Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Praktyczne informacje dotyczące ogrzewania
 1. Produkty i usługi
 2. Produkty ‑ HighPerformance
 3. Ogrzewanie
 4. Praktyczny przewodnik dotyczący profesjonalnego ogrzewania

Przewodnik po wiedzy praktycznej dotyczącej ogrzewania

Wiedza dotycząca ogrzewania na zasadach komercyjnych. Tutaj można uzyskać informacje dotyczące optymalnego doboru typu nagrzewnicy mobilnej, spełniającej wymagania profesjonalistów.

Niezależnie od tego, czy jest to dmuchawa grzewcza spalania bezpośredniego, nagrzewnica olejowa z kominem, ogrzewacz elektryczny czy też ogrzewacz gazowy - każdy mobilny system ogrzewania ma swoje indywidualne zalety. W celu ułatwienia wyboru właściwego rozwiązania grzewczego dla konkretnego zastosowania, na tej stronie zamieszczamy bardziej szczegółowe zestawienia właściwości poszczególnych urządzeń. Podane informacje wyjaśniają również, w jakich okolicznościach dopuszczalna jest także instalacja ogrzewacza na zewnątrz domu i jak obliczyć rzeczywistą, wymaganą moc grzewczą w zależności od wielkości pomieszczenia.

mobilne grzejniki wprowadzają przyjemną temperaturę do skorupy, magazynu, warsztatu, szklarni czy szopy dla bydła. W zależności od miejsca instalacji, wymagania wobec urządzeń grzewczych mogą być bardzo różne. Poszukujesz możliwości ogrzania budynku tylko w fazie budowy lub dodatkowej możliwości jego szybkiego osuszenia? Poszukujesz możliwości ogrzewania dobrze wentylowanych zimowych placów budowy, czy też zapewnienia prawidłowej temperatury tymczasowego miejsca zakwaterowania, namiotu lub warsztatu?

W firmie Trotec znajdziesz odpowiednią nagrzewnicę do swojego zastosowania.


Dmuchawa olejowa

Olejowe dmuchawy grzewcze dzielą się na urządzenia spalania bezpośredniego bez komina i urządzenia spalania pośredniego z kominem. Poniżej wyszczególniamy różnice pomiędzy tymi dwoma systemami i porównujemy ich zalety i wady.

Ogrzewacz olejowy o spalaniu bezpośrednim

Ogrzewacz olejowy o spalaniu bezpośrednim

100% mocy grzewczej - do wykorzystania w dobrze wentylowanych pomieszczeniach wewnętrznych i zadaszonych obszarach zewnętrznych

W przypadku ogrzewacza olejowego o spalaniu bezpośrednim, dmuchawa dostarcza powietrze do komory spalania, a następnie wydmuchuje ogrzane powietrze. Paliwo zostaje najpierw rozprowadzone w komorze spalania gdzie ulega zapłonowi i spaleniu. Gorące gazy spalinowe są następnie ponownie mieszane z głównym strumieniem powietrza wytwarzanego przez dmuchawę.

Oprócz ciepła, nagrzewnice olejowe emitują do pomieszczenia także spaliny. Z tego powodu nagrzewnice olejowe nie posiadają komina i nie nadają się do eksploatacji w zamkniętych pomieszczeniach bez dobrej wentylacji (dopływu tlenu). Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której w pomieszczeniu znajdują się ludzie i zwierzęta. Ponieważ w procesie spalania litra paliwa dochodzi do wydzielania 1,6 kg pary wodnej, stosowanie ogrzewaczy o spalaniu bezpośrednim nie jest zalecane do osuszania budynków, ponieważ może to spowodować trwałe zawilgocenie jego konstrukcji!

Nagrzewnice olejowe o spalaniu bezpośrednim nadają się do stosowania w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub w zadaszonych obszarach zewnętrznych, ponieważ pozwalają one na wykorzystanie całego uzyskanego ciepła. Technologia ta czasami określana jest jako możliwość uzyskania 100 % mocy grzewczej.

Ciekawostka: Ogrzewacz olejowy o spalaniu bezpośrednim ...

 • są przeznaczone do eksploatacji w dobrze wentylowanych pomieszczeniach wewnętrznych i zadaszonych obszarach zewnętrznych
 • osiągają 100 % mocy cieplnej
 • odprowadzają spaliny wraz z ogrzanym powietrzem bezpośrednio do pomieszczenia
 • nie nadają się do eksploatacji w zamkniętych pomieszczeniach, w których przebywają osoby lub zwierzęta
 • nie mogą być stosowane do osuszania budowlanego, ponieważ podczas spalania powstaje ok. 1,6 kg pary wodnej na litr paliwa
 • nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie pożarowe związane ze składowaniem substancji łatwopalnych
Zasada działania ogrzewaczy olejowych bezpośredniego spalania firmy Trotec

Zasada działania olejowych dmuchaw grzewczych o spalaniu bezpośrednim

Wentylator zasysa zimne powietrze do wnętrza ogrzewacza olejowego. Powietrze jest kierowane zarówno przez komorę spalania, jak i wokół niej, dzięki czemu ulega znacznemu ogrzaniu. Oprócz gorącego powietrza, z otworu rury grzewczej wydostają się także spaliny.

Ponieważ cała moc cieplna przekazywana jest do pomieszczenia, sprawność ogrzewaczy olejowych wynosi 100 %. Dzięki temu urządzenia te są idealne np. do szybkiego i skutecznego ogrzewania dobrze wentylowanych hal, stajni czy zadaszonych obszarów zewnętrznych.

