Obsługa klienta i wsparcie techniczne: +48 22 3075362

Pon. - Pt.: 8:00 - 14:00

BZ26
 1. Produkty i usługi
 2. Mierniki
 3. Klimat
 4. Mierniki parametrów klimatycznych
 5. BZ26

Monitor jakości powietrza CO2 BZ26

Wyposażony w świetlny sygnalizator stężenia CO2 model BZ26 gwarantuje utrzymanie pełnej kontroli nad jakością powietrza. Urządzenie może być wykorzystane jako środek ochrony przed zakaźnymi aerozolami i zapewni wyższe poczucie komfortu

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie wietrzenia? BZ26 dokładnie określa ten moment!

Jakości powietrza ma duży wpływ na nasze samopoczucie. Stężenia CO2 w powietrzu jest dobrym wskaźnikiem konieczności przewietrzenia pomieszczenia przez otwarcie okien. Odpowiednie wietrzenie pomieszczeń, w których zgromadzona jest duża liczba osób jest niezwykle ważne i jest postrzegane między innymi jako element walki z chorobami infekcyjnymi przenoszonymi drogą powietrzną. Na nasze zdrowie wpływ mają także temperatura i wilgotność powietrza. Warto więc ciągle kontrolować te istotne parametry jakości klimatu.

BZ26 niezawodnie nadzoruje najważniejsze parametry jakości powietrza

 • Stężenie CO2 (zakres pomiarowy: 400 do 5 000 ppm)
 • Temperatura pomieszczenia (zakres pomiarowy: -9,9 °C do 60 °C lub 14,18 °F do 140 °F)
 • względna wilgotność powietrza (zakres pomiarowy: 20 % wilg. wzgl. do 95 % wilg. wzgl.)

i podaje zmierzone wartości pomiarowe na wskaźniku o kolorowej skali, umieszczonym na czytelnym ekranie z funkcją trzystopniowej regulacji podświetlenia. Wskaźnik komfortu w zrozumiały sposób informuje symbolami nastroju o idealnych, akceptowalnych lub krytycznych parametrach klimatu wnętrza. Wizualny oraz akustyczny sygnał umożliwia uruchomienie alarmu przy przekroczeniu wartości granicznych.

Sygnalizator świetlny stężenia CO2 zapewni zdrowe wnętrze mieszkalne, szkolne i robocze.

Model BZ26 umożliwia niezawodne nadzorowanie jakości wnętrza w celu zapewnienia większej skuteczności ochrony zdrowia. Idealne rozwiązanie dla szkolnych klas, przedszkoli, biur, poczekalni, pomieszczeń konferencyjnych, seminaryjnych oraz oczywiście także dla domu. Zastosowanie urządzenia to gwarancja bezpiecznej, zdrowej atmosfery. Informacje przekazywane przez BZ26 są uzupełniane przez wskazanie godziny i daty oraz dnia tygodnia. Urządzenie posiada także programowalny budzik z funkcją drzemki.

Wentylacja bez marnowania energii

Dłuższe i częstsze wietrzenie „na wszelki wypadek”? Nie najlepszy pomysł w czasach wysokich kosztów energii. Niekontrolowane wietrzenie może spowodować znaczne koszty wynikające z marnowania energii cieplnej. Zastosowanie urządzenia BZ26 zapewnia wyższą skuteczność i komfort wietrzenia. Wietrzenie musi być przeprowadzane tylko wtedy, gdy jest to podyktowane ochroną zdrowia. Dotyczy to także długości wietrzenia.

