Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Profesjonalna płyta grzewcza na podczerwień TIH 650+
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Ogrzewanie
 4. Płyty grzewcze na podczerwień
 5. Płyta grzewcza na podczerwień TIH 650+

Płyta grzewcza na podczerwień TIH 650+

Do osuszania ścian murowanych nowych budynków lub przy usuwaniu szkód powodziowych albo remontach budowlanych.

Płyta grzewcza na podczerwień TIH 650+

Profesjonalna płyta grzewcza na podczerwień TIH 650+ jest optymalnie przystosowana do powierzchniowego osuszania ścian w nowo powstających budynkach lub w przypadku usuwania szkód zalewowych. Szczególnie w przypadku grubych murów osuszanie trwa szybciej w porównaniu z klasycznymi metodami.

Założeniem wydajnego przebiegu procesu osuszania jest równomierny rozkład ciepła na całej powierzchni płyty grzewczej. W odróżnieniu od typowych płyt na podczerwień, uzyskujących często nierównomierny rozkład ciepła, w modelach TIH 650+ zastosowano nowatorskie materiały. Dzięki temu uzyskano całkowicie równomierny rozkład mocy promieniowania cieplnego na całej powierzchni płyty grzewczej. Jest ona jednocześnie skutecznie odizolowana w kierunku przeciwnym do osuszanej ściany, co gwarantuje zoptymalizowany rozkład promieniowania cieplnego i maksymalną wydajność energetyczną.

Osuszanie dużych powierzchni możliwe jest po jednoczesnym zastosowaniu do trzech płyt grzewczych na podczerwień. Ustawienie urządzeń jest operacją szybką i gwarantuje stabilność konstrukcji.

Model TIH 650+ pracuje bezszelestnie i nie zużywa tlenu. Może być także bezproblemowo zastosowany w pomieszczeniach mieszkalnych.


Obraz podczerwieni urządzenia TIH 650+ wskazuje na regularny rozkład promieniowania cieplnego płyty grzewczej na podczerwień na całą powierzchnię.
Obraz termowizyjny umożliwia dokumentację równomiernego rozkładu promieniowania cieplnego na całej powierzchni.

Model TIH 650+ przekonuje bardzo równomiernym rozkładem mocy cieplnej na całej powierzchni.

Badania termograficzne dowodzą, że typowe płyty grzewcze na podczerwień są często źródłem nierównomiernie rozłożonego ciepła. Osuszanie powierzchni jest z tego względu także nierównomierne. Wspomnieć należy także fakt wahań mocy oraz zbyt wysokiej temperatury, szczególnie w miejscach sąsiadujących z elementami grzewczymi.

Zbyt mocne ogrzanie może mieć także negatywny wpływ na wrażliwe materiały budowlane. Nierównomierne podgrzanie materiałów gipsowych może spowodować krystalizację wody i obniżenie stabilności materiału.

Profesjonalny panel grzewczy na podczerwień TIH charakteryzuje się równomiernym rozkładem temperatury i bardzo równomiernym rozłożeniem mocy cieplnej na całej powierzchni. Moc grzewcza oraz robocza odległość od ściany modeli TIH 650+ została dobrana przez konstruktorów tak, aby nie powodować zbyt intensywnego podgrzewania i destabilizacji materiałów gipsowych.

Uniwersalnie regulowany system Profi

Profesjonalne płyty grzewcze na podczerwień mogą być w razie potrzeby eksploatowane indywidualnie lub modułowo.

 1. Indywidualne, poziome ustawienie modelu TIH 650+ na podłożu po zastosowaniu dołączonych do zestawu wsporników.
 2. Indywidualne, pionowe ustawienie modelu TIH 650+ na podłożu po zastosowaniu dołączonych do zestawu wsporników.
 3. Ustawienie na podłożu modelu TIH 650+ po zamontowaniu dołączonych do zestawu podpór oraz przystosowanie do trybu piętrowego po zamontowaniu z uchwytem.
 4. Opcjonalny zestaw przyłączeniowo-montażowy oraz zestaw zacisków mocujących wsporników montażowych pozwala na zainstalowanie urządzeń TIH 650+ do typowych, dostępnych w handlu wsporników montażowych w celu zapewnienia precyzyjnego osuszania powierzchni znajdujących się wysoko.
Uniwersalnie regulowany system Profi

Bezśrubowa konstrukcja podpór

Kompaktowe nóżki TIH 650+ można zamocować do płyty bez użycia narzędzi.

Zamiast stosowanego dotychczas połączenia śrubowego, w podporze zastosowano zintegrowany i zabezpieczony przed zgubieniem kołek sprężynowy. Przy instalacji jest on pewnie blokowany i gwarantuje kształtowe połączenie z płytą grzewczą. Dodatkowe narzędzia montażowe nie są konieczne: Ściągnij, zdejmij, ściągnij, nałóż. To całkiem proste. W przypadku transportu, podpory mogą być umieszczone w uchwytach po stronie grzewczej, zajmując w tej pozycji bardzo mało miejsca.

