanie klas filtrów według klasyfikacji EPA i HEPA

02.05 - Dlaczego tylko filtry HEPA H14 umożliwiają skuteczną filtrację wirusów?

Skuteczne i wydajne filtrowanie jest dzisiaj jedyną metodą oczyszczania powietrza z wirusów. Stanowisko to nie jest kwestionowane ani przez ekspertów, ani przez konkurencyjnych producentów. Wciąż jednak często spotyka się informacje, że do filtrowania wirusów wystarczy zastosowanie filtrów klasy H13 lub nawet E12 lub E11. Wielokrotne powtarzanie kłamstwa nie czyni go bliższym prawdy!

Prawda jest jedna: Tylko wysokoskuteczne filtry H14 HEPA lub ISO45H, stosowane w urządzeniach TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC lub AirgoClean® One zapewniają skuteczne filtrowanie najmniejszych cząstek aerozoli przenoszących wirusy (0,1 - 0,2 μm) w powietrzu wypełniającym pomieszczenie ze skutecznością 99,995 %.

Oznacza to, że zgodnie z normą EN 1822, filtry H14 mają 10-krotnie wyższą skuteczność filtrowania w porównaniu z filtrami H13 HEPA, osiągającymi skuteczność 99,95 %. Filtry H14 HEPA mają więc także 1000-krotnie wyższą skuteczność filtrowania niż standardowe, stosowane zazwyczaj w oczyszczaczach powietrza filtry E11 EPA, osiągające zaledwie 95 % skuteczności filtrowania.

Federalny Instytut Bezpieczeństwa Pracy definiuje również klasę filtracji HEPA H14 jako minimalną dla filtrowania wirusów

Oświadczenie Federalnego Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy obejmuje także raport dotyczący Stosowania filtrów HEPA w systemach wentylacji i klimatyzacji w systemach ochrony/bezpieczeństwa stopnia 3 i 4 - laboratoria i obszary hodowli zwierząt". Raport ten wyraźnie wskazuje, że filtracja klasy HEPA jest obowiązkowa w przypadku określonego zagrożenia. Filtry HEPA klasy H13 są w przypadku bakterii tak samo skuteczne jak filtry HEPA H14. Znaczne różnice pomiędzy tymi dwiema klasami filtrów HEPA w zakresie cząstek o wielkości MPPS (Most Penetrating Particle Size) powoduje jednak, że w celu uzyskania odpowiedniej skuteczności, do filtrowania wirusów stosować należy wyłącznie filtry klasy HEPA H14 !

Szczegóły dotyczące tego zagadnienia zawiera także raport BAUA (Federalnego Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy): "Aktualny stan wiedzy na temat filtrów HEPA i ich obudów określają normy DIN EN 1822-1, DIN EN ISO 14644-3, DIN EN 15242, VDI 2083 część 3, VDI 6022 i TRGS 522. „Filtry powinny odpowiadać klasie HEPA co najmniej H14 zgodnie z normą DIN EN 1822-1.


02.06 - Dlaczego odkażanie termiczne filtra zapewnia higienę filtra

Bez skutecznej filtracji wirusowej, oczyszczacz powietrza nie sprawdzi się jako urządzenie chroniące przed infekcjami przenoszonymi drogą powietrzną. Mimo to, zastosowanie nawet skutecznego filtrowania nie zapewnia pełnej ochrony i powoduje w zasadzie przesunięcie problemu w inny obszar. Wirusy są wprawdzie usunięte z powietrza wypełniającego pomieszczenie, ale mimo wychwycenia w filtrze nadal są aktywne i zakaźne. Niewłaściwa wymiana filtra może spowodować ponowne przedostanie się wirusów do otaczającego powietrza.

Przykładowo, prawne wymagania dotyczące zakładów inżynierii genetycznej jednoznacznie wymagają "zmiany i sterylizacji filtra HEPA stosowanego do ochrony personelu i inne osoby przed zakażeniem (zgodnie z klauzulą 9.4.1. normy DIN 12980:2005)".

Unikalna technika odkażania termicznego

Dzięki funkcji odkażania termicznego, wysokiej wydajności oczyszczacze powietrza firmy Trotec serii TAC XT oraz TAC V+ spełniają te wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zapewniają tym samym maksymalną ochronę.

Modele TAC XT oraz TAC V+ w regularnych odstępach czasu podgrzewają w pełni hermetyczny, wysokotemperaturowy, specjalny filtr H14 o jakości "made in Germany”. Temperatura tego procesu osiąga 100 °C. Filtr ten został specjalnie stworzony i wyposażony w przewodzące ciepło, specjalne ożebrowanie metalowe, umożliwiające wykonanie tej operacji.

Odkażanie w niższych temperaturach nie jest wystarczające. Chociaż większość bakterii ulega zniszczeniu przy temperaturze ok. 60 °C, duża grupa tzw. bakterii termofilnych i grzybów zachowuje zdolność do szczególnie intensywnego rozmnażania się w temperaturach od 60 °C do 80 °C.

Podstawową zasadą odkażania jest: Im wyższa temperatura, tym większa liczba dezaktywowanych bakterii i zarazków. Z tej samej przyczyny, przydatność wody zanieczyszczonej bakteriami, wymaga jej gotowania przez co najmniej trzy do pięciu minut, tzn. podgrzania do temperatury na poziomie ok. 100 °C. Ten sam efekt jest osiągany poprzez odkażanie termiczne w TAC XT oraz TAC V+.

Ta termiczna technologia odkażania filtra jest oferowana wyłącznie przez firmę Trotec i niesie ze sobą wiele specjalnych korzyści! Ogrzewanie filtra powoduje denaturyzację istotnych dla potencjału infekcyjnego białek i praktyczne zniszczenie wirusów i znajdujących się w filtrze. Dzięki temu, zakaźne wirusy nie powrócą do powietrza wypełniającego pomieszczenie, na przykład w wyniku nieprawidłowej obsługi. Dodatkowym efektem jest niszczenie bakterii, zarazek i innych mikroorganizmów. Oznacza to 100 % bezpieczeństwo pracowników w trakcie pracy i w trakcie wymiany filtra!

Zalecamy przeprowadzanie odkażania termicznego raz w tygodniu; tylko w przypadku obszarów eksploatacji o krytycznych wymaganiach dotyczących higieny i o niskiej temperaturze powietrza oraz bardzo wysokiej wilgotności, odkażanie termiczne przeprowadzać należy raz dziennie. Termiczne odkażanie filtra w odstępach tygodniowych wymaga tylko 1,0 kWh dodatkowej energii tygodniowo i, ze względu na małą ilość energii, nie powoduje wzrostu temperatury w pomieszczeniu.

Dodatkową, oszczędzającą czas i koszty korzyścią wynikającą z termicznego odkażania jest także termiczna regeneracja filtra, wydłużająca jego żywotność, a tym samym wydłużająca interwały jego wymiany.


02.07 - Mit dotyczący filtrów HEPA "Zagrożenia związane z włóknami szklanymi”

Konstrukcja atestowanych filtrów HEPA zgodnie z EN 1822 lub ISO 29463 spełnia wymagania odpowiednich norm. W przeciwieństwie do niepełnowartościowych filtrów HEPA, wykonanych często przypadkowych włókien syntetycznych, materiał filtracyjny prawdziwych filtrów HEPA o klasyfikacji H13, H14, ISO 35 H i ISO 45 H musi bazować na szkle, czego przykładem może być mata szklana.

Ponadto, obudowa prawdziwych filtrów HEPA musi być całkowicie szczelna, zapewniając prawidłowy wynik testu szczelności filtra. Całkowicie hermetyczny filtr to filtr, który zapewnia wyłącznie kontrolowany przepływ przez materiał filtracyjny bez obszarów nieszczelności, zmniejszających skuteczność filtrowania.

Nawet szybka, wzrokowa kontrola niepełnowartościowych, nie posiadających żadnych atestów „pseudofiltrów” pozwala na natychmiastowe stwierdzenie, że bazują one na konstrukcji kartonowej, wkładowej lub ich obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego a zintegrowany materiał filtracyjny nie zapewnia pełnej szczelności. Odradzamy zakup filtrów „psuedo-HEPA”. Nie są one ani hermetyczne, ani zgodne z wymaganiami norm. Z tego względu nie są one pełnowartościowymi filtrami HEPA, spełniającymi jakiekolwiek wymagania.

Producenci takich urządzeń często deklarują, że stosowane materiały filtracyjne celowo nie bazują na materiale szklanym stosowanym w filtrach HEPA, ponieważ materiał taki uwalniać może cząstki włókna szklanego, uszkadzające drogi oddechowe. Twierdzenie takie jest absolutnie fałszywe! Kwestionuje ono zalecenia prawne i sprawdzone koncepcje higieny oraz wyniki badań dotyczących rozprzestrzeniania się wirusów, wyniki badań laboratoriów biologicznych, produkcji układów elektronicznych o wysokiej integracji itp.

Prawda jest jedna: Certyfikowane filtry HEPA od klasy H13 wykonane są ze specjalnego, klejonego papieru z włókna szklanego, który nie uwalnia żadnych włókien! Uwalnianie włókien szklanych przez materiał filtrujący kwestionuje podstawy działania filtrów HEPA. Zjawisko takie absolutnie eliminuje możliwość uzyskania prawidłowego wyniku jakiegokolwiek testu i certyfikatu kontrolnego.

Zgodnie z wynikami badań naukowych, skuteczne filtrowanie wirusów wymusza regularną obróbkę termiczną filtra, powodującą nieodwracalne zniszczenie wirusów. Temperatury sięgające 100 °C powodują zniszczenie materiałów stosowanych w typowych filtrach syntetycznych. Tylko filtry z włókna szklanego mogą na dłuższą metę wytrzymać tak wysokie obciążenie termiczne.


02.08 - Jakie znaczenie dla filtrowaniu wirusów ma wydajność oczyszczacza powietrza?