Zasada działania olejowych promienników podczerwieni firmy Trotec

Bezpośrednie promienniki olejowe na podczerwień (bez wentylatora)

Precyzyjne promieniowanie cieplne w podczerwieni.

Mobilne promienniki olejowe na podczerwień zapewniają szybkie i precyzyjne ciepło na placach budowy, w magazynach lub halach warsztatowych. W przeciwieństwie do olejowych wentylatorów grzewczych, promieniowanie podczerwone nie powoduje ogrzewania powietrza w pomieszczeniu, lecz ogrzewa napotykane przez nie przedmioty. Wykorzystanie promieniowania podczerwonego jest skuteczną alternatywą grzewczą szczególnie w miejscach występowania przeciągów, gdzie ciepłe powietrze wytwarzane przez olejowe dmuchawy grzewcze ulega po prostu rozproszeniu. Promieniowanie podczerwone jest porównywalne z naturalnym ogrzewaniem przez promieniowanie słoneczne. Ponieważ olejowe promienniki podczerwieni zazwyczaj nie posiadają wentylatora, urządzenia te nie powodują zawirowań kurzu. Podobnie jak w przypadku bezpośrednich dmuchaw olejowych lub gazowych dmuchaw grzewczych, również olejowe promienniki podczerwieni emitują gazy spalinowe bezpośrednio do pomieszczenia. Dlatego też ogrzewane pomieszczenie musi być dobrze wentylowane. Jest to konieczne w celu zapewnienia skutecznego wydostawania się gazów spalinowych na zewnątrz i w celu zapewnienia wystarczającego dopływu tlenu.

Zasada działania bezpośrednich promienników olejowych

Promiennik olejowy na podczerwień jest wyposażony w płytę ceramiczną o dużej powierzchni, która jest silnie ogrzewana od wewnątrz przez płomień działający w komorze spalania. Gorąca płyta emituje ciepło w postaci promieniowania podczerwonego na zewnątrz. Ponieważ 100 % mocy cieplnej wypromieniowywane jest do pomieszczenia, sprawność olejowych promienników podczerwieni wynosi 100 %, podobnie jak ma to miejsce w przypadku bezpośrednich olejowych lub gazowych dmuchaw grzewczych.

Ciekawostka: Pośrednie promienniki olejowe ...

 • ogrzewają przedmioty wytwarzanym promieniowaniem podczerwonym bez ogrzewania powietrza
 • pracują bez dmuchawy i dlatego np. nie powodują wzbijania kurzu
 • są przeznaczone do eksploatacji w dobrze wentylowanych pomieszczeniach wewnętrznych i zadaszonych obszarach zewnętrznych
 • osiągają 100 % mocy cieplnej
 • odprowadzają spaliny wraz z ogrzanym powietrzem bezpośrednio do pomieszczenia
 • nie nadają się do eksploatacji w zamkniętych pomieszczeniach, w których przebywają osoby lub zwierzęta
 • nie mogą być stosowane do osuszania budowlanego, ponieważ podczas spalania powstaje ok. 1,6 kg pary wodnej na litr paliwa
 • nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie pożarowe związane ze składowaniem substancji łatwopalnych

Ogrzewacz olejowy z kominem (nazywany również ogrzewaczem olejowym o spalaniu pośrednim)

Technologia firmy Trotec chroni przed kolejnym skandalem związanym ze spalinami! Ogrzewacze z kominem zapewniają wolne od spalin ciepło przeznaczone do użytku wewnętrznego.

Ciepłe powietrze wytwarzane przez olejowe dmuchawy grzewcze z kominem nie zawiera żadnych spalin. Dotyczy to zarówno eksploatacji w warunkach budowlanych, w magazynie, w warsztacie czy w rolnictwie. W przypadku ogrzewaczy spalania pośredniego z kominem, ogrzewane powietrze jest całkowicie oddzielone od komory spalania. Powietrze jest ogrzewane w trakcie tłoczenia przez wymiennik ciepła komory spalania. Wentylator, który wdmuchuje ciepłe powietrze do ogrzewanego pomieszczenia, dostarcza również niezbędne powietrze do spalania. Produkty spalania są jednak odprowadzane na zewnątrz przez komin - co jest istotną cechą technologii ogrzewania "pośredniego".

Czyste wytwarzanie ciepła bez wilgoci wymaga zastosowania ogrzewaczy olejowych o spalaniu pośrednim. W przeciwieństwie do ogrzewaczy olejowych spalania pośredniego, spaliny i para wodna nie są uwalniane do powietrza tłoczonego do pomieszczenia. Zamiast tego, oba te produkty spalania są odprowadzane przez komin na zewnątrz.

Ogrzewacze o spalaniu pośrednim są idealnie przystosowane do pomieszczeń o słabej wentylacji, w których znajdować się mogą zarówno ludzie, jak i zwierzęta. Są to urządzenia przydatne także do przyspieszenia osuszania budowlanego oraz do eksploatacji w pomieszczeniach, w których znajdują się łatwopalne substancje.

Ciekawostka: Ogrzewacze olejowe o spalaniu pośrednim ...