Automatyczna kalibracja bazowa (Automatic Baseline Calibration)

Oczekiwana dzisiaj wartość CO2 dla świeżego powietrza wynosi ok. 400 ppm (0,04 % obj.) CO2. Wartość ta jest przyjmowana przez urządzenie jako dolna wartość graniczna (linia bazowa). Specjalny algorytm stale monitoruje najniższy wykryty odczyt CO2 czujnika w skonfigurowanym przedziale czasowym w okresie kilku dni i stopniowo koryguje długoterminowe odchyłki od oczekiwanej wartości stężenia CO2, wynoszącej 400 ppm (lub 0,04 % obj.) CO2. W przypadku normalnej eksploatacji wewnątrz pomieszczeń, w trakcie tygodnia stężenie dwutlenku węgla regularnie obniża się niemalże do poziomu powietrza zewnętrznego. Określanie wartości w okresie 7 dni i następnie porównanie najniższej wartości z poziomem 400 ppm jest wykorzystywane przez urządzenia pomiarowego do uruchomienia funkcji dostosowania poziomu bazowego. Proces ten przebiega w pełni automatycznie Algorytm wykorzystuje zjawisko stabilizowania się stężenia CO2 w niezamieszkałych budynkach na minimalnym poziomie. W pomieszczeniach trwale zamieszkałych, lub w których panuje stałe, zwiększone stężenie CO2 (np. szklarnie), funkcja automatycznej kompensacji nie działa.

Wykres komfortu

Wykres komfortu wskazuje zakres poczucia komfortu

Zgodnie z zamieszczonym wykres komfortu (według Leusdena i Freymarka), strefa komfortu człowieka mieści się pomiędzy 20 a 22 °C przy względnej wilgotności powietrza od 40 do 60 %.

Parametry klimatyczne leżące w powyższych granicach wiążą się z poczuciem pełnego komfortu dla większości ludzi. Zbyt wysoka wilgotność powietrza może spowodować różnorakie szkody. Pierwsze widoczne sygnały alarmowe to wilgotne ubrania, nieprzyjemny zapach oraz plamy na ścianach (plamy wilgoci), albo też kiełkujące ziemniaki w pomieszczeniach piwnicznych. Pamiętaj, że grzyby powstają już od wilgotności powietrza na poziomie 70 %, a korozja pojawia się już od 60 %! Bez kontrolowania, wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczeń może silnie wahać się i rzadko, samoczynnie osiąga optymalny poziom. Jest to także zależne od pory roku oraz warunków klimatycznych panujących na zewnątrz budynku.

Monitor parametrów klimatycznych wnętrz to ciągłe monitorowanie temperatury i wilgotności powietrza. 

Wyższe poczucie komfortu i skuteczna ochrona zdrowia poprzez zastosowanie kontroli klimatu wnętrza

Wpływ środowiska domowego, mieszkalnego, atmosfery pokoju dziecięcego, szkolnej klasy, miejsca pracy lub środowiska produkcyjnego na zdrowie zależy od wielu czynników. Temperatura i wilgotność powietrza wpływają na ogólne samopoczucie i poczucie komfortu. Zbyt niska lub wysoka temperatura lub wilgotność powietrza powoduje reakcje organizmu. Zbyt wysoka wilgotność powietrza może także powodować powstawanie pleśni. Równie istotnym czynnikiem wpływającym na wydajność organizmu jest stężenie dwutlenku węgla w powietrzu nawet wtedy, gdy leży ono w dopuszczalnych granicach. Wysokie stężenie CO2 może powodować zmęczenie, trudności z koncentracją i spadek wydajności. W przypadku dzieci lub osób osłabionych może także powodować poważne problemy zdrowotne. BZ26 zapewnia utrzymanie kontroli nad jakością powietrza i umożliwia zastosowanie określonych środków w celu jej polepszenia.

Monitorowanie stężenia CO2 zmniejsza ryzyko infekcji

W czasach pandemii koronawirusa, stężenie CO2 w powietrzu wypełniającym pomieszczenie i odpowiednie, chroniące przed infekcjami wietrzenie ma szczególne znaczenie. Stężenie dwutlenku węgla (CO2) jest uznawane za dobry wskaźnik dużego obciążenia powietrza aerozolami. Aerozole były uważane za główne nośniki wirusa SARS-CoV-2. Badacze aerozoli zakładają, że ponad 90 procent wszystkich infekcji zachodzących wewnątrz pomieszczeń jest spowodowanych przez wdychanie zakaźnych aerozoli, wyrzuconych przez zakażone osoby w trakcie oddychania, mówienia, kaszlenia lub kichania. 