Wydajność czystego powietrza oznacza ilość oczyszczonego z wirusów powietrza, kierowanego przez oczyszczacz powietrza z powrotem do pomieszczenia. Jest to możliwe tylko po wcześniejszym odfiltrowaniu wirusów ze skutecznością potwierdzoną odpowiednimi testami.

Decydującym czynnikiem zapewniającym bezpieczne oczyszczenie powietrza z wirusów jest skuteczność oczyszczacza powietrza w wytwarzaniu walcowego strumienia czystego powietrza. Wytworzenie takiego strumienia powietrza jest bardzo ważnym czynnikiem skutecznego filtrowania aerozoli. Zakaźne chmury aerozoli muszą być rozcieńczone i odfiltrowane w przeciągu kilku minut lub w najkrótszym, możliwym czasie. Wymaga to zapewnienia bardzo dużej ilości powietrza w połączeniu z wysoką intensywnością jego strumienia.

W pomieszczeniach o powierzchni 80 m², stężenie aerozoli powinno zostać zmniejszone o połowę w ciągu ok. 6 minut. W celu spełnienia tych wymagań, stworzyliśmy wysokiej skuteczności oczyszczacze powietrza, takie jak TAC V+. Minimalna 6-krotna cyrkulacja powietrza jest popartym naukowymi badaniami warunkiem bezpiecznego przebywania w pomieszczeniach.

W przypadku przebywania większej liczby na małej przestrzeni, np. w biurach typu call-center lub bary, zaleca się zwiększenie współczynnika wymiany powietrza do co najmniej 8.

W przypadku służby medycznej lub wszelkich obszarów, w których osoby aktywnie mówią, śpiewają lub intensywnie poruszają się, zaleca się stosowanie co najmniej 12, a jeszcze lepiej 15 wymian powietrza w ciągu każdej godziny.

W przeciwieństwie do wysokiej wydajności urządzeń czyszczących Trotec z regulacją przepływu FlowMatic, takich jak TAC XT, TAC V+ lub TAC M Typowe, dostępne w handlu oczyszczacze powietrza są zazwyczaj konstruowane tylko do ciągłego oczyszczania powietrza z pyłu zawieszonego, zapachów i pyłków roślinnych. Nie są one w stanie wytworzyć silnej cyrkulacji cylindrycznej przy jednoczesnym filtrowaniu aerozoli skażonych przez wirusy.

Ani stosowane filtry, ani znajdujący się wewnątrz obudowy osprzęt nie jest przystosowany do tego wysokich ilości powietrza, wymaganych w celu rozrzedzania czystym powietrzem.


02.09 - Jaka częstość filtrowania powietrza w ciągu godziny wymagana jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa?

Zgodnie z wynikami badań naukowych, tylko wystarczająco wysoka cyrkulacja przefiltrowanego powietrza minimalizuje ryzyko infekcji. Skuteczne zwalczanie ryzyka infekcji powodowanych przez cząstki aerozoli wymaga stosowania wysokiej wartości współczynnika wymiany powietrza i tłoczenia dużych objętości czystego powietrza. Fakt ten nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w deklaracjach innych producentów. Według tych danych, wystarczające jest zapewnienie jednej do trzech wymian powietrza w ciągu godziny.

Badania naukowe wykazują, że skuteczna filtracja wirusa wymaga osiąganie przez stosowany oczyszczacz powietrza wystarczająco wysokiego przepływu objętościowego, zapewniającego wymaganą liczbę wymian powietrza. Pojęcie wymiany powietrza nie oznacza całkowitej wymiany określonej objętości powietrza, lecz ilości powietrza, uwolnionego w ciągu godziny od wirusów, w odniesieniu do kubatury pomieszczenia.

Zgodnie z tymi badaniami, w przypadku pomieszczeń normalnego przeznaczenia, takich jak biura, sale konferencyjne, szkoły, przedszkola czy restauracje, zalecamy zapewnienie sześciokrotnej filtracji powietrza w pomieszczeniu. Spełnienie tego warunku, czyli zapewnienie 6-krotnej cyrkulacji, umożliwia skuteczne obniżenie zagrożenia zarażeniem. W przypadku dużego zagęszczenia osób lub ich wysokiej aktywności, zaleca się stosowanie 8 cyrkulacji powietrza.

W przypadku pomieszczeń terapeutycznych, sal gimnastycznych, barów, dyskotek lub call center, zalecamy zapewnienie 8 cyrkulacji powietrza na godzinę, i 9 do 10 cyrkulacji powietrza w przypadku dużego zagęszczenia osób lub ich wysokiej aktywności.

W obszarach szczególnie wrażliwych, takich jak oddziały szpitalne, gabinety lekarskie lub poczekalnie, należy zapewnić co najmniej 12 cyrkulacji powietrza na godzinę. Analogicznie, w warunkach dużego zagęszczenia osób lub ich dużej aktywności, od 13 do 15 cyrkulacji powietrza.

Ważne: Wymiana powietrza jest niezastąpiona!

Zasada ta obowiązuje niezależnie od technologii wykorzystywanej przez dany oczyszczacz powietrza. Slogany, takie jak „Współczynnik wymiany powietrza nie jest istotny” lub „Nasze rozwiązania techniczne są niezależne od współczynnika wymiany powietrza” winny budzić najwyższą ostrożność nabywców. Zalecamy uwzględnienie następujących faktów naukowych: Wymiana powietrza jest niezastąpiona! - lub, stosując bardziej precyzyjne sformułowanie, współczynnik cyrkulacji jest niezastąpiony. Zasada ta obowiązuje niezależnie od wykorzystywanej technologii lub sposobu filtracji!

Zalecenia dotyczące współczynnika wymiany lub cyrkulacji powietrza dla różnych pomieszczeń

02.10 - Czy wartość "X" wymiany powietrza oznacza konieczność kompletnej wymiany całej kubatury powietrza w pomieszczeniu?

Dodatkowe wyjaśnienia Wymiana powietrza, współczynnik wymiany powietrza, to pojęcie powszechnie używane, ale często źle interpretowane. Techniczna definicja określa współczynnik wymiany powietrza/godz.

Współczynnik wymiany powietrza w urządzeniu (1/godz.) oznacza wielokrotność odpowiadającej objętości pomieszczenia ilości przefiltrowanego powietrza dostarczanego do pomieszczenia w ciągu godziny. Liczba ta nie odpowiada rzeczywistej objętości przefiltrowanego powietrza, ponieważ część już przefiltrowanego powietrza jest filtrowana ponownie.

W odniesieniu do procesu filtrowania wirusów oznacza to, że oczyszczacz nie jest w stanie całkowicie usunąć wirusów z powietrza wypełniającego pomieszczenia, w którym znajdują się zakażone osoby. Skutkiem działania oczyszczacza jest obecność przefiltrowanego powietrza, zawierającego pewną ilość wirusów.

Nawet często zalecane intensywne wietrzenie nie umożliwia całkowitego usunięcia wirusów z powietrza. Powoduje tylko zmniejszenie stężenia wirusów w wyniku ich rozrzedzenia we większej ilości powietrza.

Intensywna cyrkulacja (wymiana powietrza) wymuszana przez urządzenia oczyszczające powietrze o dużej objętości filtracyjnej, powoduje znaczne zmniejszenie ilości wirusów w powietrzu, w porównaniu z brakiem stosowania filtracji.

Badania naukowe podają jedynie orientacyjne wartości określające ilość "wymian powietrza" lub ilość powietrza filtrowanego na godzinę w odniesieniu do kubatury pomieszczenia. Wartość ta jest wymagana w celu zminimalizowania pośredniego ryzyka zakażenia aerozolami (ilość wirusa).


02.11 - Wydajność filtra i wydajność urządzenia - dwie strony tej samej monety

Wyniki badań naukowych wskazują, że obniżenie ryzyka infekcji powodowanych przez przenoszące wirusy aerozole wymaga zapewnienia odpowiedniej ilości wolnego od wirusów powietrza w celu odpowiedniego zmniejszenia stężenia wirusów poniżej granicy infekcyjności.

W pomieszczeniach przeznaczonych do normalnej eksploatacji, standardowym wymaganiem jest osiągnięcie się minimum 6 cykli wymiany powietrza w przeciągu godziny. Na przykład, dla pomieszczenia o kubaturze wynoszącej 150 m3, wymagana wydajność oczyszczacza powietrza wynosić będzie 900 m³/godz.

Niestety w przypadku niektórych urządzeń, wydajność oczyszczania powietrza podawana jest jako tożsama z wydajnością dmuchawy, czasami nawet z wliczeniem ilości powietrza zawirowanego na skutek pracy urządzenia. Nie odpowiada to jednak rzeczywistej wydajności działania zastosowanego filtra. Bardzo szybko okazuje się, że oba te elementy muszą być oceniane wspólnie.

Całe zasysane i tłoczone przez dmuchawę powietrze jest prowadzone przez filtr w celu zapewnienia jego oczyszczenia z wirusów. W tym celu, certyfikowane filtry posiadają także oznaczenie przydatności. W powyższym przykładzie, filtr musi zapewniać filtrowanie 900 m³ powietrza na godzinę! Jeśli konstrukcyjna wydajność filtra nie jest dostosowana do wydajności urządzenia, to urządzenie utraci początkową wydajność filtrowania i pozwoli na przedostawanie się cząstek, które powinny być zatrzymywane w filtrze.

Z tego względu, w trakcie wyboru urządzenia, zalecamy skontrolowanie podanej wydajności filtracyjnej stosowanego filtra. Nie zalecamy zakupu urządzenia, którego dokumentacja dotyczy wyłącznie wydajności dmuchawy. Urządzenie takie jest bowiem tylko drogim wentylatorem, i nie jest prawdziwym oczyszczaczem powietrza!


02.12 - Czy wydajność powietrza zmniejsza się wraz ze wzrostem zanieczyszczenia filtra?