 • mogą całkowicie oddzielić ogrzane powietrze od komory spalania
 • istotnym elementem wyposażenia jest komin
 • w przeciwieństwie do nagrzewnic olejowych i gazowych spalania bezpośredniego, odprowadzają gazy spalinowe przez komin i nie kierują ich do pomieszczenia
 • osiągają sprawność cieplną na poziomie ok. 92 do 95 %, ponieważ ok. 5 do 8 % mocy grzewczej jest tracone przez komin
 • wytwarza czyste (pozbawione sadzy) i suche (bez kondensatu) ciepło
 • może być eksploatowany pomieszczeniach bez wentylacji, w których przebywają osoby lub zwierzęta 
 • jest optymalnym urządzeniem do przyspieszenia suszenia budynków
Ogrzewacze olejowe o spalaniu pośrednim

Zasada działania kominowych ogrzewaczy olejowych spalania pośredniego

Także w przypadku tych urządzeń, zimne powietrze z zewnątrz jest zasysane do rury grzewczej za pośrednictwem wentylatora. W odróżnieniu od olejowych dmuchaw spalania bezpośredniego, komora spalania (lub wymiennik ciepła) jest całkowicie odizolowana od strumienia powietrza wylotowego. Dzięki temu, gazy spalinowe i para wodna powstająca podczas spalania nie mieszają się z gorącym powietrzem wdmuchiwanym do pomieszczenia.

Te dwa niepożądane uboczne produkty spalania są odprowadzane na zewnątrz przez komin. Z tego powodu czyste i suche powietrze wytwarzane przez kominkowe ogrzewacze olejowe spalania pośredniego, szczególnie dobrze nadaje się do pomieszczeń, w których przebywają ludzie lub zwierzęta oraz do wspomagania osuszania budynków.

Jednak sprawność nagrzewnic olejowych spalania pośredniego z kominem jest nieco niższa niż nagrzewnic olejowych spalania bezpośredniego bez komina. W zależności od modelu kominowego ogrzewacza olejowego spalania pośredniego, ok. 5 do 8 % energii grzewczej wydostaje się wraz ze spalinami i parą wodną przez komin na zewnątrz. Obniża to wydajność do poziomu ok. 92 do 95 % w porównaniu z wydajnością 100 %, osiąganą przez ogrzewacze olejowe spalania bezpośredniego bez komina.

Zasada działania kominowych ogrzewaczy olejowych spalania pośredniego firmy Trotec

Gazowe dmuchawy grzewcze

Gazowe dmuchawy grzewcze należą również do systemów ogrzewania o spalaniu bezpośrednim bez komina. W przypadku takich systemów, spaliny są kierowane do pomieszczenia wraz z wytworzonym ciepłem.

Gazowe dmuchawy grzewcze

Ogrzewacze gazowy

Ekonomiczne, natychmiastowe ciepło do stosowania w dobrze wentylowanych pomieszczeniach wewnętrznych i zadaszonych obszarach zewnętrznych.

Jako źródło energii, gaz jest tani i łatwy w transporcie. Gazowe dmuchawy grzewcze firmy Trotec to niezrównany stosunek ceny do wydajności w dziedzinie skutecznego, natychmiastowego ogrzewania dobrze wentylowanych placów budów, warsztatów, magazynów, garaży, stajni, szklarni, a nawet zadaszonych terenów zewnętrznych, namiotów i campingów. Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem: Zintegrowany czujnik temperatury służy do wykrywania zaniku płomienia i zapobiega wydostawaniu się niespalonego gazu. W przypadku przegrzania, termostat bezpieczeństwa automatycznie odcina dopływ gazu, a wentylator nadal pracuje w celu zapewnienia chłodzenia. Specjalnie ukształtowana kratka wylotowa ogrzewaczy gazowych firmy Trotec chroni przed bezpośrednim kontaktem z płomieniem, gwarantując jednocześnie optymalne zawirowania dużego strumienia ciepłego powietrza. W przypadku stosowania propanu, gazowe dmuchawy grzewcze mogą być eksploatowane również w bardzo niskich temperaturach. Temperatura wrzenia propanu wynosi -42 °C. Dzięki swojej niezwykle kompaktowej konstrukcji, nagrzewnice można wygodnie transportować nawet w najmniejszym bagażniku samochodowym.

Eksploatacja wymaga jedynie zapewnienia gniazda elektrycznego i butli z propanem. Wąż łączący i reduktor ciśnienia mocowany do przyłącza butli należą do wyposażenia seryjnego. Przyjemne ciepło rozchodzi się bezpośrednio po uruchomieniu urządzenia. Zintegrowana dmuchawa zapewnia intensywny strumień powietrza zasysanego i wydmuchiwanego powietrza ciepłego. Technologia ta pozwala na szybkie ogrzewanie dużych pomieszczeń o kubaturze do 300 m³. Ponieważ powstałe w trakcie spalania spaliny są emitowane do pomieszczenia, podobnie jak w przypadku nagrzewnic olejowych, istotne jest zapewnienie bardzo dobrej wentylacji pomieszczenia. Dotyczy to zwłaszcza takich pomieszczeń, w których przebywają ludzie i zwierzęta. Jednak w przeciwieństwie do olejowych dmuchaw grzewczych, ogrzewanie gazem nie powoduje pojawiania się zapachu oleju napędowego lub opałowego. Ogrzewanie poprzez spalanie gazu powoduje powstawanie ok. 1,6 kg pary wodnej na każdy litr paliwa.

Ciekawostka: Gazowe dmuchawy grzewcze ...

