Obsługa klienta i wsparcie techniczne: 00800 80 90 80 90 

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

Konieczna cecha wyposażenia osuszaczy budowlanych: Automatyczny układ osuszania gorącym gazem.
  1. Produkty i usługi
  2. Produkty ‑ HighPerformance
  3. Osuszanie
  4. Do czego stosowany jest automatyczny system odmrażania gorącym gazem?

System osuszania gorącym gazem

Wyposażenie rzemieślniczego osuszacza powietrza w system odmrażania gazowego czyni zeń prawdziwy osuszacz budowlany

Rzemieślnicze osuszacze powietrza muszą wyróżniać się wytrzymałością i odpornością. Trudne warunki pracy oraz częste zmiany miejsca eksploatacji wymagają zastosowania wytrzymałej obudowie ze stali, stabilnych kół lub rolek oraz wytrzymałej konstrukcji. Różnica pomiędzy typowymi, dostępnymi na rynku osuszaczami rzemieślniczymi a osuszaczami budowlanymi jest raczej wizualna. Nie każdy osuszacz rzemieślniczy może być jednakże zastosowany jako osuszacz budowlany.

Brak automatycznego systemu odmrażania gorącym gazem oznacza nieprzydatność do osuszania budowlanego

Wszystkie osuszacze rzemieślnicze są zazwyczaj osuszaczami kondensacyjnymi. Wykorzystują więc skraplanie wilgoci znajdującej się w powietrzu, a następnie odprowadzają ją. Zjawisko to powoduje ciągłe wychwytywanie wilgoci z powietrza oraz jego osuszanie.

Kondensacja wilgoci zawartej w powietrzu zachodzi po obniżeniu się temperatury poniżej punktu rosy. Zjawisko to zachodzi w parowniku osuszacza, silnie schładzanego w wyniku przepływu rozprężanego w nim środka chłodzącego.

Negatywne strony tego zjawiska wymagają zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych. Przy temperaturach od 16 °C do 17 °C parownik zaczyna pokrywać się lodem. Zwiększanie się warstwy lodu prowadzi nie tylko do spadku wydajności, lecz także do awarii całego systemu.

Z tego powodu, każdy osuszacz kondensacyjny jest wyposażony w automatyczny system regularnego osuszania parownika. System ten odróżnia osuszacze budowlane od osuszaczy rzemieślniczych.

Nazwanie urządzenia ogólnym pojęciem osuszacza budowlanego nie stanowi dowodu, że urządzenie to ma rzeczywiście wymagane parametry i właściwości.

Typowe osuszacze rzemieślnicze są zazwyczaj odmrażane w sterowanym elektronicznie lub czujnikiem trybie cyrkulacji. Jest to tzw. odmrażanie elektroniczne. W trybie osuszania kompresor jest wyłączany, dmuchawa pracuje nadal zapewniając odmrażanie przez opływ powietrza ogrzanego przez ciepło odprowadzone z kompresora. Zjawisko to jest szeroko stosowane i skuteczne przy temperaturze zewnętrznej powyżej 15 °C.

Zastosowanie tego rodzaju osuszaczy w niższej niż 15 °C temperaturze powoduje silne oblodzenie parownika, spowodowane niższą temperaturą punktu rosy. Odmrażanie obiegowe trwa niemalże ciągle. Faza osuszania takich urządzeń jest siłą rzeczy bardzo krótka. W Europie Środkowej przez ponad 200 dni w roku temperatura spada poniżej 15 °C. Ma to miejsce przede wszystkim w nocy.

Z tego powodu osuszacze budowlane są wyposażane w całkowicie inny układ osuszania, bazujący na zastosowaniu gorącego gazu i obiegu obejściowego. Gorący gaz obiegu chłodzenia jest wykorzystywany do skutecznego odmrażania. W początkowej fazie oblodzenia następuje automatyczne otwarcie specjalnego zaworu, kierującego gorący gaz wokół parownika. Po zakończeniu odmrażania zawór ten zamyka się i następuje powrót do normalnej pracy obiegu chłodzenia w trybie osuszania.

W odróżnieniu od odmrażania obiegowego, automatyczny układ odmrażania gorącym gazem pozwala na uzyskanie bardzo krótkich faz odmrażania. Przyczynia się to do skutecznego osuszania w niskich temperaturach. Możliwość taka jest koniecznym warunkiem zastosowania urządzeń w pomieszczeniach bez ogrzewania. Pamiętajmy, że faza osuszania trwa tylko po zakończeniu fazy odmrażania.

W skrócie: Zachęcamy do stosowania osuszaczy budowlanych wyposażonych w odmrażanie gorącym gazem. Bez układu odmrażania gorącym gazem, urządzenie nie nadaje się do zastosowania budowlanego!