Podpory są także pomocne w celu uzyskania optymalnego ustawienia urządzenia. Ich konstrukcja powoduje ustalenie po dosunięciu do ściany optymalnej odległości i maksymalnej skuteczności grzewczej urządzenia. Dzięki temu, przy ustawianiu urządzenia nie ma konieczności pomiaru odległości od ściany.

Bezśrubowa konstrukcja podpór


Standardowe wyposażenie w licznik MID
Model TIH 650+ jest fabrycznie wyposażony w licznik zużycia energii zgodny ze standardem MID. Umożliwia on sporządzenie prawidłowej dokumentacji zużycia energii.
Seryjny licznik zużycia energii MID
Łatwe zastosowanie
Ustawienie TIH 650+ w pozycji zarówno poziomej, jak i pionowej jest bardzo łatwe, ponieważ wsporniki mogą zostać zamontowane do płyty grzewczej w obu pozycjach.
Model TIH 650+ może być stosowany w pozycji pionowej lub poziomej.
Łatwe rozszerzenie spektrum zastosowania Opcjonalne wyposażenie montażowe umożliwia zastosowanie płyty grzewczej na podczerwień TIH 650+ pojedynczo lub w zestawie zamocowanym do typowych, dostępnych w handlu wsporników.
Łatwe rozszerzenie spektrum zastosowania
Łatwy transport podpór
Każdy model TIH 650+ posiada na tylnej ścianie praktyczny uchwyt wsporników, dzięki czemu mogą one zostać umieszczone obudowie w sposób chroniący je przed zagubieniem.
Łatwy transport na wspornikach

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe

Zestaw składanych uchwytów TIH 650+
numer artykułu 1.410.003.009
Dwa uchwyty montażowe nie wymagają narzędzi do stabilnego zamocowania dwóch płyt grzewczych TIH w konfiguracji piętrowej.
Zestaw uchwytów TIH 650+
Zestaw przyłączeniowy wspornika montażowego 650+ Numer artykułu 1.410.003.003 Dwie listwy przyłączeniowe do zawieszenia TIH 650+ na dostępnych opcjonalnie wspornikach montażowych - klamrach mocujących.
Zestaw wsporników montażowych Zestaw przyłączeniowy 650+
Zestaw klamer mocujących do wsporników montażowych
Numer artykułu 1.410.003.004
Dwie klamry w zestawie do mocowania płyt grzewczych TIH na typowych, dostępnych w handlu wspornikach montażowych.
Zestaw wsporników montażowych Zestaw zacisków mocujących
BN35 Termostat gniazdkowy do modelu TIH+
Numer artykułu 6.100.007.008
Umożliwia kontrolowanie temperatury i czasu pracy jednej lub wielu płyt grzewczych za pośrednictwem zdalnego sterowania o zasięgu 20 m.
Termostat gniazdkowy BN35 do TIH+
Torba transportowa TIH 650+
Numer artykułu 1.410.003.005
Wykonana z wytrzymałej i wodoodpornej tkaniny poliestrowej z dodatkowymi, mocno wszytymi paskami naramiennymi i z dodatkową przegrodą zapinaną na zamek.
Kieszeń transportowa TIH 650+

Zalety praktyczne:

 • Profesjonalna jakość „made in Germany” – oryginalna produkcja firmy Trotec
 • Wysokiej jakości płyta grzewcza na podczerwień o rzeczywistej mocy grzewczej 650 W
 • Innowacyjne materiały umożliwiają równomierne rozprowadzenie ciepła na całej powierzchni
 • Izolacja na tylnej ścianie zapewnia maksymalną wydajność energetyczną i optymalne promieniowanie skierowane na obiekt
 • Wysokowydajny proces grzewczy z przyjaznym dla środowiska promieniowaniem IR-C do szybkiego osuszania murów
 • Przenoszenie energii cieplnej za pośrednictwem fal świetlnych – bezpośrednie ogrzewanie obiektu bez strat konwekcyjnych
 • Czyste ciepło – bez hałasu, bez zapachu, bez kondensatu, bez zużycia tlenu
 • Szybkie i stabilne ustawianie piętrowe
 • Montaż wsporników bez użycia narzędzi
 • Wbudowany uchwyt do transportu stojaka
 • Zintegrowany licznik zużycia energii (zgodny ze standardem MID)*

* Co oznacza zgodność z MID?

Europejska wytyczna w sprawie mierników (MID) zastępuje w niektórych obszarach dotychczasowe uregulowania krajowe w sprawie dopuszczeń oraz późnieszych kalibracji. W rezultacie wszystkie liczniki energii w Europie, które używane są do mierzenia zużycia energii muszą być zgodne z MID.

Teoretyczne podstawy działań praktycznych: Mechanizmy transportu wilgoci w materiałach budowlanych

Mechanizmy transportu wilgoci w materiałach budowlanych

Porowate substancje mineralne są kształtowane w formie sieci porów i kapilar różnego typu, wielkości i kształtu. W ten sposób powstaje mechanizm transportu wody. W zależności od zawartości wilgoci w materiale budowlanym, przenikanie wody może odbywać się na jeden z dwóch sposobów: Dyfuzja lub strumień wody.