 • są przeznaczone do eksploatacji w dobrze wentylowanych pomieszczeniach wewnętrznych i zadaszonych obszarach zewnętrznych
 • osiągają 100 % mocy cieplnej
 • emitują gazy spalinowe wraz z ogrzanym powietrzem bezpośrednio do pomieszczenia
 • nie są przystosowane w eksploatacji w pomieszczeniach zamkniętych
 • nie mogą być stosowane do osuszania budowlanego, ponieważ podczas spalania powstaje ok. 1,6 kg pary wodnej na litr paliwa
 • nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie pożarowe związane ze składowaniem substancji łatwopalnych
Zasada działania ogrzewaczy gazowych serii TGH-E

Zasada działania gazowych dmuchaw grzewczych spalania bezpośredniego

Bezpośrednie, gazowe urządzenia grzewcze serii TGH-E zasysają powietrze z otoczenia za pośrednictwem dmuchawy, ogrzewają je za pomocą palnika gazowego i tłoczą gorące powietrze z powrotem do pomieszczenia. Oznacza to, że gazy spalinowe i para wodna powstająca podczas procesu spalania są tłoczone do pomieszczenia wraz z ogrzanym powietrzem.

Ogrzewane pomieszczenie lub zadaszony obszar zewnętrzny, wymaga zapewnienia bardzo dobrej wentylacji w celu zapewnienia usuwania spalin przez naturalny ciąg oraz w celu zapewnienia ciągłego dopływu tlenu do pomieszczenia. Ze względu na wytwarzania podczas eksploatacji dużych ilości pary wodnej, nagrzewnice gazowe nie mogą być wykorzystywane do wspomagania osuszania budynków.


Ogrzewacze elektryczne

Ogrzewacze elektryczne dzielą się na elektryczne dmuchawy gorącego powietrza i promienniki ciepła w podczerwieni. Oba typy urządzeń wyróżniają się swoimi indywidualnymi zaletami.

Elektryczna dmuchawa gorącego powietrza

Wygodne, bezpieczne, czyste i szybkie ogrzewanie bez zużycia tlenu.

Nikt z nasz nie chciałby stać na mrozie dłużej niż to konieczne, nie mówiąc już o pracy w ujemnych temperaturach. Dotyczy to zarówno placu budowy, pracy w magazynie czy na straganach handlowych. Oferowane przez firmę Trotec nowoczesne i innowacyjne rozwiązania ogrzewania elektrycznego, eliminuje tego rodzaju zagrożenia. 

Powodem popularności ogrzewaczy elektrycznych są ich niemal nieograniczone możliwości zastosowania. Ogrzewacze elektryczne słusznie są uważane za najbezpieczniejsze, najszybsze i najwygodniejsze urządzenia do bezproblemowego ogrzewania. 

Oznacza to, że elektryczne nagrzewnice wentylatorowe mogą być stosowane praktycznie wszędzie, ponieważ w przeciwieństwie do nagrzewnic gazowych lub olejowych, urządzenia elektryczne nie zużywają tlenu i nie wytwarzają spalin. Zapewnienie otworów wlotowych lub wylotowych nie jest konieczne- wystarczy odpowiednie przyłącze zasilania.

Dzięki temu, urządzenia elektryczne są chętnie stosowane we wszystkich branżach - na przykład w projektach budowlanych, w namiotach rozrywkowych, magazynach i warsztatach, na statkach, w rozdzielniach, hodowli bydła, garażach i tymczasowych pomieszczeniach mieszkalnych. Nagrzewnice elektryczne są przeznaczone przede wszystkim do wspomagania pracy osuszaczy stosowanych w osuszaniu budynków. Wyższe temperatury w pomieszczeniach znacznie skracają czas suszenia.

Firma Trotec posiada w swojej ofercie odpowiednie urządzenia do niemalże dowolnego zastosowania. Dotyczy to zarówno urządzeń z klasycznymi drutami i spiralami grzewczymi lub z elementami grzewczymi typu PTC.

Ciekawostka: Elektryczna dmuchawa gorącego powietrza ...

 • jest uważana za najbezpieczniejszą, najszybszą i najwygodniejszą metodę ogrzewania
 • osiągają 100 % mocy cieplnej
 • nie zużywa tlenu
 • nie wytwarza gazów spalinowych
 • wytwarza czyste (pozbawione sadzy) i suche (bez kondensatu) ciepło
 • może być używana praktycznie wszędzie, nawet w niewentylowanych pomieszczeniach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta
 • jest optymalnym urządzeniem do przyspieszenia suszenia budynków
 • w zależności od taryfy opłat za energię elektryczną, powoduje wyższe koszty eksploatacji na kW mocy grzewczej niż urządzenia grzewcze zasilane olejem lub gazem
Ogrzewacze elektryczne

Na czym polega różnica między ogrzewaczami elektrycznymi z ceramicznymi elementami grzejnymi PTC a grzejnikami elektrycznymi ze spiralą grzewczą?

Na dwóch poniższych wykresach przedstawiono działanie ceramicznego elementu grzejnego PTC, krzywa (A) oraz technologi spirali grzewczej za pośrednictwem krzywej (B) .

Dmuchawy grzewcze firmy Trotec wyposażone w ceramiczne elementy grzewcze PTC (A) wyróżniają się w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń grzewczych (B) nie tylko poprzez szybsze nagrzewanie. Zastosowane elementy grzewcze różnią się także w odniesieniu do parametrów rozruchowych.