Nawet najlepszy filtr traci z biegiem czasu drożność ze względu na gromadzenie coraz większej ilości pyłu i kurzu. Zwiększenie ciśnienia oporowego powoduje zmniejszenie ilości powietrza przepływającego przez filtr. W wyniku tego zjawiska, także ilość oczyszczonego powietrza tłoczonego do pomniejszenia zmniejsza się, co uniemożliwia zagwarantowanie osiągnięcia odpowiedniej objętości i współczynnika wymiany powietrza.

Automatyczny system FlowMatic zapewnia stabilną cyrkulację powietrza nawet przy rosnącym zanieczyszczeniu filtrów

Wysokiej wydajności oczyszczacze powietrza, takie jak TAC XT, TAC V+ oraz TAC M są wyposażone w specjalny system, zapewniający automatyczne rozwiązanie tego problemu. To innowacyjny system sterowania FlowMatic. Podobnie jak w przypadku tempomatu w samochodzie, czujniki FlowMatic rejestrują chwilowe wartości natężenia przepływu powietrza w całym łańcuchu filtracji i dynamicznie dostosowują wydajność systemu. Oznacza to, że ustawiona wartość docelowa strumienia powietrza pozostaje stała w każdej sytuacji! Rozwiązanie to pozwala także na wydłużenie okresu wymiany i zwiększenie wydajności filtrów oraz gwarantuje utrzymanie parametrów wymaganych przez założoną koncepcję higieny. Oczyszczacze powietrza nie posiadające układu sterowania FlowMatic nie są w stanie zrealizować trwałego i niezawodnego spełnienia wymagań dotyczących utrzymania wymaganego współczynnika wymiany powietrza.


02.13 - Czy swobodna wentylacja pomieszczeń nie zapewnia wystarczającej ochrony?

Częstym zaleceniem ochronnym jest wietrzenie pomieszczenia w celu zmniejszenia ilości wirusów wewnątrz pomieszczenia. Skuteczność tego środka jest zdecydowanie przeceniana: Skuteczność swobodnego wietrzenia ma miejsce wyłącznie w warunkach dużych różnic pomiędzy temperaturą wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia lub w warunkach silnego wiatru. Często, znaczna różnica temperatur nie występuje. A nawet jeśli występuje, to zostaje zredukowana w wyniku swobodnej wentylacji. Mechanizm ten jest więc skuteczny tylko przez krótki czas, co oznacza, że w celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, wietrzenie musiałoby trwać bardzo długo Wnioski te zostały potwierdzone w ostatnich badaniach przeprowadzonych przez Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki. Siła wiatru często nie jest wystarczająca, aby zapewnić odpowiednią skuteczność wietrzenia.

Skuteczność swobodnego wietrzenia zależy od wielu czynników zewnętrznych (temperatura, wiatr, wielkość i położenie okien). Rodzi to pytanie o prawidłowy sposób wietrzenia, gdy zewnętrzne czynniki wymuszające wymianę powietrza nie są skuteczne lub dostępne. Dodatkowo, nieprzyjemne i szkodliwe przeciągi zimnego powietrza zwiększają zagrożenie przeziębieniami szczególnie jesienią i zimą.

Zimą, swobodne wietrzenie powoduje także ogromne straty energii cieplnej. To nie tylko przyczyna dodatkowego zanieczyszczenia środowiska, ale także wysokich kosztów ogrzewania.


02.14 - Czy sygnalizacja świetlna stężenia CO2 może określać ryzyko infekcji?

Niestety nie. Stężenie CO2 nie jest miarą ryzyka zakażenia, ponieważ korelacja między stężeniem CO2 a ilością wirusów bakterii nie została stwierdzona. Nawet przy niskich stężeniach CO2 może zachodzić wysokie ryzyko zakażenia, spowodowanego przykładowo przez wejście zainfekowanych osób do świeżo wywietrzonego pomieszczenia.

Jednakże wartość stężenia CO2 sięgająca lub stale przekraczająca 1000 ppm obserwowana w szkołach, biurach i domach może wskazywać na nieodpowiednią wentylację i wynikające z tego faktu, potencjalnie zwiększone ryzyko infekcji. Dotyczy to nie tylko wietrzenia poprzez otwarcie okien, ale również działania systemu wentylacji.

Stężenie CO2 jako wskaźnik jakości powietrza: Sygnalizacja świetlna stężenia CO2 może niewątpliwie służyć jako przybliżony wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniach, w których przebywa duża liczba osób. Dwutlenek węgla (CO2) jest bowiem niezawodnym wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany powietrza.

W warunkach normalnych wymagań higienicznych, stężenie CO2 sięgające 1000 ppm oznacza wystarczającą wymianę powietrza. Przy stężeniu CO2 wynoszącym 1500 ppm, zdolność do koncentracji wyraźnie spada i mogą pojawić się bóle głowy, a także zmęczenie, a nawet senność. Przy stężeniu przekraczającym 1000 ppm, zaleca się przeprowadzenie wietrzenia pomieszczenia umożliwiające obniżenie się stężenia do poziomu 400 - 500 ppm.

Sygnalizacja realizowana przez kontrolki stężenia CO2 może zatem stanowić niezawodną wskazówkę oznaczającą konieczność przeprowadzenia i czas trwania wietrzenia powietrza. Sygnalizacja taka nie dostarcza jednak wiarygodnych informacji dotyczących realnego ryzyka zakażenia w danym pomieszczeniu.


02.15 - Czy za pomocą urządzeń do pomiaru cząstek lub aerozoli możliwe jest określenie ilości wirusów w powietrzu wypełniającym pomieszczenia?

Nie, żadne z dostępnych na rynku ręcznych urządzeń nie umożliwia bezpośredniego pomiaru wirusów. Wyniki takich pomiarów mogą posłużyć do sformułowania jedynie hipotetycznych wniosków. Uzyskanie jednoznacznego wyniku nie jest jednakże możliwe.

Mierniki stężenia CO2 umożliwiają stwierdzenie niewystarczające wentylacji, mogącej powodować zwiększone ryzyko infekcji. W tym sensie, miernik ilości cząstek może udzielić jakościowej odpowiedzi na stężenie pyłu typu A w powietrzu.

Pył A oznacza także cząstki o wielkości PM2,5. Są to cząstki o wielkości ≤ 2,5 µm mogące wnikać bezpośrednio do pęcherzyków płucnych.

Te drobne cząstki mogą być aerozolami. Mogą to być także inne zawiesiny, których tysiące unosi się w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. One z kolei mogą być ewentualnie skażone wirusami. Korelacja pomiędzy ilością cząstek a ilością wirusów po prostu nie została potwierdzona.


02.16 - Czy oczyszczacze powietrza pracujące w trybie automatycznym są przydatne są do filtrowania wirusów?

Większość dostępnych na rynku oczyszczaczy powietrza jest wyposażona w tak zwany tryb automatyczny. W systemach takich, zintegrowany system czujników określa zanieczyszczenie powietrza wypełniającego pomieszczenie i, przykładowo przełącza urządzenie w stan czuwania, jeśli zmierzone zanieczyszczenie powietrza mieści się w zadanym zakresie parametrów określających "czyste powietrze".

Aktualnie urządzenia takie są reklamowane jako przydatne do filtrowania wirusów. Jako szczególnie przydatny jest przedstawiany ich automatyczny tryb pracy. Celem jest przekonanie klientów, że możliwe jest po prostu pozostawienie urządzenia pracującego w trybie automatycznym. Skutki takiego postępowania mogą być, w naszym przekonaniu, fatalne!

Dlaczego? Zwykłe czujniki instalowane w takich oczyszczaczach powietrza mogą dostarczać wskazówek o jakości powietrza wypełniającego pomieszczenie, ale nigdy o jego zakaźności! Bezpośredni pomiar unoszących się w powietrzu wirusów nie jest możliwy z zastosowaniem żadnego, dostępnego w handlu typu czujnika.

Oczyszczacze powietrza wykorzystują czujniki do wyłączania urządzenia po wykryciu sygnału interpretowanego jako tożsamy z czystym powietrzem. W celu wyjaśnienia zasady działania takich urządzeń zamieszczamy poniżej krótkie opracowanie dotyczące technicznych możliwości czujników jakości powietrza.

Typowe czujniki jakości powietrza stosowane w domowych oczyszczaczach powietrza

Czujniki stosowane w oczyszczaczach powietrza to zazwyczaj czujniki do pomiaru ilości lotnych związków organicznych VOC, ilości cząstek lub stężenia CO2. Niektóre urządzenia są wyposażone w zestaw różnych typów czujników.

Do oceny ogólnej jakości powietrza wypełniającego pomieszczenia przydatne są:

pomiaru ilości lotnych związków organicznych VOC

Lotne substancje organiczne VOC to substancje ulegające łatwemu parowaniu już przy niskich temperaturach, powodując zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi gazami. Dlatego określa się je także jako lotne substancje organiczne (volatile organic compounds - VOC). Znaną substancją typu VOC jest na przykład formaldehyd. Czujnik VOC może określić i wyświetlić ilościowe stężenie tych substancji w powietrzu wypełniającym pomieszczenie.

Czujniki ilości cząsteczek

Czujniki cząstek stałych mogą określić i podać aktualne stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. Pył zawieszony (PM) określany jest w języku angielskim jako „Particulate Matter”. To cząstki stałe, unoszące się w powietrzu. Nie opadają one natychmiast na podłoże, lecz pozostają zawieszone w powietrzu przez pewien czas. Takie cząstki powstają na przykład w wyniku ścierania, parowania materiału, procesów spalania lub procesów chemicznych.

Wszystkie tego rodzaju zawieszone pyły są zróżnicowane w zależności od ich wielkości. Powszechnie stosowany jest podział na cząstki o maksymalnej średnicy 10 µm (PM10), docierające do jamy nosowej człowieka (np. pyłek kwiatowy), oraz cząstki o maksymalnej średnicy 2,5 µm (PM2.5), mogące przedostawać się aż do pęcherzyków płucnych.