W przypadku dyfuzji, całkowity obszar porów może być przenikany przez parę wodną (1).

Wraz ze wzrostem zawartości wody, na powierzchni większych porów tworzy się warstwa wody, mniejsze kanały porów są już całkowicie wypełnione wodą (2).

Przesycenie materiału budowlanego powoduje wypełnienie porów materiału taką ilością wody, że jest ona transportowana wyłącznie poprzez przepływ (3).

Ten rodzaj przenikania wody jest znacznie szybszy niż mechanizm dyfuzyjny.

Powyższy mechanizm pozwala na określenie następujących zasad zastosowania płyt grzewczych na podczerwień do osuszania ścian:

 1. Płyty grzewcze na podczerwień powinny być stosowane wyłącznie w przypadku materiałów o wysokiej porowatości i dobrze wykształconej sieci kapilar. Takimi materiałami są na przykład cegła lub niektóre kamienie naturalne.
 2. W przypadku silnie zagęszczonych materiałów ściennych o zamkniętej strukturze lub materiałów pozbawionych kapilar (beton), zastosowanie płyt grzewczych na podczerwień nie będzie miało pozytywnego skutku, ponieważ transport wilgoci odbywa się na zasadzie dyfuzji.
 3. Wydajne suszenie odbywać się może wyłącznie w fazie płynnej. Tylko w takiej fazie, wilgotność podąża za strumieniem ciepła.
 4. Przerwanie ciągłości strumienia wraz z obniżeniem się wilgotności powoduje dominację dyfuzyjnego mechanizmu transportu wilgoci. Od tego momentu, zastosowanie płyt grzewczych na podczerwień do suszenia nie jest uzasadnione!

Podsumowanie: Tak długo, jak wilgoć w materiale budowlanym przenoszona jest ciągłym strumieniem cieczy, zastosowanie płyt grzewczych na podczerwień jest efektywnym sposobem przyspieszenia procesu suszenia.

Płyty grzewcze na podczerwień nie nadają się do uzyskania ostatecznego, niskiego poziomu wilgotności.

Do kalkulatora wydajności

Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną

W kilku krokach dobierz optymalne urządzenie. Uzyskaj przybliżony wynik obliczenia koniecznej mocy grzewczej dla danego pomieszczenia za pomocą naszego praktycznego kalkulatora online

Przejdź do kalkulatora wydajności cieplnej

Praktyczny przewodnik po wiedzy praktycznej – Wiedza dotycząca ogrzewania dla profesjonalnych użytkowników

Bezpośrednio skorzystaj z wiedzy producenta: Na stronach przewodnika zamieszczamy szczegółowe dane na temat różnych typów urządzeń grzewczych oraz opisy ich działania, główne obszary zastosowań i wiele innych informacji.

Przejdź do przewodnika wiedzy praktycznej, dotyczącego profesjonalnego ogrzewania

Przejdź bezpośrednio do podręcznika wiedzy praktycznej z zakresu profesjonalnego ogrzewania

Rozporządzenie UE

Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE 2015/1188 Art. 3 II w połączeniu z termostatem i osiąga sprawność 98%. Urządzenie należy stosować wyłącznie z termostatem, takim jak zalecany przez nas Trotec BN35. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszej instrukcji obsługi.

Ten produkt nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego użytku.

(Rozporządzenie UE 2015/1188 artykuł 3, załącznik II b) II (2))

Trotec: Innowacja „made in Germany“

Rzut oka za kulisy: Firma Trotec jest jednym z wiodących, międzynarodowych producentów systemów oczyszczania powietrza. Oferta firmy Trotec jest skierowana dla klientów przemysłowych i komercyjnych i obejmuje innowacyjne urządzenia do oczyszczania, osuszania, ogrzewania powietrza, klimatyzacji i wentylacji. W przypadku należących do naszej oferty, wysokiej wydajności urządzeń, w 100% polegamy na badaniach naukowych, pracach rozwojowych, projektowaniu i produkcji na terenie Niemiec. To warunek spełnienia najwyższych wymagań jakościowych, zastosowania wyrafinowanych rozwiązań systemowych i realizacji nowatorskich pomysłów.

Zapoznaj się z materiałem filmowym!

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Zakup

Płyta grzewcza na podczerwień / ogrzewanie w podczerwieni TIH 650+ Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Dane techniczne

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 1.410.003.030
Moc grzewcza
  n [W] 650
Powierzchnia czynna
  w [m²] 0,85
Parametry elektryczne
  Przyłącze sieciowe 230 V, 50 Hz
  Nominalny pobór prądu [A] 2,1
Zasilanie elektryczne
  Wtyczka przyłączeniowa CEE 7/7
  Długość przewodu [m] 3
Wersja obudowy
  Aluminium
Cecha bezpieczeństwa
  Stopień zabezpieczenia IP IP44
  Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 36
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 1 370
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 625
Masa
  (bez opakowania) [kg] 10,7

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wyposażenie dodatkowe

Ładowanie...

Produkty alternatywne

Ładowanie...

Seminaria

Pobieranie

Ładowanie...