Sygnalizator stężenia CO2 sygnalizuje wysokie stężenie CO2 i informuje o konieczności przewietrzenia pomieszczenia. Dodatkowo możliwe jest ustalenie wartości alarmowej stężenia CO2, której przekroczenie spowoduje pojawienie się akustycznego i wizualnego sygnału ostrzegawczego. 

Niższe zużycie energii przez kontrolowane wietrzenie

W trakcie zimnych pór roku, BZ26 umożliwia oszczędność cennej energii. Wartości pomiarowe podawane przez urządzenie umożliwiają określenie rzeczywistej potrzeby wietrzenia. Zapewnia to dłuższe utrzymywanie ciepła w pomieszczeniu i zapobiega konieczności jego ponownego ogrzewania.

Monitor jakości powietrza BZ26 - nieodzowny warunek zdrowego wietrzenia i dobrego klimatu wnętrza

BZ26 umożliwia permanentne monitorowanie jakości powietrza wypełniającego pomieszczenie. To urządzenie pomiarowe może być zasilane zarówno z sieci (za pomocą należącego do wyposażenia kabla USB), jak i za pośrednictwem baterii (3 x alkaliczne baterie typu AAA, 1,5 V) Praktyczna podpora i zintegrowane mocowanie ścienne umożliwiają dowolne umieszczenie urządzenia pomiarowego. W trybie zasilania bateryjnego, pomiar stężenia CO2 wymaga naciśnięcia przycisku „DOWN”. W przypadku zasilania urządzenia za pomocą kabla USB, BZ26 dokonuje w pełni automatycznego pomiaru stężenia CO2 co 6 sekund.

 • Zalecany w koncepcji higieny w szkołach, żłobkach, jednostkach opieki społecznej, studiach fitness lub w restauracjach: Pomiar stężenia dwutlenku węgla w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w czasie rzeczywistym
 • Jednoczesne wyświetlanie wartości CO2, temperatury w pomieszczeniu, wilgotności powietrza, daty, dnia tygodnia i godziny
 • Funkcja wyświetlania wartości minimalnej i maksymalnej stężenia CO2, temperatury i wilgotności powietrza
 • Funkcja alarmu z sygnałem ostrzegawczym przy przekroczeniu granicznego stężenia dwutlenku węgla dla zdefiniowanego poziomu granicznego
 • Dodatkowy symboliczny wyświetlacz CO2 (wskaźnik komfortu)
 • Automatyczna kalibracja bazowa
 • Ręczna kalibracja

Zakres dostawy

 • 1 x urządzenie pomiarowe BZ26
 • 1 x przewód USB
 • 1 x skrócona instrukcja obsługi