Mimo zastosowania w obu rodzajach urządzeń dwustanowych termostatów temperatury docelowej (linia koloru pomarańczowego), przebieg temperatury uzyskiwanej przez urządzenia wyposażone w spirale grzewcze jest znacznie bardziej opóźniony i wykazuje większe odchylenia od temperatury docelowej. Przyczyną są różne parametry przewodnictwa prądu elementów grzewczych: Przepływ prądu przez spirale grzewcze powoduje, po rozgrzaniu, ich stałą temperaturę. Do regulowania zadanej temperatury wnętrza konieczne jest przerwanie dopływu prądu, co powoduje schłodzenie spirali i jej ponowne aktywowanie przez termostat i ponowne rozgrzanie do maksymalnej temperatury. Faza trwa aż do wyłączenia po uzyskaniu temperatury docelowej. 

Ten proces „włączania i wyłączania” powoduje powstawanie znacznie większych wahań temperatury w zakresie zadanej temperatury docelowej, niż w przypadku zastosowaniu ceramicznych elementów grzewczych. Ich własności materiałowe umożliwiają bowiem samoczynną regulację temperatury.

Im wyższa jest temperatura elementu PTC, tym większy jest jego opór elektryczny, co powoduje zmniejszenie przepływu prądu elektrycznego i odpowiednie obniżenie mocy grzewczej. Dzięki temu, występujące wahania temperatury są odpowiednio niższe. Liczba włączeń i wyłączeń w trybie sterowania termostatycznego jest odpowiednio niższa.

Z tego powodu, ceramiczne dmuchawy grzewcze umożliwiają uzyskanie bardziej równomiernego rozkładu temperatury, co jest szczególnie ważne w przypadku procesów technologicznych o dużej wrażliwości temperaturowej. Taka charakterystyka pracy ułatwia także stworzenie przyjemnego klimatu wnętrza. 

Dmuchawy grzewcze PTC (A) nie nadają się jednak do pracy w środowisku zapylonym (np. gruboziarnisty pył, pył budowlany, trociny itp.), ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia niedrożności gęstosiatkowego modułu elementów grzewczych PTC. Blokuje to przepływ powietrza i powoduje awarię ceramicznego urządzenia grzewczego wykorzystującego technologię PTC. Dlatego też czystość elementu grzewczego PTC musi być regularnie kontrolowana. W razie potrzeby konieczne jest zastosowanie czyszczenia sprężonym powietrzem. Nagrzewnice elektryczne z technologią spiral grzejnych (B) są zatem lepiej przystosowane do pracy w środowisku zapylonym, ponieważ nie ulegają tak szybkiemu zanieczyszczeniu prowadzącemu do niedrożności.

Ogrzewacz ceramiczny PTC
 • Szybkie nagrzewanie
 • Tylko niewielkie wahania temperatury zadanej (ok. +/- 2°C)
 • Niższa siła wydmuchu i zasięg strumienia ciepłego powietrza w porównaniu ze spiralami elektrycznymi. W dużych pomieszczeniach może to prowadzić do powstania stref o różnych temperaturach
 • Nieodpowiednia technologia w przypadku środowiska o wysokim napyleniu (np. budowa, stajnia), ponieważ może dość do niedrożności drobnych porów elementu grzewczego PTC (ew. konieczność regularnego czyszczenia)
 • Przystosowanie do eksploatacji przez osoby cierpiące na alergię, ponieważ niższa temperatura elementu grzewczego nie powoduje spalania kurzu, włosów lub włókien, nie dopuszczając przez to do przekazywania do powietrza zapachów lub cząstek.
Technologia spiral grzewczych
 • Wolniejsze nagrzewanie się
 • Większe wahania utrzymywania zadanej temperatury docelowej (ok. +/- 4°C)
 • Większa siła wydmuchu i zasięg strumienia ciepłego powietrza. Oznacza to bardziej równomierne ogrzewanie nawet większych pomieszczeń.
 • Przystosowanie do środowiska o podwyższonym zapyleniu (np. budownictwo, stajnie), ponieważ spirale grzewcze nie ulegają zanieczyszczeniu prowadzącemu do niedrożności (brak konieczności regularnego czyszczenia)
 • Nieodpowiednia technologia w przypadku eksploatacji przez alergików, ponieważ kurz, włosy lub włókna mogą ulec przypaleniu w wysokiej temperaturze elementu grzewczego, co może być przyczyną uwalniania się do powietrza różnych zapachów i innych cząstek.

Promienniki ciepła w podczerwieni
TIH 650+ - uniwersalny system profesjonalny

Promienniki ciepła w podczerwieni

Przyjemne, skuteczne ogrzewanie punktowe bez fazy rozgrzewania - idealne urządzenia do ogrzewania w miejscu pracy.

Czy to w przypadku ogrzewania w kontenerach budowlanych, warsztatach, magazynach czy stajniach - nowoczesne promienniki ciepła w podczerwieni wytwarzają bezpośrednie ciepło natychmiast po włączeniu. Działają też zgodnie z naturalną zasadą promieniowania słonecznego. W odróżnieniu od typowych, elektrycznych urządzeń grzewczych, promienniki podczerwieni nie ogrzewają powietrza wypełniającego pomieszczenie, lecz przedmioty znajdujące się w zasięgu promieniowania, takie jak ściany, podłoga i sufit. Obiekty te magazynują ciepło przez dłuższy czas niż powietrze i oddają je do pomieszczenia. Promienniki podczerwieni powodują np. natychmiastowe odczuwanie przyjemnego ciepła na skórze.