Ponadto wyróżnia się także bardzo drobne cząstki o średnicy mniejszej niż 0,1 µm. Dodatkowa informacja: Mikrometr (µm) to jedna tysięczna część milimetra, tzn. jeden mikrometr jest tysiąc razy mniejszy od milimetra. Powszechnie stosowane mierniki ilości cząstek bardzo często określają ilości dla dwóch kategorii pyłu zawieszonego: PM10 i PM2,5.

Czujniki CO2

Czujniki CO2 mierzą stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. Dwutlenek węgla powstaje na przykład w wyniku wymiany gazów w ludzkich płucach i jest wydalany do pomieszczenia w trakcie wydychania powietrza. Może być to przyczyną zbyt wysokiego stężenia CO2, powodując zmęczenie, bóle głowy lub trudności z koncentracją. Czujniki CO2 są zatem skutecznym narzędziem informującym o konieczności przeprowadzenia wymiany powietrza lub dopływu bogatego w tlen, świeżego powietrza. 

Substancje VOC, cząstki stałe i dwutlenek węgla nie są wirusami!

Z tego powodu, żaden z opisanych powyżej czujników pomiarowych nie umożliwia dokonania pomiaru ilości wirusa w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. To fakt, mimo, że wielu producentów stara się stworzyć takie wrażenie w przedstawianych materiałach reklamowych.

Wątek techniczny: Reklamowy chwyt o czysto teoretycznym podłożu. Argumentacja ta bazuje na sztucznie stworzonej korelacji. Przykładem jest konstrukcja myślowa, zakładająca, że jeżeli cząstki o wielkości PM2,5 nie zostały wykryte w powietrzu, to nie są w nim też obecne cząstki aerozolu zawierające wirusy. Jest to wniosek błędny, ponieważ cząsteczki aerozol skażone wirusem mają wielkość 0,1 - 0,2 µm i są często znacznie mniejsze niż cząsteczki PM2.5!

Podobnie zakłada się zależność pomiędzy stężeniem substancji VOC lub stężeniem CO2 a obecnością skażonych wirusami aerozoli. Niskie stężenie CO2 jest identyfikowane jako tożsame z niską ilością aerozoli i niską ilością wirusów. Takie założenia i korelacje są całkowicie nieprawidłowe, nie zostały potwierdzone, niepewne i nie zapewniają żadnej ochrony przed infekcją!

Ponadto, w celu zapewnienia jak największej ochrony przed zakażeniami na drodze pośredniej, konieczne jest również zapewnienie pracy oczyszczacza powietrza w trybie ciągłym i na odpowiednim stopniu pracy. System automatyczny redukujący moc, powoduje zwiększenie ryzyka dla osób znajdujących się w pomieszczeniu.

Wątek ekonomiczny: To oczywiste. Zdolność do wykrywania wirusów jest niesłusznie przypisywana aktualnie stosowanym czujnikom. W celu zwiększenia sprzedaży, to nadużycie jest następnie wykorzystywane do magicznego przekształcenia oczyszczacza powietrza w antywirusowy oczyszczacz powietrza. W naszej opinii, te reklamowe slogany są mylące i rażąco niedbałe. Apelujemy o ostrożne podejście do tych reklamowych zabiegów.

Przedstawione informacje umożliwiają uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na podstawowe pytanie „o przydatność oczyszczaczy powietrza do filtrowania wirusów w trybie automatycznym”.

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna i negatywna. Zintegrowany system czujników powoduje automatyczne wyłączenie lub przejście do trybu czuwania z niskim stopniem wentylacji. Następuje to na podstawie stwierdzenia bezpiecznego poziomu obciążenia powietrza zawieszonym pyłem, substancjami VOC, dwutlenkiem węgla. Nie jest to powiązane z ilością wirusów uwolnionych przez zainfekowaną osobę, ponieważ czujniki nie mierzą ilości wirusów! Korelacja między ilością wirusów w pomieszczeniu a ilością substancji VOC, cząstek stałych lub CO2 nie istnieje.

Stosowane aktualnie urządzenia zostały bowiem stworzone w celu ustalenia pomocniczych parametrów umożliwiających wykrywanie czystości powietrza. Czujniki takie nie zostały stworzone do oceny ilości wirusów w powietrzu! Nie jest to technicznie możliwe.

Zadajmy sobie podstawowe pytanie: Gdyby stworzenie takiego czujnika było możliwe, urządzenia do szybkiego wykrywania koronawirusa byłyby tak dostępne, jak testy na obecność alkoholu.

Aktualnie stworzenie czujnika obecności wirusów należy do sfery marzeń. Podobnie jak założenie, że oczyszczacz powietrza może w trybie automatycznym skutecznie chronić przed zagrożeniem infekcją na drodze powietrznej!

Z tego też powodu, model TAC V+ nie jest wyposażony w takie czujniki. Urządzenie pracujące w trybie automatycznym nie wyłącza się lub ani nie przechodzi do trybu czuwania. Obecność wirusa w powietrzu może być spowodowana przez przebywanie zakażonych osób w pomieszczeniu. Wirusy będą nadal unosić się po wyjściu zakażonych osób z pomieszczenia. Nigdy nie przejdą do „trybu czuwania”!

Nasz wysokoskuteczny oczyszczacz powietrza AirgoClean® One i praktycznie wszystkie standardowe oczyszczacze powietrza serii AirgoClean są wyposażone w czujniki VOC, czujniki ilości cząstek lub stężenia CO2. W każdej instrukcji obsługi wyraźnie informujemy, że zastosowanie urządzenia do filtrowania wirusów w celu zmniejszenia ryzyka infekcją na drodze pośredniej, wymaga ustawienia stopnia wentylacji, wynikającego z koniecznego współczynnika wymiany powietrza (objętości powietrza).


02.17 - Czy podczas filtrowania wirusów, oczyszczacze powietrza mogą pracować w trybie automatycznym?

Niestety nie. Skuteczność oczyszczaczy powietrza w zmniejszaniu zagrożenia infekcją wirusową spowodowaną przez aerozole wyklucza ich pracę w trybie automatycznym.

Skuteczność zmniejszenia ryzyka infekcji wymaga zastosowania filtrów klasy H14 (zgodnych z normą EN 1822) oraz możliwości ustawienia odpowiedniej objętości powietrza (współczynnika cyrkulacji powietrza, nazywanego także liczbą wymiany powietrza) w (m³). Pracując na tym stopniu wentylacji, oczyszczacz powietrza musi pracować w trybie ciągłym w obecności osób, jak również przez jakiś czas wyjściu wszystkich osób z pomieszczeń.

W przypadku pracy urządzenia w trybie automatycznym, po określonym czasie lub po przeprowadzeniu wietrzenia udarowego, czujnik wykryje niskie stężenie CO2, pyłu zawieszonego lub lotnych związków organicznych VOC.  Spowoduje to automatyczne zmniejszenie pracy wentylatora do najniższego (najcichszego) stopnia.

Urządzenie pracuje cicho i cieszy użytkownika niskim poziomem hałasu. W przypadku, gdy w pomieszczeniu znajduje się zakażona osoba, skuteczna ochrona przed patogennymi aerozolami nie jest jednak zapewniona. Wydajność filtrowania odpowiada niskiej objętości tłoczonego powietrza, co wynika z maksymalnie zmniejszonego stopnia pracy wentylatora.

Użytkownik ma wprawdzie poczucie bezpieczeństwa, ale w rzeczywistości jest niemalże całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek ochrony.

Podsumowanie: Automatyczny tryb pracy dostępnych w handlu oczyszczaczy powietrza nie jest właściwy do filtrowania wirusów. Urządzenia takie mogą być stosowane do kontrolowania jakości powietrza wynikającej z niskiej zawartości kurzu, pyłków roślinnych, formaldehydu lub do wymuszania cyrkulacji w celu zmniejszenia stężenia CO2.

Profesjonalne filtry antywirusowe, zaprojektowane wyłącznie do tego celu, nigdy nie są wyposażone w funkcję trybu automatycznego. Pracują one ciągle w sposób zapewniający odpowiedni współczynnik wymiany powietrza dla danego pomieszczenia.


03. Szczegółowe pytania dotyczące wysokoskutecznych oczyszczaczy powietrza, takich jak TAC V+ lub AirgoClean® One.


03.01 - Dlaczego model TAC V+ nie jest wyposażony w zintegrowane czujniki ilości VOC lub CO2?

Czujniki jakości powietrza stosowane przykładowo do wyznaczania ilości lotnych związków organicznych VOC, są zazwyczaj zespolonymi czujnikami wykrywającymi gazy i opary wrażliwe na utlenianie. Przykładem może być dym tytoniowy lub opary materiałów unoszące się z mebli, dywanów, powłok malarskich, klejów itp. Czujniki takie nie są przydatne do wyznaczania ilości wirusów. W tym celu konieczne byłoby dokonanie pomiaru wejściowego cząstek aerozolu, ponieważ to one mogą być zanieczyszczone wirusami. Aktualnie, czujniki umożliwiające pojemnościowy pomiar ilości aerozoli nie są dostępne.

To samo odnosi się do czujników stężenia CO2: Korelacja pomiędzy stężeniem CO2 w powietrzu wypełniającym pomieszczenie a ilością wirusów lub bakterii nie została stwierdzona. Nawet przy niskich stężeniach CO2 w świeżo wywietrzonym pomieszczeniu, ryzyko infekcji może gwałtownie wzrosnąć w momencie wejścia zainfekowanej osoby.


03.02 - Co odróżnia antywirusowe oczyszczacze powietrza firmy Trotec od innych, dostępnych na rynku oczyszczaczy powietrza?