BZ26 przekonuje stylem i funkcjonalnością

BZ26 - wymiary zewnętrzne
Kompaktowy i płaski monitor jakości powietrza do pomiaru i wizualizacji stężenia CO2 w powietrzu wypełniającym pomieszczenia.
BZ26 - funkcje
Zestawienie wszystkich ważnych parametrów jakości powietrza. Dodatkowe wskazanie godziny, daty i dnia tygodnia oraz funkcja budzika.
BZ26 - wskaźnik komfortu - bardzo wysoki
Wskaźnik komfortu zależnego od stężenia CO2, realizowany za pośrednictwem symbolu nastroju o kolorach sygnalizacji świetlnej.
BZ26 - wskaźnik komfortu - dobry
Wskaźnik komfortu zależnego od stężenia CO2, realizowany za pośrednictwem symbolu nastroju o kolorach sygnalizacji świetlnej.
BZ26 - wskaźnik komfortu - zły
Wskaźnik komfortu zależnego od stężenia CO2, realizowany za pośrednictwem symbolu nastroju o kolorach sygnalizacji świetlnej.
BZ26 - wskaźnik komfortu - bardzo zły
Wskaźnik komfortu zależnego od stężenia CO2, realizowany za pośrednictwem symbolu nastroju o kolorach sygnalizacji świetlnej.
BZ26 - funkcja alarmu
Funkcja alarmu przy przekroczeniu granicznych, indywidualnie ustawianych wartości stężenia dwutlenku węgla z wizualnym i akustycznym sygnałem ostrzegawczym.
BZ26 - 3 stopnie podświetlenia
Regulowana jasność podświetlenia ekranu o niezwykłej jaskrawości Trzy stopnie podświetlenia umożliwiają indywidualne dostosowanie jasności do oświetlenia w danym pomieszczeniu - stopień 1: 100 % / stopień 2: 30 % / stopień 3: 1 %.
BZ26 - zasilanie
Zasilanie elektryczne z sieci za pomocą dostarczanego kabla USB lub zasilanie bateryjne (3 x baterie alkaliczne AAA, 1,5 V).
BZ26 - ustawienie
Możliwość zastosowania jako urządzenie stojące lub ścienne dzięki zintegrowaniu składanej podpory i wpuszczonego mocowania ściennego.
BZ26 - obsługa
Przyjazna dla użytkownika obsługa za pomocą umieszczonego z tyłu panela sterowania. W trybie zasilania bateryjnego, pomiar stężenia CO2 wymaga naciśnięcia przycisku „DOWN”. W przypadku zasilania za pomocą kabla USB, model BZ26 dokonuje automatycznego pomiaru stężenia CO2 co 6 sekund.

BZ06 – sprawdzi się po prostu wszędzie!

BZ26 - miejsce pracy
Kontrolowane wietrzenie w miejscu pracy, w przestrzeni Co-working lub w każdym pomieszczeniu, w którym zgromadzona jest większa liczba osób. Bez marnowania energii cieplnej systemu ogrzewania. BZ26 umożliwia precyzyjny i właściwy dobór czasu i długości wietrzenia.
BZ26 - szkoła/przedszkole
Prawidłowe wietrzenie w szkole lub w przedszkolu? Żaden problem za pomocą modelu BZ26! Monitor jakości powietrza określa właściwy moment i długość wietrzenia konieczne do zachowania prawidłowej czystości powietrza.
Porównanie danych technicznych

Bezpośrednie porównanie wszystkich mierników parametrów klimatycznych:

W tym miejscu możesz porównać wszystkie mierniki parametrów klimatycznych firmy Trotec w celu wyszukania optymalnego rozwiązania.

Po prostu odznacz modele, których uwzględnienie w porównaniu nie jest konieczne.

Porównanie danych technicznych

Zalety praktyczne:

 • Jednoczesne wyświetlanie jakości powietrza (stężenia CO2), temperatury pomieszczenia, wilgotności powietrza oraz godziny, daty i wskaźnika komfortu
 • Wskaźnik komfortu
 • Możliwość indywidualnej definicji wartości alarmowej CO2 oraz wskazanie alarmu akustycznego
 • Funkcja budzika z przyciskiem drzemki
 • Dodatkowy, symboliczny wskaźnik stężenia CO2 (wskaźnik komfortu)
 • Całkowicie bezgłośna praca (nie dotyczy funkcji alarmu)
 • Funkcja wskazania wartości minimalnej i maksymalnej dla stężenia CO2, temperatury i wilgotność powietrza
 • Przełączanie pomiędzy jednostkami °C a °F
 • Wskaźnik stanu naładowania baterii
 • Czytelny wyświetlacz LCD wartości pomiarowej
 • 3 stopnie podświetlenia (100 % / 30 % / 1 % jasności)
 • Automatyczna kalibracja charakterystyki podstawowej
 • Ręczna kalibracja
 • Kompaktowe urządzenie stołowe lub ścienne o nowoczesnym, stylowym wzornictwie
 • Pomocne informacje dotyczące zapobiegania powstawaniu pleśni
 • Optymalny stosunek parametrów do ceny
 • Zasilanie elektryczne z sieci (w zestawie kabel USB) oraz zasilanie bateryjne (3 x alkaliczne baterie AAA, 1,5 V)