Intensywne ciepło promieniowania podczerwonego jest generowane ze 100 % wydajnością. Jest ono czyste, bezzapachowe i bezgłośne, a także przyjazne dla alergików ponieważ nie powoduje zawirowań kurzu. Promienniki ciepła w podczerwieni pracują bezgłośnie i nie zużywają tlenu, można je bez problemu stosować także w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta. Dotyczy to zarówno promienników ściennych, jak i stojących. W zależności od klasy ochronności IP, są one zabezpieczone przed działaniem deszczu i kurzu, dlatego mogą być również stosowane na zewnątrz budynków.

Zastosowanie specjalne do osuszania budowlanego:
Płyty grzewcze na podczerwień - równomierne rozprowadzenie ciepła na całej powierzchni

Profesjonalne płyty grzewcze na podczerwień są idealne przystosowane do osuszania powierzchni ścian nowych budynków lub po powstaniu uszkodzeń w wyniku działania wody. Wytwarzają one suche (pozbawione kondensatu) i skuteczne na dużej powierzchni promieniowanie cieplne. Szczególnie w przypadku grubych murów osuszanie trwa szybciej w porównaniu z klasycznymi metodami. W celu zapewnienia skutecznego suszenia dużych powierzchni możliwe jest szybkie połączenie nawet trzech profesjonalnych płyt grzewczych na podczerwień Trotec TIH 350+ i TIH 650+.

Ciekawostka: Ogrzewacz na podczerwień ...

 • idealnie nadają się do selektywnego ogrzewania miejsc pracy
 • oferuje bezpośrednie ciepło (100 % mocy cieplnej) bez czasu rozgrzewania
 • nie zużywa tlenu
 • nie wytwarza gazów spalinowych
 • wytwarza czyste (pozbawione sadzy) i suche (bez kondensatu) ciepło
 • może być stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz w zależności od klasy ochronności IP
 • może być eksploatowany pomieszczeniach bez wentylacji, w których przebywają osoby lub zwierzęta
 • w wersji profesjonalnej płyty grzewczej na podczerwień jest przystosowany do osuszania budowlanego

Firma Trotec oferuje promienniki ciepła w podczerwieni o mocy od 1,2 kW do 20 kW. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi Promienniki ciepła w podczerwieni i profesjonalnych płyt grzewczych na podczerwień oferowanych przez firmę Trotec.

Szybkie porównanie: Dobór optymalnego systemu grzewczego do danych warunków.

Ogrzewacze olejowe o spalaniu bezpośrednim (bez komina)

Bezpośredni ogrzewacz olejowy bez komina i promiennik olejowy na podczerwień

(od 20 kW do 100 kW)

Ogrzewacze o spalaniu bezpośrednim i promienniki olejowe są przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Urządzenia te przekazują całą wytworzoną moc cieplną (100 %).

Ważne:
Obok ciepła, bezpośrednie ogrzewacze olejowe (bez komina) i promienniki olejowe oddają do pomieszczenia także gazy spalinowe.

Z tego względu nie mogą być one stosowane w pomieszczeniach bez wentylacji (bez dopływu tlenu), w których znajdują się osoby lub zwierzęta.

Ponadto podczas spalania wytwarzają one dodatkowe 1,6 kg pary wodnej na każdy spalony litr paliwa i dlatego nie nadają się do osuszania budowlanego. Zastosowanie ogrzewaczy o spalaniu bezpośrednim do przyspieszenia osuszania budowlanego może więc w skrajnym przypadku doprowadzić do zwiększenia poziomu wilgotności.

Ogrzewacze olejowe bezpośredniego spalania i promienniki olejowe na podczerwień nie mogą być stosowane w miejscach zagrożonych pożarem, gdzie przechowywane są substancje palne.

Gazowe dmuchawy grzewcze

Bezpośredni ogrzewacz gazowy

(od 10 kW do 30 kW)

Ogrzewacze gazowe są przeznaczone do eksploatacji w dobrze wentylowanych pomieszczeniach wewnętrznych i zadaszonych obszarach zewnętrznych. Całe wytworzone ciepło spalania jest wykorzystywane do ogrzewania (100 % mocy).

Ważne:
Oprócz ciepła, gazowe dmuchawy grzewcze emitują bezpośrednio do pomieszczenia również gazy spalinowe.

Z tego względu nie mogą być one stosowane w pomieszczeniach bez wentylacji, w których znajdują się osoby lub zwierzęta.

Ponadto podczas spalania powstaje ok. 1,6 kg pary wodnej na każdy litr spalonego paliwa. Gazowe dmuchawy grzewcze nie nadają się zatem do osuszania budowlanego. W przypadku zastosowania gazowych dmuchaw grzewczych do osuszania budynków, w najgorszym scenariuszu może dojść nawet do zwiększenia wilgotności budynku!

Ogrzewacze gazowe nie mogą być również eksploatowane w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie pożarem, np. z powodu magazynowania substancji palnych.

Ogrzewacze olejowe o spalaniu pośrednim (z kominem)

Ogrzewacze olejowe o spalaniu pośrednim z kominem

(od 20 kW do 225 kW)

Wytwarzanie czystego i suchego ciepłego powietrza bez przekazywania do pomieszczenia spalin lub pary wodnej wymaga zastosowania ogrzewaczy o spalaniu pośrednim (z kominem).