Większość domowych oczyszczaczy powietrza stosowanych jest w celu zmniejszenia ilości gromadzącego się w pomieszczeniach kurzu lub złagodzenie problemów alergicznych. Cele te osiągane są poprzez uwalnianie powietrza wypełniającego pomieszczenia od pyłków lub innych alergenów. Konstrukcja, wielkość i wymiary tych urządzeń zostały specjalnie dobrane w celu zgodności z wymaganiami takiego zastosowania. Niezależnie od tego, są określane jako „filtry antywirusowe”.

Skuteczna filtracja aerozoli wymaga zapewnienia silnego przepływu powietrza: Zakaźne chmury aerozoli muszą być rozcieńczone i odfiltrowane w przeciągu kilku minut lub w najkrótszym, możliwym czasie. Wymaga to zapewnienia wystarczająco dużej ilości powietrza o jednocześnie wysokim strumieniu przepływu. Standardowe urządzenia nie są w stanie spełnić tego wymagania.

W przeciwieństwie do dostępnych na rynku oczyszczaczy powietrza przeznaczonych do eksploatacji domowej, wysokoskuteczne oczyszczacze oferowane przez firmę Trotec, takie jak TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC lub AirgoClean® One zostały od podstaw zaprojektowane specjalnie do jednego zastosowania - filtrowania aerozoli zawierających wirusy - tj. do skutecznej ochrony przed zakażeniem.

Dlatego też wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza firmy Trotec, takie jak TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC oraz AirgoClean® One są w stanie wychwycić wszystkie niebezpieczne cząsteczki aerozoli z powietrza wypełniającego pomieszczenie. Efekt ten uzyskano dzięki standardowo zastosowanym filtrom H14-HEPA. Urządzenie jest w stanie zapewnić przepływ przefiltrowanego powietrza na poziomie 1 200 m³/godz. przy wysokim natężeniu przepływu, dodatkowo wzmacniającym efekt rozcieńczania. Dzięki zastosowaniu opcjonalnego filtra H14 Ultra HighFlow możliwe jest zwiększenie objętości czystego, wolnego od wirusów powietrza nawet do 2 000 m³/godz.

Wydajność filtra i wydajność tłoczenia powietrza urządzenia są do siebie optymalnie dopasowane. Modele takie jak TAC XT lub TAC V+ są wyposażone w wiele funkcji i cech użytkowych, koniecznych do zapewnienia skutecznej filtracji wirusów z powietrza wypełniającego pomieszczenia. Przykładem może być funkcja odkażania termicznego i termicznej regeneracji filtra, wysoka moc strumienia i optymalna geometrię przepływu.

W odróżnieniu od innych, konwencjonalnych oczyszczaczy powietrza, wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza firmy Trotec były od podstaw projektowane w celu zapewnienia skutecznego filtrowania wirusów. Standardowe oczyszczacze powietrza zostały przystosowane do filtrowania wirusów zazwyczaj przez dodanie etykiety reklamowej.


03.03 - Jakie korzyści dla użytkownika powoduje termiczna regeneracja filtrów?

Regularna regeneracja termiczna filtra HEPA jest najbezpieczniejszą metodą skutecznej inaktywacji wirusów i bakterii wychwyconych przez filtr. Ponadto podgrzanie filtra H14 do temperatury ok. 100 °C niesie ze sobą inne, konkretne korzyści dla użytkownika.

Bez zastosowania tego procesu, filtr bardzo szybko gromadziłby kolejne ilości aerozoli i innych zawiesin, powodujących zwiększenie oporu przepływu przez filtr i znaczne skrócenie jego żywotności, czego następstwem jest konieczność wcześniejszej wymiany filtrów.

Dodatkowo, odfiltrowane aerozole składają się w większości z minimalnych kropelek, są więc w zasadzie czystą wodą. Ciągły wzrost wilgotności w filtrze powoduje jego szybszą degradację. Ciągłe zawilgocenie grozi nawet powstawaniem pleśni lub warstwy bakteryjnej. Zamiast eliminować zagrożenie, nieprawidłowe zastosowanie filtra oznacza w praktyce zwiększenie niebezpieczeństwa. Objawami są w szczególności zmniejszenie wydajności tłoczenia powietrza, skrócenie żywotności filtra oraz pleśń widoczna na filtrze.

Dzięki zastosowaniu funkcji regularnego nagrzewania filtra do ok. 100 °C, problem długotrwałego zawilgocenia, szybkiej degradacji i tworzenia się warstwy bakteryjnej nie dotyczy modeli TAC XT lub TAC V+. W tym przypadku wilgoć jest eliminowana w cyklu odkażania termicznego, co powoduje nie tylko jego regularne osuszanie, lecz także oczyszczenie w wyniku działania funkcji samoczynnego oczyszczania.

Ta nowatorska technologia zapewnia utrzymanie niskiego oporu przepływu przez filtr i utrzymanie stałego i wysokiego wydatku czystego powietrza przez znacznie dłuższy okres czasu. Skutkuje to znacznie wyższą żywotnością filtra w porównaniu z innymi systemami filtrowania, działającymi bez termicznej regeneracji i bez odkażania termicznego.


03.04 - Czy "antywirusowe" powłoki filtracyjne mogą być skuteczną i bardziej atrakcyjną ekonomicznie alternatywą dla odkażania termicznego?

Niektórzy producenci reklamują swoje produkty wyposażone w zintegrowany filtr H14 Hepa, rzekomo pokryte specjalną powłoką powodującą unieszkodliwienie wirusów, i nie wymagającą odkażania termicznego, stosowanego w modelu TAC V+.

Czy skuteczność takich powłok jest wystarczająca w przypadku aerozoli skażonych wirusami i czy mogą one stanowić tanią alternatywę dla termicznego eliminowania wirusów?

Wiarygodność i skuteczność tej powłoki wydaje się wątpliwa: 100% skuteczność usuwania wirusów przez powłokę spowodowała by niewątpliwie jej masowe zastosowanie w medycynie. Zainteresowanie byłoby dodatkowo zwiększone przez niski koszt takiego rozwiązania. Aktualnie narzędzia chirurgiczne lub inne narzędzia są nadal w większości sterylizowane w sterylizatorach na gorące powietrze. To samo zjawisko jest wykorzystywane w urządzeniach TAC V+. Żadne narzędzia chirurgiczne nie są powlekane antywirusową powłoką. Po każdym użyciu są one poddawane obróbce termicznej w celu unieszkodliwienia wszystkich obecnych zarazków.

Nie spotyka się także garnków pokrytych powłoką antywirusową: Nie bez powodu, od niepamiętnych czasów regułą jest usuwanie zarazków przez gotowanie: 3 do 5 minut w temperaturze 100 °C powoduje unieszkodliwienie wszystkich mikroorganizmów. Obróbka cieplna w temperaturze 100 °C jest skuteczna w walce przeciwko praktycznie wszystkim patogenom. Technika ta sprawdziła się przez wieki. Dlatego też w modelu TAC V+ zastosowano właśnie to zjawisko!

Czy specjalna warstwa jest rzeczywiście tańsza?

Najważniejszym czynnikiem oszczędnościowym jest tu rzekomo kosztowne odkażanie termiczne, stosowane w modelu TAC V+. Zalecamy przeprowadzanie odkażania termicznego raz w tygodniu; tylko w przypadku obszarów eksploatacji o krytycznych wymaganiach dotyczących higieny i o niskiej temperaturze powietrza oraz bardzo wysokiej wilgotności, odkażanie termiczne przeprowadzać należy raz dziennie. W przypadku wykonywania odkażania termicznego w odstępach tygodniowych, dodatkowe, tygodniowe zużycie energii wynosi zaledwie 1 kWh!

Pełny obraz kosztów pojawia się po przeprowadzeniu pełnych obliczeń:

Termiczne odkażanie filtra zastosowanego w urządzeniu TAC V+ powoduje jego skuteczną regenerację i wydłuża w ten sposób jego żywotność. Żywotność filtra stosowanego w modelu TAC V+ wynosi zatem od 24 do 36 miesięcy zależąc również od intensywności zastosowania!

Powlekane filtry oferowane przez innych producentów są zaprojektowane w sposób umożliwiający eksploatację przez jedynie 12 miesięcy. Po roku konieczna więc będzie ich wymiana. W przypadku takich urządzeń, miesięczny koszt filtra wynosi zatem 38,18 €. (patrz tabela obliczeniowa poniżej).

Teraz obliczenia porównawcze dla modelu TAC V+: W przypadku przeprowadzania odkażania termicznego raz w tygodniu, koszty filtracji wirusów wynoszą dla modelu TAC V+ tylko 29 % kosztów wymaganych do serwisowania konkurencyjnych urządzeń. To ponad 3 razy taniej!

Nawet przy codziennym przeprowadzaniu odkażania termicznego, na przykład przy zwiększonych wymaganiach higienicznych w gabinetach lekarskich, szpitalach lub w przemyśle spożywczym, koszty eksploatacji filtrów stosowanych w modelu TAC V+ wynoszą tylko 42 % kosztów koniecznych w przypadku urządzeń konkurencyjnych.Oznacza to, że koszty eksploatacji filtrów konkurencyjnych urządzeń są wciąż ponad dwukrotnie wyższe!

Podsumowanie: W przypadku modelu TAC V+ koszty eksploatacyjne filtrów są w zależności od specyfiki eksploatacji ponad trzykrotnie niższe, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej technologii sterylizacji poprzez odkażanie termiczne! Dodatkowe korzyści: Wyeliminowanie wilgoci w filtrze, brak powstawania bakterii w filtrze, brak pleśni filtracyjnej, brak zapachu filtra i jego znacznie dłuższa żywotność!