Zakup

Monitor jakości powietrza CO2 BZ26 Pokaż w sklepie internetowym Trotec

Monitor jakości powietrza CO2 BZ26

Oszczędzacie Państwo : 30,00 zł

359,95 zł 329,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT  pokaż

Zakup

Dane techniczne

Dane techniczne
Informacje ogólne
  Numer części 3.510.205.055
Temperatura powietrza [°C]
  Zakres pomiarowy min. | temperatura powietrza [°C] -9,9
  Zakres pomiarowy maks. | temperatura powietrza [°C] 60
  Rozdzielczość [°C] 0,1
  Dokładność <0 °C ±2 °C
  Dokładność 0 °C bis 40 °C ±1 °C
  Dokładność >40 °C ±2 °C
Temperatura powietrza [°F]
  Zakres pomiarowy min. | temperatura powietrza [°F] 14
  Maks. zakres pomiarowy | temperatura powietrza [°F] 140
  Rozdzielczość [°F] 0,1
  Dokładność 20 % bis 39 % ±8%
  Dokładność 40 % bis 80 % ±5%
  Dokładność 81 % bis 95 % ±8%
Względna wilgotność powietrza (%)
  Min. zakres pomiarowy | względna wilgotność powietrza [%] 20
  Zakres pomiarowy maks. | względna wilgotność powietrza [%] 95
  Rozdzielczość | względna wilgotność powietrza [%] 1
Dwutlenek węgla (ppm)
  Czujnik - dwutlenek węgla PAS-Sensor (photoakustische Spektroskopie)
  Min. zakres pomiarowy | dwutlenek węgla [ppm] 400
  Maks. zakres pomiarowy | dwutlenek węgla [ppm] 5 000
  Dokładność | dwutlenek węgla [ppm] 50
  Dokładność | dwutlenek węgla [%] 5
  Rozdzielczość | dwutlenek węgla [ppm] 1
Zasilanie
  Wewnętrznie (akumulator)
  Zewnętrznie (USB)
  Wewnętrznie (akumulator) 3 x 1,5 V AAA
Warunki otoczenia
  Praca - min. temperatura [°C] -5
  Praca - maks. temperatura [°C] 50
  Praca ok. - maks. wilgotność wzgl. (bez kondensacji) [%] 90
  Min. temperatura magazynowania [°C] -5
  Maks. temperatura magazynowania [°C] 50
  Składowanie - maks. wzgl. wilgotność powietrza (bez kondensacji) [%] 90
Wymiary zewnętrzne
  Długość (bez opakowania) [mm] 89
  Szerokość (bez opakowania) [mm] 125
  Wysokość (bez opakowania) [mm] 22
Masa
  (bez opakowania) [kg] 0,165
Standardowy zakres dostawy
Standardowy zakres dostawy
  Urządzenie pomiarowe
  Instrukcja obsługi
  Przewód USB
  Akumulator(y)
Wielkości pomiarowe i funkcje
Czujniki wewnętrzne
  Temperatura [°C]
  Temperatura [°F]
  Względna wilgotność powietrza [%]
  CO2
Funkcje i wyposażenie
  Pomiar względnej wilgotność powietrza i temperatury powietrza
  Pomiar stężenia CO2
  Data
  Czas
  Dzień tygodnia
  Funkcja budzenia
  Funkcja drzemki
  Funkcja przełączania skali temperatury °C/°F
  Wskaźnik wartości minimalnej
  Wskaźnik wartości maksymalnej
  Funkcja alarmu
  Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów
  Automatyczna kalibracja bazowa

 Wyposażenie seryjne

 Wyposażenie dodatkowe

 brak

Wyposażenie dodatkowe

Ładowanie...

Produkty alternatywne

Ładowanie...

Pobieranie

Ładowanie...