W przypadku ogrzewaczy o spalaniu pośrednim, chłodne, ogrzewane powietrze jest całkowicie oddzielone od komory spalania i może zostać skierowane do ogrzewanego pomieszczenia.

Gazy spalinowe są odprowadzane na zewnątrz za pośrednictwem komina. W rezultacie sprawność energetyczna ogrzewania nie sięga 100 %, jak to ma miejsce przypadku bezpośrednich nagrzewnic olejowych, ale tylko ok. 92 do 95 %. Dzieje się tak, ponieważ część gorącego powietrza wydostaje się przez komin wraz ze spalinami.

Ogrzewacze pośrednie są więc idealne do pomieszczeń o ograniczonej skuteczności wentylacji, w których przebywają ludzie lub zwierzęta.

Ogrzewacze elektryczne

Ogrzewacz elektryczny i promiennik ciepła w podczerwieni

(od 0,3 kW do 80 kW)

Bezpieczne, szybkie i wygodne, elektryczne dmuchawy grzewcze i promienniki ciepła w podczerwieni to wygodne urządzenia. Wystarczy zapewnienie odpowiedniego przyłącza zasilania. Dodatkowe czynności obsługowe, stosowane w przypadku nagrzewnic olejowych lub gazowych, nie są konieczne. Podobnie jak bezpośrednie dmuchawy olejowe lub gazowe, umożliwiają one osiągnięcie 100 % wydajności grzewczej. Podczas ogrzewania nie powstają jednak gazy spalinowe ani para wodna. Nie jest także zużywany tlen. Eksploatacja w pomieszczeniach, w tkórych znajdują się ludzie lub zwierzęta nie stanowi więc problemu.

Ogrzewacze elektryczne są często stosowane w realizacji projektów budowlanych, w namiotach okolicznościowych, magazynach oraz warsztatach, na statkach, w stacjach rozdzielczych, w oborach, garażach i w infrastrukturze prowizorycznej. Elektryczne dmuchawy grzewcze nadają się również do wspomagania osuszaczy stosowanych do osuszania budynków, ponieważ nie wydzielają one kondensatu (pary wodnej). W przypadku wykorzystania promienników podczerwieni do suszenia budynków, zaleca się zastosowanie paneli grzewczych na podczerwień.

W zależności od taryfy opłat za energię elektryczną, ogrzewacze elektryczne powodują zazwyczaj wyższe koszty wytworzenia kW mocy grzewczej, niż ogrzewacze gazowe.


Wyposażenie dodatkowe

Możliwość ustawienia urządzenia grzewczego również poza domem

Wewnątrz czy na zewnątrz? Miejsce lokalizacji mobilnego urządzenia grzewczego nie podlega w zasadzie indywidualnej preferencji. Instalacja urządzenia grzewczego poza domem nie ma uzasadnienia ani z punktu widzenia wydajności, ani ekologii. Montaż na zewnątrz może wynikać ze zbyt dużych gabarytów systemu, lecz firma Trotec jest w stanie rozwiązać także ten problem. Jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednie rozwiązanie także wtedy, gdy, mimo wszelkich starań, znalezienie rozwiązania nie jest możliwe.

Często ze względu na swoje rozmiary urządzenia grzewcze o mocy powyżej 100 kW są umieszczane na zewnątrz lub przed ogrzewanym budynkiem. W tej konfiguracji, urządzenie ogrzewa zimne powietrze z zewnątrz i tłoczy je do budynku za pomocą kanałów transportu powietrza.

Oczywistym jest, że utrzymanie odpowiedniej temperatury wnętrza przez umieszczone na zewnętrzny urządzenie grzewcze wymaga znacznie więcej czasu, energii i paliwa niż w przypadku umieszczenia urządzenie wewnątrz budynku. Urządzenie wewnętrzne wykorzystuje recyrkulację, tzn. po prostu dogrzewa uprzednio ogrzane powietrze znajdujące się w pomieszczeniu.

Ponieważ w przypadku montażu urządzeń grzewczych zużycie paliwa jest często od dwóch do trzech razy większe w porównaniu z montażem wewnątrz budynku, forma Trotec oferuje kompaktowe konfiguracje najbardziej popularnych modeli. Dzięki szerokości wynoszącej tylko 80 cm zmieszczą się one we wszystkich typowych drzwiach!

Jeśli możliwa jest wyłącznie instalacja na zewnątrz

zalecamy wykorzystanie jakości firmy Trotec również w przypadku kanałów do transportu powietrza. Zespolony kanał transportu powietrza SP-C jest przeznaczony do podłączania do mobilnych olejowych i gazowych agregatów grzewczych. Pierwsze dwa metry tego kanału są wykonane ze szczególnie odpornej tkaniny neoprenowej, przystosowanej do temperatury od -24 °C do +150 °C. Standardowa długość wynosi 7,6 m może zostać dowolnie powiększona a elastyczność kanału umożliwia dowolny wybór ustawienia mobilnego urządzenia grzewczego.

Sposób obliczenia koniecznej mocy grzewczej:

Kalkulator Online

Nasze Kalkulator mocy cieplnej pozwala na samodzielne, łatwe i wygodne obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną dla danego pomieszczenia.

Samodzielne wykonanie obliczeń przy pomocy długopisu i papieru wykonaj z zastosowaniem zamieszczonych poniżej istotnych parametrów obliczeniowych dla mocy grzewczej.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny +49 2452 962-160 Chętnie udzielimy wszelkiej, dalszej pomocy!