Porównanie kosztów filtrowania wirusów Oferta rynkowa innych producentów Trotec TAC V+
Unieszkodliwianie wirusów Za pośrednictwem antywirusowej powłoki filtracyjnej Za pośrednictwem odkażania termicznego 1 x w tygodniu Za pośrednictwem odkażania termicznego 1 x dziennie (eksploatacja przez 5 dni)
12 miesięcy 458,20 € (pierwszy nowy filtr) 14,56 € (koszt energii odkażania termicznego:
52 W x 1 kWh po 1,26 zł)
72,80 € (koszt energii odkażania termicznego:
52 W x 5 dni x 1 kWh po 1,26 zł)
24 miesięcy 458,20 € (drugi nowy filtr) 14,56 € (patrz wyżej) 72,80 € (patrz wyżej)
36 miesięcy 458,20 € (trzeci nowy filtr) 14,56 € (patrz wyżej) + 470,06 € (pierwszy nowy filtr) 72,80 € (patrz wyżej) + 470,06 € (pierwszy nowy filtr)
48 miesięcy 458,20 € (czwarty nowy filtr) 14,56 € (patrz wyżej) 72,80 € (patrz wyżej)
Suma 1 832,80 € 528,30 € 761,26 €
Koszty filtra miesięcznie (powyżej 48 miesięcy) 38,18 € 11,01 € 15,86 €
Procentowe porównanie kosztów (powyżej 48 miesięcy) 100 % 29 % 42 %
Wszystkie podstawowe ceny zawierają 19 % VAT.

03.05 - Dlaczego podczas odkażania termicznego filtr zastosowany w modelach TAC XT i TAC V+ jest podgrzewany do temperatury około 100 °C?

Sterylizacja termiczna jest nadal uważana za zdecydowanie najbardziej niezawodny sposób eliminacji lub zabijania mikroorganizmów. Ze względu na dużą zmienność wielkości i struktury mikroorganizmów, charakteryzują się one różną odpornością na powietrze o wysokiej temperaturze.

Wirusy są zazwyczaj bardzo podatne na ciepło i wrażliwe na temperatury w granicach od 55 do 70 °C, powodującą ich dezaktywację. Skuteczne wyniszczenie bakterii wymaga znacznie wyższych temperatur. Z tego powodu, odkażanie termiczne realizowane w modelu TAC V+ bazuje na sterylizacji termicznej w temperaturze około 100 °C. W tym zakresie temperatur następuje dezaktywowanie wszystkich wirusów oraz nawet większości bakterii.


03.06 - Czy stosowanie maski jest konieczne, jeżeli w pomieszczeniu pracuje wysokoskuteczny oczyszczacz powietrza firmy Trotec?

Wysokowydajne oczyszczacze powietrza firmy Trotec oferują niezawodną ochronę przed infekcją spowodowaną aerozolami unoszącymi się w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. Mimo to, nie są one w stanie wyeliminować ryzyka pośredniej infekcji kropelkowej, zachodzącej w bezpośrednim dystansie i zasięgu kaszlenia, kichania lub głośnej rozmowy.

Zapewnienie optymalnej, uniwersalnej ochrony wymaga zastosowania oczyszczaczy powietrza o wysokiej wydajności, takich jak TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC lub AirgoClean® One Dodatkowym warunkiem jest stosowanie zasady AHA. Zakłada ona utrzymanie odpowiedniej odległość pomiędzy osobami (A), przestrzeganie higieny (H) poprzez regularne mycie rąk lub dezynfekcję oraz codzienne zasłanianie twarzy (A), na przykład poprzez stosowanie maski twarzowo-nosowej. Stosowanie przyłbic twarzowych okazuje się nieskutecznym elementem w walce z aerozolami. Dowodzą tego wyniki kilku przeprowadzonych badań. W biurach lub szkołach, alternatywnym do masek środkiem ochronnym mogą być wykonane z pleksiglasu panele ochronne. Optymalną skuteczność osiąga się w przypadku paneli ochronnych dodatkowo wyposażonych w obwodową krawędź odchylającą strugę padającego powietrza.


03.07 - Czy skuteczność filtrowania wirusów jest potwierdzona wynikami badań naukowych?

Skuteczność wysokoskutecznych oczyszczaczy powietrza firmy Trotec serii TAC V+ w redukcji pośredniego ryzyka zakażenia aerozolami została potwierdzona wynikami kompleksowych badań przeprowadzonych przez wiodące niemieckie instytuty. Przykładem niech będzie wielokrotnie cytowane opracowanie prof. dr. Christiana Kählera z Instytutu Mechaniki Płynów i Aerodynamiki Uniwersytet Bundeswery w Monachium.

Prof. dr Kähler wraz ze swoim zespołem przeprowadził także dodatkowe badania, dotyczące w szczególności następującej kwestii: „Czy możliwe jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania szkół w trakcie pandemii? „Praca ta przedstawia kilka możliwych koncepcji ochrony, począwszy od swobodnego wietrzenia, poprzez sygnalizatory świetlne stężenia CO2 i maski ochronne, aż po zastosowanie w pomieszczeniach oczyszczaczy powietrza.

Wnioski z badania: Przewaga realizowanych z zastosowaniem oczyszczaczy powietrza koncepcji ochrony przed infekcjami drogą pośrednią polega na bardzo krótkim czasie wystarczającym do unieszkodliwienia wirusów, pod warunkiem (1.) zapewnienia odpowiednio wysokiego współczynnika wymiany powietrza, sięgającego co najmniej sześciokrotności kubatury pomieszczenia. (2.) 99,995% wirusów musi być eliminowanych przy pierwszym przejściu przez system filtrów (z filtrem klasy H14) i (3.) urządzenie jest ciche, dzięki czemu nie jest ono odruchowo wyłączane przez użytkowników. Oczyszczacz powietrza Trotec TAC V+ spełnia wszystkie te wymagania i zapewnia niezawodną ochronę przed infekcjami w salach lekcyjnych i podobnie użytkowanych pomieszczeniach.

Także Instytut Fizyki Budowli im. Fraunhofera IBP potwierdza, że wysokowydajne oczyszczacze powietrza TAC w badaniu osiągają najwyższą skuteczność w unieszkodliwianiu wirusów przy użyciu stworzonej przez firmę Trotec, technologii odkażania termicznego!

Na życzenie chętnie udzielimy szczegółowych informacji dotyczących innych programów badawczych, poświęconych wysokoskutecznym oczyszczaczom powietrza.


03.08 – Czy wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza firmy Trotec spełniają wymagania IRK (Komisja ds. higieny powietrza wewnątrz pomieszczeń)?

Wysokiej wydajności oczyszczacze powietrza TAC XT, TAC V+ oraz TAC M spełniają wszystkie wymagania IRK.

Po pierwsze, duża objętość powietrza wytwarzana przez te wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza oraz silny strumień powietrza zapewniają precyzyjne i skuteczne rozprowadzanie powietrza w całym pomieszczeniu.

Po drugie, urządzenia firmy Trotec umożliwiają także regulację przepływu powietrza i mogą być indywidualnie dopasowane do lokalnych wymogów. Opcjonalne przesłony Flowstop pozwalają na zablokowanie wylotu powietrza z jednej lub dwóch z czterech stron wysokiej wydajności oczyszczacza powietrza TAC. Umożliwia to indywidualne dostosowanie kierunku wylotu powietrza do panujących warunków przestrzennych.

Po trzecie, wszystkie wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza Trotec są mobilne i mogą być łatwo przetransportowane do miejsca eksploatacji.

Komisja ds. higieny powietrza wypełniającego pomieszczenia, będącej częścią Federalnej Agencji Ochrony Środowiska pisze:

"Zdaniem IRK, zastosowanie mobilnych oczyszczaczy powietrza ze zintegrowanymi filtrami HEPA w salach lekcyjnych nie wystarcza do skutecznego usuwania zawieszonych cząstek (np. wirusów) z powietrza wypełniającego powietrze przez cały czas trwania lekcji. Skuteczność takie operacji wymaga dokładnego rejestrowania przepływu i strumienia powietrza w pomieszczeniu, jak również określonego rozmieszczenia urządzeń przenośnych. Kolejnym warunkiem jest także konieczność dostosowania przepływu powietrza do lokalnych warunków i wyposażenia pomieszczenia. Zastosowanie takich urządzeń nie jest więc alternatywą zastosowania środków wentylacyjnych. Ich zastosowanie musi być więc uzupełniane przez wietrzenie, szczególnie w przypadku jednoczesnego przebywania w pomieszczeniu dużej liczby uczennic i uczniów (...).” [3]

Źródło „Zastosowanie odpowiednich środków wentylacji jako środek zmniejszenia ryzyka przenoszenia SARS-CoV-2 wewnątrz pomieszczeń“ Oświadczenie Komisji ds. higieny powietrza w pomieszczeniach, będącej częścią Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, 12 sierpnia 2020 r


03.09 - Jaka jest maksymalna powierzchnia chroniona przez jedno urządzenie?

Wyniki badań naukowych wskazują na konieczność zapewnienia co najmniej 6-krotnej filtracji powietrza na godzinę. W zależności od specyfiki danego przypadku i wymogów bezpieczeństwa, zastosowanie modelu TAC XT, TAC V+, TAC M i seryjnego filtra H14-HEPA pozwala na zabezpieczenie pomieszczeń o normalnej wysokości i powierzchni do 80 m². Zastosowanie filtra H14-HEPA TAC ECO pozwala na użycie do pomieszczeń o powierzchni do 66 m² a opcja TAC ECO lub AirgoClean® One odpowiednio 66 m².

03.10 - Jak długi jest okres eksploatacji i przydatności wysokoskutecznych oczyszczaczy powietrza firmy Trotec?

Filtr H14 zastosowany w modelach TAC XT oraz TAC V+ osiąga bardzo długą żywotność dzięki zastosowaniu funkcji regeneracji termicznej. Nie występuje również potrzeba kontrolowania filtra w trakcie eksploatacji, ponieważ urządzenie monitoruje stan filtra wstępnego F7 i filtra głównego H14 i automatycznie informuje o konieczności wymiany każdego ze stosowanych filtrów.

Jeżeli na wyświetlaczu urządzenia nie pojawia się komunikat o konieczności wymiany filtra, względy higieniczne nakazują wymianę wkładu filtra H14 najpóźniej po 12 lub 8 miesiącach. Filtr wstępny F7 powinien być wymieniony w momencie pojawienia się odpowiedniego wskazania na wyświetlaczu lub najpóźniej po 6 miesiącach.


03.11 - Jakie korzyści wynikają z zastosowania oferowanych przez firmę Trotec, wysokoskutecznych oczyszczaczy powietrza z funkcją Boost lub Turbo?

Ręcznie załączana funkcja Boost umożliwia chwilowe osiągnięcie maksymalnej wydajności urządzenia. Stopień pracy Boost umożliwia przeprowadzenie filtrowania udarowego podczas przerw lub zmiany pomieszczenia w celu szybkiej separacji wirusów i z zastosowaniem maksymalnej ilości powietrza.

03.12 - Na co zwracać uwagę podczas wymiany i utylizacji filtra?

W przypadku modeli TAC XT oraz TAC V+ przeprowadź termiczne odkażanie bezpośrednio przed wymianą filtra. Spowoduje to bezpieczne zniszczenie wszystkich wirusów znajdujących się w filtrze H14. W filtrze znajdują się także inne cząstki i pyły zawieszone. Dlatego w przypadku wymiany filtrów wszystkich wysokoskutecznych oczyszczaczy powietrza firmy Trotec zalecamy stosowanie rękawic ochronnych i maski FFP2. Zgodnie z wymogami prawnymi, po włożeniu do szczelnego worka Filtr H14 może zostać usunięty wraz z odpadami mieszanymi.


03.13 - Czy konieczna jest regularna konserwacja lub dezynfekcja urządzeń?

W trakcie operacji wymiany filtra zalecamy czyszczenie i dezynfekcję wszystkich wewnętrznych powierzchni urządzenia. W przypadku wysokoskutecznych oczyszczaczy powietrza TAC, konserwacja i wymiana filtrów może zostać wykonana na życzenie w ramach umowy serwisowej na stałych, określonych warunkach.

03.14 - Czy zastosowanie filtra przeciwwirusowego firmy Trotec zapewnia 100% ochronę przed infekcjami?

Zapewnienie absolutnie skutecznej ochrony przed tego rodzaju pandemiami prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe. Nasze oczyszczacze powietrza umożliwiają radykalne zmniejszenie ryzyka infekcji pośrednich, powodowanych przez aerozole przenoszone w powietrzu wypełniającym pomieszczenia. Zastosowanie oczyszczania powietrza nie chroni w szczególności przed zakażeniem poprzez duże kropelki lub bezpośredni kontakt z osobą zakażoną.


03.15 - Czy wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza firmy Trotec przeznaczone do filtrowania wirusów mogą również poprawić ogólną jakość powietrza w pomieszczeniach?

To fakt potwierdzony danymi. Przeznaczone do wychwytywania wirusów oczyszczacze powietrza z technologią filtra H14-HEPA, takie jak TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC lub AirgoClean® One nie tylko niezawodnie odfiltrowują z powietrza wypełniającego pomieszczenie aerogenne aerozole zanieczyszczone wirusami. Urządzenia te utrzymują powietrze w dużej mierze wolne od bardzo drobnych cząstek pyłu.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wysokiej wydajności filtrów: Zastosowane filtry klasy H14 zgodnie z EN 1822 zatrzymują cząstki o wielkości od 0,1 do 0,3 µm przy skuteczności filtracji ≥ 99.95 %. Przepuszczalność filtra dla cząstek o tej wielkości wynosi tylko ≤ 0,005 %. Oznacza to, że na każde 100 000 cząstek przepływających przez filtr, 99 995 cząstek pozostaje w filtrze a tylko 5 z nich przedostaje się na zewnątrz filtra!

Wysokoskuteczne oczyszczacz powietrza firmy Trotec oprócz pyłków roślinnych, szczególnie skutecznie wychwytują także cząstki pyłu zawieszonego, unoszące się w powietrzu wypełniającym pomieszczenie.

Wyniki badań prowadzą do jednoznacznych wniosków: Zanieczyszczenie powietrza jest nadal główną przyczyną zgonów na całym świecie i pył zawieszony typu PM2,5 odgrywa tu główną rolę.

Pył zawieszony typu PM2.5 powstaje częściowo w wyniku reakcji chemicznych w atmosferze. Bardzo duża część tych substancji jest wynikiem bezpośredniej działalności człowieka, np. ścieranie lub odparowanie materiału, procesy spalania lub procesy chemiczne.

Symulacje przeprowadzone za pomocą modeli dowodzą: Redukcja ilości pyłu zawieszonego ratuje życie

Wdrożone na całym świecie środki ograniczające aktywność społeczną i biznesową, spowodowane pandemią Covid-19, umożliwiły przeprowadzenie pomiarów i utworzenie odpowiednich modeli przez międzynarodowy zespół naukowy. Badania te objęły ponad 2500 lokalizacji w Europie i w Chinach i umożliwiły określenie krótkoterminowego wpływu na zdrowie mieszkańców.

Wyniki uzyskane na podstawie tych badań zostały opublikowane w czasopiśmie "The Lancet", będącym jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism medycznych na świecie. Wyniki sugerują, że ograniczenie aktywności w Chinach pozwoliło na uniknięcie łącznie 24 000 zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w okresie od lutego do marca 2020 r. Na terenie Europy, w okresie od połowy lutego do połowy maja 2020 r. uniknięto w sumie 2 190 zgonów.

Oczyszczacze powietrza umożliwiają uwolnienie wnętrz pomieszczeń od zanieczyszczenia przez szkodliwy pył zawieszony.

Wyniki badania dowodzą, że ograniczenia aktywności zarządzone podczas pandemii COVID-19 doprowadziły do znacznej redukcji ilości pyłu zawieszonego na terenie Europy i Chin. Wyniki te wskazują także na znaczenie zaleceń dotyczących czystości powietrza dla ograniczenia liczby przedwczesnych zgonów. Wyniki pokazują również ogromne korzyści wynikające z zastosowania oczyszczaczy powietrza, mogących przez długi czas chronić wnętrza przed tak szkodliwymi dla zdrowia, cząstkami pyłu zawieszonego.


03.16 - Czy istnieje związek między zanieczyszczeniem powietrza a infekcją wirusem Covid-19?

Kardiolog Thomas Münzel i jego współpracownik odkryli niepokojący związek między zanieczyszczeniem powietrza a śmiercią spowodowaną przez wirusa Covid-19. Badanie to zostało opublikowane w czasopiśmie "Cardiovascular Research” sugeruje, że około 15 procent zgonów spowodowanych przez wirusa Covid-19 jest wynikiem wysokiego zanieczyszczenia powietrza.

Eksperci podejrzewają również, że pył zawieszony może również transportować tego nowego koronawirusa. Na przykład, RNA wirusa Sars-CoV-2 został wykryty w próbkach pyłu zawieszonego pobranego z północnych Włoch, regionu świata najbardziej dotkniętego podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa.

Prowadzi to do medycznej obserwacji, sygnalizującej, że długotrwała ekspozycja na pył zawieszony i zakażenie koronawirusem są ze sobą skorelowane i wzajemnie wzmacniają niekorzystny wpływ na zdrowie oraz powodują większą podatność na zarażenie wirusem Covid-19. Powodem tego zjawiska jest prawdopodobnie fakt, że zarówno drobny pył, jak i koronawirus w równym stopniu atakują ściany naczyń krwionośnych i powodują ich zapalenia.

Drobny pył i koronawirus: podwójne zagrożenie dla zdrowia - podwójna ochrona dzięki zastosowaniu wysokoskutecznych oczyszczaczy powietrza firmy Trotec

Ta analiza umożliwia zwiększenie ochrony przed przenoszonymi drogą powietrzną koronawirusami poprzez zastosowanie wysokoskutecznych oczyszczaczy powietrza firmy Trotec. Urządzenia te, dzięki zastosowaniu filtrów klasy H14 HEPA filtrują wirusy przenoszone w aerozolach i uwalniają powietrze wypełniające pomieszczenia przed wysokim zanieczyszczeniem drobnym pyłem.

Dlatego też trwałe utrzymanie czystości powietrza za pomocą oferowanych przez firmę Trotec, wysokiej skuteczności oczyszczacz powietrza, takich jak TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC lub AirgoClean® One to jednocześnie maksymalna ochrona przed przenoszonymi w powietrzu patogenami. Zgodnie z niezawodnymi i potwierdzonymi obliczeniami, pyl zawieszony powoduje około 8,8 mln przedwczesnych zgonów na całym świecie. To znacznie więcej niż 7,2 mln zgonów spowodowanych paleniem!

03.17 - Czy antywirusowe oczyszczacze powietrza firmy Trotec zmniejszają również ilość szkodliwych pyłów zawieszonych, unoszących się w powietrzu wypełniającym pomieszczenie?

Modele TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC lub AirgoClean® One to profesjonalne oczyszczacze powietrza, wyposażone w skuteczny system filtracyjny HEPA H14 "made in Germany".Te uniwersalne urządzenia gwarantują czyste powietrze w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenia te zapewniają nie tylko odfiltrowywanie z powietrza cząsteczek aerozolu skażonych wirusami i bakteriami, ale mogą w równie skuteczny sposób wychwytywać szkodliwe dla zdrowia cząstki pyłu zawieszonego lub zarodników.

03.18 - Ile energii zużywa TAC V+ na dzień?

Po ustawieniu 3 stopnia pracy, odpowiadającego 900 m³/godz., zużycie energii przez urządzenie wynosi ok. 150 watów.

Zastosowanie funkcji odkażania termicznego i 30-minutowego cyklu regeneracji termicznej powoduje całkowite zużycie energii przez model TAC V+ na poziomie ok. 1,6 kWh przez 10 godzin pracy.

W porównaniu z konwencjonalnymi kopiarkami biurowymi, kolorowymi drukarkami laserowymi lub rzutnikami zużywającymi od 300 do 500 watów na godzinę, zużycie energii przez oczyszczacz TAC V+ można zatem określić jako umiarkowane.