Przejdź do kalkulatora wydajności cieplnej

W celu obliczenia koniecznej mocy grzewczej wymagane jest uwzględnienie następujących informacji: 

1 Jaka jest docelowa temperatura pomieszczenia?

2  Jaka jest aktualna lub oczekiwana minimalna temperatura zewnętrzna?

3 Jaka jest kubatura ogrzewanego pomieszczenia?

4 Ile wynosi średni współczynnik przewodności cieplnej (U) budynku?

Temperatura docelowa zależy od indywidualnych wymagań i warunków.

Praktyczne wartości współczynnika U

Poniższa lista zawiera wartości współczynnika U wykorzystywane przy obliczeniu parametrów ogrzewania budynków:

Bardzo dobra izolacja
(nowoczesny standard domu pasywnego) U = 0,2

Dobra izolacja
(nowoczesne domy niskoenergetyczne) U = 0,5

Prawidłowa izolacja
(konwencjonalne nowe budynki od 1984 r.) U = 1,2

Słaba izolacja
(stare budynki) U = 3,0

Całkowity lub prawie całkowity brak izolacji (namioty)
U = 4,0


Obliczenie mocy cieplnej dla pomieszczeń o kubaturze PONIŻEJ 1 000 m³

W celu szybkiego i orientacyjnego obliczenia wymaganej mocy grzewczej dla pomieszczeń o kubaturze poniżej 1000 m³ zastosować można poniższą formułę:

Kubatura pomieszczenia (Q)

x Współczynnik przewodności cieplnej U

x Różnica temperatur

= Moc grzewcza w kcal

Współczynniki przeliczeniowe:
1 kcal = 1,16 W = 4 BTU / godz.

Przykład obliczeniowy:

Kubatura pomieszczenia (Q): 1 000 m³
Słaba izolacja (U): 3,0
Temperatura zewnętrzna: -5 °C
Pożądana temperatura pomieszczenia: +12 °C
Różnica temperatur: 17 °C

Wynik obliczenia dla powyższych parametrów: 
1000 m³ x 3,0 x 17 °C = 51 000 kcal

Przeliczenie jednostki kcal na W:
51 000 kcal x 1,16  = 59 160 Watt


Obliczenie mocy grzewczej dla pomieszczeń o kubaturze POWYŻEJ 1 000 m³

W celu szybkiego i przybliżonego obliczenia zapotrzebowania na moc grzewczą dla dużych pomieszczeń od 1000 m³ zastosuj poniższy wykres.

Podane wartości dotyczą zapotrzebowania na krótkotrwałe ogrzewanie przy zastosowaniu normalnej izolacji oraz przy minimalnej temperaturze zewnętrznej wynoszącej -5 °C.

Wykres obliczenia mocy grzewczej

Przykładowe obliczenie:

W celu ogrzania pomieszczenia o kubaturze 5 000 m³ przy średniej temperaturze zewnętrznej wynoszącej -5 °C o 17 °C do osiągnięcia zadanej temperatury wnętrza wynoszącej 12 °C konieczne jest zapewnienie ok. 23 Watt / m³

Całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną w tym przykładzie obliczeniowym wynosi zatem 5 000 x 23 W = 115 000 W = = 115 kW

Wskazówka dotycząca obliczenia: 

Skuteczna izolacja termiczna umożliwia zmniejszenie zapotrzebowania o 15 %, słaba izolacja powoduje konieczność zwiększenia wartości o 15 %.

Obliczenie mocy grzewczej dla namiotów

W celu obliczenia mocy grzewczej dla namiotów, możliwe jest wykorzystanie poniższych reguł uwzględniających także powierzchnię namiotu oraz porę roku:

Styczeń ok. 580 W/ m²
Luty ok. 580 W/ m²
Marzec ok. 460 W/ m²
Kwiecień ok. 400 W/ m²

Maj - wrzesień ok. 320 W / m²
Październik ok. 400 W/ m²
Listopad ok. 460 W/ m²
Grudzień ok. 580 W/ m²

Informacja prawna / ograniczenie odpowiedzialności:
Informacje te zostały zebrane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i świadomością, ale nie zastąpią one profesjonalnych porad ekspertów. Prosimy o kontakt z naszymi doradcami technicznymi w celu obliczenia rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło. Wszystkie wyniki obliczeń służą jedynie do wstępnego oszacowania. Trotec GmbH w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze. Użytkowanie odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. Obowiązują także nasze warunki handlowe.

Chętnie udzielimy porady! Kontakt do firmy Trotec.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu przeprowadzenia dowolnej konsultacji. Nasz dedykowany zespół serwisowy przeanalizuje każde indywidualne wymagania i zaproponuje indywidualnie dobrane rozwiązanie grzewcze. Naszemu wieloletnie doświadczenie gwarantuje uzyskanie optymalnej kombinacji sprzętu. Najwyższe parametry w przystępnej cenie. Zapraszamy do nawiązania kontaktu!

Tel.: +49 2452 962-400   •   E‑Mail: info@trotec.de

(Pracujemy od poniedziałku do czwartku w piątki od 7:30 do 17:00)

Możesz również skorzystać z naszego formularza kontaktowego. Odpowiemy natychmiast!


Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg

Tel.: +49 2452 962-400
Faks: +49 2452 962-200

E-Mail: info@trotec.de
www.trotec.de

Trotec