03.19 - Czy TAC V+ może spowodować wzrost temperatury w pomieszczeniu?

W typowych zastosowaniach, indywidualnie włączany i wyłączany cykl odkażania termicznego TAC V+ odbywa się raz dziennie i składa się z 15-minutowej fazy rozgrzewania, po której następuje 15-minutowa faza odkażania.

W odróżnieniu od innych źródeł ciepła znajdujących się we wnętrzu działanie TAC V+ praktycznie nie ma wpływu na temperaturę pomieszczenia ze względu na krótki czas odkażania termicznego (15 min.) i niski pobór energii (ok. 1,0 kWh na cykl). Dla porównania, jedna osoba oddaje 100 watów energii cieplnej w ciągu godziny. W związku z tym TAC V+ nie spowoduje wzrostu temperatury w pomieszczeniu.


03.20 - Jak głośne są wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza TAC?

Model TAC V+ wyróżnia się bardzo niskim hałasem w odniesieniu do objętości filtrowanego powietrza. W zależności od otoczenia i stopnia pracy, model TAC V+ jest ledwo słyszalny, ponieważ poziom hałasu wytwarzanego w trakcie pracy wynosi tylko 33 dB(A). To samo odnosi się do modeli TAC M lub TAC ECO.

Zastosowanie opcjonalnych nakładek dźwiękochłonnych po jednej lub obu stronach urządzenia umożliwia dodatkową redukcję subiektywnej głośności pracy wysokiej wydajności oczyszczacza powietrza serii TAC.

W trakcie zakupie oczyszczacza powietrza należy zwrócić uwagę na poziom hałasu dla stopnia pracy wentylatora, który wymagany jest do osiągnięcia odpowiedniego współczynnika wymiany powietrza i odpowiedniej objętości powietrza!

Opcjonalna osłona dźwiękochłonna dostępna jako wyposażenie dodatkowe
Opcjonalna osłona dźwiękochłonna dostępna jako wyposażenie dodatkowe

03.21 - Jaka będzie głośność kilku urządzeń zastosowanych w jednym pomieszczeniu?

Zwiększenie poziomu ciśnienia akustycznego

Łączna głośność urządzeń zmienia się tylko nieznacznie. Wbrew intuicji, poziom hałasu poszczególnych oczyszczaczy powietrza nie dodaje się. Dzieje się tak ze względu na logarytmiczną naturę skali hałasu:

Gdy wszystkie urządzenia pracują w tym samym trybie pracy, stanowią kilka źródeł dźwięku o tym samym poziomie hałasu. Łącznie powodują one wzrost poziomu hałasu przedstawiony na umieszczonym z boku wykresie.

Zgodnie z wykresem, całkowity poziom hałasu dwóch identycznych wysokoskutecznych oczyszczaczy powietrza wzrasta tylko o 3 dB i tylko o 6 dB w przypadku zastosowania czterech takich urządzeń.


03.22 - Czy hałas generowany przez oczyszczacze powietrza takie jak TAC V+ może przeszkadzać np. w szkolnych klasach?

Model TAC V+ jest jednym z najcichszych urządzeń w swojej klasie. W zależności od wybranego stopnia pracy i zastosowanego filtra H14, urządzenie wytwarza dźwięk o natężeniu sięgającym jedynie 38 do 40 dB(A). Porównanie: 40 dB(A) to cichy szept lub nocne tło dźwiękowe cichej ulicy w zabudowie mieszkalnej.

Ankieta przeprowadzona wśród uczniów i nauczycieli korzystających z tych urządzeń we własnych klasach wykazuje, że hałas emitowany przez model TAC V+ był w przeważającej mierze postrzegany jako pomijalny pod warunkiem, że urządzenie pracowało na najwyższym 5 stopniu pracy.

03.23 - Dlaczego wysokowydajne oczyszczacze powietrza TAC są tak duże?

Do filtrowania powietrza o wydajności do 2 100 m³/godz. wymagana jest bardzo duża powierzchnia filtracyjna, taka jak w przypadku filtra HEPA H14 zastosowanego w modelach TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO lub TAC BASIC. Świadomie zastosowany został także dość duży wentylator. Dzięki temu urządzenie tłoczy dużą ilością powietrza nawet przy niskiej prędkości pracy, osiągając wystarczającą siłę strumienia. W ten sposób uzyskany został niski poziom hałasu pracującego urządzenia. Rozmiar filtra i wentylatora wyznacza więc wymiary zewnętrzne urządzenia.

Ponadto solidna i odporna na zadrapania obudowa została zaprojektowana w sposób zapewniający wyjątkową stabilność. Dzięki temu urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane w obszarach aktywnego przebywania dużej liczby osób.

Wyniki badań naukowych jednoznacznie dowodzą, że oprócz wystarczająco wysokiego natężenia przepływu powietrza i skutecznej technologii filtrowania, kluczowe znaczenie ma także właściwe rozmieszczenie filtrów będących kluczowym elementem ochrony przed pośrednim ryzykiem infekcji. Konstrukcja wysokiej wydajności oczyszczacza powietrza serii TAC zapewnia jednoczesną mobilność, wytrzymałość i stabilność.

Inni producenci oferują wprawdzie znacznie mniejsze urządzenia przeznaczone do oczyszczania powietrza. Nie mieszą one jednak wszystkich niezbędnych systemów, wymaganych do skutecznej filtracji wirusów i nie są przeznaczone do tego celu.


03.24 - Czy wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza TAC mogą być uzupełnione o wyposażenie specjalne?

Wysokiej wydajności oczyszczacze powietrza Trotec są dostępne z pełnym wyposażeniem. Normalna eksploatacja nie wymaga też zapewnienia żadnego wyposażenia dodatkowego. Jedyną czynnością obsługową jest wymiana będącego elementem eksploatacyjnym filtra HEPA H14 HEPA w momencie pojawienia się odpowiedniego sygnału urządzenia.

Należące do naszej oferty akcesoria modeli TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO oraz TAC BASIC ze stali szlachetnej umożliwiają zastosowanie tych urządzeń także do zastosowań specjalnych.

Opcjonalne przesłony Flowstop

Przesłony wylotu Flowstop to wyposażenie opcjonalne pionowego wylotu powietrza DualDecon. W razie potrzeby, elementy te mogą zostać przymocowane po wewnętrznej stronie jednego z czterech wylotów, blokując wydostające się powietrze, skierowane np. w kierunku znajdującej się w pobliżu ściany.


03.25 - Czy antywirusowe oczyszczacze powietrza staną się bezużyteczne po zapewnieniu pełnej dostępności szczepionek?

Dokładne prognozowanie dotyczące pełnej dostępności szczepionek. Popyt na szczepionki na całym świecie jest bardzo wysoki. Pierwszym krokiem do zaspokojenia popytu jest oczywiście wyprodukowanie i dystrybucja wystarczającej liczby szczepionek. Kolejnym etapem jest ustalenie priorytetów i grup, poddawanych szczepieniom w pierwszej kolejności. Ponadto, pomimo programu szczepień, wielu ekspertów liczy się z występowaniem infekcji powodowanych przez koronawirusa co najmniej do 2022 r. Dlatego też, możliwość skutecznego filtrowania wirusów będzie nadal ważna, nie tylko podczas trwania pandemii koronawirusa, ale również po jej zwalczeniu.

Wysokiej wydajności oczyszczacze powietrza, takie jak TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC lub AirgoClean® One są przecież równie skuteczne w walce przeciw wirusom grypy. Należy spodziewać się, że kolejna fala grypy okaże się, jak zawsze, dużym zaskoczeniem.

Ponadto oczyszczacze powietrza firmy Trotec wychwytują także inne szkodliwe cząstki pyłu zawieszonego lub alergeny unoszące się w powietrzu. W ten sposób urządzenia te pomagają uniknąć dolegliwości typowych dla alergii w okresach pylenia roślin. Inną korzyścią z ich zastosowania jest zmniejszenie liczby zakażeń górnych dróg oddechowych, powodujących dużą liczbę nieobecności w szkole i w biurze. Tym samym oczyszczacze powietrza przez cały rok są istotnym elementem ochrony zdrowia pracowników, uczniów lub klientów.

03.26 - Czy inwestycja w oczyszczacz powietrza, taki jak TAC V+, będzie uzasadniona po zakończeniu pandemii koronawirusa?

To realne niebezpieczeństwo! Profesjonalne wysokoskuteczne oczyszczacze powietrza takie jak model TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC lub AirgoClean® One firmy Trotec, nie tylko niezawodnie wychwytują unoszące się w powietrzu aerozole skażone wirusami, ale są także wyposażone w funkcję regularnego oczyszczania filtra.

Skuteczny system filtracyjny H14 niezawodnie odfiltrowuje również bakterie, wolne alergeny, szkodliwe dla zdrowia mikroorganizmy, pyłki roślinne i pył zawieszony w powietrzu wypełniającym pomieszczenie. Dotyczy to także wirusów corocznie powracającej grypy.

Powietrze w pomieszczeniach biurowych jest często dodatkowo zanieczyszczeniami spowodowanymi przez parowanie klejów, pisaków filcowych i tonerów, a także innych pyłków zawieszonych. Dodatkowym, regularnie występującym problemem są okresy pylenia roślin. Nie bez powodu, większość nieobecności w pracy lub szkole jest spowodowana grypą i zakażeniami grypopodobnymi albo alergiami.

Oczyszczacze powietrza TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC oraz AirgoClean® One są więc uniwersalnym środkiem gwarantującym czystość powietrza także po zakończeniu pandemii koronawirusa. To także cenna inwestycja, ponieważ ciągłe oczyszczanie wnętrz mieszkalnych jest nie tylko skutecznym środkiem zwiększającym jakość życia osób cierpiących na alergie i astmy, ale także cennym wkładem w zdrowie całego społeczeństwa!